Seniorernes Blad nr. 5 2012 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad nr. 5 2012 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 5

oktober

2012

47. årgang

Foreninger i kreativ sameksistens i Odense

Læs om det nye kulturhus for seniorer i Odense side 8

Et stort skridt frem mod fusionen

Danske Pensionister siger klart ja til sammenslutning med Pensionisternes

Samvirke og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark side 4

Filmklubber er populære

Kommunerne skal være stolte af deres filmklubber, siger

frivillig filmkonsulent Kirsten Köneke side 12


Bliv vaccineret mod influenza

Beskyt dig mod influenza

Dit immunforsvar svækkes naturligt med alderen. Derfor

har du som ældre en øget risiko for at blive alvorligt syg

af influenza – også selv om du er rask og aldrig har haft

influenza før.

Nedsæt din risiko

Vaccinationen nedsætter din risiko for at få influenza.

Hvis du alligevel bliver smittet, bliver sygdommen mindre

alvorlig. Du kan ikke få influenza af at blive vaccineret.

Gratis

vaccination mod

influenza, hvis

du er 65 år eller

derover

Sådan bliver du vaccineret

Bestil tid hos din læge eller hold øje med vaccinationstilbud

i din lokalavis.

Gratis for dig

Vaccinationen er gratis fra 1. oktober og resten af 2012,

hvis du er fyldt 65 år eller er førtidspensionist.

Læs mere på www.beskytdigmodinfluenza.dk


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 1.12. 2012

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 16.11. 2012

Seniorernes blad påtager sig intet

ansvar for manuskripter eller billeder,

der indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Gl. Jernbanevej 48

2500 Valby

Tlf. 33 21 20 00

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafisk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto

Christian M. Pedersen, der er formand

for KREPO (Kreative Pensionister i

Odense), har været med fra den første

planlægning, til Seniorhuset i Odense

stod færdigt i 2011. Læs mere om

Seniorhuset side 8.

Indhold

Et stort skridt frem mod fusion ............... 4

Det er fedt at være gammel! ................... 6

Foreninger i kreativ

sameksistens i Odense ............................ 8

De Ældres Dag 2012 ............................. 10

Filmklubber er populære ....................... 12

Synspunkt

Fri og villig ............................................ 16

Leder

Op mod Pensionisternes

Samvirkes kongres

Dette blad udkommer 29. september, altså så tæt på kongressen, at deltagerne

hver kan få et eksemplar, hvor tryksværten knap nok er tør.

Af det der skal ske på kongressen, er det allervigtigste behandlingen af det

forslag til fusion mellem Pensionisternes Samvirke, Sammenslutningen af Pensionistforeninger

i Danmark og Danske Pensionister, som de tre organisationers

formænd har forelagt her i forsommeren.

Debatten om forslaget har kørt i alle tre organisationer de seneste måneder,

og de praktiske foranstaltninger op til beslutningen er i orden. F.eks. har en

urafstemning i Pensionisternes Samvirke givet Samvirkets kongres mandat til at

nedlægge organisationen, vel at mærke kun under forudsætning af, at vi slår os

sammen med én eller begge de andre organisationer i en ny, stærk ældreorganisation.

Læs mere om fusionsforberedelserne side 4.

Solidaritet med de svageste ældre

De tilmeldte til kongressen har alle muligheder for at være godt forberedt. For

uden det ret omfattende forslag til fusion giver formandens skriftlige beretning

et godt oplæg til debat.

I beretningen går landsformand Jørgen Fischer, der i øvrigt er på valg i år,

stærkt imod, at ældre slås over en kam. Han vender sig mod den hetz, der til

tider er mod ”Det grå guld”.

”Nogle ældre har gode forbrugsmuligheder”, erkender Jørgen Fischer, ”men

det ændrer dog ikke på det faktum, at der stadig er ca. 250.000 pensionister,

som kun har folkepensionen og ATP, og for dem har der ikke været mulighed

for et større forbrug. Det er også deres interesser, vi varetager. Blandt andet ved

at kræve en forhøjelse af pensionstillægget, som netop kommer den gruppe til

gavn”.

Teknologi med omtanke giver os frihed

”Spørgsmålene om brugen af teknologi (f.eks. robotstøvsugere) er kun i sin

vorden. Vi forudser store ændringer på området”, spår landsformanden og

fortsætter:

”Vi vil ikke bare tilslutte os koret af forargede over udviklingen. Vi skal være

vågne og på vagt, men der er bestemt også positive takter i den udvikling. Dem

skal vi hilse velkommen.

Et eksempel kan være hjælpemidler i forbindelse med personlig hygiejne, som

afhjælper tunge løft m.v. for hjælperen og samtidig gør den ældre mere uafhængig

af hjælp. Det kan man kalde en win-win situation.”

Lad den frie frivillighed blomstre

I beretningen tages skarp afstand fra de tanker, der er om at harmonisere og

styre dét frivillige arbejde, som er grundstammen i både Samvirket og andre

ældreorganisationer.

Julefest ................................................. 16

Informationsteknologi:

Vi må ikke glemme de allersvageste! .... 18

Læserbrev

Ældrebyrden bliver væk ........................ 19

Det offentlige har tilgodeset sig selv! ....20

Julekoncert ...........................................20

De ældre er også videbegærlige ........... 21

Kryds & tværs .......................................24

Bliv medlem ..........................................25

Formidlingen ........................................26

Rejsehjørnet ..........................................28

Ungdomsliv i 1950’erne ........................30

Ergovitser ............................................. 31

I næste nummer ................................... 31


Jørgen Fischer advarer mod sådanne

forsøg med ordene: ”Følgevirkningerne

vil være, at de frivillige sociale

organisationer bliver lavet om til et

statsligt væksthus for afprøvning af

løsningsmodeller for de sociale problemer,

som beslutningstagere aktuelt

finder interessante at undersøge”.

I beretningen berøres flere meget

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 4

væsentlige emner: Satspuljen, hvor de

ældre ufrivilligt er med til at finansiere

projekter, som alle burde yde til over

skatten. Det digitaliserede samfund,

hvor vi står i fare for at sætte en stor

gruppe medborgere ud på et sidespor.

Det tætte samarbejde, Samvirket har

med andre organisationer. Endelig

indeholder beretningen en grundig

gennemgang af Pensionisternes Samvirkes

organisatoriske liv i de to år, der

er gået siden sidste kongres.

Hele den skriftlige beretning kan

læses på Pensionisternes Samvirkes

hjemmeside:

www.PensionisternesSamvirke.dk. n

Et stort skridt frem mod fusion

Landsformand Jørgen Fischer fortæller om det første store skridt mod fusionen og om

sine tanker om det videre arbejde.

Landsorganisationen Danske

Pensionister sagde på sin generalforsamling

d. 11. september klart ja

til at slå sig sammen med landsorganisationerne

Pensionisternes Samvirke

og Sammenslutningen af Pensionistforeninger

i Danmark. Fusionsforslaget

vil senere blive forelagt de to andre

organisationers kongresser, henholdsvis

2. og 4. oktober.

Med Danske Pensionisters ja nåede

man et stort skridt frem mod en sammenlægning

af de tre organisationer.

For det er ingen hemmelighed, at der

netop i Danske Pensionister har været

både tvivlere og modstandere mod

projektet. De kom i klart mindretal.

238 sagde ja og kun 73 stemte imod

på generalforsamlingen.

God stemning på

generalforsamlingen

Pensionisternes Samvirkes landsformand

Jørgen Fischer, som var gæst på

generalforsamlingen, fortæller, at det

var en meget spændende dag, for fra

morgenstunden var der en fornemmelse

af, at afstemningen om fusion

kunne vippe til hvilken side, det skulle

være.

Med et så væsentligt punkt på dagsordenen

ville nogle måske forvente

optræk til skarpe meningsudvekslinger

og optræk til konfrontationer, men

sådan blev det ikke.

- Stemningen var god, fortæller

Jørgen Fischer. - Danske Pensionister

havde samlet 315 delegerede og en del

gæster på Park Hotel i Horsens, hovedparten

af de delegerede var jo jyder,

og jyder er jo et besindigt folkefærd, så

alt foregik i god ro og orden.

Landsformand Jørgen Fischer tror på et bragende flertal for fusion på Samvirkets kongres

den 2. oktober.

- Der, hvor min interesse lå, var

selvfølgelig debatten om fusionen.

Dirigenten klarede det rigtig godt.

Da formanden, Arne Rolighed, havde

motiveret sin anbefaling af fusionen,

var der en del spørgsmål til fusionsoplægget.

Hovedparten var om det kommende

medlemsblad, og især distributionen

af det. Det er der ikke noget at

sige til, for netop på det område har


de tre nuværende organisationer hver

deres måde at løse opgaven på.

- Vi har i fusionsforslaget netop taget

højde for de forskelligheder: I den

nye organisation kan medlemmerne

kort fortalt få bladet lige nøjagtigt,

som de vil have det, enten i deres

forening eller direkte med posten.

Ældre hjælper Ældre og

datastuerne skal styrkes

- Man brugte også meget tid på

at diskutere Ældremobiliseringens

fremtid. Det har egentlig ikke noget

med fusionen at gøre ud over, at det

vil få konsekvenser for Ældremobiliseringen

når fusionen er fuldført. Nu

er vi fi re organisationer, der skal styre

Ældremobiliseringen. Efter fusionen

er der kun vores nye organisation og

LO Faglige Seniorer, så der bliver

selvfølgelig brug for et nyt sæt regler

for samarbejdet. Men det skal vi efter

min mening først ske, når vi har

haft den stiftende kongres. Vi har

besluttet, at vi skal være færdige med

forberedelserne inden Sankt Hans, så

den stiftende kongres bliver formentlig

i juni måned.

