Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

1 1 te April.

200

Stevns. N. 0. 2. Regndis. Enkelte Stære og Rødkælke ved Fyret;

ingen faldt.

1 2te April.

Hanstholm. N. N. 0. 2. Dis. Taage. Endel Terner, Viber, Dros-

ler, Stære og en enkelt Sjagger ved Fyret fra Kl. 9 til Dag.

Kjels Nor. 0. 3. Overtr. Regn. 4 Stære faldt.

Sturnus vulgaris. Kjels Nor 4.

13de April.

Læsø Trindel. Vind 0. Dis. Fugle ved Fyret hele Natten, der-

iblandt Stære, Lærker, Drosler, Fuglekonger, Vipstjerte og 2

Skovduer; 3 Sangdrosler og 1 Rødkælk faldt.

Læsø Rende. Vind 0. Overtr. Dis. Enkelte Smaafugle ved Fyret;

1 Sangdrossel og 1 Solsort faldt.

Fornæs. V. 2. Overtr. Mange Rødkælke om Lanternen.

Gilleleje Flak. S. V. 1. Taage. Enkelte Fugle ved Fyret; 2

Sangdrosler og 1 Rødkælk faldt.

Kjels Nor. S. 0.— S. V. 1. Taage. Dis. 1 Rørhøne, 1 Lærke, 1

1 Stær og 1 Stenpikker faldt.

Gallinula chloropus. Kjels Nor 1.

Alauda arvensis. Kjels Nor 1.

Sturnus vulgaris. Kjels Nor 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 3, Læso Rende 1, Gilleleje Flak 2.

Turdus merula. Læsø Rende 1.

Saxicola oenanthe Kjels Nor 1.

Erithacus rubecula. Læsø Trindel 1, Gilleleje Flak 1.

14de April.

Læsø Trindel. Vind 0. Overtr. Fugle ved Fyret hele Natten

1 Sangdrossel faldt.

Læsø Rende. Vind 0. Overtr. 3 Ænder og 1 Kramsfugl ved

Fyret ; 1 Fløjlsand og 1 Sangdrossel faldt.

Fornæs. V. 2. Dis. Mange Rødkælke om Lanterne.

Gilleleje Flak. N. N. V. 1. Taage. Enkelte Fugle ved Fyret; 1

Sangdrossel og 1 Bogfinke faldt.

Kjels Nor. N. N. 0. 1. Overtr. Regn. Dis. 1 Stær og 1 Sang-

drossel faldt.

Oedemia fusca. Læsø Rende 1.

Sturnus vulgaris. Kjels Nor 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1, Læsø Rende 1, Gilleleje Flak 1,

Kjels Nor 1.

;

More magazines by this user
Similar magazines