Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

Der findes ikke mere i borgerforeningens protokol vedrørende dette spørgsmål, men afdøde

murermester Lars Mikkelsen har fortalt, at kommunen købte et stykke jord af hans far i det

nuværende Fanøgade til at opføre en lægebolig på.

Men sagt med Lars Mikkelsens ord: ”Så blev Vestenden af Byen tossede. De ville ikke have

Lægeboligen til at ligge uden for Byen - som det jo var dengang.”

De protesterende beboere ville have lægeboligen til at ligge midt i byen. Sælgeren forlangte

600 kr. for at lade handelen gå tilbage. Beløbet blev samlet ind og betalt, og boligen blev bygget

midt i byen, hvilket Lars Mikkelsen påstod, at mange læger har været utilfredse med

siden (vel på grund af dårlige parkeringsforhold.)

Lars Mikkelsen fortalte i øvrigt, at der havde været læge i Jerslev indtil 1874. Lægen boede

da i Doktorgården (Askøgade 6). Da den sidste lægefamilie flyttede derfra, ridsede de deres

navne i en rude. Ruden findes endnu, dog ikke i hel tilstand.

Selv om der ingen læge var i byen, havde beboerne jo ind imellem brug for en læge. Det formodes,

at en del har brugt lægen i Hallund. I december 1922 anmoder en doktor Olesen om,

”at man i Jerslev vil støtte Hallund Apotek frem for Brønderslev. Medicin kan afhentes i

Haandkøbsudsalget.”

Man enedes om at følge læge Olesens opfordring.

90

Lægehuset.

Similar magazines