Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(191«.)

Charadrius pluvialis. Æbelø 1.

217

Limnocryptes galUnula Lodbjerg 1.

7de December.

Lodbjerg. S. 0. 2. Overtr. Taage. 3 Flokke Knortegæs omkring

Fyret.

Læsø Trindel. S. 3. Dis. 1 Kvækerfinke faldt.

Fringilla montifringilla. Læsø Trindel 1.

8de December.

Christiansø. S. S. 0. 3. Overtr. Enkelte Fugle om Fyret; 1

Sjagger faldt.

Turdus pilaris 1.

9de December.

Kjels Nor. 0. 1. Overtr. Dis. Endel Drosler, Solsorter, Stære

og Lærker ved Lanternen ; 1 Slær og 1 Lærke faldt (ikke

indsendte).

Sturnus vulgaris. (Kjels Nor 1).

16de December.

Rubjerg Knude. V. N. V. 1. Overtr. 1 Taarnfalk faldt.

Falco tinnunculus 1.

24de December.

Læsø Rende. S. 0. 2. Overtr. Sne. Flere Lærker om Fyret;

1 faldt.

Alauda arvensis 1.

Forskellige Iagttagelser fra Fyrene

Sædenstrand Fyr. Februar: i5c/e mange Strandskader langs

Kysten. — Marts: 9de S. 0. Tre Flokke Graagæs, hver paa omkring

150 Stkr., trak imod N. 24de N. V. 47 Graagæs trak mod

N. — Maj: 16de. V. 12 Graagæs trak mod N. August:

27de trak 13 Viber mod S. — Fra sidste Halvdel af September

og Aaret ud have mange Knortegæs opholdt sig ved Kysten. —

P. Larsen.

Bovbjerg Fyr. Januar: 1ste saas Stæren første Gang. —

Februar: Ude saas mange Sjaggere, Drosler, Viber, Lærker og

Stære paa Marken ved Fyret. — Marts: 13de saas store Flokke

Viber paa Marken ved Fyret 21de saas en Flok Regnspover paa

More magazines by this user
Similar magazines