TYPO3 manual - Wildside

wildside.dk

TYPO3 manual - Wildside

TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne. Herefter gennemgås de forskellige redskaber til at oprette sider og indhold til siderne. Bagerst i manualen fi nder du små ”opskrifter” på løsninger af forskellige arbejdsopgaver, der efter vores erfaring tit dukker op i det daglige. God fornøjelse


Index Om manualen .................................4 Typografi og eksempler .............................................4 Introduktion til systemet ............... 5 Login for første gang ................................................. 5 Oversigt over brugergrænsefladen til 3S .....................6 Menuen ....................................................................8 Fillisten ........................................... 9 Om fillisten ................................................................9 Oprette en mappe .....................................................9 Omdøbe en mappe ................................................. 10 Flytte en mappe .......................................................11 Slette mappe ........................................................... 12 Uploade en fil ...........................................................13 Omdøbe en fil ..........................................................15 Flytte en fil .............................................................. 16 Slette en fil ...............................................................17 Sider i TYPO3 .................................18 Om sider i TYPO3 ............................................. 18 Navigering i sidestrukturen .............................. 18 Vise hele hjemmesiden .................................... 19 Vise en bestemt side ...................................... 20 Oprette en ny side .......................................... 21 Omdøbe en side .............................................25 Flytte en side ..................................................26 Slette en side .................................................. 27 Skjule en side ..................................................28 Synliggøre en side ...........................................29 Sideindhold .................................. 30 Hvad er sideindhold? ..............................................30 Oprette nyt sideindhold ........................................... 31 Redigere sideindhold ...............................................34 Slette sideindhold ...................................................36 Flytte sideindhold .................................................... 37 Kopiere sideindhold .................................................39 Skjule sideindhold ................................................... 41 Synliggøre sideindhold ............................................ 42 2 Teksteditoren ............................... 43 Redigere sideindhold med teksteditoren ..........43 Ændre type for sideindhold .............................44 Redigere tekst med teksteditoren ....................45 Tilføje/fjerne formattering ............................... 46 Værktøjsgruppen opstilling ...............................47 Andre tekstredskaber ..................................... 48 Links i teksteditoren .................... 49 Om links .................................................................49 Linke til egen side ................................................... 50 Linke til fil på egen hjemmeside................................51 Linke til anden hjemmeside ..................................... 52 Linke til en email adresse ........................................ 53 Redigere link ........................................................... 54 Fjerne link ............................................................... 55 Billeder i teksteditoren ................. 56 Indsætte et billede .................................................. 56 Ændre billedplacering ..............................................60 Ændre billedstørrelse ............................................... 61 Sætte link på billede ................................................ 62 Klik-forstør effekt på billeder ................................... 63 Billedkvalitet og -effekter .........................................64 Billedtekst ............................................................... 65 Slette et billede .......................................................66 Tabeller i teksteditoren ................ 67 Om tabeller ............................................................. 67 Tilføje indhold til en tabel ........................................68 Ændre tabelegenskaber ...........................................69 Slette tabel ............................................................. 72 Indsætte række i tabel ............................................. 73 Ændre en rækkes egenskaber .................................. 74 Slette række fra tabel .............................................. 75 Indsætte kolonne i tabel .......................................... 76 Slette kolonne fra tabel ........................................... 77


Index Nyheder ........................................81 Om nyheder og nyhedsrullen ................................... 81 Oprette en nyhed .................................................... 81 Tilføje billede til en nyhed .......................................84 Vise alle nyheder ..................................................... 85 Redigere en nyhed ..................................................86 Slette en nyhed ....................................................... 87 Kalenderfunktionen ..................... 88 Om kalenderen og kalenderbegivenheder ................88 Oprette en begivenhed i kalenderen ........................88 Vise alle kalenderbegivenheder ............................... 92 Redigere en kalenderbegivenhed ............................. 93 Slette en kalenderbegivenhed .................................94 Formularer ................................... 95 Om formularer ........................................................ 95 Oprette en fomular .................................................. 95 Kolonnen Elementtype ............................................99 Tilføje en række til formular ................................... 102 Flytte en række i formular .......................................103 Slette en række fra formular .................................. 104 Tips og tricks ...............................105 Kopier tekst fra Word dokument til TYPO3 .............. 105 3


OM MANUALEN Typografi og eksempler I manualen bliver der brugt forskellige skrifttyper og ikoner, når der er ting, du skal være særligt opmærksom på. Det kan f.eks. være oplysninger om begrænsninger i systemet eller henvisninger til afsnit om tips og tricks. Ikoner, som f.eks. bliver brugt som hen- visning til ikoner, du også kan se på skærmen. Fed tekst henviser til titler eller begreber, som også optræder i TYPO3 og dermed på din skærm, når du arbejder. F.eks. navne på vinduer, der dukker frem. 4 Du fi nder også farvede bokse som denne her i manualen. De indeholder vigtige informationer, som du skal være specielt opmærksom på.


