Aon Ajour 3-2012 (pdf)

aon.com

Aon Ajour 3-2012 (pdf)

Nye muligheder på Kontor & Lager-overenskomst

Virksomheder med medarbejdere ansat under overenskomsten mellem DIO II (det tidligere

HTS) og HK Privat/Handel (Kontor & Lager) er – med en enkelt undtagelse – ikke længere

bundet af en bestemt pensionskasse. Det er et af resultaterne af årets overenskomstforhandlinger.

Det betyder, at disse medarbejdere – uanset om det er få eller mange – kan komme ind

under den samme pensionsordning som resten af virksomheden.

Udover muligheden for et ensartet pensionstilbud til alle medarbejdere, vil det også kunne

give en forenkling i administrationen. Men ikke mindst vil det give medarbejderne en

langt større fleksibilitet, både når det gælder opsparing og forsikringer.

Den enkelte undtagelse gælder, hvis de ansattes pensionsordning er placeret i Funktionærpension,

der er ejet af DA, HK og PFA i fællesskab. I så fald er det fortsat ikke

muligt at flytte pensionsordningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Billigere privatforsikringer via Aon Hewitt

Aon Hewitt har indledt et samarbejde med Selandia Forsikring for at kunne tilbyde vores

kunder et attraktivt alternativ til deres normale privatforsikring – det vil sige forsikringer for

indbo, hus, sommerhus, diverse køretøjer, ulykke osv.

Selandia Forsikring skiller sig ud fra den generelle forsikringsbranche ved helt bevidst at

afvise en masse potentielle kunder og kun satse på såkaldte lavrisiko-kunder. Det betyder

færre og lavere erstatninger end i de store forsikringsselskaber, som typisk tager alle

typer kunder ind. Den økonomiske fordel ved den ringere risiko betyder, at Selandia normalt

kan holde priserne under gennemsnittet.

De fleste forsikringsselskaber definerer risiko – og dermed prisen på forsikringen – ud fra

den ønskede forsikringssum sammenholdt med kundens demografiske baggrund: Alder,

familieforhold, økonomi, bopælstype, køretøj og ikke mindst postnummer.

Postnummeret bruges til at afgøre, om kunden bor i et område med generelt større risiko

for indbrud, hærværk, påkørsler og lignende. Selandia benytter sig af tilsvarende geografiske,

statistiske og adfærdsmæssige data, men på et langt mere detaljeret niveau, hvor

hele Danmark er delt op i små felter på 100 gange 100 meter.

Den detaljeringsgrad betyder f.eks., at man kan vurdere meget nøjagtigt, om risikoen for

vand i kælderen ved et skybrud er højere i den ene ende af en gade end i et tilsvarende

hus i den anden ende. Præcise mål for terrænhøjde, afstrømningsforhold fra omgivende

arealer samt kloakering har indflydelse på risikoen, og det afspejler sig i forsikringsprisen.

Et andet eksempel er indbrud. Der er en tæt sammenhæng mellem risikoen for indbrud

og fysiske forhold omkring boligen. Ligger ens hus tæt på åbne stisystemer, kan indbrudstyve

lettere slippe væk, og ligger det på en blind vej løber tyven en mindre risiko for

at blive opdaget. I Storkøbenhavn er der f.eks. også større risiko for indbrud i nærheden

af S-togsstationer, fordi tyveknægtene lettere kan slippe væk og ikke er afhængige af

eget køretøj. Disse forhold tager Selandia også højde for, når de beregner forsikringsprisen

ved hjælp af såkaldt mikrotariffering.

Via linket til Selandia Forsikring på MinPension.dk kan man få et uforpligtende tilbud på

den nye privatforsikring – og på den måde se, om man er en lavrisikokunde eller ej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vores hold er dit hold Side 4/4

More magazines by this user
Similar magazines