Klik her for at hente listen i PDF format.

egnsmindesamlingen.dk

Klik her for at hente listen i PDF format.

Arkivalier som findes i Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn

Hold Ctrl tasten nede og tryk på F-tasten, et søgefelt kommer frem

og du kan søge på alle ord i listen.

Aftægtskontrakt 1983/05

Opbevaring.

Aktiebrev til jerslev forsamlingshus 2004/05, 1996/06, 1987/08, 1986/28, (2006-1)

Aktionærliste-Jerslev Forsamlingshus 1986/28

Album vedr. Niels Evald Nielsen

Alderdomshjem, Jerslev 1992/18 – 2006/10 (mappe med tegn)

Andels - elektricitetsværk, Jerslev 1981/06, 1981/23, 1982/23 6 stk.

Andelsfrysehus for Jerslev og omegn 2004/07

Andelsfryseri, K1æstrup 1994/20

Andelsmejeri K1æstrup 1994/17

Andelsmejeri Sterup 1984/02, 1988/04, 1992/17, 2004/06

Andelsmejeri, Pilegårds Mølle 1982/01, 1984/07

Anetav1e(Nedergaard) 1992/06

Arbejdsbog f. maler 1984/08

Arveudlægsskøde 1992/18

Barselspotte 1991/34

Basisandel 1995/10

Beboere på Jerslev a1derdomshjem 1950-67; 1992/18

Bendtzon, Marinus Besætninger, erk1æringer 1986/19

Beredskabsplan f. Sterup-K1æstrup 1991/29

Besættelsen 1998/03, A4-mappe på reol, 1995/05

Biografen, Jerslev 1987/03

Biveje, fortegnelse over 2006/04

Borgerforeningen, Jerslev 1984/11, 1991/27, 1999/02, 2001/05

Borgerforeningen, Klæstrup 1994/ 22-23, 1991/16

Brandfoged, beskikkelsesbrev til 1998/10

Brandforsikring, Jerslev sogn 1991/25, 1991/32

Brandsyns-protokol, Klæstrup 1998/10


Brandvedtægt, Hellum. Jerslev Hellum 1991/21; Jerslev 1998/10

Brandværnsprotokol, Klæstrup 1998/10

Breve til og fra Jerslev sogneråd 1982/21

Brix Nielsen, Sinne: Erindringer 1986/24

Brugen af Jerslev Forskole 2006/03

Brugsforening , Jerslev 1991/ 03-10-20-22

Brugsforening , My1und 1982/24, 1985/08, 1993/03, 1982/25

Brugsforening , Sterup 1982/28

Brugsforening, Hellum 1991/35

Brønderslev kommune styringsgruppe 1982/18

Byfornyelse i Jerslev 2006/02

Byggedeklaration 1983/16

Bøgenshoved 2003/10

Bøgh Marius 2001/10, 1999/01

Børnehaveforeningen, 1982/09

Børnehaven, Jerslev 1988/05

Christensen Børge (Søndergaard ) Svennum 2009- 03

Christensen Holm (Søndergaard) Svennum 2009- 03

Christensen Regner Hedelund 2011-01

Christensen, Agnes 1991/05

Christensen, Charles 1986/13

Christensen, Chr. P. Hellum 1986/27

Christensen, Hans, Næringsbrev

Christensen, Herdis 1995/11

Christensen, Jens Hardi Sterup 2001-2

Christensen, Knud 1987/10

Christensen, Lars 1983/15

Christensen, Martin Helmuth 1983/17

Christensen, Søren Chr. Gotfred 1982/27

Christensen, Ths. Chr. 1985/10

Cykelhandler, Peter Nielsen 1982/15

DAF, Jerslev 1985/09


DAG, Jerslev 1988/04

Dall, v. Ha1ne 1985/03

Dam, Anna 1982/19

Damsgaard, Bodil 1986/26

Damsgaard, Oluf 1991/05

Damsgaard, Stinne 1991/05

Degn, Kræn 1984/04

Dias, Jerslev 1983/02

Dyrskjødt, Lars 2006/09

Ejerlavsforening, Jerslev 1986/11

Elektricitetsværk A/S, Jers1ev 1981/06 - 23

Erhvervshåndbog 1992/05

Eriksen, Marie 1988/04, 1995/06

Erindringer 1982/19, 1985/06, 1986/05-24, 1990/03, 1991/24; 2000/4

Erstatningssager 2010/10

Estland 1998/05

Fattigvæsenet i Jerslev 2011 / 16

Fattigvæsenet i Sterup 2011 / 16

Festsange 1994/15

Filmklub, Jerslev 1983/06

Flyvbjerg skole 1981/02-03, 1986/05

Flyvbjerg Transformatorforening 1982/02

Foredrags - og ungdomsforening, Hellum 1981/01

Forholdsattest 1986/15; 1991/41, 1992/21

Forpagtningskontrakt 1984/03, 1990/01

Forsamlingshus, Jerslev 1986/28, 2003/01

Forsamlingshus, Kirkholt 1988/03

Forsamlingshus, Sterup 1994/03

Forsikring for heste 1984/06

Foto- og glansbilledalbum 1991/18

Fredsted, pastor 1992/04

Friskole, Østervraa 1994/ 09


Frysehus for Jerslev og omegn 2004 /07

Fællesantenne, Jerslev 1991/26, 1992/02

Fællesmål, Mylund 1988 /01

Gade- og husnumre, Hellum 1995/02

Gade- og vejnavne 1995/02

Garantbevis 1993/05

Gavekasse, Toftegårdsskolen 1987/02

Glansbilledalbum 1991/18, 1986/01; 1987/11

Glasnegativer 1985/04

Gravstedsskøder 2011/15

Gustavsen, Andreas 1991/24

Gymnastikforening, Mylund 1993/01

Gymnastikforening, Sterup 1994/02

Hagbard Træholt

Handels - og erhvervshåndbog 1992/05

Handels- og erhvervshåndbog 1992/05

Handelsudvalg, Jerslev Marked 1997/03

Hans Jensen og skonnerten Marthas forlis

Hansen, Chr. Holst 1982/16

Hansen, H.P.

