KIconEdit-håndbogen - KDE Documentation

docs.kde.org

KIconEdit-håndbogen - KDE Documentation

KIconEdit-håndbogen

Thomas Tanghus

Oversætter: Erik Kjær Pedersen


KIconEdit-håndbogen

2


Indhold

1 Indledning 5

2 Fundamentale ting på skærmen 6

2.1 Hovedværktøjslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Værktøj værktøjslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3 Gitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4 Statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Menuindgange 9

3.1 Fil-menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2 Redigér-menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.3 Vis-menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.4 Værktøjsmenuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.5 Opsætningsmenuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.6 Hjælpemenuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 Indstilling 13

4.1 Indstilling af KIconEdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.1.1 Fanebladet Ikonskabeloner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.1.2 Fanebladet Baggrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.1.3 Fanebladet Ikongitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5 Medvirkende og licens 15

A Installation 16

A.1 Hvordan får man fat på KIconEdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

A.2 Kompilering og installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


Resumé

KIconEdit er beregnet til at hjælpe med at lave ikoner for KDE ved brug af en standard

ikonpalet.


Kapitel 1

Indledning

KIconEdit-håndbogen

KIconEdit er beregnet til at hjælpe med at lave ikoner for KDE ved brug af en standard

ikonpalet.

Jeg håber du vil finde dette program nyttigt, og jeg vil værdsætte forslag og kommentarer.

—Thomas Tanghus tanghus@earthling.net

5


Kapitel 2

KIconEdit-håndbogen

Fundamentale ting på skærmen

I dette afsnit beskriver vi kort brugerfladen.

Ikoneditorens vindue er opdelt i fem områder: hovedværktøjslinjen, tegneværktøjslinjen, statuslinjen,

farvepaletten og gitteret, hvor ikonen tegnes.

2.1 Hovedværktøjslinje

Ny

Åbn

Lav en ny ikon. Hvis den aktuelle fil er blevet ændret, vil du blive spurgt om du vil gemme

ændringerne. Derefter vil en dialog åbnes hvor du kan vælge om du vil lave en ikon fra

begyndelsen eller fra en skabelon.

Åbner eksisterende ikonfil.

Gem

Gem den åbne ikon.

Udskriv

Udskriv ikonen.

Fortryd

Fortryd sidste handling

Annullér fortryd

Klip

Kopiér

Gør den sidste fortrydehandling om. Hvis der ingen fortrudte handlinger er, er dette deaktiveret.

Skærer hele ikonen ud og putter den i klippebordet.

Kopierer hele ikonen ud og putter den i klippebordet.

Indsæt

Indsæt indholdet af klippebordet som et nyt billede (hvis klippebordet indeholder en gyldig

ikon).

Zoom, Formindsk, Zoom ud

Zoomer til en forudbestemt zoomfaktor, zoomer ud eller zoomer ind.

6


Ændr størrelse

Ændr størrelse på ikon til bredde X højde.

KIconEdit-håndbogen

Gråskala

Gråskala ikonbilledet. Dette kan lave farver der ikke passer til KDE’s ikonpalet.

Vis gitter

Gitter Til/Fra

2.2 Værktøj værktøjslinje

Denne værktøjslinje indeholder værktøj du kan bruge til at manipulere ikonen.

Frihånd

Tegn frihånd

Farvevælger

Rektangel

Ændrer ikke ikonen, men ændrer den tegnefarven til det der klikkes på.

Tegn et rektangel.

Udfyldt rektangel

Tegn et udfyldt rektangel.

Cirkel

Tegn en cirkel.

Udfyldt cirkel

Ellipse

Tegn en udfyldt cirkel.

Tegn en ellipse

Udfyldt ellipse

Spray

Udfyld

Linje

Tegn en udfyldt ellipse (næsten det samme som at tegne en cirkel.)

Tegner et tilfældigt prikket mønster som en spraydåse.

Udfyld et område med aktuel farve.

Tegn en linje

Viskelæder (transparent)

Tegn gennemsigtigt (usynligt)

Rektangulært udvalg, Cirkulær markering

Vælg (markér) en del af ikonen.

