Norgesvejledning - Dansk Byggeri

danskbyggeri.dk

Norgesvejledning - Dansk Byggeri

Forord

"Norgesvejledningen" er blevet udarbejdet i samarbejde

mellem Dansk Byggeri og rådgiverne i advokatfirmaet Brækhus

Dege DA og konsulentfirmaet Byrået i Son AS, som begge jævnligt

bistår danske klienter. Vejledningen er primært tænkt som

støtte for danske byggevirksomheder, der arbejder i Norge uden

såkaldt "fast driftssted".

Norge er i mange henseender det lettest tilgængelige af vore

nærmarkeder uden for EU, men er alligevel langtfra nogen kopi

af det danske hjemmemarked. Det er et land med andre love

og forskrifter og til dels afvigende normer, handelskutymer og

en anden myndigheds- og organisationsstruktur. Således vil

det ikke være hensigtsmæssigt at gå ud fra, at samme adfærd

og fremgangsmåder som på hjemmemarkedet også vil være de

optimale i Norge.

"Norgesvejledning" har til formål at give en kortfattet introduktion

til de praktiske spørgsmål såvel som til juridiske og

skattemæssige forhold, byggevirksomheden primært står over

for, når den skal udføre et arbejde i vort nordlige naboland.

Denne "Norgesvejledning" omhandler først og fremmest virksomhedens

forhold og forpligtelser i forhold til de norske myndigheder.

Medarbejdernes skatteforhold m.v. er kun behandlet

i begrænset omfang.

Dette er femte reviderede udgave. Vejledning er alene af orienterende

karakter. Ansvaret for forretningsmæssige dispositioner

påhviler alene brugeren af vejledningen, og udgiverne kan ikke

drages til ansvar for vejledningens indhold.

For konkret rådgivning henviser vi til de i vejledningen anførte

myndigheder og rådgivere.

Dansk Byggeri

København

+45 72 16 00 00

www.danskbyggeri.dk/udland

Brækhus Dege Advokatfirma DA

Oslo

+47 23 23 90 90

www.bd.no

Kontakt

Dansk Byggeri

International Afdeling

Anita Kurowska Larsen

Chefkonsulent

+45 72 16 02 94

anl@danskbyggeri.dk

Bodil Strøm

Brækhus Dege

Advokatfirma DA

+47 23 23 90 90

strom@bd.no

Hanne Steenhoff

Byrået i Son AS

+47 64 98 30 00

firmapost@bisas.no

Byrået i Son AS

Son

+47 64 98 30 00

www.bisas.no

Norgesvejledning marts 2013 ©2013, Dansk Byggeri, Brækhus Dege Advokatfirma DA, Byrået i Son AS

Det er forbudt helt eller delvist at mangfoldiggøre indholdet i denne publikation uden tilladelse fra Dansk Byggeri, Brækhus Dege Advokatfirma DA og Byrået i Son AS

3

More magazines by this user
Similar magazines