Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

Der bliver holdt licitation over tilbygningen. Licitationen viser, at tilbygningen kan opføres for

11.732 kr. 36 øre. Der benyttes kun lokale håndværkere ved byggeriet.

Udbygningen omfatter forlængelse af salen, en sidefløj med en mindre sal, servering m.m.

Endvidere bliver der efter datidens begreber lavet et stort køkken og en garderobe. I kælderen

er der omklædningsværelse, brusebad og et WC. I loftsetagen er der indrettet en lejlighed, som

ifølge avisens omtale er ”den nydeligste lille Lejlighed til Værten.”

I 1938 får den daværende vært, Chr. Sørensen, lov til at opføre en garage.

I 1944 mures der et rum fra til madkælder i den sydlige del af dametoiletrummet.

Huset moderniseres

I 1934 anmoder værtinden, Karen Larsen, bedst kendt som Koge-Karen (mor til Post-Leo), om

at få vand indlagt. Hidtil har hun måttet sende sine drenge ud til naboerne for at hente vand

til rengøring og madlavning, men da naboernes brønde undertiden var udtørrede, kunne det

ind imellem være et problem. Installationen kostede 50 kr. Afgiften var 25 kr. for den første

hane og 10 kr. for hver af de efterfølgende.

Bestyrelsen mener, at det er nok med en vandhane. Det var det vel også, da der jo ikke var

hverken vandkloset eller badeværelse.

I 1961 opsættes en gasgruekedel, og der installeres telefon.

I 1963 indlægges fjernvarme.

Husassistenter/værtspar

I 1923 antages Kristiane til at holde opsyn med huset til en årsløn på 40 kr. Året efter antages

Gotfred Kristensen. Det er dog reelt hans kone, der bliver ”husassistent”. I 1928 flytter Gotfred

fra byen, og Emma Pedersen antages på følgende vilkår: ”Hun skal have 50 Øre for Rengøring af

Personale og værtspar i Jerslev forsamlingshus.

Fra venstre; Eleonora Larsen, Johanne Simonsen,

Inger Christensen og værtsparret Tinne og Poul

Christensen.

112

f.v. Johanne Simonsen, Rigmor Simonsen, Inger

Christensen, Eleonora Larsen og Tinne Chris-tensen.

Similar magazines