2.3 Gitter

Gitteret er der hvor du manipulerer ikonindholdet.

7


2.4 Statuslinje

KIconEdit-håndbogen

Statuslinjen holder dig informeret om aktuelle operationer. Fra venstre til højre, fortæller den dig

x,y koordinaterne for den pixel du arbejder på, størrelsen af det aktuelle kanvas, forstørrelsesgraden,

og det aktuelle antal farver i ikonen.

8


Kapitel 3

Menuindgange

3.1 Fil-menuen

KIconEdit-håndbogen

Følgende funktioner er tilgængelige fra Filmenuen:

Fil → Ny (Ctrl+N)

Lader dig lave en ny ikon, enten fra en skabelon eller ved at angive størrelse.

Fil → Nyt vindue

Åbn et nyt ikonredigeringsvindue

Fil → Åbn... (Ctrl+O)

Åbner eksisterende ikonfil.

Fil → Åbn nylige

Viser en liste a nyligt åbnede ikoner at vælge fra.

Fil → Gem (Ctrl+S)

Gem den åbne ikon.

Fil → Gem som...

Gem den aktuelt åbne ikon under nyt navn.

Fil → Udskriv... (Ctrl+P)

Udskriv ikonen

Fil → Luk (Ctrl+W)

Luk KIconEdit.

3.2 Redigér-menuen

Redigeringsmenuen indeholder følgende indgange:

Redigér → Fortryd (Ctrl+Z)

Fortryd sidste handling

Redigér → Annullér fortryd (Ctrl+Shift+Z)

Gør den sidste fortrydehandling om. Hvis der ingen fortrudte handlinger er, er dette deaktiveret.

9


Redigér → Klip (Ctrl+X)

KIconEdit-håndbogen

Skærer hele ikonen ud og putter den i klippebordet.

Redigér → Kopiér (Ctrl+C)

Kopierer hele ikonen ud og putter den i klippebordet.

Redigér → Indsæt (Ctrl+V)

Indsæt indholdet af klippebordet (hvis klippebordet indeholder en gyldig ikon).

Redigér → Indsæt som ny

Indsætter klippebordets indhold som et nyt billede i et nyt ikoneditorvindue (hvis klippebordet

indeholder en gyldig ikon).

Redigér → Ryd

Ryd gitteret og udfyld det med gennemsigtig farve.

Redigér → Vælg alt (Ctrl+A)

Markerer hele ikon som udvalgt

Redigér → Ændr størrelse...

Ændr størrelse på ikon til bredde X højde.

Redigér → Gråskala

Gråskala ikonbilledet. Dette kan lave farver der ikke passer til KDE’s ikonpalet.

3.3 Vis-menuen

Vis → Forstør (Ctrl++)

Gør visningen af ikonen større.

Vis → Zoom ud (Ctrl+-)

Skrumper visningen af ikonen til en mindre skærmstørrelse

Vis → Forstørrelse

Forstør til en prædefineret forstørrelsesfaktor

3.4 Værktøjsmenuen

Værktøj → Frihånd

Tegn frihånd

Værktøj → Farvevælger

Vælg en farve fra skærmen til at bruge som forgrundsfarve.

Værktøj → Rektangel

Tegn et rektangel.

Værktøj → Udfyldt rektangel

Tegn et udfyldt rektangel.

Værktøj → Cirkel

Tegn en cirkel.

10


Værktøj → Udfyldt cirkel

Tegn en udfyldt cirkel.

Værktøj → Ellipse

Tegn en ellipse

Værktøj → Udfyldt ellipse

KIconEdit-håndbogen

Tegn en udfyldt ellipse (næsten det samme som at tegne en cirkel.)

Værktøj → Spray

Tegner et tilfældigt prikket mønster som en spraydåse.

Værktøj → Udfyld

Udfyld et område med aktuel farve.

Værktøj → Linje

Tegn en linje.

Værktøj → Viskelæder (gennemsigtigt)

Tegn gennemsigtigt (usynligt)

Værktøj → Rektangulært udvalg, Værktøj → Cirkulært udvalg

Vælg (markér) en del af ikonen.