INTRODUKTION TIL SYSTEMET Login for første gang For at redigere din side med TYPO3 skal du først logge ind. Det gør du på adressen www.ditdomaene.dk/ typo3 Når du åbner hjemmesiden, vil du se login-billedet. Indtast dit brugernavn og password og klik på Log In. Nu dukker Backend af TYPO3 systemet op. Det er her du kan administrere din side, redigere tekst og ændre i de ting, som folk kan se, når de klikker sig ind på din hjemmeside. Den del af hjemmesiden, som er synlig for hjemmesidens besøgende, kalder vi Frontend TYPO3. 5


INTRODUKTION TIL SYSTEMET Oversigt over brugergrænsefl aden til TYPO3 Menu Venstre rude Højre rude 6 Sådan ser det ud i Backend


INTRODUKTION TIL SYSTEMET Oversigt over brugergrænsefl aden til TYPO3 Menu I menuen kan du vælge forskellige visninger af din hjemmesides indhold, nemlig Side, Liste og Filliste. Du kan også ændre personlige indstillinger ved at klikke på Indstillinger. Venstre rude Her kan du klikke på siderne for at fl ytte, slette, kopiere dem og meget mere. De fungerer ligesom mapper, så du kan klikke på for at folde dem ud og se, hvilke sider, der ligger under. 7 Højre rude Bruges primært til at vise indholdet af lister eller sider. Når du klikker på en side i den venstre rude, er det i den højre rude du kan se sidens indhold.


INTRODUKTION TIL SYSTEMET Menuen I den venstre side af skærmen kan du se menuen. Den går igen i hele systemet - lige meget, hvad du er ved at lave. Menuen bruges både til at vælge forskellige slags visninger af de sider, du har lavet i TYPO3, og til at lægge fi ler ind i dit fi larkiv til senere brug. • Ved at klikke på Side/Page til højre for ikonet, kan du få vist sider, du har lavet i TYPO3, i en træstruktur. • Ved at klikke på Liste til højre for ikonet, kan du få vist sider og sideindhold, du har lavet i TYPO3, i en listevisning. • Ved at klikke på Filliste til højre for ikonet, kan du få vist de fi ler, du har lagt op i dit fi larkiv. Det kan både både være billeder og f.eks. pdf-fi ler. • Klik på Indstillinger til højre for ikonet, for at ændre personlige indstillinger. Det kan f.eks. være, hvilket sprog TYPO3 skal bruge i menuerne. Det er også under dette punkt du kan ændre dit password. 8


FILLISTen Om fi lliisten Fillisten er et værktøj du kan bruge til at gemme de fi ler, du bruger ofte på hjemmesiden –en slags fi larkiv. Du kan både lægge billeder, tekstdokumenter, pdf-fi ler og alle andre fi ltyper i fi llisten. Oprette en mappe For at oprette en mappe i fi llisten, skal du gøre følgende: Klik på Filliste i menuen til venstre. Når du klikker på Filliste kommer denne liste frem. Klik på ikonet på det punkt hvori du vil oprette en ny mappe. Klik på Ny 9 Skriv navnet på den nye mappe og vælg Opret mapper


FILLISTen Omdøbe en mappe For at omdøbe en mappe, skal du gøre følgende: Klik på Filliste Klik på mappen, du vil omdøbe, og vælg Omdøb. 10 Skriv hvad mappen skal hedde og klik på Omdøb


FILLISTen Flytte en mappe For at fl ytte en mappe, skal du gøre følgende: Klik på Filliste Klik på den mappe du vil fl ytte, og hold venstre museknap inde imens du trækker mappen hen på den mappe den skal indsættes i. 11 Når du slipper mappen oven på den mappe den skal indsættes i, vil denne boks vise sig. Nu kan du vælge hvor mappen skal indsættes.


FILLISTen Slette en mappe For at slette en mappe, skal du gøre følgende: Klik på Filliste Klik på mappen du vil slette og vælg Slet. 12 Du bliver bedt om bekræfte at sletningen. Klik på Ok.


FILLISTen Uploade en fi l For at uploade en fi l, skal du gøre følgende: Du kan ikke uploade fi ler, der er større end 10 MB. Klik på Filliste Klik på den mappe, du vil uploade fi len til og klik på Upload fi ler Vinduet Send fi ler fremkommer i den højre rude Klik på Gennemse for at hente det billede du vil oploade 13


FILLISTen Uploade en fi l Navnet på fi len, kan nu ses i den hvide boks. Klik på Send fi ler. Filen bliver sendt og det kan godt tage et stykke tid, hvis det er en stor fi l (et billede f.eks.) Nu er fi len uploadet til mappen i fi llisten 14 Klik på den fi l, du vil uploade til mappen og vælg Åbn


FILLISTen Omdøbe en fi l For at omdøbe en fi l, skal du gøre følgende: Klik på Filliste i menuen Klik på den mappe, hvor fi len, der skal omdøbes fi ndes Vælg Omdøb 15 Skriv det nye navn på fi len og klik på Omdøb


