Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

Jerslev Kirke

De ældste dele af Jerslev Kirke er fra 1100-1200-tallet. Der har muligvis før ligget en trækirke

på stedet, men det vides ikke med sikkerhed.

Jerslev Kirke har som alle andre kirker i Danmark været privatejet og har bl.a. været ejet af

Hans Mühlheim af Vester Mellerup. Kirken blev selvejende i 1926-27 og var da meget forsømt

og forfalden. Menighedsrådet overtog kirkens tiendekapital og gik i gang med en omfattende

istandsættelse.

Altertavlen er fra 1600-tallet og er antagelig lavet af en snedker fra Aalborg. Billedet i altertavlen

menes at være malet af B.S. Ingemanns hustru. I 1939 blev alterbilledet skiftet ud med et

maleri udført af Johs. Kragh, der var elev hos Joakim Skovgaard. Dette billede var menigheden

ikke helt tilfreds med. Derfor blev det gamle billede igen taget i brug i 1950, og det nye blev

hængt op i sideskibet.

Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet og er formodentlig lavet på et nordjysk billedskærerværksted.

I 1981 gennemgik prædikestolen en gennemgribende restaurering.

Pulpituret på nordvæggen er inddelt i 30 felter. I felterne er malet billeder af profeter, apostle

og evangelister samt fire våbenskjolde, der angiveligt har tilhørt familierne Mühlheim og

Motzfeld. Pulpituret har tjent som herskabsstol for familien Wulff von Mühlheim, der omkring

1670 ejede hovedgården Vester Mellerup i Jerslev sogn.

Det ca. 15 meter høje kirketårn med takkede gavle er med til at give Jerslev Kirke et imponerende

præg. Kirkeklokken er en gave fra Peder Marqvar Lykke og Birgitte Johanne Hauch, der

ejede Kjølskegård fra 1745-75.

I 1953 blev kirken udvidet med jorden fra et nærliggende gartneri. I 1981 blev der anlagt skovkirkegård.

Det har været muligt at finde navnene på præsterne ved Jerslev Kirke helt tilbage til 1500-tallet,

hvorefter der er udarbejdet præstetavler, der er ophængt i kirken.

98

Similar magazines