Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

Thomas Thomsen

Thomas Thomsen var landmand og ejede gården ”Dammen” i Sterup. Han var i besiddelse af

stor teknisk snilde og reparerede radioer og andre elektriske apparater. Omkring 1925 spillede

han med i Jerslev Byorkester. På spillemandsmuseet i Rebild er han omtalt sammen med andre

musikere fra Jerslev.

Peter Høgsted

Peter Høgsted var musiklærer og fotograf. Han spillede bl.a. med i Jerslev Byorkester omkring

1925.

Jens Krustrup

Jens Krustrup var musiker i sin fritid. Hans erhverv var ejendomshandler. Han var desuden

meddeler til Vend-syssel Tidende og bestyrede avisens lokalkontor, der havde til huse i hans

ejendom. Jens Krustrup og hans bror Lars spillede sammen med bl.a. Kræn Degn og Peter

Høgsted. Senere dannede Jens Krustrup sit eget orkester, der var meget populært og har spillet

ved utallige baller og fester på Jerslev Kro og i omegnens forsamlingshuse.

Jerslev kvintet: F.v. Mogens Jensen, Bent Christensen, Willy

Hjulskov, Per Olsen og Ole Jensen.

104

Jerslev Trio og Jerslev

Kvintet

Omkring 1955 begynder et

nyt orkester i Jerslev under

navnet ”Jerslev Trio”. I 1960

udvides orkesteret til en

kvartet, og omkring 1962

blev den egentlige ”Jerslev

Kvintet” dannet.

Kvintetten bestod af Mogens

Jensen, Bent Christensen,

Willy Hjulskov, Per Olsen og

Ole Jensen. Med denne

gruppe begynder Jerslevmusikerne

at bevæge sig

uden for Jerslev, idet de

optræder over hele landsdelen,

enkelte gange også i

Midtjylland.

Kvintetten indstiller sine

aktiviteter i 1972.

Similar magazines