- I den forbindelse vil jeg

understrege, at jeg bestemt ikke

ser nogen grund til at opløse

Tenerife - oplevelser og afslapning

Tag en pause fra dansk vintervejr og rejs med

til Puerto de la Cruz og det evige forår på Tenerife.

Her hersker lune vinde fra Sahara og en

vidunderlig natur, der spænder fra tropiske

planter til dramatiske vulkaner og skønne

strande. Turen inkluderer 2 udflugter med

dansk rejseleder, så der er også god tid til at

slappe af.

Ophold i juniorsuite på 4-stjernet hotel.

Afrejsedatoer

2012 (5.395): 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12,

16/12 (5.595), 23/12 (6.895)

2013 (5.895): 10/1, 17/1, 22/1, 24/1, 27/1, 21/2, 3/3, 7/3,

12/3, 14/3 (Forbehold for udsolgte datoer)

Ældremobiliseringen. Tværtimod

ser jeg en grund til at styrke de to

hovedprojekter, der er i Ældremobiliseringen,

nemlig Ældre hjælper Ældre

og datastuerne.

Forventer et bragende

fl ertal for fusion

Vi skal være klar over, at det ikke

er problemfrit at lave en fusion. Og

når en fjerdedel stemmer nej, som

det skete hos Danske Pensionister,

skal man bestemt tage højde for den

skepsis, det er udtryk for. Man ved

jo, hvordan man har det, vi ved ikke,

hvordan man får det. Det er en måde

at reagere på, vi vist alle kender, og det

må vi respektere.

Jørgen Fischer vurderer, at Sammenslutningen

af Pensionistforeninger

også vil sige ja til fusionen, ikke

mindst fordi forslaget oprindelig

kom fra den organisation, men han

tilføjer:

- Jeg har først og fremmest indsigt

i, hvordan vores egen kongres vil

forholde sig til spørgsmålet. Og som

det ser ud nu, er jeg ikke i tvivl om, at

det bliver et bragende stort fl ertal for

fusion. Det har jeg klart fornemmet,

når jeg har været rundt i de forskellige

kredse og foreninger.

Inkluderet i prisen:

• Fly København-Tenerife t/r

• 7 overnatninger i juniorsuite på

hotel Diamantes Suites

• Helpension inkl. vin til frokost og aftensmad

• Lufthavnstransfers t/r

• 2 udflugter ekskl. evt. entreer og svævebane

• Dansk rejseleder

Best Travel

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99

Omsorgen for de svageste

- Omsorgen for de svageste har altid

været en væsentlig del af grundlaget

for Samvirkets arbejde. Man kan stille

spørgsmål, om, vi har været gode nok

til det. Vi kan være stolte over, at

vi sammen med andre har igangsat

og står bag det store Ældre Hjælper

Ældre projekt, men når det gælder

gennemslagskraft over for samfundet

og politikerne, har vi ikke været gode

nok. Og det er en af de væsentligste

grunde til, at vi laver en ny, stor og

stærk organisation.

- Vi skal også bruge vores nye

organisation til at værne om den frie

frivillighed, Vi skal til stadighed holde

samfundet op på, at dét gode arbejde,

vi laver i foreninger og projekter, ikke

kan lade sig gøre uden økonomisk

støtte. Vi skal samtidig holde øje med,

at frivilligheden ikke bliver misbrugt.

På generalforsamlingen oplyste en delegeret,

at en kommune nu har hvervet

så mange frivillige, at man har sparet

23 stillinger i omsorgsarbejdet, og

det er helt uacceptabelt. Vi skal have

strammere retningslinjer for, hvad de

frivillige kan og må, og hvad der er er

de ansattes ansvar, og de regler skal

holdes, slutter Jørgen Fischer.

Mox

4 hotel

helpension med vin

2 udflugter

dansk rejseleder

fra5.395

fra

Pris pr. person i delt juniorsuite

Pris pr. person i delt juniorsuite

Tillæg for eneværelse kr. 1.000

Tillæg pr. pers. for havudsigt kr. 400

Oplys annoncekode

SENIOR ved bestilling

Ekspeditionsgebyr pr. bestilling

ved fremsendelse af billet pr.

e-mail kr. 65,-/post kr. 95,-.

Medlem af Rejsegarantifonden

nr. 2190.

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 5


Det er fedt at være gammel!

Det er der nogen der siger, men

gamle er en broget skare af

mennesker, der har levet mange

forskellige liv, haft mange forskellige

indtægter og bragt normer fra familieog

arbejdsliv med ind i alderdommen.

Så det er kun den enkelte, der selv kan

sige: det er fedt at gammel. Personligt

mener jeg også, at det er også fedt at

være i alle livets faser i ens liv.

Barndommens ubekymrethed,

ungdommens letsind, det modne

menneskes ansvar for andre og endelig

alderdommen, hvor man kan tænke

mere på sig selv. Og gøre noget af det,

man ikke nåede i det travle arbejdsliv

Det er fedt at være gammel. Og

Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden

er størst. Midt i katastrofen arbejder

vores læger og sygeplejersker i døgndrift

for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe,

hvis vi har penge til medicin og udstyr.

Med en testamentarisk gave til Læger

uden Grænser er du med til at sikre et

håb og en fremtid for nødlidende børn og

voksne.

Arv udgør en vigtig del af de samlede

bidrag til Læger uden Grænser.

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 6

gammel det bliver man ganske af sig

selv, blot man lever længe nok. Det

kan være sværere at være gammel. Det

kommer i høj grad an på, hvordan

man har det, både sundhedsmæssigt

og økonomisk, og hvordan ens indstilling

til livet i det hele taget er.

Et rigt otium

Et gammelt ord siger, det er bedre at

være rig og rask end fattig og syg, og

MED EN TESTAMENTARISK GAVE

KAN VI REDDE LIV

Foto © Gilles Saussier

Vent ikke på, at andre skal gøre noget, siger

Grethe Rasmussen Kujack, Rødovre, der

vandt andenpræmien i Seniorernes blads

kronikkonkurrence.

Når vi modtager en testamentarisk gave,

tager vi det som et udtryk for stor tillid

og moralsk støtte til vores humanitære

arbejde. Pengene går bl.a. til:

■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer

og i fl ygtningelejre

■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme

som malaria, tuberkulose og hiv/

aids

■ Mad og behandling til stærkt underernærede

børn

Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere

Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos

advokatfi rmaet DANDERS & MORE (tlf. 33 12 95 12), der på denne måde støtter Læger uden Grænser.

Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på arv@msf.dk

Læger uden Grænser · Dronningensgade 68, 3 · 1420 København K · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

Foto © Mikkel Dalum /MSF

det er der noget om. Men ser

man lyst på livet, får man det

ud af alderdommen, som man

forventer.

Jeg er i dag 79 år gammel.

For øvrigt kommer ordet gammel

af det oldnordiske gamol,

der betyder én, der har set

mange vintre, og det har jeg.

Jeg har været så heldig at

have min ægtefælle i 6o år. Min

mand Knud døde sidste år 90 år

gammel.

Vi har haft et rigt otium,

ikke på penge, men på oplevelser.

Jeg gik på efterløn som 64

årig og startede på HF for at

læse sprog. Vi rejste meget, og

ville gerne klare os selv på flere

sprog. Vi nåede at se en stor del

af verden sammen, og jeg rejser

stadig sammen med mine døtre.

Da vi ikke havde så mange

penge, har vi flittigt udnyttet

alle de muligheder, der er, for at

høre foredrag, se film og gå til

koncert ganske gratis. Ligesom

vi har brugt gratisdage på vore

museer.

Vi har udnyttet vores mimrekort

til det yderste, besøgt

mange småbyer med madpakke

og termokande. Der er mange

smukke og interessante steder,

når man har øjnene med.

Vi har gået ture, nydt

naturen og fuglelivet, haft kort

til zoologisk have, hvor vi også

har nydt alle de småbørn, der

kommer der med deres børnehave.

Og set deres begejstring

over dyrene.


Livet i dag byder på så mange

muligheder og udfordringer, som vi

skal udnytte, og vi kan og skal selv

påvirke, hvordan vores egen alderdom

skal forløbe.

Gør noget for andre

Selv om økonomien selvfølgelig sætter

visse begrænsninger.

Der er ingen dage, der er ens, for du

præger dem selv.

Man kan gøre noget for andre.

Både privat og som frivillig hjælper.

Har man tid og lyst, kan man være

besøgsven, jeg var det i 6 år for en

blind dame, som jeg læste posten op

for. Vi hyggede os og snakkede over et

glas vin. Til stor glæde for os begge.

Har man børnebørn, er de verdens

største vidundere og en stor glæde.

Man kan tage dem med til mange

aktiviteter, en tur i skoven eller på

legepladsen eller ind og ose med et

lidt større barn, lidt hygge hjemme,

der skal ikke så meget til og samtidig

aflaster man forældrene.

Det er fedt at være gammel.

Men så bliver man alene. Sidder

der med savnet og tomheden, der kan

være overvældende.

Sidder med alle sine minder. Og

har svært ved at komme ud af døren.

Minder er gode at have. De er fantastiske,

og de skal leve i vores hjerter.

Men de skal ikke binde os. For man

kan ikke leve livet på minder alene.

Smil til andre trods sorgen, kom ud

af din stue og mød andre mennesker.

Ringer dine børn ikke, eller kommer

de ikke på besøg. Så ring til dem,

eller inviter dem til en kop kaffe. Vent

ikke på, at de andre skal gøre noget.

Husk på, at livet som pensionist

bliver, hvad du selv gør det til. Gør du

intet kan livet blive trist.

