Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

195

Anholt Knob. S. S. V. 2. Dis. Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke

faldt.

Corvus frugilegus. Bovbjerg 1.

Alauda arvensis. Anholt Knob 1.

Sturnus vulgaris. Bovbjerg 1.

1 2te Marts.

Blaavands Huk. S. 3. Taage. 3 Stære og 2 Solsorter faldt.

Bovbjerg. Masser af Stære paa Lanternen.

Hanstholm. S. 2. Overtr. Endel Stære og Solsorter ved Fyret

fra Kl. 4 til Dag. Viber hørtes.

Læsø Trindel. Vind 0. Overtr. Dis. Enkelte Fugle ved Fyret

det meste af Natten ; 3 Lærker faldt.

Læsø Rende. S. S. V. 2. Overtr. Flere smaa Fugle ved Fyret;

ingen faldt.

Hammeren. V. S. V. 3. Skyet. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 3, Hammeren 1.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 3.

Turdus merula. Blaavands Huk 2.

13de Marts.

Lyngvig. S. 3. Overtr. Dis. Stære omkring Fyret; 3 faldt (ikke

indsendte).

Lodbjerg. V. 3. Overtr. Dis. En halv Snes Stære paa Ruderne

ud paa Efternatten.

Hanstholm. V. S. V. 2. Overtr. Nogle Stære ved Fyret fra Kl.

4 til Dag; I Stær faldt ikke indsendt).

Rubjerg Knude. Vind 0. Klart. I tusindvis af Smaafugle ved

Fyret; 1 Bogfinke ^ikke indsendt) og 1 Raage faldt.

Corvus frugilegus. Rubjerg Knude 1.

Sturnus vulgaris. Lyngvig 3, (Hanstholm 1).

14de Marts.

Vestborg. 0. S. 0. 2. Overtr. Dis. 1 Stær faldt.

Stevns. S. 0. 4. Overtr. Dis. Kl. 4 Form. vare enkelte Stære

ved Ruderne; ingen faldt.

Skjoldnæs. 0. 4. Dis. Flere Stære ved Lanternen; 1 Vandrikse

taldt.

Rallus aquaticus. Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Vestborg 1.

15de Marts.

Hanstholm. S. S. 0. 2. Overtr. Endel Stære ved Fyret fra Kl.

5 til Dag.

13*