Aon Ajour 3-2012 (pdf)

aon.com

Aon Ajour 3-2012 (pdf)

der. Er der tale om de mere begrænsede helbredstjek, der kan udføres på arbejdspladsen,

er det oven i købet skattefrit for medarbejderne, hvis det tilbydes dem alle og på lige

vilkår.

Der har været flere videnskabelige undersøgelser af værdien af forebyggende helbredsundersøgelser,

blandt andet Sundhedsprojekt Ebeltoft, der fulgte knap 1.400 lokale borgere

gennem 15 år. Baggrunden for projektet var en nedlæggelse af det lokale sygehus,

hvorfor der kom fokus på alternativer, herunder forebyggelse. Målet med projektet var at

"... identificere risikofaktorer for fremtidig sygdom på et så tidligt tidspunkt, at der endnu

ikke er tale om egentlig sygdom ...".

Resultaterne taler for sig selv: Blandt alle de deltagere, som tog imod tilbuddet om helbredsundersøgelse,

havde kun hver tiende fortsat en forhøjet risiko for hjerte-/karsygdomme

fem år senere. I kontrolgruppen, som ikke blev undersøgt, var det hver femte.

Især rygere og overvægtige risikerer at blive ramt af hjerte-/karsygdomme, men ikke alle

er i forhøjet risiko, hvis rygningen eller overvægten er moderat. Fem år efter den første

undersøgelse var der fortsat en hel del overvægtige og rygere, men kun 22 % af de overvægtige

og 17 % af rygerne var nu i høj risiko for at blive ramt af en hjerte-/karsygdom. I

kontrolgruppen var 47 % af de overvægtige og 29 % af rygerne fortsat i høj risiko.

En sideeffekt af helbredsundersøgelserne i Ebeltoft har været, at markant flere af deltagerne

har fået en mere positiv opfattelse af deres egen helbredstilstand. Der var på forhånd

en usikkerhed om, hvorvidt undersøgelserne ville få folk til at føle sig sygeliggjorte.

Men det har ikke været tilfældet for langt de fleste.

Alle helbredsundersøgelser blev fulgt op af helbredssamtaler, som gav deltagerne forståelse

for eventuelle problemer og bedre mulighed for at gøre noget ved det. Helbredssamtaler

er også en del af tilbuddet blandt de udbydere af helbredsundersøgelser og helbredstjek,

som Aon Hewitt samarbejder med, blandt andet SundhedsDoktor og Privathospitalet

Hamlet.

Helbredstjekket udføres af sundhedsfagligt personale på arbejdspladsen – og at det foregår

på jobbet, i arbejdstiden og tilbydes til alle medarbejdere, er også en forudsætning for

skattefriheden.

De mest basale tjek omfatter måling af puls, blodtryk, blodsukker, kolesterol og vægt, der

tilsammen kan give et billede af risikoen for at få især livsstilsrelaterede sygdomme. Det

kan udvides med blandt andet hjerte-EKG, kondital, lungefunktion, kuliltemåling samt

syns- og høretest. Alle får som minimum en helbredssamtale, mens personlige risikoanalyser,

rapporter og handlingsplaner kan tilkøbes. Virksomheden kan også få en anonymiseret

rapport, der afdækker den generelle sundhedstilstand blandt medarbejderne.

Deciderede helbredsundersøgelser foregår på privatklinik eller privathospital. Her bliver

man i bogstaveligste forstand undersøgt i alle ender og kanter, og det tager typisk 2-4

timer afhængig af, hvor omfattende undersøgelsen skal være. I modsætning til helbredstjekket

er udgiften skattepligtig for medarbejderen, og derfor er der ikke noget krav om, at

det skal til bydes alle.

Prisen på et basistjek afhænger af virksomhedens størrelse. Ved op til 50 ansatte begynder

den ved 680 kr., mens prisen på en helbredsundersøgelse starter ved 4.200 kr.

Kontakt venligst Health Care-analytiker Tine Riisberg for yderligere information om helbredstjek,

helbredsundersøgelser og skatteregler: tine.riisberg@aonhewitt.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vores hold er dit hold Side 3/4

More magazines by this user
Similar magazines