Hansen, Helga og Hans C. Flybjergvej 260

Haveselskab 1984/01

Hegnsynsprotokol, Jerslev 1993/05

Hellum Borgerforening

Hellum Brugs 1991/35

Hellum kommune 1991/21, 2011 / 17

Hellum kontrol forening 1983/18

Hellum landboforening 1991/07

Hellum lydbånd m. forskellige 1986/29

Hellum nordre skole, skolebilledmappe 1982/10,1992/15 skolebilledmappe

Hellum og omegns hesteforsikring 1983/19,1984/10

Hellum skolebilleder, Hellum gruppebilleder og på hylden


Hellum skyttelaug 1981/05

Hellum sognekort 1992/15

Hellum ungdoms - og foredragsforening 1981/01, 2003/02

Hesteforsikring 1982/04, 1983/19, 1984/10, 1991/25

Hjemmesygeplejen 1986/17

Hjulskov, Chr. Opbevares i kisten 1991/23, 1991/30 Opbevares i kisten

Hjulskov, Juul 2006/1

Hjørring Amts vejviser 1993/05

Hjørring amts vejviser 1993/05

Holmgaard, Chr. 1983/04

Holst, Juul og Marie Mappe på reol 1991/18 Mappe på reol

Horsemosen 1987/04

Houmann, Tage 1995/04; 1996/01

Husflidsforeningen, Jerslev 1982/29

Husflidsforeningen, Sterup 1990/06

Husmandsforeningen 2005/o8

Hækkensvej 40 1995/10

Hølesmeden 1990/03

Høstfestforening Sterup – Flyvbjerg - Jerslev 2004/06

Idrætsforeningen, Jerslev 1991/11-12; 2004/14

Idrætsforeningen, Klæstrup 1986/03

Idrætsforeningen, Sterup 1991/11; 1994/08

Indre Mission, Jerslev 1986/06

Indre mission, Sterup 1986/07

Indsamlingsliste 1991/01; 1992/18

Ingerslev, Poul Interview 1986/18

Interview m. Lars og Jens Mikkelsen 1989/03

Interview m. læge Poul Ingerslev 1986/18

Interview m. polit. Bentzen 1986/19

Iversen, Jens 1996/03

Jacobsen, Dagny, Karo1ine og Olav 1991/12; 1986/22; 1996/03

Jagttegn 1991/37


Jensen, Anna og Jens Peter 1994/25

Jensen, Gunnar, skrædder 1994/03

Jensen, Helge, mekaniker 1982/26

Jensen, Lars Chr. 1987/05

Jensen, Louise: Skudsmålsbog 1984/08

Jensen, Maren og Mary 1986/01, 1987/11A, 11B

Jensen, Marie 1983/03

Jensen, Marie, f. Madsen: Se1vbiografi 1983/13

Jensen, Martinus og Nie1s, K1æstrup 1983/14

Jensen, P., Ma1er: Arbejdsbog 1984/08

Jensen, P.N. 1993/ 02 1991 /15

Jers1ev Hellum Sparekasse 1984/05

Jers1ev Hellum Sparekasse 1984/05

Jerslev Alderdomshjem 1992/18, 2006/10 Mappe m tegn

Jerslev Andels - Elektricitetsværk 1981/06-23, 1983/11

Jerslev avisen, Jerslev-bladet, oplandsavisen 1983/08

Jerslev biograf 1987/03

Jerslev borgerforening 1984/11 AB, 1991/27, 2001/5, 1999/02

Jerslev broderlige skyttelaug 1981/04

Jerslev Brugsforening 1991/03-20-22 -10,2003/01

Jerslev by, matrikelkort 1988/02

Jerslev byfornyelse 2006/02

Jerslev byskole 2004/ 02, 1982/22

