PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

4.1. Kommunesagerne

Samtlige kommuner i de 2 amter blev bedt om at indsende de seneste afgørelser, hvor kommunen

havde truffet afgørelse inden den 1. september 2001 efter servicelovens §§ 28 og 29.

Kommunerne blev anmodet om ikke at indsende sager, der vedrørte vådliggerbørn, allergibørn eller

for tidligt fødte børn og førstegangsbevillinger. Sagerne skulle indsendes i omvendt kronologisk

rækkefølge, således at første sag vedrørte den seneste afgørelse før 1. september 2001, anden sag

vedrørte den næstsidste afgørelse før 1. september etc. Antallet af sager, der blev indhentet fra hver

kommune, blev afpasset efter kommunernes befolkningsstørrelse. Samtlige akter i borgerens sag

vedrørende servicelovens §§ 28 og 29 skulle medsendes. Der skulle ikke sendes afgørelser, som var

blevet anket til det sociale nævn.

Fra kommunerne i Ringkøbing Amt havde Ankestyrelsen anmodet om at modtage 50 sager.

Ankestyrelsen modtog alene 41 sager. De fleste af de indkaldte sager indeholdt både afgørelser

vedrørende servicelovens § 28 og servicelovens § 29. I de tilfælde, hvor kommunen ikke havde

indsendt det antal sager, Ankestyrelsen havde anmodet om, valgte Ankestyrelsen at vurdere nogle

af sagerne efter såvel servicelovens § 28 som servicelovens § 29. De enkelte kommuner har derfor

fået vurderet det antal sager, som Ankestyrelsen havde anmodet om at modtage. 2 sager udgik

imidlertid af undersøgelsen, idet de trufne afgørelser var blevet påklaget til det sociale nævn. Fra

kommunerne i Ringkøbing Amt er der herefter indgået 48 afgørelser i undersøgelsen.

Fra kommunerne i Frederiksborg Amt modtog Ankestyrelsen de 52 sager, som Ankestyrelsen havde

anmodet om at få indsendt. Alle 52 afgørelser er indgået i undersøgelsen.

Der indgår derfor i alt 100 kommunale afgørelser i undersøgelsen.

4.2 Nævnssagerne

De sociale nævn i de 2 regioner, henholdsvis Ringkøbing Statsamt og Frederiksborg Statsamt, blev

på samme måde anmodet om at indsende ankesager vedrørende servicelovens §§ 28 og 29, som var

afgjort før den 1. september 2001. Nævnene blev anmodet om ikke at indsende sager, der vedrørte

vådliggerbørn, allergibørn eller for tidligt fødte børn og førstegangsbevillinger. Sagerne skulle

ligeledes her indsendes i omvendt kronologisk rækkefølge, således at den første sag vedrørte den

seneste afgørelse før 1. september 2001, sag nr. 2 den næstsidste afgørelse før 1. september 2001

etc. Samtlige akter i sagerne skulle medsendes. Sager der var blevet anket til Den Sociale

Ankestyrelse, skulle ikke medsendes.

Fra det sociale nævn i Ringkøbing Statsamt har Ankestyrelsen modtaget 14 sager, hvoraf 7 sager

vedrørte servicelovens § 28 og 7 sager vedrørte servicelovens § 29. Alle 14 sager er indgået i

undersøgelsen.

Fra det sociale nævn i Frederiksborg Statsamt har Ankestyrelsen modtaget 14 sager, hvoraf 7 sager

vedrørte servicelovens § 28 og 7 sager vedrørte servicelovens § 29. Alle 14 sager er indgået i

undersøgelsen.

Der indgår således i alt 28 ankeafgørelser.

10

More magazines by this user
Similar magazines