Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

201

Fringilla coelebs Gilleleje Flak 1.

15de April.

Gilleleje Flak. 0. 1. Graat. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sang-

drossel faldt.

Turdus musicus 1.

17de April.

Læsø Rende. Vind 0. Overtr. Regn. 1 Kramsfugl og flere Smaa-

fugle ved Fyret om Natten.

1 8de April.

Læsø Trindel. S. V. 3. Skyet. Fugle ved Fyret; ingen faldt.

Læsø Rende. S. V. 3. Skyet. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1

Stenpikker og 2 Rødkælke faldt.

Stevns. 0. S. 0. 1 . Klart.

pikker ved Ruderne; ingen faldt.

Saxicola oenanthe. Læsø Rende 1.

Forskellige Fugle i Straalerne, 1 Sten-

Erithacus rubecula. Læsø Rende 2.

19de April.

Læsø Trindel. 0. S. 0. 2. Skyet. 1 Sangdrossel faldt.

Turdus mnsiius 1.

20de April.

Læsø Trindel. Vind 0. Overtr. 2 Sangdrosler og 2 Rødkælke

faldt.

Turdus musicus 2.

Erithacus rubecula 2.

2 1 de April.

Bovbjerg. N. N. 0. 2. Overtr. Regndis. 1 Drossel faldt (ikke

indsendt).

3dje Maj.

Kjels Nor. Vind 0. Overtr. 1 Sivsanger faldt.

Acrocephalus phragmitis 1.

13de Maj.

Kjels Nor. S. 0. 6—4. Regn. 1 Gærdesanger faldt.

Skjoldnæs. S. 0. 4. Regn. Endel Smaafugle om Lanternen fra

Kl. 12 til 2.

Sylvia curruca. Kjels Nor 1.

15de Maj.

Læsø Trindel. S. S. V. 2. Overtr. Regnbyger. En enkelt Fugl

ved Fyret af og til.

18de Juni.