Jerslev Børnehave 1988/05

Jerslev børnehaveforening 1982/09

Jerslev DAF 1985/09

Jerslev dias 1983/02

Jerslev ejerlaugsforening 1986/11

Jerslev Elforsyning 2000/02

Jerslev filmklub 1983/06

Jerslev forsamlingshus 1986/28; 1987/08; 1996/06; 2004/05; 2003/01

Jerslev Forskole, brugen af


Jerslev fællesantenne 1991/26

Jerslev Fællesvaskeri 2010 / 02

Jerslev gymnastikforening 1985/11

Jerslev handelsudvalg (Jerslev Marked) l997/ O 3

Jerslev handlende og private på dias 1983/02

Jerslev haveselskab 1984/01

Jerslev Hegnssyn 1993/05

Jerslev Hellum forbundsskole forbundsskole 2004/02

Jerslev hesteforsikring 1982/04; 1991/25

Jerslev hjemmesygepleje 1986/17

Jerslev husflidsforening 1982/29

Jerslev Husmandsforening 2005/08

Jerslev Håndværker og borgerforening 1999/02

Jerslev idrætsforening 1991/11; 1992/12; 2004/14

Jerslev Indre Mission 1986/08

Jerslev kirke 1993/07, mappe 1993/08

Jerslev kirkegård 1986/25

Jerslev kommune 1986/20

Jerslev kommune. brandvedtægt for

Jerslev kreaturforsikring 1983/07

Jerslev Kro Mappe Orange

Jerslev Lokalforskning

Jerslev marked 1994/11 Ringbind i reol 2005/01

Jerslev mejeri 1981/07,1983/09 1996/02

Jerslev Menighedsråd 2000/01

Jerslev menighedsråd - Estland 1998/ 05

Jerslev mergelselskab 1987/01,1988/04 1994/13

Jerslev og omegns frysehus 2004/07,2003/01

Jerslev pensionistforening medlemsbog 2001/03

Jerslev præstegård 1984/03

Jerslev revy 1991/38-39

Jerslev Samvirke 1991/02


Jerslev skofabrik 1991/14

Jerslev skole 1982/06, 1985/05, 1989/04, 1991/06-19; 1985/07; 1982/22

Jerslev sogneråd

Jerslev sogns brandforsikring 1991/25-32

Jerslev sogns skolekommission 1982/05

Jerslev Sogns Totalafholdsforening 1994/12

Jerslev Sudankreds 1986/07

Jerslev sundhedskommission 1982/14

Jerslev Sygekasse 2002/5

Jerslev sygeplejeforening 1983/07

Jerslev ungdomsforening 1985/11

Jerslev ungdomsklub 1985/11, 1992/07

Jerslev ungdomsskole 1986/16

Jerslev Vandværk 2005/10

Jerslev Varmeværk 2012/04

Jerslev venstrevælgerforening 1988/06

Jerslev yo1akreds 1986/09

Jerslev-Hellum forbundsskole 2004/02

Johansen, Alfred: Slægtshistorie 1983/01,2002/04

Jubilæumsskrift Toftegårdsskolen 1985/08

Julens glæde Jerslev forhandlingspr, regnskabsbog. 2001/04

Julens Glæde, Sterup 1988/04, 1992/16

Jørgensen, Børge: Erindringer 2000/04

Kalligrafibøger, Kaalund Klæstrup 1994/18-19-21

Kaninstamtavle 1991/17

KFUM Spejderne i Jerslev 2004/15

Kirkeblade 1994/07

Kirkegården 1986/25

Kirkholt - Mylund - revy 1991/40

Kirkholt - Mylund skole 1982/11; 2004/02

