Viborg Stiftsøvrighed med bilag.pdf - Struer kommune

wss.struer.dk

Viborg Stiftsøvrighed med bilag.pdf - Struer kommune

I miljørapporten til kommuneplantillæggene er angivet hvilke kirker, der skal undersøges med

henblik på at belyse møllers påvirkning af kirker. I ovenstående redegørelse har jeg angivet, dels

hvilke kirker, som jeg har vurderet kan blive påvirket samt også en indledende vurdering af

kirkernes sårbarhed.

Jeg har kørt strækningen Struer – Holstebro/retur. Det er antageligt rigtigt, at Vejrum kirke kun

bliver begrænset påvirket, jfr. miljørapporten. Påvirkningen på Hjerm Vestre kirke er ikke belyst.

Der tages forbehold for områderne, indtil påvirkningerne på kirker er nærmere belyst i en VVMredegørelse.

Mogens B. Andersen

4

More magazines by this user
Similar magazines