I alle faser af ens liv kan der komme

vanskeligheder, sygdom eller problemer

med økonomien. Men fortvivl

ikke. Sig til dig selv, det skal gå,

vanskeligheder er til for at overvindes.

Og det bliver de.

Husk, du kan mere end du selv tror.

Politiker som 70-årig

Men tøv ikke med at bede dine børn

om hjælp til praktiske ting, som du

ikke selv kan gøre mere.

Da jeg var 70 år, begyndte jeg at

interessere mig for politik. Som 72

årig stillede jeg op til kommunalvalget

og blev til min egen store overraskelse

valgt.

I dag er jeg formand for kommunens

Børne-og unge-udvalg, som gammel

kone med en bred ryg, et langt livs

erfaring og en god social forståelse.

Det er aldrig for sent at begynde på

noget nyt.

Men jeg ærgrer mig over, at der

mange steder er aldersbegrænsning

ved 70 år.

I min fritid maler jeg ikoner i en

klub, hjemme maler jeg billeder, og jeg

er medlem af flere foreninger, så tiden

går med mange interesser.

Og så har jeg to pragtfulde døtre og

to gode svigersønner, der også hjælper

med de praktiske ting, som efterhånden

bliver lidt sværere at udføre. For

eks. med at tage gardiner ned, når de

skal vaskes og med hækklipning.

Når man er i 40erne eller 50erne,

kan man ikke forestille sig, at man

selv bliver gammel. Dine venner og

Ferie på Gran Canarias dejligste hotel: Altamar

Ferien under sydlige himmelstrøg bliver noget helt særligt på vores klassiske og altid

populære hotel Altamar på Gran Canaria. Glæd dig til den helt specielle stemning,

den storslåede udsigt og alt det andet, der gør Altamar så dejligt.

Rejs f.eks. 24/11, 1 uge 4.649,-

Se alle vores hoteller og bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

bekendte ældes, det kan du jo se, men

dig selv, du holder dig godt. Og sandheden

går først op for én, når man i en

butiksrude ser en lille gammel kone og

pludselig konstaterer, at det er én selv.

Alderdommen kommer - snigende.

Pludselig må man op om natten for at

tisse. Kroppen begynder at tale til én.

Men den er jo også snart 80 år og godt

brugt. Man bliver lidt langsommere til

hverdagens sysler, men herregud man

har jo også tiden til det.

Man får briller og opdager, at det

med støvets år har fået en helt ny

betydning. Og da tiden for et høreapparat

oprinder, kan man pludselig igen

høre fuglekvidder og stueurets tikken.

Længe leve teknikken. Det er fedt at

være gammel.

Også når man får brug for hjælpemidler.

Vi glemmer de

fattigste pensionister

I den seneste tid, er der dog kommet

mørke skyer ind på min tro på

fremtiden.

Vi læser, at man selv skal købe en

robotstøvsuger, hvis man skal have

hjemmehjælp. Og man spørger sig

selv, hvordan kan kommunen pålægge

en folkepensionist en udgift på fra

3.55o kroner op til 5.000. kr.? Robotstøvsugeren

burde hjemmehjælpen da

medbringe, hvis man tror, den kan

spare penge og tid.

Vi skal nu til at betale moms på

maden, hvis vi spiser i plejehjemmets

cafeteria, en udgift der kan løbe op på

10 kroner om dagen.

Det er ellers en god ting at spise

den varme mad på plejehjemmet, for

Spies

Easy Travel

- slip for lang kø

i lufthavnen, når du

skal hjem!

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 7


man får sund mad og selskab til at

spise det i er ren mentalhygiejne.

De nødvendige daglige indkøb er

steget utrolig meget. Så folkepensionisternes

økonomi er blevet stadig

ringere i den sidste tid, og mange har

reelt ikke råd til noget. Et stigende

antal ligger nu under fattigdomsgrænsen.

Og de svageste folkepensionister

har det svært. Med stigende huslejer,

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 8

stigende pris på tv udbydelsen,

stigende madpriser m.m. Det er, som

man glemmer dem, fordi mange

pensionister har store pensioner og

dermed en god økonomi.

Kommunen vil snart ikke længere

modtage brevpost, men kun digital

post. Hvem skal betale for en pc-er

og for en internetforbindelse, hvis

de gamle skal kunne kommunikere.

Folkepensionen stiger jo ikke. Det

Foreninger i kreativ

sameksistens i Odense

eniorhus Odense er et nyt kul-

”Sturhus for seniorer, som ønsker

at blive udfordret i hjernen, hænderne,

lattermusklerne og benene. Her er der

undervisning, rådgivning, håndarbejde,

cykelture og hyggeligt samvær.

Ældrerådet og 12 foreninger, der alle

har et særligt fokus på gruppen 60+,

bor til dagligt i Seniorhus Odense.

Du er hjertelig velkommen

til at besøge vores hus,

så kig indenfor!

Sådan bliver man budt velkommen på

Seniorhusets hjemmeside. Velkomsten

var ikke mindre varm da bestyrelsen

for Pensionisternes Samvirke Jylland/

Fyn i slutningen af august havde

henlagt et møde i huset.

Formand for Krepo, Christian M.

Pedersen, byder velkommen til dette i

sandhed helt unikke hus. Christian har

været med siden de første planlægningsmøder,

hvor visionerne begyndte at tage

Ældrerådet i Odense gennemførte

i 2005 i samarbejde med ældre og

handicapforvaltningen to borgerhøringer,

der fi k stor indfl ydelse

på den seniorlivspolitik, byrådet

vedtog i januar 2007.

Fem arbejdsgrupper med

50 repræsentanter fra de frivillige

foreninger, de 3 lokalråd og

ældrerådet blev etableret og gik i

gang med at beskrive Seniorhusprojektet.

Et stort arbejde lå forude og

den 23. maj 2011 kunne man slå

dørene op i Seniorhus Odense.

Alle seniorer er velkomne i Seniorhusets hyggelige cafe.

form til nu, hvor foreningernes hus – og

mangfoldighedens hus - er en realitet.

Egen identitet

sammen med andre

”Vi er 12 foreninger og Ældrerådet,

der deles om huset. Huset er på i

alt 2.800 m2 og har tidligere været

brugt til et slags jobcenter. Alt er pænt

renoveret. Kommunen gik fuldt ud

ind i, at det skulle være i orden. Det

hele kostede 11 millioner, men så er

der også fjernet gamle vægge, og her

er fuldstændig skimmelfrit. Udover

foreningernes medlemmer kommer

her også folk ”ind fra gaden” og deltager

i aktiviteter af enhver slags. I alt

har huset ca. 4000 brugere”, fortæller

Christian Pedersen.

Hvordan holdes der styr på det

hele. Det er jo et stort hus med mange

mennesker og mange aktiviteter?

bliver svært at kommunikere med

kommunen.

Og fra 2014 fl ytter udbetaling og

sagsbehandling til store centre. Det

kan betyde, at de svageste slet ikke får,

hvad de har krav på. Hvor er nærhedsprincippet

så henne?

Vil fremtidens folkepensionister

mon stadig sige: Det er fedt at være

gammel? n

”Hver enkelt forening holder sådan

set styr på sig selv. Forstået på den

måde, at hver forening disponerer over

egne lokaler. I Krepo har vi f.eks. 175

m 2 som er ”vores”. Ældremobiliseringen

har deres lokaler, LO Faglige

har deres og så videre. På den måde

beholder vi vores egen identitet sammen

med andre”, fortæller Christian.

Derudover må hver forening bruge

fælleslokalet 12 gange årligt. Huset

har en bestyrelse på 13, det er formændene

for de enkelte foreninger.

Kun den bedste

version er sand

På vores rundtur i det imponerende

hus, der syder af liv og aktiviteter, møder

vi husets eneste ansatte, Erik Broby

Hansen. Til bemærkningen om, at det

er mange spændende ting vi hører og

Fortsættes på side 10.


Flyt tIl sOlrIge malta

I vINterhalvåret

Langtidsferie på maLta Lta L

VæLg g g gratis gratis gratis dit dit dit faV faV fa orithus

Lav en midlertidig “adresseændring” fra 3 og op til 21 uger til det lille ørige Malta. Pris pr. person fra kun 270 kr. pr. dag.

Mens det er gråt, koldt og blæsende i Danmark, så er klimaet på Malta behageligt året rundt. Som langtidsgæst får du de allerbedste muligheder

for at udforske og opleve Maltas kulturelle, historiske og gastronomiske herligheder uden at få feriestress.

Du bor på Mellieha Holiday Centre:

• Bo i et lækkert 3-værelses feriehus på 70 m 2

med egen gårdhave og privat tagterrasse

• Fuldt udstyret køkken med mikroovn,

kaffemaskine og køle/fryseskab

• TV med danske kanaler

• Danske rejseledere

• Mulighed for at deltage i gymnastik, dans, malekurser,

engelskkursus, vandreture, bingoaftener m.m.

• 300 m. til Maltas bedste sandstrand

• Lægekonsultation på centret

Ring på 70 30 10 90 for at bestille din langtidsferie.

Oplys kampagnekode “senior” ved bestilling på

www.folkeferie.dk/senior, eller ring på 70 30 10 90.

Bestil senest den 2/11 og vælg gratis dit favorithus. (Værdi op til 1.500,-).

Gælder ved nybestilling af rejser fra den 2/10 til den 2/11 2012.

malta

Skønt klima, bjergtagende scenerier,

mangfoldig kultur – og meget mindre

turistet. Dét er mageløse Malta!

Netværk

Vi giver dig gode muligheder for at skabe

og pleje nye venskaber, ikke mindst på

vores aktivferier og temarejser.