Kirkholt Forsamlingshus 1988/03; 1992/02

Kjølskegård 1985/06


Klæstrup Andelsfryseri 1994/20

Klæstrup Andelsmejeri 1994/17; 1998/10

Klæstrup Borgerforening 1994/22-2; 1991/16

Klæstrup brandsyns-brandværnsprotokol 1998/10

Klæstrup Idrætsforening 1986/03

Klæstrup skole 1982/12; 1986/23; 1991/42; 2004/00; 2004/02

Klæstrup Transformatorforening 1986/02

Klæstrup ungdoms forening 1986/03

Klæstrup, Svarrebak-Tingtræ 1990/05

Knudsen, Helene Kristine: 1984/09

Kommuneplan 1993/06

Kommunionsbog (Optegnelse over kirkelige handlinger) 1993/07

Kontrabog 1982/25,1991/23 2004/10, 2005/09,

Kontrolforening, Hellum 1983/18

Kontrolforening, Sterup 1991/33

Koppeattest 1985/10,1996/05, 1991/06,1992/14,1984/09,2005-09

Kort og statistikker 1994/14

Kreaturforsikring 1983/07

Kristensen, Jørgen 1986/15

Kræmmergaard, Ankjær 1983/18, 1991/15,1992/20

købekontrakt 1984/09,2004/08

Købekort 1987/07, 1991/31

Købmand, Chr. Larsen 1982/13

Købs- og salgsbog 1982/15

Køretilladelse 1991/37

Landboforening, Hellum 1991/07

Landbrugsregnskab (Falden) 2009/02

Langthjem, Bertel 1994/25

Larsen, Aksel 1982/25

Larsen, Chr., købmand 1982/ 13

Larsen, Jacob Evald Rutebilejer 1986-04 ringbind + kasse

Larsen, Marianne, Kirkholt 1985/08,1986/21,1987/06 1987/06


Larsen, Solda og Emma: 1992/10

Legitimation 1982/26

Lokalforening 1998/04

Lokaltelefonbøger 1994/06

Lydbånd m P.N. Jensen 1991/15

Lydbånd m. Agnes Christensen 1991/05

Lydbånd m. Ankjær Kræmmergård 1986/29, 1991/15

Lydbånd m. Elisabeth Pedersen 1991/05

Lydbånd m. forsk. personer i Hellum 1986/29

Lydbånd m. Lars og Jens Mikkelsen

Lydbånd m. Oluf Damsgård 1991/05

Lydbånd m. politiass. Bentsen 1986/19

Lydbånd m. Poul Ingerslev 1986/18

Lydbånd m. Stinne Damsgård 1991/05

Lyngborg, Ths. Chr. 1990/03

Madsen, Anders P. og Kristine Mølgården Mellerup 2002/3

Madsen, Dorthea og J. Chr. 1991/41

Madsen, Gerda Marie 1985/01

Madsen, Gunhild: 1993/08, 1995/ 08,1987/07

Maler P. Jensen 1984/08

Marked, Jerslev 1994/11, 2005/01, reol

Maskemuseum 1993/06

Maskinsynsbog 1990/02.1987/ 05

Maskinsynsbog 1982/13,1987/05,1990/02

Matrikelkort 1984/09,1987/04,1988/02,1990/01,1983/14

Medalje ti1h.Solda Larsen 1992/10

Mejeri, Brønderslev 1991/25

Mejeri, Jerslev 1981/07 1996/02 1983/09

Mekaniker Helge Jensen 1982/ 26

Mergelselskab 1987/01,1988/04,1994/13

Mikkelsen, Jens og Lars 1989/03

Mumme, pastor 1994/26


My1und Brugsforening 1982/24-25,1985/08,1993/03

Mylund forsamlingshus 1988/03,1992/02

Mylund gymnastikforening 1993/01

Mylund skole 1982/11-20

Mylund transformatorforening 1992/08