FILLISTen Flytte en fi l For at fl ytte en fi l, skal du gøre følgende: Klik på Filliste Klik på den mappe, hvor fi len, der skal fl yttes fi ndes. Du bliver bedt om bekræfte fl ytningen. Klik Ok for at fl ytte fi len. 16 Klik på ikonet for fi len og vælg Klip Klik på den mappe, du vil fl ytte fi len til og vælg Indsæt i


FILLISTen Slette en fi l For at slette en fi l, skal du gøre følgende: Klik på Filliste Klik på den mappe, hvor fi len, der skal slettes fi ndes. Du bliver bedt om at bekræfte. Klik Ok for at slette fi len. 17 Klik på ikonet for fi len og vælg Slet


SIdeR I TYPO3 Om sider i TYPO3 Din TYPO3 hjemmeside består af sider. Ved at oprette, redigere og slette sider kan du organisere indholdet på hjemmesiden. Når sidevisning er valgt, bliver siderne vist som en træstruktur. Hvis listevisning er valgt, bliver siderne vist som en liste i den højre rude. Navigering i sidestrukturen Klik på Side ud for i menuen. Nu dukker din hjemmeside op i den venstre rude. Fordi du klikkede på Side, bliver hjemmesiden vist i en træstruktur. Hvis du kun kan se navnet på din hjemmeside, skal du klikke på . Træstrukturen bliver nu foldet ud og du kan se hele hjemmesiden. 18


SIdeR I TYPO3 Vise hele hjemmesiden Som du måske har lagt mærke til, så afspejler træstrukturen i Backend, hvordan din hjemmeside ser ud for den besøgende i Frontend TYPO3. Prøv at klikke på den øverste side i sidetræet. En menu kommer frem. Klik på Vis 19 Nu åbnes der et nyt vindue i browseren, hvor din hjemmeside bliver vist. På den måde kan du hele tiden se, hvordan de ændringer du laver i Backend slår igennem i Frontend.


SIdeR I TYPO3 Vise en bestemt side For at få vist en bestemt side, skal du gøre følgende: Klik på den side, du gerne vil have vist. Klik på Vis 20 Nu åbner et nyt vindue, hvor du kan se, hvordan den side du valgte ser ud i Frontend. Når du opretter, redigerer, fl ytter og sletter sider i TYPO3, slår ændringerne igennem i Frontend. På billederne kan du se, hvordan strukturen i Backend afspejles i menustrukturen på hjemmesiden.


SIdeR I TYPO3 Oprette en ny side For at oprette en ny side, skal du gøre følgende: Klik på den side, du vil lave den nye side efter. Vælg Ny I den højre rude dukker vinduet Nyt element op Hvis du vil oprette siden et niveau under den side du klikkede på, skal du gøre følgende: Klik på Side (inden i) Hvis du vil oprette siden på niveau, med den side du klikkede på, skal du gøre følgende: Klik på Side (efter) 21


SIdeR I TYPO3 Oprette en ny side 22 Vinduet Side dukker nu op. Feltet Type giver mulighed for at oprette forskellige typer af sider. Standard opretter en almindelig underside. Genvej opretter en genvej til et sted på hjemmesiden. Extern URL er til oprettelse af et link på en anden hjemmeside. Skjul i menu giver mulighed for at siden ikke vises i menuen.


SIdeR I TYPO3 Oprette en ny side Hvis du ønsker en gruppe personer skal se og godkende en side, inden den vises på hjemmesiden, kan du bruge typen Ikke i menu. Siden kan så fi ndes, ved at skrive den direkte URL til siden. Senere kan du ændre typen til Standard, og siden vil blive vist i menuen. 23 I feltet Sidetitel skal du give din nye side et navn. I eksemplet her kalder jeg den nye side ”En ny side i menuen”. Når du har valgt et navn, skal du klikke på for at gemme den nye side. Den nye side er nu oprettet. Du kan også klikke på for at gemme siden og få den vist i et nyt vindue med det samme.


SIdeR I TYPO3 Oprette en ny side Når du har oprettet en ny side kan du både se den i Backend og Frontend TYPO3. Klik på ikonet for den nye side ”En ny side i menuen” og vælg vis hvis du vil se siden. 24


SIdeR I TYPO3 Omdøbe en side Hvis du vil ændre navnet på en side, du allerede har oprettet skal du gøre følgende: Klik på siden, hvis navn du vil ændre. Klik på Rediger side egenskaber i den menu, der kommer frem. 25 I den højre rude kommer sidens egenskaber nu frem. Nu kan du skrive et nyt navn til siden i feltet Sidetitel. Når du er færdig med dine ændringer, skal du klikke på for at gemme dem.