DONatION

Hver rejse til Malta udløser 100 kr. til

FolkeFerieFonden – og skaber ferieglæder

for værdigt trængende.

NYHEDER

• Indendørs pool, spa og fitness med dampbad og sauna

• Tempur madrasser (kåret som verdens bedste) i det store soveværelse

• 3 dages tur med dansk rejseleder til Sicilien

• Udflugt til Gozo med overnatning i et munkekloster

• Vælg dit favorithus. Gratis ved bestilling inden d. 2/11 2012

Bestil på 70 30 10 90 – eller book online på www.folkeferie.dk/senior


Fortsat fra side 8.

ser i huset siger han: ”Kun den bedste

version af historien er sand”.

Han har tidligere været konsulent

i ældre- og handicapforvaltningen

og var som sådan knyttet til huset på

det forvaltningsmæssige plan og har

derfor fulgt og deltaget i hele processen

ved tilblivelsen af huset. Derfor

udtrykker Erik selv, at dette er drømmejobbet

for ham.

Han fortæller, at efter ideen om et

fælles hus for foreninger var opstået,

havde man faktisk forsøgt at fi nde

andre lignende huse, for at udveksle

erfaringer og ideer. Denne søgning

havde været forgæves.

Foreningerne, som bor i huset,

havde meget forskellige tilgange til det

at skulle ”dele hus” med andre. Nogle

var meget positive. Andre havde svært

ved at forlige sig med tanken. Erik

fortæller, at han allerede nu sporer en

altovervejende positiv stemning hos

samtlige foreninger.

”Jo, det er dejligt, at være med til

at udvikle samarbejdet” slutter Erik

Broby Hansen.

Seniorliv frem

for sofaliv

Man behøver ikke at være medlem i

en af foreningerne for at have glæde af

Seniorhuset. Frivillige kører en café,

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 10

Erik Broby Hansen

er eneste ansatte i

Seniorhuset.

hvor man kan

komme ind fra

gaden og købe

frokost, kaffe og

kage.

Og i ”Mødestedet”

er der

aktiviteter af

enhver slags, som

foreningerne i

Seniorhus Odense

ikke kan tilbyde.

Aktiviteterne

tilrettelægges af

frivillige personer,

som ønsker at

dele deres viden,

interesse og kunnen

på et særligt

område. Her

tilbyder man for

eksempel billard,

operastudiekreds, kreativt værksted,

fortællerkreds, læsekreds, sammenspilsgruppe,

revystudiekreds samt tilbud

om ture i Odense.

De Ældres Dag 2012

Frederiksberg Rådhus, 24.10. kl. 10.30 - 13

Velkomst v. Landsformand Jørgen Fischer

Festtaler: Borgmester Jørgen Glenthøj

Underholdning:

”Gentofte Big Band” med Krestine Havemann

Kim Sjøgren

Benny Holst, Martin Andersen, Jacob Rathje,

Eventyrteateret

Tove Hyldgaard og Tonny Landy

Københavns Rådhus, 7.11. kl. 10.30 - 13

Velkomst v. Landsformand Jørgen Fischer

Festtaler: Overborgmester Frank Jensen

Underholdning:

Københavns Politiorkester

Julie Bertelsen

Poul Dissing og Benny Andersen

Jan Schou

Hvis du vil vide mere om Seniorhuset

i Odense, kan du gå ind på deres

hjemmeside www.seniorhusodense.dk/

eller ringe på tlf. 30 53 84 72. n

Konferencier Georg Poulsen og Kurt Rostgaard.

Københavns- og Frederiksberg Kommune er vært ved en øl eller vand. Billetter à 125 kr., der også gælder som

lodseddel med fl otte præmier.


OPHTA-02/2009-02

Normalt syn

Forvrængninger

Sent stadie af AMD

Over 60?

AMD kan tage dit syn fra dig på kun 1 år.

Lad det ikke ske for dig.

Tænk hvis der skete noget med dit syn?

Aldersrelateret makuladegeneration – AMD – og særligt den hurtigt udviklende

og ødelæggende form ’våd’ AMD er den mest almindelige årsag til alvorligt

synstab i den vestlige verden. Desværre er der mange, der ikke kender sygdommen.

Hvis du er over 60 og synes, at dit syn er blevet dårligere over kort tid

(uger eller måneder), så skal du ikke uden videre tilskrive det alderen.

Det kan være tegn på AMD. Kontakt din øjenlæge, hvis du har haft et

eller flere af følgende symptomer:

• Forvrængninger

• Pludseligt synstab (over uger eller måneder)

• En sløret plet midt i synsfeltet

Novartis Healthcare A/S, Ophthalmics, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø,

Tlf 39 16 84 00, Fax 39 16 84 01, www.novartis.dk

Læs mere på

www.øjet.dk


Der var en gang, hver by havde

sin biograf, og hvor der i de

store byer lå en på næsten hvert andet

gadehjørne. Sådan var det i midten

af 1960’erne, da Pensionisternes

Samvirke blev stiftet, og derfor var det

naturligt, at nogle af de første foreninger

i Samvirket var fi lmklubber, hvor

byens eller lokalområdets seniorer én

formiddag om ugen kunne se en fi lm

i den lokale biograf til en forholdsvis

billig pris.

Filmklubberne blev fra begyndelsen

en så stor succes, at man fl ere steder

måtte vise fl ere forestillinger samme

dag. I Pernille Klubben i Amager Bio

viste man f.eks. i årevis hver uge fi lm

for to gange 800 mennesker, kun afbrudt

af en pause i sommermånederne.

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 12

Fjernsynet tog senere vinden ud

af sejlene på et fl ertal af biograferne.

Mange af fi lmklubberne, der ellers

klarede konkurrencen med fjernsynet

forbavsende godt, blev hjemløse og

måtte lukke. I Samvirket talte man på

et tidspunkt om, at biografklubbernes

tid nok snart var omme.

Den spådom holdt heldigvis ikke.

Der er fortsat elleve spillevende

biografklubber. Det er klubber i hovedstadsområdet,

der har holdt stand,

en enkelt men væsentlig undtagelse er

Samvirkets store fi lmklub i Aalborg.

Hvorfor fi lmklubber?

I Samvirkets fi lmklubber vælger man

selv de fi lm, man vil se. Det er altså

ikke bare den lokale biografs aktuelle

Samvirkets Filmtjeneste. I et godt samarbejde sørger Susanne Frimurer (th) og Kirsten

Köneke for, at biografklubberne får et stort udvalg af nye og gode fi lm at vælge imellem – og

for at fi lmene er i biograferne, når de skal vises.

fi lm, der vises ved en formiddagsforestilling.

Ved udvælgelse af fi lmene står

Samvirkets fi lmtjeneste til rådighed.

Filmtjenesten består af konsulent

Susanne Frimurer, der som konsulent

i Samvirket de sidste 23 år har haft

ansvaret for både fi lmtjenesten og

Samvirkets store fester. Hun hjælpes af

Kirsten Köneke, der med en bachelorgrad

i fi lm de sidste 8 år har ydet

en stor både faglig og praktisk frivillig

indsats. Fælles for dem er, at de elsker

deres arbejde og er dybt optaget af

fi lm og fi lmklubbernes trivsel.

På spørgsmålet ”hvorfor skal vi have

fi lmklubber” svarer Susanne Frimurer:

- Film skal ses i biografen, først og

fremmest fordi de er skabt til at ses

på et stort lærred. For nogle ældre er

klubberne også med til at modvirke

isolation. Det er en god og uforpligtende

måde at komme sammen med

andre på. Og når man først har taget

sig sammen til at komme, bliver man

tiltalt af mødet med andre ældre. Man

kan selvfølgelig gå hen og låne en fi lm

på biblioteket eller en bog eller lydbog

og så hygge sig med hørebøfferne på

derhjemme, men at komme hen og

se en fi lm sammen med andre og så

diskutere den bagefter måske over en

kop kaffe, det holder én levende og

betyder noget for ens mentale og intellektuelle

liv. Det sociale element er

meget vigtigt, og de allerfl este af vores

fi lmklubber har et stort sideløbende

socialt og kulturelt klubarbejde, men

hovedformålet er at se gode fi lm i en

biograf.

Kirsten Köneke supplerer: En

anden ting, der er vigtigt er, at det

er om dagen. Mange bryder sig

Fortsættes på side 14.


Giv dyr et Godt liv

Med en gave til Dyrenes Beskyttelse i dit testamente

sikrer du omsorg til dyr, som ingen andre tager sig af

Testamentariske gaver sætter os i stand til at hjælpe alle dyr, der er kommet i nød. Uanset om

det skyldes menneskers misrøgt, manglende viden om dyrs behov eller påkørsler i trafikken.

Alle gaver uanset størrelse gør en forskel.

Bestil vores arvefolder på 33 28 70 00

Det er gratis at oprette testamente til fordel for Dyrenes Beskyttelse.

Ring uforpligtende på tlf. 33 28 70 09 – her sidder testamenterådgiver

Marit Ytterdal klar til at svare på spørgsmål.

Alhambravej 15 | 1826 Frederiksberg C | tlf. 33 28 70 00 | www.dyrenesbeskyttelse.dk

LAD DIN ARV

BESKYTTE DYRENE

Betænker du Dyrenes Beskyttelse i dit testamente,

giver du omsorg til dyr, som har brug for hjælp


Fortsat fra side 12.

ikke meget om at gå ud for sent om

aftenen, og det undgår vi i fi lmklubberne,

der altid har deres forevisninger

i dagtimerne.

