Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Initiativrige mænd

Jerslev gennem 100 år

Man må beundre de mennesker, der omkring århundredskiftet (1900) havde energi og fremsynethed

til at få oprettet mejerier, sparekasser o. lign. samt foreninger til gavn for det enkelte

menneske og for samfundet.

Ofte var det sognets lærer, der tog initiativ til at oprette foreninger, samtidig med at han

holdt aftenskole (ulønnet) for at give ungdommen mere lærdom og indsigt i samfundsforhold,

end de havde fået i børneskolen.

Således også i Jerslev, hvor J. K. P. Bech var lærer (1887 – 1910). Han var initiativtager til

oprettelse af bl.a. borgerforeningen og husflidsforeningen. Også lærer Thorvald Rasmussen

(1918 – 59) må nævnes. Han var en pioner på flere områder og var initiativtager til oprettelse

af biblioteket, sygeplejeforeningen og haveforeningen m.fl. Han var desuden musiker og

kirkesanger og kom derfor i berøring med mange mennesker såvel i sorg som i glæde. Efter

datidens skik deltog han i mange af sognets familiefester. Ved sammenkomster efter

begravelser og ved festlige lejligheder var lærer Rasmussen et sikkert navn i talernes række.

Allerede i 1938 var Th. Rasmussen en varm fortaler for centraliseringen af skolevæsenet, men

hans tanker vandt ikke genklang hverken hos forældre eller politikere.

Først i 1962 blev centralskolen en realitet, og det vil være naturligt at tage den første leder af

en ny skoleæra med i denne kavalkade om Jerslev.

135

Similar magazines