Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

211

Regulus cristatus. Læsø Trindel 2, Læsø Rende 1. Anholt 8, Anholt

Knob 1 (14 faldt), Hesselø 1, Kjels Nor 1.

Anthus arboreus. Anholt 1, Hesselø 1.

\nthus pratensis. Læsø Rende 1.

Turdus iliacus. Biaavands Huk 1, Læsø Trindel 1, Hesselø 2 (22 faldt).

Turdus musicus. Biaavands Huk 3, Læsø Trindel 1, Anholt Knob 2 8

faldt, Hesselø 1, Kjels Nor 1.

Saxicnla oenanthe. Kjels Nor 1.

F.rithacus rubecula. Læsø Trindel 15, Læsø Rende 2, Anholt 10, An-

holt Knob 1 ;36 faldt), Hesselø 10 U8 faldt).

Ruticilla phoenicura. Anholt 1.

Fringilla coelebs. Skagens Rev 2, Læsø Trindel 1, Læsø Rende 2, An-

holt 4.

Fringilla montifringilla. Biaavands Huk 1, Anholt 4.

Emberiza schoeniclus. Læsø Trindel 2, Læsø Rende 1, Anholt 1.

16deOktober.

Biaavands Huk. 0. 2. Regn. Taage. Mange Fugle ved Fyret;

1 Pibeand, 1 Lærke, 1 Stær, 1 Munkesanger, 4 Vindrosler,

10 Sangdrosler, 2 Rødkælke og 1 Broget Fluesnapper faldt.

Læsø Trindel. 0. 4. Overtr. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sang-

drossel faldt.

Læsø Rende. 0. S. 0. 5. Regn. 1 Rødkælk faldt.

Anholt. 0. S. 0. 7. Regn. 2 Lærker, 3 Vindrosler og 15 Sang-

drosler faldt.

Hesselø. 0. S. 0. 4. Dis. Enkelte Fugle omkring Fyret; 5 Vin-

drosler faldt (intet indsendt).

Vestborg. 0. 3. Overtr. Regn. Dis. 1 Sangdrossel faldt.

Skjoldnæs. 0. S. 0. 4. Regn. Dis. Mange Stære ved Ruderne;

1 Rørhøne og 1 Sangdrossel faldt.

Anas penelops. Biaavands Huk 1.

Gallinula chloropus. Skjoldnæs 1.

Alauda arvensis. Biaavands Huk 1, Anholt 2.

Sturnus vulgaris. Biaavands Huk 1.

Sylvia atricapilla. Biaavands Huk 1.

Turdus iliacus. Biaavands Huk 4, Anholt 3.

Turdus musicus. Biaavands Huk 10, Læsø Trindel 1, Anholt 15, Vest-

borg 1, Skjoldnæs i.

Erithacus rubecula. Biaavands Huk 2, Læsø Rende 1.

Muscicapa atricapilla. Biaavands Huk 1.

17de Oktober.

Biaavands Huk. S. S. 0. 5. 3 Sangdrosler, 1 Bogfinke, 1

Kvækerfinke og 1 Rødkælk faldt.

More magazines by this user
Similar magazines