Vi vil se de nyeste fi lm

- I gamle dage var det store tilløbsstykke

de gamle danske fi lm, fortæller

Susanne Frimurer. Sådan er det ikke

mere. ”Barken Margrethe af Danmark”

har for fl ere år siden haft sin sidste

sejlads i fi lmklubberne. Der er sket en

kæmpe ændring, siden jeg startede.

Den gang måtte jeg overtale klubberne

til at tage bare en enkelt udenlandsk

fi lm med på programmet. Nu er mange

fl ere mennesker blevet bedre til engelsk,

man rejser mere og følger meget mere

med. Mange følger f.eks. med i, hvem

der får Oscars, og så kommer de og

siger, vi vil godt se noget med lige

netop oscarvinderen i hovedrollen.

- Vi hjælper klubberne med repertoirevalget,

fortæller Kirsten Köneke.

En gang om året gennemgår jeg

samtlige fi lm på det danske marked,

og også nogle af dem, der endnu

ikke har haft premiere herhjemme.

Så vælger jeg omkring 100 fi lm, som

Samvirkets fi lmudvalg, der både har

biografejere og fi lmklubfolk med, barberer

ned til 60-70 fi lm. Dem går jeg

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 14

hjem og laver en beskrivelse af, og de

5-6 linjer om hver fi lm tager såmænd

omkring en halv time at skrive. Det

materiale bliver så sendt ud til alle

klubberne. Og hver klubs medlemmer

stemmer

så om, hvilke

fi lm, man vil se

i den kommende

sæson. Vi kan

glæde os ved,

Oplev Island eller Skotland

Ring 3332-9995 eller se mere på www.ice-travel.dk

Kør-selv ferie i Skotland

Pris fra

4.930,- pr person

Kør-selv ferie i Island

Pris fra

6.300,- pr person

Ice Travel Aps er medlem af Rejsegarantifonden 1415

Fra generalforsamling 2012 i City Klubben, København. Medlemmerne bestemmer både,

hvem der skal lede klubben, og hvilke fi lm der skal vises.

• Fokus på historien, whisky

destillerier, slotte & herregårde,

spektakulære landskaber,

højlandet og gamle

byer.

• Nyd en afslappet tur i det

skotske højland, hvor alt er

planlagt på forhånd med bil,

indkvartering og rutebeskrivelse.

• Vi har mange forskellige

kør selv-ferier i det skotske

højland.Se nærmere på www.

ice-travel.dk

• Oplev vulkaner og varme

kilder, gletsjere og vandfalde,

bjergområder og urørt

natur med endeløse vidder.

• Oplev forskellige aktiviteter

som en ridetur på en

islandsk hest, bad i den Blå

Lagune og tag på aftenture

på jagt på Nordlys.

• Se vores store udvalg af kør

selv-ferier og kontakt os for

et gratis og uforpligtende

tilbud.

Esbjergvej 289 - Harte

6000 Kolding

Tlf 3332-9995

info@ice-travel.dk

Karna Frederiksen er

formand for Pensionisternes

Samvirke

Aalborg, som både

omfatter fi lmklubben

og en social og kulturel

klub. Hun har

selv været med 8 – 10

år, og har i alle årene

kunne glæde sig over

en stor tilslutning til

foreningen.

at biografklubbernes medlemstal er

forøget væsentligt det sidste par år.

Pensionisternes Filmklub i Aalborg er den yngste i

fl okken. Den fejrer 25-års fødselsdag i år.

- Hos os går det bedre og bedre, siger klubbens formand,

Karna Frederiksen. Folk står i kø for at komme

med. Der var allerede udsolgt midt i august, selv om

vi først startede sæsonen 13. september. Vi har mellem

650 og 700 medlemmer, der ser fi lm hver anden uge.

Det er så mange, at vi på fi lmdagene har forevisning

i to sale kl. 9, 11.30 og 14, altså 6 forestillinger pr.

gang, så der er en del at holde rede på for bestyrelsen.

Repertoiret er kun nyere fi lm. I år har vi f.eks. ”Dirch”,

”Hvidsten Gruppen” og ”En kongelig affære” på

programmet, men vi har også gode fi lm fra udlandet,

f.eks. ”Jernladyen” og ”Jane Eyre”.

Filmene vises i ”Metropol”, der er kendt for det fl otte

gavlmaleri, som er vist først i artiklen. Pensionisternes

Filmklub i Aalborg får ikke tilskud fra kommunen,

derfor er der kun råd til forestillinger hver anden uge,

hvis kontingentet skal holdes på et nogenlunde tåleligt

niveau. Det er i år 275 kr. for sæsonens 12 fi lm.


Det er fordi vi satser på de sidste nye

og nyeste film, og fordi alle klubberne

får en nøje beskrivelse af de film, som

bliver tilbudt.

Arbejdet i filmklubberne

Alle filmklubberne er på frivillig basis.

Det er almindelig foreningsliv med en

Kirsten Köneke, valgte efter et arbejdsliv

som sygeplejerske at læse film på Københavns

Universitet, og at bruge sin nye kompetence

som frivillig konsulent og underviser. Hun

mener, at de kommuner, der har biografklubber,

skal være stolte af, at klubberne er

til glæde for mange mennesker og af det store

frivillige arbejde, der lægges i dem.

Spitsbergen/Svalbard

– isbjørnenes rige

Antarktis – besøg

pingvinerne i deres hjem

Oplev nordlys langs

Norges kyster

Besøg fantastiske

Grønland

Sejl med M/S Fram

langs kyster i Europa

Gothersgade 105 • Postbox 1198

1011 København K • Tlf.: 33 13 43 34

www.rejsecenternorge.dk

valgt bestyrelse, der har ansvaret for,

at alt går som det skal. Filmantallet er

forskelligt fra klub til klub. Det ligger

på fra 10 til 24 film om året. Alle

klubberne har ud over filmene udbygget

deres aktiviteter med foredrag, ture

og den årlige rejse.

Filmklubberne har relativt store udgifter,

de store poster er biografleje og

leje af film. Det har gennem alle årene

været reglen, at den lokale kommune

viser sin anerkendelse af klubberne ved

at betale lokalelejen. I de senere år har

der nogle steder været tanker om at

knappe ned på det tilskud. Det får følgende

kommentar fra Kirsten Köneke:

- Når kommunerne skal spare, har de

alle mest lyst til at give til noget, man

enøjet definerer som sundhed. Hvis du

ikke som ældre får intellektuel stimulans,

hvis ikke du får brugt de små

grå, synker du hen, og får du psykisk

forfald får du også fysisk forfald. Man

kan ikke bare nøjes med at fokusere

enøjet på den fysiske sundhed, slår

Kirsten Köneke fast.

Filmkurser på

Tisvilde Højskole

For 3 år siden udvidede Kirsten Köneke

sit frivillige arbejde til at omfatte to

årlige filmkurser på Tisvilde Højskole.

Bestil det store Hurtigruten-katalog

med de spændende tilbud eller læs

mere på www.rejsecenternorge.dk

- Det første, i 2010, blev en så stor

succes, at jeg måtte gentage det, så

til dato har jeg lavet 6 filmkurser på

Tisvilde Højskole. Vi er ved at finde en

rytme, hvor vi sætter et kursus på programmet

hvert forår og hvert efterår.

Jeg lægger stor vægt på, at det skal

være et højskoleophold med indhold.

Jeg er ikke ude på at vise en masse film

af fine instruktører som Bergman eller

Dreyer. Jeg vil vise gode film, det kan

godt være, at nogle af dem er ældre og

nogen nye, og hver kursus har sit tema.

Vi har f.eks. haft kurser om italienske

film, russiske og østeuropæiske film

hvor vi sågar har vist en stumfilm fra

1920 (Panserkrydseren Potemkin),

men jeg har også haft en hel uge

om Marilyn Monroe, og nu her til

efteråret er temaet danske romaner på

film, romaner af Tove Ditlevsen Karen

Blixen, Martin Andersen Nexø og så

videre, og der får vi også nogle af de

folk, der har været med til at optage de

film til at komme og fortælle.

- Næste kursus holder vi i februar.

Det kommer til at handle om nyere

italienske film. Deltagerne kommer

bl.a. til at se to meget usædvanlige

film med Sophia Loren, slutter Kirsten

Köneke. n

Hurtigruten

Verdens smukkeste sørejser

Norge, Spitsbergen/Svalbard,

Grønland, Antarktis og Europa

BESTIL NU

og spar mellem

25-37%

på din rejse

i 2013

Hurtigruten-eksperten

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 15


SYNSPUNKT

Fri og villig

Der er mange, der taler om, at

civilsamfundet skal mere på

banen. De mener, at det ikke er muligt

at opretholde velfærdssamfundet, hvis

borgerne ikke selv træder til. Det vil

sige, at vi som danskere skal involvere os

mere og påtage os rollen som medborgere,

hvilket blandt andet betyder at

tage medansvar for, hvordan skolerne,

daginstitutionerne, plejehjemmene, aktivitetscentrene

og meget mere fungerer.

Det vil rigtig mange danskere heldigvis

også gerne, ikke mindst mange der har

afsluttet et aktivt arbejdsliv, og som nu

tager hul på et aktivt ældre liv. Men

ingen ønsker at blive tvunget til at påtage

sig roller og arbejde, man ikke har

lyst til, hverken direkte eller indirekte.

Derfor er der grænser for, hvad frivilligt

arbejde kan stå for i velfærdsløsningerne.

Finder man ikke disse grænser,

mister man også den dynamik og kraft,

der ligger i det frivillige arbejde, og

som tilfører en masse ekstra til gavn

og glæde for mennesker, der hjælpes i

velfærdssystemet.

