Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Boulevarden. Cementstøberiet, Boulevarden 19.

Boulevarden 15

Kommunekontor 1938-70. Jerslev Sparekasse

genhuset på grund af renovering.

Posthus 1973-1991. Biblioteksfilial 1973-

2006. Lokalhistorisk Arkiv 1981. Husflidsskole

1991. Billardklub 2007.

Boulevarden 19

Cementstøberi ved Alfred Larsen ? - 1953.

Jørgen Jensen 1953 - ? Brugsen åbner oktober

1971. Det har kostet 1 mill. kr. at opføre

den. Heraf er 250.000 kr. gået til maskiner og

inventar. Uddelere: Thomas Madsen, Finn

Sørensen og Leif Hessellund.

Boulevarden 21

Smedeværksted og maskinfabrik ved Henry

Dahl og Krogh Nielsen. Fremstillede bl.a.

halmpakkere, dybvandspumper, kværne,

rundsave og gasgeneratorer, der især under

krigen fik stor udbredelse både som driv-

Boulevarden 15.

kraft til biler og til landbrugets mindre

motorer. Nu privat beboelse.

Boulevarden 23

Lastbilfirma ved Alfred Jensen. Overtaget af

Erik Frandsen 1960. Nu privatbolig.

Anlægsvej

Anlægsvej 3

Landbrug. Entreprenør Henning Larsen.

Anlægsvej 5

Landbrug. Tømrermester Jens Brønden.

Anlægsvej 9

Jerslev Bogtrykkeri ved Ejnar Hansen, der

tillige var regnskabsfører og avisomdeler i

en lang årrække.

Anlægsvej 20

Torbens Taxa og busselskab.

Jerslev Brugs, Boulevarden 19.

Jerslev gennem 100 år

69

Similar magazines