Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(191S.)

28de Marts.

Anholt. 1 Fløjlsand faldt.

Oedemia fusca 1.

29de Marts.

197

Lodbjerg. S. 0. I. Overtr. Dis. Enkelte Stære paa Ruderne.

3 1 te Marts.

Anholt Knob. 1 Lærke og 2 Bogfinker faldt.

Alauda arvensis 1.

Fringilla coelebs 2.

1ste April.

Æbelø. 0. S. 0. 4. Regndis. En halv Snes Stære ved Ruderne;

1 faldt (ikke indsendte

Skjoldnæs. S. 0. 2. Overtr. Dis. Omkring 50 Stære flagrede om

Lanternen; 4 faldt (ikke indsendte).

Stumus vulgaris. Æbelø \\ Skjoldnæs 4\

2den April.

Anholt. 0. 3. Regn. Mange Smaafugle ved Ruderne.

Vestborg. 0. S. 0. 3. Overtr. Dis. Regn. 1 Stokand faldt.

Kjels Nor. N. 0. 2. Overtr. Regndis. 17 Stære faldt.

Skjoldnæs. S. 0. 3. Overtr. Regn. Dis. Stærkt Træk af Regn-

spover og Strandskader hørtes; endel Drosler og et Par hun-

drede Stære flagrede om Lanternen; 10 Stære, 2 Solsorter og

1 Sangdrossel faldt (intet indsendt).

Anas boscas. Vestborg 1.

Sturnus vulgaris. Kjels Nor 17. Skjoldnæs 10.

3d j e Apri 1.

Skagen. 0. S. 0. 2. Dis. Omkring 100 Stære ved Fyret; ingen

faldt.

Læsø Trindel. Vind 0. Overtr. Regn. Mange Fugle ved Fyret

hele Natten ; 4 Stære faldt.

Læsø Rende. Vind 0. Regn. Store Flokke Stære og forskellige

Sangfugle ved Fyret; ingen faldt. Ved Fyrets Slukning var Rig-

ningen overalt fuld af Stære. Kl. 5'^" saas en Ugle ved Skibet.

Anholt. V. 1. Taage. Mange Smaafugle ved Ruderne.

Stevns. S. V. 3. Regndis. Endel Lærker, Rødkælke og Regn-

spover ved Fyret: ingen faldt.

Skjoldnæs. S. V. Overtr. Regn. Dis. Træk af Regnspover hørtes;

flere Stære ved Ruderne; 1 Vandrikse og 1 Vindrossel faldt.

Hammeren. S. 0. 3. Skyet. Dis. 2 Stære paa Lanterneruderne.

More magazines by this user
Similar magazines