Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

3djeSeptember.

203

Bovbjerg. V. 7. Overtr. Dis. En Rødkælk faldt (ikke indsendt'.

Lodbjerg. S. 0. 1 . Overtr.

ved Ruderne om Efternatten.

4de September.

Dis. Endel Rødkælke og Kongefugle

Skjoldnæs. V. 3. Skyet. Mange Rødhalse ved Lanternen Kl. 2.

5te September.

Skjoldnæs. V. N. V. 4. Regn. Byger. I Hvidbrystet Præstekrave

faldt.

Ægialitis rantiana 1.

12te September.

Hammeren. V. S. V. 8. Dis. Overtr. Regnbyger. En Gøg faldt

Kl. 1^5 Form.

Cuculus canorus 1.

14de September.

Stevns. V. 2. Regndis. Endel Smaafugle ved Fyret; ingen faldt.

I 5de September.

Hammeren. V. 3. Mange Smaafugle, bl. a. Rødstjerte, paa Lan-

terneruderne.

16de September.

Kjels Nor. S. S. 0. 3. Overtr. Mange Smaafugle og enkelte

Vadefugle ved Fyret; 1 Havesanger, 1 Tornsanger, 1 Munke-

sanger, 1 Løvsanger og 1 Rødstjert faldt.

Skjoldnæs. 0. S. 0. 3. Overtr. Dis. Mange Smaafugle, bl. a.

Rødstjerte, Lærker, Graa Digesmutter og Havesangere paa Lan-

terneruderne.

Hammeren. S. S. V. 2. Enkelte Digesmutter, Fluesnappere og

Rødstjerte paa Ruderne.

Sylvia hortensis. Kjels Nor 1.

Sylvia cinerea. Kjels Nor 1.

Sylvia atricapilla. Kjels Nor 1.

Phyllopseustes trochilus. Kjels Nor 1.

Ruticilla phnenicura. Kjels Nor 1.

19de September.

Æbelø. S. S. V. 1. Taage. Et Par Smaafugle ved Lanterne

ruderne.

30te September.

Kjels Nor. S. V.— 0. S. 0. 2 — 6. Overtr. Regn. I Havesanger,

1 Tornsanger og 1 Rødstjert faldt.

-

More magazines by this user
Similar magazines