Mødebefaling 1992/21

Nedergaard, Niels 1983/05 1992/06

Nie1sen, Bertha, Harald og Ewald 1992/14

Nie1sen, P.K., lærer 1986/05

Nie1sen, Peter 1982/15

Nielsen Erling, Voldgade 1 Jerslev 2001-01 ringbind + kasse

Nielsen Jens Chr. 1987/10

Nielsen, Anine 1991/36

Nielsen, Chr, pogeskolelærer 1996/10

Nielsen, Dagmar Rugholm 1995/01

Nielsen, Ejnar, Købmand i Sterup. 2010/03

Nielsen, Hans Eigil 1995/10

Nielsen, Irma 1986/04

Nielsen, Jens Larsen 1994/24 1998/3

Nielsen, Lars 2012/03

Nielsen, Sinne Brix 1986/24

Næringsbrev 1997/01; 1982/26

Næste træk er dit. kommuneplan MM 2000/06

Panteobligation 1990/04; 2005/04

Pastor Mumme 1994/26

Peders Håb (skuespil) 1997/02

Pedersen, Anders Jørgen 1983/15

Pedersen, Anine og Thorkild 1991/01

Pedersen, Elisabeth 1991/05

Petersen, Anton P. 1991/36

Petersen, Anton Peter 1987/09

Petersen, Chr. Fr. Rønne 1985/02


Pilegårds Mølle 1982/01

Plant et træ 1986/14

Plejehjemmet, Jers1ev 1992/18

Poesibog 1986/22

Pogeskolelærer, Chr. Nielsen 1996/10

Politivedtægt 2005/15

Postvæsenet 1995/02

Provst A. Sørensen 1991/11

Præstegård, Jerslev 1984/03

Rationeringskort 1991/31-37

Realregister 1991/13

Regninger 1991/23

Reklamer f. Jerslev forretninger 1991/28

Renholdelse, vedtægt for 1985/07

Revy Jerslev 1991/40

Revy Kirkholt - Mylund 1991/40

Risager Thorvald (f. Josefsen) 2001/9

Rugholm, Dagmar 1995/01

Røjkjær, Laust 1989/01

Rønne, Chr. Fr. Petersen 1985/02

Samvirke, Jerslev 1991/03

Sange 1991/04

Sange fra Jerslev og omegn 1991/04

Selvbiografi 1983/01-13; 1982/19

Skatteopkrævningsliste 1983/05 -10 1986/20 (1994/16

Skofabrik 1991/14

Skole Flyvbjerg 1981/02-03

Skole Hellum 1982/10,1992/15

Skole Jerslev 1982/06-22, 1985/07, 2004/02

Skole Kirkholt - Mylund 1982/11-20, 2004/02

Skole Klæstrup 1982/12, 1986/23, 1991/42, 2004/00, 2004/02

Skole Sterup 1982/07, 1986/23, 2004/02, 2008/10


Skole Søheden 1988/01

Skole Toftegårdsskolen 1982/08-17, 1988/05, 1991/06, 2004/02

Skolekommission 1982/05

Skonnerten Marhtas Forlis og Hans Jensen

Skorstensfejning 1995/11

Skrivebøger 1996/04

Skudsmålsbog 1982/27, 1984/08-09, 1986/21, 1987/10, 1991/12-36-41

Skudsmålsbog 1993/05, 1996/05 2004 - 10

Skyttelaug 1993/05, 1996/05 2004 - 10

Skøde

Slægtsbog 1983/04, 1985/03, 1992/06, 1983/01; 2005/06

Små heste, fors. for 1984/06

Sognekort 1992/15

Soldaterbog 1987/09, 1987/09, 2005-09

Soldaterbog 1992/21

Spare - lånekasse 1984/05, 1985/01

Sparekassebog 1992/20

Spillemandstoner 1984/04

Statistikker og kort 1994/14

Sterup

Sterup afholdsforening

