Viborg Stiftsøvrighed med bilag.pdf - Struer kommune

wss.struer.dk

Viborg Stiftsøvrighed med bilag.pdf - Struer kommune

side 2

Stiftsøvrighedens endelige stillingtagen til spørgsmålet om de eventuelle vindmøllers antal,

højde og placering i hvert enkelt mølleområde må - som anført af Kirkegårdskonsulenten – afvente

en detaljeret lokalplanlægning, hvor møllernes påvirkning af kirkerne m.v. i landskabet nøje belyses

i en egentlig VVM-redegørelse.

Med venlig hilsen

Anders Nordbo

Stiftsfuldmægtig

Kopi til:

Provstiudvalget for Struer provsti.

Gimsing sogns menighedsråd.

Asp sogns menighedsråd.

Kirkegårdskonsulent, arkitekt m.a.a., m.d.l. Mogens B. Andersen.

More magazines by this user
Similar magazines