SIdeR I TYPO3 Flytte en side For at fl ytte sider, skal du gøre følgende: Du kan fl ytte en side til et helt andet sted i træstrukturen i Backend. Når du fl ytter siden i træstrukturen bliver menupunktet fl yttet tilsvarende i menuen på hjemmesiden i Frontend. Klik og hold museknappen nede på den side, du vil fl ytte. Træk herefter siden til den side, som den skal placeres indeni. Slip museknappen. En menu, hvor du kan vælge, hvordan siden skal fl yttes, kommer frem. For at fl ytte siden ind i den du har trukket den over på, skal du vælge Flyt ind i. Siden er nu fl yttet, som vist på billedet. Hvis du kigger i Frontend på hjemme siden, kan du se, at fl ytningen også afspejles her. 26


SIdeR I TYPO3 Slette en side For at slette sider, skal du gøre følgende: Hvis du fortryder at du har oprettet en side eller ikke længere har brug for den, kan du slette den. Klik på den side, du vil slette Klik på Slet. I stedet for at slette sider og sideindhold, kan du skjule det. Det kan du læse mere om senere i dette kapitel. 27 Du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Klik Ok Siden er nu slettet


SIdeR I TYPO3 Skjule en side For at skjule en side, skal du gøre følgende: Klik på den side, du vil skjule og vælg Skjul Siden er nu skjult. Den er ikke længere synlig i den Frontend TYPO3, men du kan se skjulte sider i Backend, de er markeret med 28


SIdeR I TYPO3 Synliggøre en side For at synliggøre en side, skal du gøre følgende: Klik på den skjulte side. Skjulte sider er markeret med Vælg Synliggør Siden er atter synlig både Backend og Frontend af TYPO3 29


SIdeIndHOLd Hvad er sideindhold? I den venstre rude kan du se, hvilken side, der er valgt. Nu, hvor du har fået vist, hvordan man opretter og sletter sider er det på tide at se på, hvordan du kan lave indhold til siderne. Sider/Page i TYPO3 udgør den struktur, man kan navigere rundt på siderne med. Sideindholdet er det, der faktisk ligger på siderne, f.eks. tekst, billeder, links og formularer. Først vil du se, hvordan man laver nyt sideindhold og herefter vises der hvordan man redigerer, fl ytter og sletter sideindhold. 30 I den højre kan du se det sideindhold, som ligger på netop denne side.


SIdeIndHOLd Oprette nyt sideindhold For at oprette nyt indhold på en side, skal du gøre følgende: Klik på den side, du vil lægge indholdet ind på. Klik på Ny i menuen, der fremkommer. I den højre rude kommer vinduet Nyt element frem. Klik på Klik her for guide under Sideindhold 31


SIdeIndHOLd Oprette nyt sideindhold 32 Klik på Tekst med billede over eller et andet indholdselement, som passer til det indhold, du vil lave. Under fanebladet Generelt fremkommer vinduet Sideindhold i den højre rude. Udfyld feltet Overskrift med en passende tekst


SIdeIndHOLd Oprette nyt sideindhold Der fi ndes en masse forskellige muligheder for at arbejde med tekst og billeder i TYPO3. De bliver dækket i afsnittet Teksteditoren andetsteds i manualen. 33 Klik på fanebladet Tekst Udfyld Tekstfeltet med en passende tekst Når du tilfreds med det nye sideindhold, skal du klikke på for at gemme det. Sideindholdet er nu oprettet.


SIdeIndHOLd Redigere sideindhold Hvis du vil redigere sideindholdet, der allerede er lavet, skal du gøre følgende: Klik på siden, hvor indholdet er placeret og vælg Rediger 34 I den højre rude kan du nu se alt det sideindhold, der allerede ligger på siden. Klik på ud for det sideindhold du vil redigere. I eksemplet her redigerer jeg det sideindhold, der har overskriften Testside


SIdeIndHOLd Redigere sideindhold 35 Nu kan du redigere sideindholdet. De felter, der kan ændres er de samme, som hvis du lige havde oprettet et nyt sideindhold.


SIdeIndHOLd Slette sideindhold For at slette sideindhold skal du gøre følgende: Når du ikke længere har brug for sideindhold, kan du slette det igen. Vælg Redigér 36 I den højre rude kan du nu se alt det sideindhold, der allerede ligger på siden. Klik på ud for det sideindhold, du vil slette. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen af sideindholdet. Klik på Ok Sideindholdet er nu slettet. Du skal huske, at der ikke er nogen fortryd funktion i TYPO3. Når et sideindhold er slettet kan det ikke genskabes.