Indenfor de seneste år har det offentlige

været under et ekstra økonomisk

pres, når der skulle lægges budgetter.

Derfor har man naturligvis set på

muligheden for besparelser indenfor

velfærdsområderne, og i den forbindelse

har mange ønsket at overføre opgaver

fra lønnede medarbejdere til frivillige.

Et af de første områder, der blev taget

fat på, er ældreområdet, hvor det især

er aktivitetscentrene, der har været i

søgelyset, og en del kommuner har gennemført

markante besparelser på dette

område. Modellen var fra starten at

nedlægge stillinger og opfordre frivillige

Julefest

4.12. kl. 10.30 - 12.45

på Københavns Rådhus

Velkomst af Hovedstadens formand:

Kjeld Strandberg

Festtaler: journalist Bodil Cath

HT’s Orkester

Luciaoptog med 100 børn fra Bernadotteskolen

Pernille Højmark fra ”Sweethearts”,

Lune Carlsen og Dorthe Kollo

Konferencier: Georg Poulsen

Billetter: 150 kr. Medlemspris: 130

Billetten gælder som lodseddel!

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 16

Frivilligheden

kan

ikke bindes

og tvinges,

siger sekretariatsleder

Torben

Larsen,

Frivilligt

Forum

til at tage over. Ikke nogen god måde at

gøre det på og manglende forståelse for,

hvad ansatte kan og hvad frivillige kan.

Respekt for faglighed og

respekt for frivillighed

Derfor tog Frivilligt Forum sammen

med en række fagforeninger og ældreorganisationer

(herunder Pensionisternes

Samvirke) initiativ til at opstille et sæt

spilleregler for samarbejdet mellem

ansatte og frivillige. Spillereglerne

fungerer som anvisninger og ideer til

at formulere et konkret samarbejde på

det enkelte plejehjem, aktivitetscenter,

børnehave, herberg eller hvor samarbejdet

nu skal fungere.

Kernen i spillereglerne er respekt for

fagligheden og respekten for frivilligheden.

Med dette siges også helt klart, at frivillige

ikke kan udføre arbejde, der kræver

en faglighed i forhold til opgaven. Man

kan altså ikke blot nedlægge stillinger,

hvis der er et job der skal udføres, som

kræver faglige kvalifi kationer, for så at

lade frivillige forsøge at løse opgaven.

Det kan man ikke af respekt for fagligheden,

men man kan heller ikke gøre

det af respekt for frivilligheden, at frivillige

ikke skal komme i situationer, hvor

de kommer til kort og står i situationer,

hvor der kræves en faglig indsigt, som

de ikke selv har. Det krænker ikke alene

de borgere, der ikke får den ydelse eller

støtte, de er berettiget til, det krænker

også den frivillige, der føler at blive sat

til noget, man ikke er kvalifi ceret og

parat til.

Frivilligt arbejde

skal være af lyst

For at sikre et ordentligt samarbejde

mellem ansatte og frivillige taler spillereglerne

om organisering af frivillige,

og at det bedste er at frivillige på de

enkelte institutioner organiseres af

frivillige foreninger, der kan varetage de

frivilliges interesser. Sådan er det mange

steder, men frivillige er frie, og mange

ønsker ikke at binde sig til frivillige

foreninger. Derfor er det ikke ualmindeligt,

at frivillige indgår samarbejde

med institutioner eller kommuner om

at være frivillige. Det er sådan set også

fi nt. Frivillige er drevet af at ville gøre en

indsats, men ved at stå alene er der en

risiko for, at man ikke får alle detaljerne

aftalt i det fremtidige samarbejde, som

så måske ikke kommer til at fungere så

godt som det kunne. Som minimum

bør de frivillige på stedet (en institution

eller aktivitetscenter for eksempel)

danne en fælles gruppe, der aftaler med

lederen på stedet om fordeling af opgaver,

ansvar m.v., således at den enkelte

frivillige ikke kommer i klemme.

Frivillige skal først og fremmest

bevare fornemmelsen af at være frie og

villige. Man går ind til opgaven helt

frit og påtager sig nogle opgaver, der

naturligvis også giver ansvar (blandt

andet om at møde op), men friheden

skal fastholdes. Man skal også gøre alt

for at bevare og udbygge den villighed,

der ligger i frivillighedsbegrebet, og

først og fremmest er det en villighed til

at have med andre mennesker at gøre,

være til rådighed, lytte, trøste og måske

også være indigneret og være fortaler i

situationer, hvor der er brug for det.

Den frivillige kan godt være med

til at løse opgaver, der tidligere blev

varetaget af ansatte, men det skal ske

i gensidig forståelse og efter aftale, og

det kan aldrig være opgaver, der kræver

en faglig indsigt, eller som binder og

tvinger frivillige i en retning, de ikke

har lyst til. n


TOURGUIDE

annonce_seniorposten.pdf 1 10/05/12 12.17

Vi ses i Esbjerg!

Vingård

Vinbutik

Danske medaljevine

fra egne druer

Vi arrangerer smagning,

rundvisning og foredrag

Butiksåbent:

fredag 15 – 18; lørdag 11 – 14

eller efter aftale tlf.: 4828 5804

Vi bor smukt på Margueritteruten

nær Arresø:

Præstevej 89, Annisse

3200 Helsinge

www.annisse-vingaard.dk

WEEKEND OPHOLD OG

MINIFERIE PÅ GRÆNSEN

TIL TYSKLAND

LØRDAG

kaffe m. kringle, 3 retters festmiddag,

musik, dans, overnatning og brunch

799 kr. pr. pers.

eller i lejl./hus 729 kr. v. min. 4 pers.

ekstra døgn + halvpension 399 kr.

MIDTUGE FERIE

Søndag til fredag med halvpension

1898,- pr. pers.

Ved 2 nætter 1098,-

STORT SOLOPHOLD

MED GUIDET TUR

fra 9 sept. til 30 okt.

Søndage - tirsdage - torsdage og fredage

bestil nu på 7473 8263

6280 Højer. Tlf. 74738263 eller -58

E-mail: rudbol@rudbol.dk | www.rudbol.dk

Forhør ang. kursus

Besøg

dejlige Ærø

– mere info:

tlf. 6252 1300

www.arre.dk

Hold jul og nytår under

det smukke Nordlys

Tag med Hurtigruten til Nordkap på

verdens smukkeste sørejse.

12 dage inkl. fly, transfer og

ce2.indd 1 13-03-2006 13:53:40

helpension

Pris fra kr. 11.415

LÆS MERE PÅ

WWW.SMYRILLINE.DK

Påsketilbud

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

Tag på krydstogt til Færøerne

i påsken 2013 og

bo på 4-stjernet komforthotel.

Rejs den 23. eller 30. marts 2013.

Ring på tlf. 33 12 45 65

Se mere på www.norskrejsebureau.dk

Velkommen

på eventyr i

Faaborg

Faaborg Turistbureau

Torvet 19 · 5600 Faaborg

Tlf. 62610707

www.visitf aaborg-midtf yn.dk

SPAR 13%

ved bestilling

før 30.11.12

Pr. pers.

v/2 pers., fra

3.608,-

Periode: 23.03 & 30.03.13

TEL 96 55 85 00 · OFFICE@SMYRIL-LINE.DK · WWW.SMYRILLINE.DK

Guldaldermuseum

Rahbeks Allé 23

www.bakkehusmuseet.dk

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.

BORNHOLM

• Pakkerejser, inkl. færge og bro

• Pensionistrabat (max. 2 pers.)

• Øens største udvalg: hotel,

pensionat, feriehus, lejlighed

eller campinghytte

BORNHOLMTOURS · tlf. 56 49 32 00

www.bornholmtours.com

INDIA :

ART NOW

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

FRED OG RO

KULTUR I NATUREN

For yderligere oplysninger kontakt:

VISITFANØ

Tlf 70264200

mail@visitfanoe.dk

www.visitfanoe.dk

FaceBook: www.facebook.com/VisitFanoe

TO FANTASTISKE UDSTILLINGER PÅ ARKEN

INDIA :

FASHION

NOW

Berlingske

Jyllands-Posten

18. AUGUST

13. JANUAR

Politiken

Børsen

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 17


Informationsteknologi:

Vi må ikke glemme de allersvageste!

Arbejde Adlers Hus åbner datastue for ældre på Nørrebro

Som en del af Arbejde Adlers Hus

sociale indsats på Nørrebro i

København åbner vi, i samarbejde med

Pensionisternes Samvirke, en datastue

for områdets ældre, fortæller projektleder

Daniel Kawa. Denne datastue,

som er en del af Ældremobiliseringens

datastuenetværk, er målrettet de ældre,

som af forskellige grunde, vil have

svært ved at indgå i de allerede eksisterende

tilbud.

Dette gør vi efter den overbevisning,

at alle skal have mulighed for at begå

sig i den digitaliserede verden.

For os er det vigtigt at gøre vores

deltagere fortrolige med en computer,

så man trygt kan navigere rundt i de

mange muligheder, en computer giver.

Behov for ekstra støtte

Der fi ndes mange gode initiativer til

at styrke ældres it-færdigheder, men

behovet er stort, og vi mener, at det er

vigtigt at lave et tilbud, der er målrettet

gruppen af ældre med behov for ekstra

støtte. Målgruppen dækker over de, der

er dårligt stillet økonomisk og derfor

ikke har mulighed for at anskaffe sig

en computer, de der er fysisk svage og

syge og personer med begrænset socialt

netværk.

