Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

Rallus aqiiaticiis. Skjoldnæs I.

198

Sturnus viilgaris. Læsø Trindel 4.

Tiirdiis iliactis. Skjoldnæs ).

4de April.

Hanstholm. S. 2. Overtr. Nogle Regnspover flagrede om Fyret;

enkelte Kvækerfinker, Drosler og Stære om Fyret fra Kl. 2

til Dag.

Skagen. S. 0. 2. Mange Stære, Vindrosler, Regnspover samt

nogle Bekkasiner ved Ruderne; ingen faldt.

Læsø Trindel. S. 0. 2. Taage. Fugle ved Fyret hele Natten;

I Lærke, 1 Vindrossel, 7 Sangdrosler, 1 Solsort og 1 Rodkælk

faldt.

Anholt. V. 1. Dis. 1 Vandrikse, 1 Ryle og flere Smaafugie faldt;

sidstnævnte ikke indsendte.

Anholt Knob. S. SV. 1. Overtr. 1 Skovsneppe, 3 Lærker, 5

Sanjidrosler og 1 Bogfinke faldt.

Kjels Nor. V. 1. Regn. Overtr. 1 Rørhøne faldt.

Rallus aquaiic'is. Anholt 1.

Gallinula chloropus. Kjels Nor i.

Scolopax rusticula. Anholt Knob 1.

Tringa alpina. Anholt i.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 1, Anholt Knob 3.

Turdus iliacus. Læsø Trindel 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 7, Anholt Knob 5.

Turdus merula. Læsø Trindel 1.

Erithacus rubecula. Læsø Trindel 1.

Fringilla coelebs. Anholt Knob 1.

5te Apri 1.

Læsø Trindel. N. 0. 3. Overtr. Fugle om Fyret endel af Nat-

ten; 1 Lærke, 3 Sangdrosler og 2 Solsorter faldt.

Læsø Rende. N. 2. Skyet. Enkelte Fugle ved Fyret om Nat-

ten; 1 Drossel faldt (ikke indsendt'.

Anholt Knob. N. 1. Overtr. 1 Bogfinke faldt.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 1.

Turdwi musicus. Læsø Trindel 3.

Turdus merula. Læsø Trindel 2.

Fringilla coelebs. Anholt Knob 1.

6te April.

Helnæs. S. 0. 3. Overtr. Regn. Dis. Endel Stære og Rødkælke

omkring Lanterneruderne.

7de April.

More magazines by this user
Similar magazines