Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

Jerslev Byorkester, v. Chr. Hansen

Jerslev Byorkester blev ledet af musiker Chr. Hansen. I orkesteret var der både lokale og udenbys

musikere. Af lokale kan nævnes Thomas Thomsen, Sterup, Kræn Degn og Peter Høgsted.

Chr. Hansen, i daglig tale benævnt som Musiker Hansen, ledede også et mindre orkester, som

han kaldte Ritas Orkester. I Borgerforeningen for Jerslev og Omegns protokol står jævnligt, at

”Ritas Orkester underholder.” Musiker Hansen boede i det nuværende Ærøgade 9. Huset var

prydet med en lyre.

Christian (Kræn) Degn (1880-1963)

Den senere navnkundige Kræn Degn var født i Horne, men fik plads hos lærer Bech i Jerslev,

der foruden lærergerningen også havde landbrug og jobbet som ringer ved Jerslev Kirke at

passe. Indimellem fik Kræn Degn lov at ringe med kirkeklokken, og det endte med, at han blev

ansat som ringer ved kirken. Kræn Degn komponerede ikke selv melodier, men han skrev

mange noder af, bl.a. fra Svenske-Nils. Kræn Degn holdt af de gamle melodier, men spillede

også moderne dansemusik, når han sammen med byens øvrige musikere spillede på Jerslev

Kro. På spillemandsmuseet i Rebild opbevares hans violin og en samling noder.

Jerslev byorkester 1925. Bagest f.v.: Chr. Degn, Ths. Thomsen, Peter Høgsted, Niels Jensen,

Mellergaard. Forrest f.v.: Laurits ?, musiker Hansen, Lars Kræmmergaard.

103

Similar magazines