Inden for de næste år kommer

hovedparten af kommunikationen

med det offentlige til at foregå via

en computer. Det samme gælder for

banker, læger og sygehusvæsen. Den

digitale signatur, NemID, bliver brugt

i mange sammenhænge, og det vil

derfor være vanskeligt at begå sig i det

Det er aldrig for sent - at møde nye mennesker, få hyggelige

stunder og nye udfordringer. Tag på højskoleophold - med mulighed

for at gå i dybden med din personlige udvikling og få ændret

store og små problemstillinger. Du fortjener at nyde livet.

5 ugers højskoleophold fra 22. okt. ’12

Fyld kroppen med energi

Pris 1995,- kr. pr. uge inkl. dobbeltværelse, undervisning,

Tag en

ven med

til nedsat

pris!

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 18

”Vi er målrettet mod ældre med behov for

ekstra støtte. Dem, der er dårligt stillet

økonomisk og derfor ikke har mulighed for,

at anskaffe sig en computer, og dem der er

fysisk svage og syge, eller har et begrænset

socialt netværk”, siger projektleder Daniel

Kawa.

daglige, uden at være i besiddelse af en

sådan – og vigtigst af alt – at kunne

bruge den i praksis. Derudover kan en

E-mail, samt en introduktion til sociale

medier som Facebook og Skype, gøre

det lettere at holde kontakten og følge

med i familie og venners liv, selvom

man måske ikke er så mobil længere.

Arbejde Adlers Hus er et multihus

for ældre og socialt udsatte, med et

værested, to afl astningsafdelinger, en

genbrugsbutik og fra starten af det nye

år bo-træning for tidligere beboere.

Nogen af deltagerne vil være brugerne

spændende økologisk mad

Læs mere på

www.vaeksthojskolen.dk

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

Foto: Frithjof Fure / Fjord Norge.

fra værestedet og beboere fra afl astningerne,

men hovedparten vil blive værget

fra lokalområdet i samarbejde med

Pensionisternes Samvirke.

Også for hyggens skyld

Værestedet Oasen er samlingspunkt

for mange af områdets ældre og her er

mulighed for at købe en kop kaffe, en

ostemad og smørrebrød i dagtimerne.

Tirsdag og torsdag serveres der varm

mad fra 17-18.

Alt sammen til yderst rimelige priser.

Det er tanken at brugerne fra vores

datastue frit kan benytte sig af Oasen,

som er placeret lige ved siden af. Dette

giver mulighed for at møde nye mennesker,

lære sine medkursister bedre at

kende, samt at få lidt at spise og drikke.

Projektet løber foreløbig over fi re år

og tilbuddet er gratis. Undervisningen

sker via lønnede instruktører, frivillige

og husets socialrådgiver Daniel Kawa.

Daniel har desuden en rådgivende

funktion, hvis der er deltagere der har

brugt for råd og vejledning, særligt i

forhold til kontakten med det offentlige.

Der vil som udgangspunkt være to

hold, et for dem som har begrænset

eller ingen erfaringer med at anvende

en computer og et for de let øvede.

Forløbet består af 8 moduler á 2

timer og 16 timer i alt, hvilket gerne

skulle give deltagerne et solidt grundlag

til at begå sig i den digitaliserede

verden.

Undervisningen foregår to gange

ugentligt, i tidsrummet 10-15.

Der vil blive iværksat en

Sejl efteråret i møde!

Direkte til smukke Fjord Norge

Til Stavanger

Bil, 2 personer & 2-sengs

indvendig kahyt fra kr.

797,- *

Til Bergen fra kr. 1.089,-*

*Prisene er inkl. skatter & afgifter samt

brændstoftillæg. Forbehold for trykfejl.

Tlf 97 96 30 00

Bergen

Langesund

Hirtshals


følgeordning, efter Ældremobiliseringens

”Ældre hjælper ældre” model, således

at også de fysisk svageste ældre har

mulighed for at deltage. Det vil sige,

at der er mulighed for at blive hentet

LÆSERBREV

på hjemmeadressen og blive fulgt frem

og tilbage. Vi ved, at det for nogle,

kan knibe med pengene i perioder, og

det vil derfor være muligt, at få hjælp

med betalingen til transporten.

Ældrebyrden bliver væk

De ældre er ikke nogen økonomisk

belastning for samfundet.

Ifølge professor Jørgen Goul Andersen

belaster vores pensionssystem

ikke staten, og kommer heller ikke

til at koste meget i fremtiden. Det er

fordi vores arbejdsmarkedspensioner er

kollektive og private.

Der er ikke noget pensionssystem,

som er så godt til at forhindre fattigdom

som det danske, og ej heller til

at udelukke fattigdom blandt pensionisterne.

Ingen andre lande gør det bedre

end Danmark, og pensionssystemet

giver også større lighed mellem

pensionisterne. i Danmark.

tid til samvær

tid til oplevelser..

JULE OPHOLD

3 hyggelige dage i feriebolig KUN kr. 1.499

Invitér familien med på miniferie i december. Nyd 3 dage på

Skagen Strand og kom i julestemning. Bo i vores store, dejlige

og fuldt udstyrede ferieboliger, som ligger i naturskønt område.

Her er plads til hygge og fysiske udfoldelser i form af badeland,

badminton og gode gåture ved havet.

Prisen inkluderer: 3 overnatninger i feriebolig med plads op til

5 personer. slutrengøring og gratis brug af faciliteter. Tillæg for

bolig op til 7 pers. kr. 200. Tilbud gældende til 31/1 2013. Ved

ophold 28/12-1/1 tillæg kr. 100. Inkluderer ikke energi + miljø.

Efter indførelsen af den fulde folkepension

i 1970 er der af Bruttonationalproduktet

(BNP) brugt:

5,5 % i 1970

5,8 % i 1980

5,3 % i 1990

4,5 % i 2003

Der har altså været en faldende

udgift for staten målt i forhold til

BNP.

I 2010 var BNP 1.810,60 mia. kr.,

og folkepensionen 96,7 mia. kr., altså

5,3 %.

På den baggrund er det svært at

fastholde ideen om ældrebyrden.

Flere pensionister har en anden

pension, der bliver modregnet i

skagen strand

hotel og feriecenter

telefon 9848 7222 skagenstrand.dk facebook.com/skagenstrand

Projektleder Daniel Kawa kan kontaktes

på 52 40 33 36 eller

aahbo2011@hotmail.com. n

folkepensionen. Den største del af

pensionen betales af folk selv. Ældrechecken

betyder ikke ret meget,

boligydelsen noget mere.

Folkepensionen giver en enestående

mindstedækning, når boligydelse og

varmehjælp regnes med.

For en enlig svarer det til maksimale

dagpenge. En sådan dækning

findes ikke i andre lande.

Hvis arbejdsmarkedspension,

folkepension og ATP er over 1909.270

kr. om året, er det en overskudsforretning

for staten, så giver det flere penge

i statskassen.

Så staten skal passe på pensionisterne,

og politikerne kan aflyse ældrebyrden.

Hans Melgaard

Forlænget weekend i Aalborg

- fra fredag til mandag i dobbeltværelse

Hotellet ligger:

• Ved Limfjorden

• 5 minutters gang fra gågaden

• Overfor kulturcenter Nordkraft

og det kommende Musikkens Hus

• 700 m fra Aalborghus slot og

Utzon Centeret

• Gratis parkering

Hotellet har 55 moderne værelser naturligvis med toilet, bad,

kabel-tv og internet.

Pris pr. person i standard dobbeltværelse. kr. 895,-

inkl. stor morgenbuffet.

Reservation pr. telefon 98121900 eller

mail: info@hotel-aalborg.com - Bookingkode: Senior 1212

Se mere på www.hotel-aalborg.com

Hotel Aalborg Sømandshjem • Østerbro 27, 9000 Aalborg

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 19


Det offentlige har tilgodeset sig selv!

Satspuljepartierne tilgodeså kommunerne ved udmøntningen af digitaliseringspuljen:

Pengene skal bruges til at styrke ældres digitale færdigheder. Men bliver pengene brugt

rigtigt, spørger Ældremobiliseringen, der i juli udtalte følgende:

Ældremobiliseringen mener

det ikke. Hvad blev der af

den overordnede og landsdækkende

oprustning, som den bl.a. er beskrevet

i ”Hjælpeplan for overgang til fuld

digital kommunikation”, Digitaliseringsstyrelsen.

Satspuljepartierne afsatte tidligere

på året 20 mio. kr. i en pulje ”Klar

til den digitale verden- styrkelse af

ældres digitale færdigheder”. Penge

der skal sætte fokus på de ældre, der af

forskellige grunde har vanskeligheder

med at forlade hjemmet og derfor ikke

kan deltage i sædvanlige kursus- og

undervisningsforløb. Samtidigt skal

projektet også gerne afhjælpe ensomhedsproblematikken.

To målsætninger

der i sig selv kan være svære at forene.

Julekoncert

21.12. kl. 15.30 i Matthæus Kirken,

København

En uforglemmelig julekoncert og en stemningsfuld

eftermiddag, hvor juletræet og alle

de levende lys er tændt i kirken, og hvor vi

sammen med Drengekoret synger julen ind.

Københavns Drengekor dirigeret

af Ebbe Munk

Solister: Gert Henning Jensen og

Vibeke Kristensen

Organist: Philip Schmidt-

Madsen

Pris: 145 kr. Medlemspris: 115 kr.

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 20

Nu er puljen fordelt. 5 kommunale

projekter ud af de 15 projekter der har

fået støtte, har fået over 10 mio. af

puljen på 20 mio., så man må sige, det

offentlige har tilgodeset sig selv. Hvad

blev der af alle de gode intentioner om

at inddrage det frivillige arbejde? Har

politikerne svært ved at leve op til deres

egen målsætning?

