Ejendomsskattebillet 2013

rudersdalmaeglerne.dk

Ejendomsskattebillet 2013

KMD OGCG0001 6. udg. 10. 2012

Modtager

Matrikelbetegnelse:

Ejendomsværdi

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune

2306500223313

B

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom - 2013

Specifikation

Rudersdal kommune

RÅDHUSET, EJENDOMSBESKATNINGEN

Øverødvej 2

2840 Holte

Hans Pajûk Gabrielsen

Inger Susanne Storm

Kajasvej 4

3460 Birkerød

Ejendommens beliggenhed: Vurderet areal:

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først

medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Udskrevet den: Moms-nr.:

Debitornummer: Kommunenr.: Ejendomsnr.:

056 13 015225 07 06 230 015225

Vurderingsår:

Grundværdi Stuehusgrundværdi

Grundskatteloftværdi

Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Side 01 af 01

Heraf moms

Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Ratebeløb

Fakturadato

Moms beløb

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige

indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr,

som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.

Ekspeditionstid:

Mandag - onsdag: kl. 10 - 15

Torsdag: kl. 10 - 17

Fredag: kl. 10 - 13

Telefon: 46 11 25 00

Girokonto nummer: 3347 0001043919

Bank konto nummer: 3347 0001043900

Hjemmeside: www.rudersdal.dk

16/11-2012

I ALT

29188378 13 00000 007874

Beløb

Sorteringsnummer:

Kajasvej 4 842 2011 (01/10-2011)

KAJERØD BY, BIRKERØD 4i

3.450.000 1.477.800

1.158.500

KOMMUNE promille af grundlag

Grundskyld 22,930 : 1158500 01/01-31/12 26564,41

ROTTEBEKÆMPELSE 34,50

RENOVATION 2013:

GRUNDTAKST GENBRUGSORDNING 908,75 181,75

GRUNDTAKST FARLIGT AFFALD 81,25 16,25

TØMNING AF STATIV 975,00 195,00

GL.RESTGÆLD RENTER AFDRAG NY RESTGÆLD

VEJBIDRAG 3242,09 135,42 1583,00 1659,09 1718,42

Ved beregningen var ejendom tilmeldt betalingsservice. Indb.kort vedlægges ikke

30282,33 393,00

01 01/01-2013 07/01-2013 15158,43 01/01-2013 196,51

02 01/07-2013 05/07-2013 15123,90 01/07-2013 196,49

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld

for lån vil blive videregivet til SKAT.


Ejendomsskattebilletten 2013

Vandafgifter 2013.

Vand- og afledningsafgifter opkræves ikke længere over ejendomsskattebilletten. Fremover udsendes

der separate opgørelser fra Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Ejerskifte skal i den forbindelse også meddeles på mail til forsyningen@forsyningen.com eller via hjemme-

siden www.forsyningen.com.

I 2013 forfalder ejendomsskattens 1. rate 1. januar med sidste rettidige betaling 7. januar 2013 og 2. rate

forfalder 1. juli med sidste rettidige betaling 5. juli 2013.

Indbetalingskort eller PBS

Brug venligst vedlagte indbetalingskort. Indbetaling kan ske på ethvert postkontor eller pengeinstitut. De

kan også tilmelde betalingen til PBS.

Ved betaling via PBS modtager De ikke indbetalingskort sammen med ejendomsskattebilletten. Indbetaling

sker på sidste rettidige betalingsdato.

Bliver indbetalingskortene væk, kan indbetaling ske til kommunens postgirokonto 1 04 39 19. Husk at angive

ejendommens debitornummer, der står øverst på ejendomsskattebilletten.

Betaling via hjemme-pc (netbank)

Hvis betalingen gennemføres via hjemme-pc'er, skal De være opmærksom på, at betalingslinierne ikke er

ens på de 2 medfølgende girokort. Husk ligeledes at annullere eventuelle indtastede betalinger, hvis betalin-

gen senere tilmeldes PBS.

For sen indbetaling.

Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag påløber morarenter efter gældende lov, p.t. 0,5 % pr. påbegyndt

måned regnet fra forfaldsdagen. Samtidig vil Kommunen få adgang til at indtræde i retten til dine

evt. udbetalinger fra Staten - f.eks. overskydende skat.

Morarenter samt ekspeditionsgebyr på 250 kr. pr. rykkerbrev opkræves straks via det udsendte rykkerbrev.

Hvis betalingen fortsat udebliver, vil restancen blive inddrevet ved udlæg, via SKAT, samt registreret i Det

Centrale Fordringsregister. Morarenter og gebyrer, som ikke bliver betalt, vil blive opkrævet via næste års

ejendomsskattebillet.

Vedrørende adresseændringer, ejerskifter

Byplan, Ejendomsbeskatning, telefon nr. 46 11 25 00 + tast 2 og tast 4

Ved ejereskifte: Husk at aflevere skattebillet og evt. indbetalingskort til den nye ejer, samt evt. afmelding til

Betalingsservice.

Vedrørende ejendomsskat: restancer eller betaling

Borgerservice, Opkrævning, telefon nr. 46 11 13 55

Vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter

Borgerservice, telefon nr. 46 11 13 55

Vedrørende renovation

Natur, Park og Miljø, telefon nr. 46 11 24 06, eller mail ToM@rudersdal.dk

Vedrørende vandforsyning syd og kloakforsyning

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, telefon nr. 45 47 00 70 - hjemmeside www.forsyningen.com

Vedrørende vandforsyning, nord

Birkerød Vandforsyning, telefon nr. 45 81 10 23 - hjemmeside www.biv.dk

Ejendomsvurdering

Skat, Ejendomsvurdering København, Rundforbivej 186-188, 2850 Nærum, telefon nr. 72 22 18 18.

KMD OGCG2302 7. udg. 10. 2012

More magazines by this user
Similar magazines