Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

Kræn Degn

Kræn Degn var ringer ved Jerslev Kirke i 50 år. Han kunne på sit visitkort have skrevet tjenestekarl,

ringer, journalist, bogsamler og musiker. Han blev kendt, også uden for Vendsyssel,

for sin musik og for sine litterære og historiske interesser.

Kræn Degn var født i Horne den 11. august 1880 som søn af ugift Maren Kirstine Kristensen.

Ved dåben fik han navnet Chresten Martinus Larsen. 25 år senere tog han navneforandring

til Degn.

Den 8. juni 1900 blev Kræn Degn karl hos førstelærer Beck i Jerslev, hvis stilling var almuelærer

og landmand. Det var lærer Becks pligt som førstelærer at ringe med kirkeklokken, et

hverv, der var blevet lærerne pålagt ved skoleloven af 1814. Denne pligt ophørte den 1. januar

1901, hvorefter klokkeringningen skulle udføres på kommunens regning. Lærer Bech

overdrog ringningen til Kræn Degn, og han blev på den måde selvskreven til at blive kommunal

klokkeringer. I 1903 fremgår det af ”Lov om menighedsråd”, at menighedsrådet skal

ansætte ringere ved kirken og betale honorar - 50 kr. om året - af kirkens midler.

Selv om Kræn Degn ikke stillede store fordringer til livet, kunne han ikke leve af denne løn

og fortsatte derfor som karl hos lærer Beck.

Kræn Degn var trods sit lidt tunge udseende en særdeles begavet mand med mange interesser

af litterær, musikalsk og historisk art.

Kræn Degns litterære interesse afspejlede sig i hans store bogsamling af udsøgte, sjældne og

værdifulde bøger. Han holdt af at lytte til musik og dyrkede også selv musik, idet han spillede

på både klarinet og violin. Han var i 16 år medlem af Jerslev Orkester, hvor han spillede

sammen med andre lokale musikere. Ind imellem spillede han på Jerslev Kro, og det gav et

ekstra tilskud til hans beskedne løn.

Efter et radiointerview blev Kræn Degn medlem af ”Nordjysk Spillemandslav” i Rebild. Som

medlem af dette orkester fik han lejlighed til at hilse på Dronning Ingrid og Kong Frederik.

Som afslutning på denne mindeværdige oplevelse sagde Kræn Degn til dronningen: ”Hils

småpigerne.”

Han måtte desværre på grund af en svær hørenedsættelse opgive musikken. Hans violin

hænger i dag på spillemandsmuseet i Rebild, hvor der også står en buste af ham.

Kræn Degn havde gode evner til at formulere sig skriftligt. Han blev derfor meddeler til

Vendsyssel Tidende og Aalborg Amtstidende, et hverv han havde i omkring 40 år.

Foruden lokale nyheder skrev han også gerne artikler af historisk art, ikke alene fra den by

og det sogn, han levede i, men for hele Vendsyssel.

Kræn Degn blev betegnet som noget af en original. Han boede på et par værelser i et hus

nær kirken (Borgergade 31). Der var intet køkken, men det klarede Kræn Degn på sin egen

måde: han gik ud og besøgte folk ved spisetid. Så vankede der gerne et måltid. Var han hel-

142

Similar magazines