Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

216

Erithacus rubecula. Blaavands Huk 1, Anholt Knob 1.

Cannabina flavirostris. Schultz's Grund 1.

Emberiza nivalis. Hesselø 1, Schultz's Grund 1.

8de November.

Lyngvig. 0. N. 0. 2. Overtr. Forskellige Smaafugle i mindre

Antal om Fyret; ingen faldt.

Hjelm. 0. N. 0. 2. Overtr. 2 Bogfinker ved Ruderne; ingen

faldt.

Kjels Nor. N. N. 0.— 0. S. 0. 3. Overtr. Regn. Dis. Drosler,

Stære og enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke, 1 Sjagger

og 1 Solsort faldt.

Hyllekrog. Vind 0. Taage. 1 Lærke, 1 Stær og 7 Vindrosler

faldt.

Alaada arvensis. Kjels Nor 1. Hyllekrog 1.

Sturnus vulgaris. Hyllekrog 1.

Turdus iliacus. Hyllekrog 2 (7 faldti.

Tu'dus pilaris. Kjels Nor 1.

Turdus merula. Kjels Nor 1.

9de November.

Læsø Rende. S. V. 3. Overtr. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sang-

drossel faldt.

Turdu s musicus 1.

12te November.

Anholt Knob. N. V. 7. Skyet. 1 Rødkælk faldt.

Erithacus rubecula 1.

26de November.

Anholt. S. 0. 2. Enkelte Sjaggere og andre Smaafugle kredsede

om Fyret; 1 Silkehale faldt.

Ampelis garrula 1.

27de November.

Hesselø. 0. S. 0. 3. Overtr. 1 Rørhøne faldt.

Gallinula chloropus 1.

4de December.

Lodbjerg. N. V. 3. Overtr. I Drossel og et Par Stære paa

Ruderne.

5te December.

Østre Flak. S. S. 0. 3. Enkelte Fugle ved Fyret.

6te December.

Lodbjerg. S. V. 3. Overtr. Taage. 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Æbelø. S. V. 2. Taage. 1 Brokfugl faldt.

More magazines by this user
Similar magazines