Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

il'.IIS.)

207

Hanstholm. Vind 0. Overtr. Taage. Endel Drosler, Rødkælke

og en enkelt Sjagger ved Fyret fra Kl. 12 til Dag; enkelte

faldt (intet indsendt).

Rubjerg Knude. V. S. V. 1 . Overtr.

Taage. Mange Fugle om

Fyret; 3 Sangdrosler, 4 Rødkælke og 3 Kvækerfinker faldt.

Skagen. Vind 0. Dis. Mange Smaafugle ved Ruderne; 4 faldt.

Skagens Rev. 0. 2. Regn. Dis. Enkelte Fugle ved Fyret; 1

Lærke, 1 Sangdrossel og 1 Rødkælk faldt.

Læsø Trindel. S. 0. 2. Overtr. Fugle ved Fyret hele Natten

3 Lærker, 6 Sangdrosler, 2 Rødkælke, 1 Rødstjert og 1 Lille

Fluesnapper faldt.

Anholt Knob. S. 0. 2. Regn. Taage. Mange Fugle ved Fyret;

flere faldt i Vandet; 2 Lærker og 6 Sangdrosler faldt paa

Dækket.

Hesselø. S. 0. 1. Overtr. Taage. Mange Fugle omkring Fyret;

2 Vandrikse, 2 Lærker, 1 Munkesanger, 15 Sangdrosler og 2

Rødkælke faldt.

Schultz's Grund. 5 Lærker, 1 Musvit, 3 Fuglekonger, 2 Vin-

drosler, 3 Sangdrosler, 3 Rødkælke, 1 Rødstjert, 1 Kvæker-

finke og 2 Rørspurve faldt.

Vestborg. S. 0. 2. Overtr. Taage. 1 Havesanger og 1 Fugle-

konge faldt.

Stevns. S. 0. Vind 0. Overtr. Dis. Endel Smaafugle paa Ru-

derne fra Kl 7 Eftm. til Midnat; 1 Lærke faldt (ikke indsendt).

Kjels Nor. Vind 0. Overtr. Dis. Mange Smaafugle ved Fyret.

Vadefugle, vistnok Rødben, hørtes; I Lærke, 1 Rørsanger, 1

Fuglekonge, 10 Sangdrosler, 4 Rødkælke og 2 Rødstjerte faldt.

Helnæs. V. S. V. 2. Overtr. Dis. Endel Rødkælke omkring Lan-

terneruderne.

Skjoldnæs. S. 1. Overtr. Dis. Endel Smaafugle ved Lanternen

fra Kl. 9 Eftm. til Midnat.

Christiansø. 0. S. 0. 3. Dis. Drosler og Lærker paa Fyret;

ingen faldt.

Rallas aquuticus. Lyngvig 1, Hesselø 2.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 1, Skagens Rev 1, Læsø Trindel 3,

Anholt Knob 1 (2 faldt, Hesselø 2, Schultz's Grund 5, Kjels Nor 1.

Sturnus vulgaiis. Blaavands Huk 1.

Parus major. Schultz's Grund 1.

Sylvia hortensis. Vestborg 1.

;

More magazines by this user
Similar magazines