3.5 Opsætningsmenuen

Opsætning → Værktøjslinjer

Slå visning af værktøjslinjer til og fra.

Opsætning → Vis/Skjul statuslinje

Slå visning af statuslinje til/fra.

Opsætning → Vis/Skjul gitter

Slå gitter til/fra

Opsætning → Indstil genveje...

Åbner en dialog hvor du kan brugerindstille KIconEdit’s tastaturgenveje.

Opsætning → Indstil KIconEdit...

Åbner ikoneditorens indstillingsdialog, som beskrives for sig.

3.6 Hjælpemenuen

Hjælp → KIconEdit-håndbogen (F1)

Starter KDE’s Hjælpesystem startende med hjælpesiderne for KIconEdit (dette dokument).

Hjælp → Hvad er dette? (Shift+F1)

Ændrer musemarkøren til en kombination af en pil og et spørgsmålstegn. Klik på punkter

indenfor KIconEdit vil åbne et hjælpevindue (hvis der findes et for dette punkt) der

forklarer punktets funktion.

11


Hjælp → Rapportér problem...

KIconEdit-håndbogen

Åbner problemrapport dialogen hvor du kan rapportere en fejl eller bede om en ‘ønskeseddel’

egenskab.

Hjælp → Om KIconEdit

Dette vil vise version og forfatterinformation.

Hjælp → Om KDE

Dette viser KDE versionen og anden basal information.

12


Kapitel 4

Indstilling

4.1 Indstilling af KIconEdit

KIconEdit-håndbogen

Ved at vælge menupunktet Opsætning → Indstil KIconEdit... åbnes en indstillingsdialog med

de tre faneblade Ikonskabeloner, Baggrund og Ikongitter.

4.1.1 Fanebladet Ikonskabeloner

Tilføj..., Redigér... og Fjern skabeloner for Standardfil, Kildefil, Komprimeret fil, osv.

4.1.2 Fanebladet Baggrund

Vælg Brug farve eller Brug pixmap som baggrund. En Forhåndsvisning af dit valg vises.

13


4.1.3 Fanebladet Ikongitter

KIconEdit-håndbogen

Vælg at Indsætte transparente billedpunkter eller Vis linealer og indstil en Hel farve eller Skakbræt.

Du kan indstille skakbrættets Størrelse: til Lille, Medium eller Stor og vælge Farve 1: og

Farve 2: for felterne.

14


Kapitel 5

KIconEdit-håndbogen

Medvirkende og licens

KIconEdit

Program ophavsret Thomas Tanghus tanghus@kde.org

BIDRAGYDERE

• John Califf jcaliff@compuzone.net

• Laurent Montel lmontel@mandrakesoft.com

• Aaron Seigo aseigo@kde.org

• Nadeem Hassan nhasan@nadmm.com - Omskrev UI til at bruge XMLGUI, masser af rettelser

og oprydninger

• Adrian Page Adrian.Page@tesco.net - Fejlrettelser og oprydning af GUI.

Dansk oversættelse Erik Kjær Pedersen erik@binghamton.edu

Dokumentation er udgivet under betingelserne i GNU Free Documentation License.

Dette program er udgivet under betingelserne i GNU General Public License.

15


Bilag A

Installation

KIconEdit-håndbogen

A.1 Hvordan får man fat på KIconEdit

KIconEdit er en del af KDE-projektet http://www.kde.org/ .

KIconEdit findes i kdegraphics-pakken på ftp://ftp.kde.org/pub/kde/ , hoved FTP-stedet for

KDE-projektet.

A.2 Kompilering og installation

For at kompilere og installere KIconEdit på dit system, skal du skrive følgende i basismappen for

distributionen for KIconEdit :

% ./ configure

% make

% make install

Idet KIconEdit bruger autoconf og automake skulle du ikke få problemer med at kompilere den.

Hvis du skulle løbe ind i problemer så rapportér dem til KDE’s e-post-lister.

16

More magazines by this user
Similar magazines