Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

Skoleinspektør Peter Schmidt

Peter Schmidt var Toftegårdsskolens første skoleinspektør og var som sådan stærkt medvirkende

til, at skolen fik en god start og et godt ry. Det præg, Schmidt satte på skolen, blev

bevaret også efter hans død - og er vel endnu snart 50 år efter skolens start – ikke helt udvisket.

Peter Uwe Schmidt var født den 30. oktober 1927 i Blomsche i Tyskland. Peter Schmidt

ønskede at uddanne sig til lærer og tog lærereksamen fra Th. Langs Seminarium i 1953. Han

havde lånt penge til sin uddannelse af Dansk-Sydslesvigsk Skoleforening og havde dermed

forpligtet sig til at arbejde i Sydslesvig som lærer i to år. Han var derfor først lærer i

Rendsburg i to år, derefter to år i Brædstrup for derefter at blive ansat i Frederikshavn i 1957.

Skolekommissionen i Jerslev antog i 1962 Peter Schmidt til at lede Toftegårdsskolen, der blev

bygget af Jerslev og Hellum kommuner.

Det viste sig at være et godt valg, idet Peter Schmidt var en dynamisk, handlekraftig og fremsynet

skoleleder, der satte sig høje mål, som han aldrig tabte af syne. Han gav sine lærere

ansvarsfølelse og havde altid tillid til, at de levede op til hans forventninger.

Peter Schmidt ville, at hans skole skulle være i forreste position og være med, når det gjaldt

nye metoder. Det var ham således magtpåliggende, at matematikken eller mængdelæren

hurtigt blev indført ved de forskoler, der hørte til Toftegårdsskolen.

Schmidt var nok den første skoleleder, der fik lavet skoleskema på computer.

Trods sin ind imellem lidt barske facon, opdagede lærerne hurtigt, at Schmidt var god at gå

til, hvis de havde problemer, uanset om det var af tjenstlig eller privat art. Han var utrættelig

som problemløser og var altid parat til at bakke sine lærere op.

Eleverne havde stor respekt for Schmidt. Utallige drenge er blevet beordret til at tage huen

af, når de færdedes indendørs. De elever, der blev undervist af Schmidt, satte stor pris på

ham.

Schmidt havde en naturlig lederevne, hvilket bevirkede, at Toftegårdsskolen blev en god

skole både for elever og ansatte.

Da skolen blev udvidet i 1977, blev skolegården opdelt i flere afdelinger, så det blev den lille

skole i en stor skole. Hvert modul fik sin egen afgrænsede, men åbne skolegård. Eleverne

kunne ”besøge” hinanden, men blev ved uheldig opførsel gennet tilbage til egen skolegård.

Den jord, der blev tilovers ved udgravningen til de nye bygninger, blev liggende i skolegården

som store jorddynger, der blev tilsået med græs. Hos de mindre elever blev der lagt store

rør gennem dyngerne, så man kunne kravle igennem. Mange voksne syntes, det så forfærdeligt

ud med disse jorddynger, men børnene elskede at tumle sig på dem. Schmidt havde

forudset, at gode legemuligheder i frikvartererne gav roligere børn i timerne.

136

Similar magazines