Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Læger

Jerslev gennem 100 år

Det var et stort ønske for beboerne i Jerslev at få en læge til byen. Hidtil måtte tilkaldes læge

fra Hallund eller Brønderslev. Borgerforeningen gik derfor ind i sagen. På et bestyrelsesmøde

den 23. januar 1921 beslutter bestyrelsen at rette henvendelse til doktor Riskjær, Vojens,

om han muligvis vil bosætte sig som læge i Jerslev.

Brevet til lægen afsendes den 30. januar samme år og har følgende ordlyd:

Læge Riskjær, Vojens.

Da Borgerforeningen i Jerslev har hørt Rygter om, at De tænker paa at nedsætte Dem

som Læge her i Byen, fremkommer Nærværende for at spørge, om dette har noget paa

sig. I så Fald vil Borgerforeningen og Sygekassen gerne konferere med Dem angaaende

”konfektabel” Lejlighed. Det bemærkes, at der er over 1200 Medlemmer i

Sygekassen, saa en stor og god Praksis er så godt som sikret, især for Dem, som kender

Folk og Forholdene godt.

Chr. Provstgaard.

Læge Riskjær svarer på brevet allerede dagen efter. Af brevet fremgår, at han har haft praksis

i Hallund. Han skriver, at det ikke forholder sig rigtigt, at han skulle tænke på at nedsætte

sig i Jerslev. Han kan ikke nedsætte sig så tæt på sin tidligere praksis.

Han skriver videre:

I modsat Fald kunde jeg godt ønske at komme tilbage til Vendsyssel igen. Det er gaaet mig som de

fleste Danskere, der er kommet herned, at de føler sig skuffet af den sønderjyske Befolkning, for hvem

det tyske nu synes saa udmærket, medens alt, hvad der kommer fra Danmark kritiseres og mødes

med Mistro.

I september samme år er et udvalg fra sognerådet, sygekassen og nogle beboere til møde på

Jerslev Kro angående lægespørgsmålet. Udvalget bestemmer, at der skal udsendes tegningslister

til alle skatteydere med opfordring til at tegne friaktier à 10 kr. pr. stk. til hjælp til at få

købt eller bygget en lægebolig. Indbydelserne til mødet har i alt kostet 2,45 kr. i porto.

Tegningslisterne kom retur inden for de næste tre uger, og det viser sig, at der er tegnet aktier

for 7000 kr.

I protokollen står, at der forhandles med forskellige lodsejere om køb af ejendom. De forskellige

projekter drøftes, uden at man kommer til enighed. Tegninger og projekter sendes til

sognerådet.

19. oktober 1921: Ekstraordinær generalforsamling vedr. lægespørgsmålet.

Diskussionen drejer sig om Frederik Lunds ejendom. En afstemning viste, at borgerforeningen

skal købe, hvis kommunen vil indestå for købesummen mod, at borgerforeningen skal

forrente og afdrage købesummen i 10 år.

89

Similar magazines