Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

221

Lappegrundens Fyrskib. April: 4de fløj flere Flokke Vildgæs

mod S 5te fløj flere Flokke Vildgæs og Ænder mod S. 10de

fløj 2 Flokke Ederfugle mod S. Ilte fløj flere Flokke Ederfugle

mod S. 14de fløj store Flokke Gæs i forskellige Retninger. 17de

fløj flere Flokke Gæs og Ederfugle i forskellige Retninger. 18de

fløj flere Flokke Ederfugle mod S. 22de fløj en Flok Krager mod

0. — Oktober: 5te fløj en Flok Vildgæs mod N. Zde fløj flere

Flokke Krager mod V. 9de fløj en Flok Vildgæs mod N. Ilte

fløj flere Krager mod V. 22de fløj mange Krager mod V.

fløj en Flok Krager mod V. — I. C.Jensen.

Kronborg Fyr. Intet Fuglefald. — H Reinwald.

Middelgrundens Fyr. Intet Fuglefald. — Saxtorp h.

Trekroner Fyr. Intet Fuglefald. — H.Andresen.

28de

Nordre Røse Fyr. Januar: Jdje trak 16 Svaner mod S. V.

7de fløj store Flokke Ænder frem og tilbage i Drogden. Hele

Maaneden fløj store Flokke Ænder rundt om Fyret. — I Februar

ligeledes. — I Marts har Andeflokkene været jævnt af-

tagende og sidst paa Maaneden saas kun Flokke paa 10 til 20

Stkr. — Oktober: JOte fløj en Flok Ederfugle paa omkring 50

Stkr. frem og tilbage i Drogden. — November: Mindre Flokke

Graaænder og af og til et Par Ederfugle har i Maanedens Løb op-

holdt sig i Farvandet. — H. L. S. M adsen.

Drogden Fyrskib. Marts: 19de kom Stære i Flok fra N.

mod S. 25de kom Stære i Flok fra V. mod 0. — April: 10de

var en Ugle ved Skibet. — September: 28de opholdt en Ugle

sig ved Skibet om Form. — Oktober: Ude vare nogle Rod-

kælke ved Skibet. - November: 14de fløj en Flok Svaner

mod N. N. V. -- December: 5^e fløj en stor Flok Vildgæs fra

0. mod S. V. 7de ligeledes. — Th. Andresen.

Refsnæs Fyr. Januar: Endel Ederfugle, Sortænder, Havlitter

og enkelte Knortegæs opholdt sig paa Revet. — Februar:

Ederfugle, Sortænder og Lysænder (Bjærgænder) paa Revet og i

Farvandet. - Marts: 8de fløj 8 Svaner mod S. V. 20de vare

de to Gravænder, som ruge her, ved Stranden. 25de vare de to

Strandskader, som pleje at ruge her, ved Stranden. — April:

10de og følgende Dage fløj store Flokke Ederfugle mod N. V.,

kommende fra S. V. og S. — I Maj, Juni og J u 1 i opholdt et

Par Smaaflokke af Ederfugle sig paa Revet og omkring i Fjorden.

More magazines by this user
Similar magazines