Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

214

Læsø Rende. S. 3. Dis. Endel Smaafugle ved Fyret; flere faldt

overbord, 1 Lærke paa Dækket.

Gilleleje Flak. V. Overtr. Nogle Smaafugle og 1 Spurvehøg ved

Fyret.

Æbelø. S. 2. Taage. 3 Stære ved Lanterneruderne.

^lauda arvensis. Læsø Rende 1.

Tardus pilaris Læsø Trindel 2.

Turdus merula. Læsø Trindel !.

30te Oktober.

Skagens Rev. S. V. 2. Overtr. Dis. Enkelte Fugle ved Fyret;

1 Stær faldt

Læsø Trindel. S. S. V. 2. Dis. Mange Fugle ved Fyret fra

Midnat til Kl. 6-" Form.; 1 Vindrossel faldt.

Stevns. S. V. 2. Dis. Flere Sanglærker ved Ruderne; in^en

faldt.

Kjels Nor. S. V. 3. Overtr. Dis. Endel Drosler ved Lanternen;

ingen faldt.

Sturnus vulgaris. Skagens Rev 1.

Turdus iiacus. Læsø Trindel 1.

1ste November.

Lodbjerg. S. 0. 4. Skyet. Endel Stære paa Ruderne.

2den November.

Lyngvig. 0. 2. Overtr. Dis. Forskellige Fugle i mindre Antal

om Fyret; 1 Vandrikse. 10 Drosler, 5 Lærker, 3 Solsorter og

2 Stære faldt; intet indsendt.

Lodbjerg. S. 0. 3. Overtr. Taage. 1 Vandrikse faldt.

Hesselø. 0. S. 0. 3. Overtr. 1 Sjagger faldt (ikke indsendt).

Gilleleje Flak N. V. S. V. Dis. Nogle enkelte Rødkælke ved

Fyret.

Kjels Not. 0. N. 0.— 0. S. 0. 2. Overtr. Regn. Taage. Nogle

Drosler ved Lanternen: 1 Vindrossel faldt.

Rallus aquaiicus. Lodbjerg 1.

Sturnus vulgaris. Lyngvig 2).

Turdus iliacus Kjels Nor 1.

6te November.

Kjels Nor. S. 0. 5. 2. Overtr. Regn. 1 Enkelt Bekkasin, i

Vindrossel og 1 Sjagger faldt.

Hammeren. S. S. V. og V. S. V. 3. Endel Stære paa Ruderne;

1 Horsegøg faldt.

More magazines by this user
Similar magazines