Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

215

Gallinago scolopacina. Hammeren 1.

Limnocryptes gallinula. Kjels Nor 1.

Turdus iliacus. Kjels Nor 1.

Turdus pilaris. Kjels Nor 1.

7de November.

Blaavands Huk. 0. 2. Regn. Dis. 68 Lærker, 2 Vindrosler, 2

Sjaggere, 1 Solsort og 1 Rødkælk faldt.

Lyngvig. N. 0. 2. Overtr. Endel Lærker ved Fyret; 14 faldt;

intet indsendt.

Hanstholm. 0. 2. Overtr. Endel Sjaggere, enkelte Vindrosler,

Lærker o. a. Smaafugle om Fyret fra Kl. 12 til Daggry.

Læsø Trindel. S. 0. 2. Overtr. Smaafugle ved Fyret hele Natten.

Anholt. 0. 4. Dis. Vindrosler, Stære, Rødkælke, Snespurve,

Lærker og Fuglekonger om Lanternen. Omkring 100 Fugle

faldt; 2 Vindrosler og 5 Sjaggere indsendtes.

Anholt Knob. 0. N. 0. 2. Regn. 1 Sjagger og 1 Rødkælk

faldt.

Hesselø. N. 0. 3. Regn. Mange Fugle omkring Fyret; 1 Enkelt

Bekkasin. 2 Lærker, 7 Vindrosler, 17 Sangdrosler og 1 Sne-

spurv faldt.

Schultz's Grund. 0. N. 0. 3. Regndis. Endel Smaafugle ved

Fyret; mange faldt i Vandet; 1 Lærke, 1

Stær,

2 Vindrosler,

1 Sjagger, 1 Bjergirisk og 1 Snespurv faldt paa Dækket.

Fornæs. 0. 3. Regn. Flere Sjaggere, ialt omkring 20 Stkr.,

omkring Lanternen.

Hjelm. 0. S. 0. 3. Regn. Dis. Endel Smaafugle paa Ruderne.

Kjels Nor. N. N. 0. 1—5. Overtr. Dis. 4 Vindrosler og 2 Sjag-

gere faldt.

Skjoldnæs. N. 0. 4. Overtr. Regn. Dis. 1 Vandrikse, I Rørhøne

og • Sjagger faldt.

Rallus aquaticus. Skjoldnæs 1.

Gallinula chloropus. Skjoldnaes 1.

Limnocryptes gallinula. Hesselø 1.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 9 (68 faldt),


Hesselø 2, Schultz's Grund I

Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 1.

Turdus iliacus. Blaavands Huk 2, Anholt 2, Hesselø 3 (7 faldt), Schultz's

Grund 2, Kjels Nor 4.

Turdus pilaris. Blaavands Huk 2, Anholt 5, Anholt Knob 1, Hesselø 5

(17 faldt), Schultz's Grund 1, Kjels Nor 2, Skjoldnæs 1.

Turdus merula. Blaavands Huk 1.

More magazines by this user
Similar magazines