Vildt & Landskab - Københavns Universitet

curis.ku.dk

Vildt & Landskab - Københavns Universitet

Indhold Forord ........................................................................................................................................ 6 Indledning ........................................................................................................................................ 7 Kapitel 1 Trange tider markernes småvildt ..................................................................................... 10 Kapitel 2 De fleste harekillinger dør om sommeren....................................................................... 16 Kapitel 3 Optælling af harer ........................................................................................................... 20 Kapitel 4 Agerhønen skrives i mandtal ........................................................................................... 26 Kapitel 5 Kan haren og agerhønen vende tilbage - hvad skal der til? ............................................. 30 Kapitel 6 Befolkningen og “problemarter“ .................................................................................... 36 Kapitel 7 Hvad er bedre vilkår for dyrelivet og adgangsretten til naturen værd for befolkningen? .................................................................................. 42 Kapitel 8 Befolkningen og jagt ....................................................................................................... 46 Kapitel 9 Hvad bestemmer jagtlejen? ............................................................................................ 50 Kapitel 10 Hvordan bevæger besøgende sig i naturen? .................................................................. 54 Kapitel 11 Simulering af dyrs og besøgendes adfærd...................................................................... 58 Kapitel 12 Kronvildt og råvildts reaktionsmønster ved jagt .............................................................. 62 Kapitel 13 Hvad bestemmer krondyrs udbredelse og spredning? ................................................... 68 Kapitel 14 Hvor foretrækker krondyr at være, og hvordan bruger de landskabet? ........................... 72 Kapitel 15 Krondyr på vandring gennem det jyske landskab ............................................................ 78 Kapitel 16 Skovforyngelse under højt vildttryk ................................................................................. 82 Kapitel 17 Husdyr og vildt som naturplejere - er de lige gode naturplejere, og holder husdyr vildtet væk ........................................................................................... 88 Kaptiel 18 Effekten af græsning på skovbryn, skov og skovetablering ............................................ 92 Kapitel 19 Hegnseffekter i landskabspleje og skovbrug .................................................................. 96 Kapitel 20 Vildt, naturforvaltning og jordbrug - et spørgsmål om kontinuitet og sammenhæng ...... 102 Tak Vildt & Landskab takker samarbejdspartnere .................................................................. 106 Forfattere, fotografer, redaktionsgruppe ......................................................................................... 107 English summary ................................................................................................................................ 108 Litteraturliste ...................................................................................................................................... 110 5

More magazines by this user
Similar magazines