SIdeIndHOLd Flytte sideindhold For at fl ytte sideindhold skal du gøre følgende: I menuen vælges Liste Klik på den side hvor et elementer skal fl yttes og vælg Redigér 37


SIdeIndHOLd Flytte sideindhold 38 I den højre rude dukker vinduet Sideindhold nu op. Klik på alt efter om indholdet skal fl yttes op eller ned Nu er elementet Tekst og billede fl yttet så det er øverst


SIdeIndHOLd Kopiere sideindhold For at kopiere sideindhold, skal du gøre følgende: I menuen vælges Side/Page Klik på siden, hvor indholdet er placeret og vælg Redigér 39 Klik på ud for det indholdselement, som skal kopieres. Vælg Kopier


SIdeIndHOLd Kopiere sideindhold 40 Nu er elementet kopieret, læg mærke til, at ikonet har ændret sig. Nu skal det kopierede indholdselement indsættes et andet sted Elementet kan indsættes på ikoner som disse Kopieringen er nu gennemført Kopierede elementer kan også indsættes på andre sider. Efter kopiering af indholdselementet springer man til den side elementet ønskes indsat på og klikker på


SIdeIndHOLd Skjule sideindhold For at skjule indhold, skal du gøre følgende: Klik på siden, hvor indholdet er placeret og vælg Redigér Klik på ud for det indholdselement, som skal skjules. Vælg Skjul Sideindholdet er nu skjult. Det kan ikke længere ses i Frontend af TYPO3. Nu er elementet skjult, læg mærke til, at ikonet har ændret sig. 41


SIdeIndHOLd Synliggøre sideindhold For at synliggøre skjult indhold, skal du gøre følgende: Klik på ikonet Vælg Synliggør Sideindholdet er nu synligt igen og kan ses både i Backend og Frontend af TYPO3 42


TeKSTedITORen Redigere sideindhold med teksteditoren Stort set alt arbejde med sideindhold i TYPO3 foregår med teksteditoren. Teksteditoren er det værktøj du bruger til at skrive og formatere tekst. Teksteditorens værktøjer minder meget om, hvad du nok allerede kender fra tekstbehandlingsprogrammer, som f.eks. Microsoft Word. Ligesom i Word kan du formatere teksten ved at klikke i teksten og trække musen for at markere den. Herefter klikker du på knapperne for at vælge formatering til teksten. I de næste afsnit gennemgås de forskellige muligheder med teksteditoren. Men for overhovedet at kunne bruge teksteditoren til at redigere et sideindhold, skal du gøre følgende: Klik på siden, hvor indholdet du vil redigere er placeret og vælg Redigér 43 Vinduet Sideindhold kommer nu frem i den højre rude og du kan begynde at tilføje tekst og billeder og meget andet. Når du er færdig med at lave ændringer med teksteditoren, skal du huske at klikke på for at gemme dine ændringer. Hvis du vil oprette et nyt sideindhold, skal du kigge i afsnittet Oprette sideindhold


TeKSTedITORen Ændre type for sideindhold 44 Sideindholdets type bestemmer, hvilken slags indhold, det kan indeholde. Hvis typen er sat til f.eks. Tekst, så kan du kun skrive tekst til dette indholdselement. For at ændre typen, så der kan tilføjes billeder til indholdet, skal du gøre følgende: Klik på drop-down menuen til højre for Type under fanebladet Generelt og vælge Tekst m/billede som vist på billedet. Typen for sideindholdet er nu ændret til Tekst m/billede og du kan også tilføje billeder.


TeKSTedITORen Redigere tekst med teksteditoren 45 Klik på fanebladet Tekst. Du redigerer og opretter ny tekst i TYPO3 med teksteditoren. For at formatere teksten, skal du først markere den med musen. Herefter kan du klikke på forskellige formateringsknapper, som du kan se på billedet. Hvis teksten allerede er formatteret med den valgte formattering, fjerner du formatteringen i stedet for at tilføje den.


TeKSTedITORen Tilføje/fjerne formattering 46 For at tilføje eller fjerne formatering fra et stykke tekst, skal du gøre følgende: Marker teksten, du vil ændre formatteringen på. Her i eksemplet er det et eksternt link vi skal fjerne. Klik på et af formaterings ikonerne f.eks Denne boks fremkommer, og du bliver bedt om at vælge hvilken slags formattering der skal fjernes. I eksemplet her vælger vi at fjerne alt HTML formattering da det markerede område er i link.


TeKSTedITORen Værktøjsgruppen opstilling 47 For at opstille teksten i punkt- eller talopstilling, har du to muligheder. Hvis teksten allerede er skrevet, skal du gøre følgende: Marker tekst, som allerede er skrevet. Klik på eller for henholdsvis tal- eller punktopstilling. Teksten sættes nu i den valgte opstilling. Hvis du vil lave en punktopstilling for den tekst, du skal til at skrive, skal du gøre følgende: Klik på eller for henholdsvis tal- eller punktopstilling. Skriv den ønskede tekst. Hver gang du trykker Enter, laver TYPO3 automatisk et nyt punkt til dig.


