Views
5 years ago

S E N IO R E R N E S B LA D - Pensionisternes Samvirke

S E N IO R E R N E S B LA D - Pensionisternes Samvirke

S E N IO R E R N E S B LA D - Pensionisternes

SENIORERNES BLAD Nr. 2 marts 2009 44. årgang Det er nemt at udregne sin pension i Mali Det fortæller Carsten Ehlert i sit rejsebrev fra Mali Side 18 Hun har bevaret den sociale indignation Tove Lindbo Larsen, 80 år og med uændret engagement. Line Siert tegner af et portræt. Side 4 Alt for dyr – og for dårlig mad Formand for ældrerådet i Lyngby-Taarbæk er bekymret over de stigende madpriser Side 20

A n d e r s B o r d i n g P r i s e r n e • 2 0 1 3 - Danske Medier
OPEN Am KINO m WISMAR B E S o N D E R E - Filmbüro MV
N Y H E D S B R E V
B R U G E R V E J L E D N I N G
H e r l u f s h o l m S k o l e · D e c e m b e r 2 0 0 9
c a r l s b e r g f o n d e t 2 0 1 1 - Ny Carlsbergfondet
B E R E T N I N G - Leder - FDF
N R . 1 · S E P T E M B E R 2 0 0 7 · Å R G A N G 1 - Sthens Kirke
A a l b o r g U n i v e r s i t e t
H A N S E N & H E N N E B E R G - Lysnet
A b C D E F G H I J K L M N o P Q R s T u v w X y Z - Ineke