Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

lev overdækket, flyttedes svømningen til den såkaldte bobbel. Boblen var ikke ideel til familiesvømning,

så der var stor tilfredshed med, at der blev indrettet en rigtig svømmehal i

Brønderslev.

Økonomi

Idrætsforeningen har gennem årene holdt mange forskellige arrangementer for at tjene

penge.

Der er blevet holdt månedlige baller på Jerslev Kro, basarer, ”Kvit eller dobbelt”, ”Prøv lykken”,

”10 på stribe”, julemarkeder og sommerfester.

I 1977 tog JSI en gammel tradition op. I forbindelse med sommerfesten blev der holdt hesteog

kræmmermarked i det små. I løbet af få år udviklede Jerslev Marked sig til et af landets

største.

Desuden har idrætsforeningen i en lang årrække

holdt bankospil i Sterup Forsamlingshus en gang

om ugen med tilslutning fra hele Vendsyssel.

Klubhuse

Da det gamle grønne skur efterhånden var blevet

faldefærdigt og alt for lille til at kunne rumme de

efterhånden mange spillere, opførte foreningen i

1958 et klubhus (Præstelunden 12A), så der blev

bedre forhold for de udøvende sportsfolk. Der var

omklædningsrum og mulighed for brusebad. Men

også dette klubhus blev for lille. Sidst i 1970’erne

byggedes endnu et klubhus på Anlægsvej 23.

I et jubilæumsskrift fra 1981 benævnes det nye klubhus

som ”en stor kaserne”. I klubhuset er der foruden

omklædningsrum også mødelokaler og cafeteria.

Idrætsforeningens indendørs aktiviteter foregår i

Toftegårdsskolens idrætshal og gymnastiksal. I tilslutning

til hallen er der indrettet et cafeteria.

JSIs Venner

I tilslutning til idrætsforeningen er der oprettet en

støttekreds, der økonomisk støtter ungdomsidrætten.

Foreningen får midlerne fra medlemskontingenter

og ved at stå for tombolaen på Jerslev

Marked.

Jerslev gennem 100 år

Mogens Jensen, daværende formand for

idrætsforeningen, studerer sammen med

fodboldspillere indsamlingstermometeret

før bygning af klubhuset.

127

Similar magazines