Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Laust Røjkjær

Jerslev gennem 100 år

Laust Røjkjær var født den 14. juli 1848 i Sinding i Hammerum Herred.

Han var biskolelærer på Holmsland i seks år, inden han uddannede sig til lærer på

Blaagaards Seminarium. Hans første embede var på Læsø, hvor han var et års tid. Herefter

kom han til Råbjerg. I 1878 blev han forflyttet til Hellum.

Jerslev lokalhistoriske Arkiv er i besiddelse af et brev, som Laust Røjkjær har sendt til A. P.

Gaardboe den 10. februar 1880. Heri beder han om en anbefaling, så han kan søge om optagelse

på et kursus i oldnordisk. Han har været på kursus to år, og et tredje kan kun tilstedes,

hvis man har ”gode Fortalere”, og man kan godtgøre, at man arbejder med noget, der har

videnskabelig betydning.

Laust Røjkjær har syslet med optegnelse af jyske ord. Han mener dog ikke, at dette kan have

nogen særlig videnskabelig betydning, men alligevel kan være en stor hjælp ved udgivelsen

af en ordbog over Jysk Sprog.

En lærer i oldnordisk har anbefalet Røjkjær til det omtalte kursus, da han fandt, at Røjkjær

havde særlige sproglige interesser samt sans og trang for historiske kundskaber. I sin ansøgning

vil Røjkjær anføre, at han samler stof til at belyse sin egns historie, og at han gerne vil

kunne søge flere oplysninger i de gamle arkiver. Det vil derfor gavne ham med flere kundskaber

i det gamle sprog.

Laust Røjkjær har i sine skildringer i ”Samlinger til jysk Topografi og Historie” givet værdifulde

bidrag til landsdelens historie, bidrag, der har været til megen nytte for senere forskere

af Vendsyssels historie, hvorfor man også støder på hans navn i mange sammenhænge.

Han leverede utallige bidrag til H. F. Fejlborgs bog: ”Bidrag til en Ordbog over jyske

Almuesmål I - III.”.

Røjkjærs formål var at vække og nære interessen og sansen for egnens historie og minder.

Laust Røjkjær døde desværre allerede i 1883 af tuberkulose, kun 35 år gammel. Han blev

begravet på Jerslev kirkegård, hvor jernkorset, der blev sat på hans grav, endnu står.

Hans enke stod tilbage med seks børn og en lille pension. Efter sin mands død flyttede hun

til Jerslev. Hendes liv blev ikke en dans på roser, men hun klarede sig. Hun var med i, hvad

der rørte sig, og hun blev den egentlige stifter af Jerslev Husflidsforening.

141

Similar magazines