Sterup afholdsforening 1994/05

Sterup Andelsmejeri 1984/02, 1988/04, 1992/17, 2004/06

Sterup Borgerforening 2011/13

Sterup brugsforening 1982/28

Sterup forsamlingshus 1994/03

Sterup gymnastikforening 1994/02

Sterup husflidsforening 1990/06, 1992/09

Sterup idrætsforening 1991/11; 1994/08

Sterup Indre Mission 1986/06

Sterup Julens Glæde 1988/04, 1992/16

Sterup kontrol forening 1991/33


Sterup Lokalforening

Sterup Missionshus 2000/03

Sterup savværks historie 1999/1

Sterup skole 1982/07, 2004/02; 2008/10

Sterup transformatorforening 1988/04

Sterup ungdoms forening 1990/07

Sterup Vandværk 2004/13

Sterup Vindmøllelaug 1996/07

Sterup Ø. Tveden 1993/05

Sterup: Matrikelkort

Styringsgruppe, Br.komm. 1982/18

Sudan - kreds 1986/07 - 10

Sundhedskommissionen 1982/14

Svarrebak, K1æstrup 1990/05

Svendebrev Keld Poulsen murer

Svennum

Svennum Transformatorforen. 1983/12, 2003/01

Svinekort 1991/31

Sygeplejeforening 1983/07

Søndagsskole i Mylund - Kirkholt 2004/02

Sønderjysk forening 1994/22 -23

Sørensen, A., Provst 1991/11

Sørensen, Ari1d 1983/16

Sørensen, Jens Thorvald 1985/06

Sørensen, Lars Chr., Hellum 1992/19

Tapperhedsmedalje 1985/10

Tillysningsbøger, Jerslev & Mylund

Tingtræ 1990/05

Tjenstudygtighedspas 1983/17

Toftegårdsskolen 1982/08-17, 1985/05, 1987/02, 1988/05, 1989/04

Toftegårdsskolen 1991/06-19

Totalafholdsforening, Jerslev sogns 1994/12


Transformatorforeninger Flyvbjerg 1982/02; Klæstrup 1986/02; Mylund 1992/08

Transformatorforeninger Sterup 1988/04; Svennum 1983/12; Ålstrup 1995/03

Træholt, Hagbard 2005/07

Tveden, Chr. og Valdemar 1993/05

Tørvejordsleje 1983/15

Udklipsbøger 2001/11 Reol

Ungdomsforening, Hellum 1981/01, 2003/02

Ungdomsforening, Jerslev 1985/11

Ungdomsforening, Klæstrup 1986/03

Ungdomsforening, Sterup 1990/07

Ungdomsklub 1985/11, 1992/07

Ungdomsskole 1986/16

Unge Hjem 1993/04

Vandforsyningsplan 1995/07

Vandværk Sterup 2004/13

Vangsted Poul 2004/10

Varmeværket, Jerslev

Vejviser 1991/02

Vendsyssel Tidende 1995/09

Venstrevælgerforening 1988/06

Vindmø11e1aug, Sterup 1996/07

Vindstyrke 8, 2008 /11

Vodskov - Ø.Vraa-banen 1994/10

Vurderinger i Jerslev kommune 1993/05

Vurderingsfortegnelse 1993/05

Våbenregistrering 1982/26

Yola Børnekreds 1986/09

Zachariassen, Knud 2010/11

Øster Tveden 1993/5 + Kortmappe 1993/5; 2000/8

Østervraa Friskole 1994/09

Aalborg Stiftstidende 1995/09

Aalstrup transformatorforening 1995/03


Årsregnskab 1991/30

Aasen maskemuseum 1993/06

More magazines by this user
Similar magazines