Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

19. oktober 1956

400 kr. hensættes til jubilæum.

4. december 1956

Henstilling til elværket om at få gadebelysningen

tændt om morgenen.

4. marts 1957

Fastelavnsfest. Stort besøg med megen støj

(flere voksne bedes møde).

17. juni 1957

Klager fra flere beboere om knallert- og motorstøj.

Der rettes henvendelse til politiet.

11. juli 1957

Klagen over motor- og knallertstøj har hjulpet.

Angående et beløb for udlejning af flag

sendes til incasso.

23. oktober 1957

Generalforsamling: Forslag: Tandlæge til

byen. Færdselsstriber. Brandforsikring af

foreningens værdier (flag m.m.). Foreningen

arbejder for husmoderafløsere.

14. januar 1958

Vedr. husmoderafløser: Formanden søger

samarbejde med husmandsforeningens

kvindeudvalg.

13. maj 1958

Jubilæumsfest forberedes. Medlemstilgangen

lukket fra 13. maj - 10. juli 1958.

50 års jubilæum

Dybvad Musik. Middag: Klar suppe, steg,

dessert og kaffe. I alt 11 kr. + drikkepenge.

Indbydelseskort ud til alle medlemmer og

enkelte indbudte gæster. Byen flagsmykkes.

Der nedlægges tre kranse med bånd på P.

Høholts, Viggo Møllers og lærer Bechs

grave.

På jubilæumsdagen mødes bestyrelsen kl. 9,

går på kirkegården. Derefter kaffe på kroen.

Der kom gratulanter med gaver og blomster.

36

En højtidelig formiddag, der sluttede kl. 11.

Kl. 19. Musikken spiller march. Bestyrelse og

æresgæster først til bords.

9. - 10. august 1958

Sommerfest med bl.a børnedyrskue. 40

udstillere med 112 dyr.

Udateret

Foreningen vil give idrætsforeningen et stadionur.

Generalforsamlingen udsættes til

formanden kommer fra sygehuset.

18. oktober 1958

Bestyrelsen med damer inviteret til byggefest

i Idrætsforeningen i anledning af indvielsen

af det nye klubhus (i Præstelunden).

130 var mødt på kroen til fint kaffebord.

23. oktober 1958

Det vedtoges at tage 150 kr. af kassen til

diæter til damerne som tak for hjælpen ved

sommerfesten.

Dagsordenens punkt 6: Er der interesse for

fjernvarme? Der nedsættes et udvalg til at

arbejde videre med sagen.

8. januar 1959

Planlægning af ”Kvit eller dobbelt”.

12. november 1959

Generalforsamling: Forslag om vartegn til

byen.

28. oktober 1960

Der flages ikke til jubilæer, men kun til sølvbryllup

og guldbryllup indenfor bygrænsen.

9. november 1960

Sognerådet vil bygge en rutebilstation og

har tilbudt borgerforeningen pasningen.

13. februar 1961

Fastelavnsfest. Udklædte børn gratis, andre

50 øre. Voksne 1 kr.

Similar magazines