TeKSTedITORen Andre tekstredskaber Teksteditoren i TYPO3 har en række små værktøjer, som du nok ikke vil bruge så ofte, men som alligevel kan være nyttige. Nedenfor er en hurtig oversigt over mulighederne. Indsæt speciel Indsætter det valgte symbol eller specialtegn i teksten. Søg/Erstat Kan bruges til at søge efter tekst og evt. udskifte denne med en ny tekst. HTML visning Skifter mellem normal visning og html-visning, hvor du kan se den bagvedliggende html-kode. Klip markering Sletter den markerede tekst, men gemmer en kopi i en udklipsholder. Fortryd Fortryder din sidste handling. Gentag Gentager den sidste handling 48


LInKS I TeKSTedITORen Om links Med TYPO3 er det nemt at linke til steder på din egen hjemmeside og sider andre steder på nettet. Du skal blot markere den tekst, der skal laves om til et link og klikke på et par knapper, så er linket lavet. For at oprette et link skal du gøre følgende: 49 Marker den tekst der skal laves til et link. Klik på Nu dukker linkvinduet frem på skærmen. Du kan vælge mellem forskellige slags links ved at klikke på de forskellige faneblade i dette vindue. I de næste afsnit bliver de forskellige faneblade gennemgået.


LInKS I TeKSTedITORen Linke til egen side Hvis du vil pege linket hen på en anden side på din egen hjemmeside, skal du gøre følgende: 50 Marker den tekst der skal laves til et link. Klik på Nu dukker linkvinduet frem på skærmen. Du kan vælge mellem forskellige slags links ved at klikke på de forskellige faneblade i dette vindue. Klik på fanebladet Side Klik på den side, du gerne vil pege linket hen på. Linkvinduet forsvinder og linket er oprettet. Du kan se, at linket er lavet korrekt ved at den tekst, der nu er blevet til et link er markeret med blåt i teksteditoren.


LInKS I TeKSTedITORen Linke til fi l på egen hjemmeside Hvis du har en fi l liggende, som du vil give dine besøgende mulighed for at kigge på, eller hente ned på deres egen computer, kan du lave et link til den. For at lave linket skal du gøre følgende: 51 Marker den tekst der skal laves til et link. Klik på Klik på fanebladet Fil Vælg mappen med fi len ved at klikke på mappenavnet til højre for Vælg fi len, du vil linke til ved at klikke på navnet på fi len (ikonet kan variere alt efter fi ltypen). Linkvinduet lukker og linket er nu sat.


LInKS I TeKSTedITORen Linke til anden hjemmeside Du kan også linke til et sted på en anden hjemmeside. Det kunne f.eks. være en interessant artikel eller begivenhed, du gerne vil pege over på fra din egen side. www. typo3.org 52 Marker den tekst der skal laves til et link. Klik på Klik på fanebladet Ekstern url I feltet URL skal du indtaste den fulde adresse på den hjememside, du vil pege linket hen på. Når du har indtasten adressen skal du klikke på Sæt link. Linkvinduet lukker og linket er nu lavet.


LInKS I TeKSTedITORen Linke til en email adresse For at lave et link til en email-adresse, skal du gøre følgende: 53 Marker den tekst der skal laves til et link. Klik på Klik på fanebladet Email I feltet Emailadresse skal du indtaste emailadressen på den person, der skal sendes en mail til, når man klikker på linket. Når du har indtastet mailadressen skal du klikke på Sæt link Linkvinduet lukker og linket er nu lavet.


LInKS I TeKSTedITORen Redigere link Hvis du vil redigere et link, som allerede eksisterer, skal du gøre følgende: 54 Marker linket i teksteditoren. Klik på Du kan nu vælge en ny slags link, som beskrevet i afsnittet.


LInKS I TeKSTedITORen Fjerne link Hvis du vil fjerne et link, du har lavet, skal du gøre følgende: 55 Marker linket i teksteditoren. Klik på Klik på fanebladet Fjern Link Vinduet forsvinder og linket er nu fjernet.


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Indsætte et billede Hvis du vil indsætte et billede, skal du gøre følgende: 56 Først skal du sikre dig, at det sideindhold, du er i, kan behandle et billede. I sideindholdet i Type under fanebladet Generelt klikkes på Tekst m/ billede Nu kan billedet indsættes i teksten Klik på fanebladet Media. I feltet Billeder klikker du på ikonet I vinduet der fremkommer, ser du i venstre side en træstruktur med mapper. Marker navnet på den mappe, hvor du vil have billedet. Derved fremkommer i højre side af vinduet en billedfi lliste, som er tom, hvis det er første gang, du sætter et billede ind.


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Indsætte et billede Gå derefter nederst i det samme vindue til knappen Browse Klik på Browse, hvorved der åbnes til dine dokumenter på computeren. 57 Find den mappe, hvor du har dit billede liggende, marker fi len, og klik på Open.


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Indsætte et billede Nu kan du se stien til billedet i feltet ved siden af feltet Browse Klik derefter på Send fi ler I højre side ses nu billedfi len. Klik på billedfi lens navn. 58


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Indsætte et billede Vinduet lukker, og billedet er nu sat ind i teksten. Du kan se navnet på billedet i feltet Billeder. 59 Når du øverst på siden har klikket eller , kan du se selve billedet.


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Ændre billedplacering Hvis du vil ændre måden de billeder, du har tilføjet til fi llisten, er placeret i dit sideindhold, skal du gøre et af følgende i afsnittet Position: I feltet Position kan du vælge hvilken position dit billede skal have i forhold til teksten. 60 Billedets position er ændret Klik på det ikon du ønsker at anvende. Når du er tilfreds med dine valg, så klik på for at gemme ændringerne.


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Ændre billedstørrelse For at ændre billedestørrelse, for et indsat billede skal du gøre følgende: 500 Det nemmeste er, kun at regulere bredden, da det er nemmere at regne sig frem til, hvad der passer med tekstindholdet på siden. (Billedet skaleres automatisk) Vælg det ønskede antal pixels i boksen Bredde eller Højde i afsnittet Image Dimensions. Når du er tilfreds med dine valg, så klik på eller for at få vist hjemmesiden med det samme. 61


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Sætte link på billede For at sætte et link på et billede, skal du gøre følgende: Du kan sætte et link på et billede på samme måde, som du kan lave links på tekst i teksteditoren. Markér/klik på billedet i feltet Billeder Klik på i afsnittet Billedlinks Et vindue til at vælge, hvad linket skal pege på fremkommer. Du kan læse om mulighederne med links i afsnitet om links andetsteds i manualen. 62


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Klik-forstør effekt på billeder For at lave en klik-forstør effekt, skal du gøre følgende i afsnittet Billedlinks: Du kan lave en klik-forstør effekt på dine billeder. Når besøgende klikker på billeder med klik-forstør, dukker en større udgave af billedet op i et nyt vindue. Når man klikker på dette forstørrede billede, forsvinder det igen. Denne effekt kan være nyttig, hvis du gerne vil lave et billedgalleri på din side, eller bare give mulighed for at se en større version af billedet. Husk, at hvis du slår klik-forstør til, vil klik-forstør effekten gælde for alle de billeder, der ligger i side indholdets billedliste. Sæt fl ueben i Klik-forstør feltet. Klik på Hvis du vil bruge en klik-forstør effekt på din billeder, skal du huske at billedet kun kan vises i en større udgave, hvis originalbilledet er større end det billede, man kan klikke på på hjemmesiden. 63


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Billedkvalitet og -effekter For at tilføje effekten til billederne, skal du gøre følgende i afsnittet Billedvalg: Du kan tilføje effekter til de billeder, som ligger i billedlisten. F.eks. kan du lave billederne om til gråtoner, eller rotere dem. Vælg den effekt, du vil tilføje til billederne i dropdown menuen. Når du er tilfreds med dine valg, så klik på Husk at den effekt du vælger, kommer til at gælde for alle de billeder, der ligger i billedlisten. 64


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Billedtekst For at tilføje en billedtekst, skal du gøre følgende: Du kan tilføje en billedtekst til dine billeder. Ofte er det en god ide at bruge en billedtekst, hvis dit billede måske har en speciel historie, eller ikke kommunikerer hele sit budskab uden en støttende tekst. Klik i tekstboksen i afsnittet Billedtekst. Indtast den tekst du vil bruge som billedtekst. Du kan evt. justere teksten i forhold til billederne ved at klikke på dropdownmenuen under overskriften Justering Når du er tilfreds med dine valg, så klik på 65


BILLEDER I TEKSTEDITOREN Slette et billede For at fjerne et billede fra et stykke billedeindhold, skal du gøre følgende: Klik på billednavnet i listen med billeder i afsnittet Billeder, så baggrunden bliver bliver blå. Du kan godt markere fl ere billeder ad gangen, ved at holde CTRL eller CMD nede, mens du klikker på navnene. Klik på for at slette de valgte billede fra dette sideindhold. Når du har fjernet de ønskede billeder, skal du klikke på for at gemme ændringen. 66


TABeLLeR I TeKSTedITORen Om tabeller Du kan også lave tabeller med teksteditoren. Dem kan du f.eks. bruge til at lave lister med. Teksteditoren har en værktøjslinje med redskaber, der knytter sig direkte til arbejdet med tabeller. Du kan dog først bruge redskaberne, når du har oprettet en tabel. For at oprette en tabel, skal du gøre følgende: Klik på det sted i teksteditorens tekstfelt, hvor du vil indsætte tabellen. Klik på Vinduet Indsæt tabel kommer frem. Her kan du vælge forskellige indstillinger for tabellen. Her kan du vælge, hvor mange rækker og kolonner tabellen, skal bestå af, samt, hvor bred og høj tabellen må være. Når du er tilfreds med dine indstillinger skal du klikke på Ok Klik på for at gemme side indholdet. 67


TABeLLeR I TeKSTedITORen Tilføje indhold til en tabel Når du har lavet en tabel, skal der tilføjes indhold til den. Ved at klikke i et af tabellens felter, kan du navigere rundt i den. Du kan også bruge piletasterne til at hoppe rundt i mellem cellerne. 68 Det kan være lidt svært at se de kanter, der er rundt om tabellen og cellerne. For at gøre kanterne synlige/skjulte, skal du Slå kanter til eller fra: Stil markøren et sted i tabellen. Klik på


TABeLLeR I TeKSTedITORen Ændre tabelegenskaber For at ændre en tabels egenskaber, skal du gøre følgende: 69 Klik i en af tabellens celler. Klik på Vinduet Tabel Egenskaber kommer frem. Her kan du indstille en lang række egenskaber for tabellen. I næste afsnit gennemgås de forskel lige muligheder:


TABeLLeR I TeKSTedITORen Ændre tabelegenskaber I vinduet Tabel Egenskaber kan du indstille en lang række egenskaber for tabellen. I afsnittet nedenfor gennemgås de forskellige muligheder: Layout Her kan du vælge, hvor tabellen skal “fl yde” hen i forhold til den tekst, som omkranser den, ved at ændre i afsnittet Justering. Det er kun relevant, hvis tabellens bredde er mindre end 100%, da der ellers ikke er noget sted, teksten kan fl yde hen. Hvis du f.eks. sætter justeringen til venstre, vil tabellen fl yde til venstre i forhold til teksten. Du kan også vælge, hvor bred tabellen skal være i forhold til sideindholdet, enten i procent, pixels eller em. Du kan ikke bruge muligheden for at vælge højde. 70 Beskrivelse Her kan du skrive en kort tekst, der kommer til at stå som overskrift for tabellen, f.eks. ”Denne tabel er en test” Mellemrum og marginer Her kan du angive, hvor meget mellemrum, der skal være mellem de enkelte celler, og hvor stor margin, der skal være mellem celleindholdet og cellekanten. Headers Her kan du angive om der skal være en speciel overskriftrække på din tabel


TABeLLeR I TeKSTedITORen Ændre tabelegenskaber Baggrund og farver Her kan du vælge, hvirken forgrunds- og baggrundsfarve tabellen skal have ved at trykke på 71 Justering Her kan du vælge, hvordan teksten skal justeres internt i cellerne. Du kan sætte teksten til venstre-, højrejusteret eller centreret. Du kan også vælge lige margener. Du kan ikke ændre den vertikale justering. Rammer og kanter Her kan du vælge om tabellen skal have en ramme, hvilken type det skal være og hvor stor rammen skal være. Du kan også vælge, hvilken farve rammen skal være ved at trykke på og vælge den ønskede farve.


TABeLLeR I TeKSTedITORen Slette tabel For at slette en tabel, skal du gøre følgende: 72 Højreklik på tabellen. Vælg Fjern Elementet... Du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Klik Ok Tabellen er nu slettet.


TABeLLeR I TeKSTedITORen Indsætte række i tabel For at indsætte en ny række i tabellen skal du gøre et af følgende: 73 Indsætte rækken før den valgte række Klik i en af cellerne i den række du vil indsætte en række før. Klik på Indsæt række før Der er nu blevet indsat en ny række.


TABeLLeR I TeKSTedITORen Ændre en rækkes egenskaber Du kan også ændre egenskaber for en enkelt række. Det kan være praktisk, hvis du vil bruge en enkelt række til at fremhæve en bestemt type oplysninger. For at ændre egenskaber for en række skal du gøre følgende: Vinduet Række Egenskaber fremkommer. Klik på en celle i den række du vil ændre. Klik på Her kan du indstille en lang række egenskaber for rækken. I afsnittet nedenfor gennemgår jeg de forskellige muligheder: Justering Her kan du vælge, hvordan teksten skal justeres internt i cellerne. Du kan sætte teksten til venstre- eller højrejusteret eller centreret . Du kan også vælge lige margener. Du kan ikke ændre den horisontale placering. Baggrund og farver Her kan du vælge, hvilken forgrunds- og baggrundsfarve tabellen skal have ved at trykke på 74


TABeLLeR I TeKSTedITORen Slette række fra tabel For at slette en række fra tabellen, skal du gøre følgende: Klik i en af cellerne i den række du vil slette. Klik på Rækken er nu slettet. 75


TABeLLeR I TeKSTedITORen Indsætte kolonne i tabel For at indsætte en kolonne i en tabel, skal du gøre følgende et af følgende: Klik i en celle i tabellen. For at indsætte kolonnen før den valgte celle: Klik på Der er nu blevet indsat en ny kolonne før den valgte celle. For at indsætte kolonnen efter den valgte celle: Klik på Der er nu blevet indsat en ny kolonne efter den valgte celle. 76


TABeLLeR I TeKSTedITORen Slette kolonne fra tabel For at slette en kolone fra tabellen, skal du gøre følgende: Klik i en celle i tabellen i den kolonne, du vil slette. Klik på Kolonnen er nu slettet. 77

Similar magazines