De 15 projekter, der er givet penge

til, er spredte projekter, der ikke

bygger på landsdækkende erfaringer,

men er lokale projekter af eksperimenterende

og udviklende karakter. Disse

projekter vil formentligt kun hjælpe

en brøkdel af den befolkningsgruppe,

man gerne ville hjælpe. Så man må

spørge: Er det det, man skal bruge

penge til nu?

I Ældremobiliseringens datastuenetværk

er der mere end 170

datastuer, hvor undervisningen er

gratis.

1.000 undervisere/vejledere og

fl ere end 7.000 kursister. Alle over

60 år.

Ældremobiliseringen har siden

90’erne arbejdet med at uddanne

også svage ældre i brugen af computere

og digitale midler.

Satspuljepartierne har valgt at

skyde med spredehagl, og vi er spændt

på, hvor mange ældre der reelt bliver

digitaliseret. Ældremobiliseringen

havde hellere set, at man havde

tilgodeset landsdækkende projekter,

der i langt højere grad vil tilgodese

fl ere svage ældre, hvilket var hensigten

med digitaliseringspuljen.

Det er godt at have ambitioner,

men de skal også følges op af reelle

handlinger. Vil staten ”digitalisere”

befolkningen, er det vigtigt, at der

afsættes tilstrækkelige midler til det.

Derfor efterlyser vi sammenhæng mellem

intentionerne i Finansministeriet og

Socialministeriet. Taler de overhovedet

sammen?

Politikerne har talt meget om, at

man tager hånd om svage grupper,

og at der via satspuljen var afsat 20

mio. kr. til at styrke de ældres digitale

færdigheder, men reelt kom der

ansøgninger for over 200 mio. kr. Det

siger noget om det reelle behov. n

GØR SMÅ SMIL STØRRE!

I Danmark er der 15.000 sårbare og ensomme børn og unge med spinkle familierelationer.

Erfaringerne viser, at disse børn trives bedre, når de har en stabil

voksen i deres liv.

Har du lyst og kræfter, kan du blive Bedste Ven for et af disse børn og unge –

og være med til at gøre en forskel.

Det er enkelt og givende, og du får et nyt og spændende indhold i dit liv.

Kontakt os og få mere information på www.bedsteven.com

T: 21 21 65 55


Af Gitte E. Olsen,

sekretariatschef i

Ældremobiliseringen

De ældre er også videbegærlige

Ældremobiliseringens datastuenetværk er i rivende udvikling

Ældre

kaster sig

med krum hals

ud i at undersøge

de nye

digitale muligheder.

Det viser

tilslutningen til

Ældremobiliseringens

forskellige tilbud på digitaliseringsområdet

tydeligt.

Vi har svært ved at følge med

efterspørgslen – heldigvis – for det

vidner om interesse.

Ældre strømmer til

digitaliseringsdagene

Ældremobiliseringen holder i samarbejde

med forskellige lokale datastuer

et ”forsamlingshusarrangement” hvor

alle ældre i lokalområdet inviteres. Her

orienteres og diskuteres de digitale

udfordringer, vi alle står overfor, som

fx brugen af netbank, NemID,

strategiplan 2015, digital post osv. Der

vil løbende henover eftersommeren
Schou


Tur

Menu

• Lakseterrin anre et på plukket salat, caviar creme

og friske krydderurter. Hjemmebagt brød og smør.

• Helstegt kalvefi let, sauteret grøntsager, spinat/

pære salat, råstegte kartofl er der l kra ig skysauce.

• Mandeltoff ee tærte, brombærcoulis og limecremé.

Mandelbund med toff eecreme og karamelglasur.

Julemenu, se mere på vores hjemmeside.

Priser

Billet, menu inkl. kaff e/the, revy og musik og dans

l kl. 01.00.

Pr. person 625,-

MØD OS PÅ FACEBOOK:
Menstrup Kro præsenterer...


SHOW . REVY

2012

Menstrup Bygade 29

4700 Næstved Tlf. 5544 3003

www.menstrupkro.dk


Spørgelysten var stor på digitaliseringsdagen i Helsinge Aktivitetscenter.

og efteråret bliver afholdt omkring 12

arrangementer fordelt over hele landet.

I digitaliseringsdagene deltager udover

Ældremobiliseringen, ofte en medarbejder

fra Digitaliseringsstyrelsen og

det lokale borgerservicecenter.

Interessen er stor, og på de netop afholdte

digitaliseringsdage har vi været
Premiere

den 14. september 2012.

Here er hver fredag

og lørdag l og med

den 8. december 2012

(ingen fores lling

i uge 42).

Susanne Breuning og Jan Schou

arrangementer...

70 – 80 deltagere. Og at folk får blod

på tanden illustreres fx fint af, at 10 ud

af de 17 tilstedeværende ældre borgere

på digitaliseringsdagen i Helsinge,

der endnu ikke havde fået en NemId,

valgte at få den oprettet på dagen.

I Ældremobiliseringen gør vi meget

ud af ikke at skræmme folk med

Grafi kNord Vi er ikke til ”halv-pris”

...til gengæld er kvaliteten dobbelt så god!

I efterårsferien 14.-20. oktober

byder vi velkommen med et

spændende program hver dag

for børn og voksne sammen

– eller fred og ro for de, der

måtte ønske det.

I julen er der kun få værelser

tilbage, men i nytåret har vi

endnu plads, hvis De er til en

festlig nytårsferie for voksne

mennesker med hovedvægten

lagt på hygge, atmosfære,

god mad og en omsorgsfuld

betjening. Se hele årets

program på www.rold.dk.

Man føler sig hjemme på Rold StorKro

Jeg har haft kroen siden 1970,

og glæder mig hvert år til

disse hygge-fest-stunder.

Vi glæder os til at byde Dem

velkommen i Rold Skov og

Rebild Bakker Nationalpark.

De venligste hilsener

Jørgen Pedersen

Vælderskoven 13, 9520 Skørping . Tlf. 98 37 51 00 . www. rold.dk

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 21


De frivillige vejledere fik travlt med opskrivningen af kommende brugere

hensyn til brugen af digitale løsninger.

Det er ikke farligt, blot man tænker

sig om, ligesom man plejer.

Teknologi brugt med omtanke er

som bekendt sund fornuft. De digitale

løsninger sparer det offentlige for

penge, men vigtigst er at det giver os

en lettere dagligdag. Vi kan klare flere

ting selv længere uden at være afhængig

af tid og sted, dvs. at man ikke er

afhængig af bus- eller åbningstider

eller behøver at stå i kø.

At vi i Ældremobiliseringen er

positive over for brugen af teknologiske

løsninger, betyder ikke, at vi

glemmer dem, der ikke selv kan klare

at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger.

De skal ligesom i dag have

hjælp af kommunen. En problemstilling

der skal løses, hvilket Digitaliseringsstyrelsen

også er opmærksom

på, og som de lægger meget vægt på i

deres oplæg på digitaliseringsdagene

Benzo

Rådgivningen

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 22

og i deres publikationer. Et løfte

Rødovres borgmester Erik Nielsen i

øvrigt gentog ved åbningen af de 2 nye

datastuer i Rødovre.

- Så det er op til Ældremobiliseringen

og jer, at holde kommunerne fast

på dette, hvis nogle skulle glemme det,

sagde han.

Interessen for at lære er stor

At ældre er interesseret i at lære,

hvordan man bruger en computer og

dens mange muligheder, ved vi godt.

Alligevel blev vi fra Ældremobiliseringens

sekretariatet positivt overrasket

over opbakningen, da vi sammen med

Rødovre kommune d. 7. september

indviede 2 nye datastuer i Rødovre.

Til indvielsen af datastuen på Vandværket

mødte over 80 personer op, og

til indvielsen på datastuen i forbindelse

med AOF kom der over 90.

Det stod derfor klart, at oprettelsen

af de næste datastuer i Rødovre,

skal sættes i gang med det samme.

Heldigvis har kommunen sat penge

af til yderligere 3 datastuer, og vi

er i gang med at finde lokale til de

næste datastuer, således at de frivillige

Information og rådgivning

om afhængighed af soveog

nervemedicin.

Grupperejse for Friske seniorer der aktivt nyder livet…

Oplev Rold Skov og Rebild Bakker på en

Telefonrådgivning

farverig efterårsferie efterårsferie fyldt fyldt med aktive

mandag - torsdag kl. 18-20

oplevelser med bl.a. guidede vandreture,

sightseeing i bus, røvere og andet

enzoRådgivningen

samt onsdag og fredag

godtfolk, god mad, hyggeligt samvær og

kl. 9-11.

små overraskelser undervejs.

Information og rådgivning om afhængighed

3 dages efterårsferie for kun kr. 2498 pr. pers. med alt inklusiv

af sove- og nervemedicin.

Telefon 70 26 25 10

Pr. person ved 2 personer i værelse inkl. linned, fuld forplejning,

Telefonrådgivning mandag - torsdag kl. 18-20

samt onsdag benzo@sind.dk og fredag kl. 9-11.

www.benzo.dk

Telefon 70 26 25 10

benzo@sind.dk www.benzo.dk

Sind

alle entreer og arrangementer samt guidede ture.

Ankomst mandag 22.10.12 & afrejse torsdag 25.10.12.

Sidste gruppe tilmelding til Rebild Vandrerhjem er

torsdag d. 11.10.12. på tlf. 98 39 13 40 eller

rebild@danhostel.dk

Min. 20 personer – max. 40 personer.

Forhør gerne om andre perioder for dette helt specielle gruppetilbud.

Program tilsendes gerne.

Rebild Vandrehjem ★ ★ ★ ★

Rebildvej 23, 9520 Skørping

undervisere ikke skal sætte for mange

interesserede ældre på venteliste.

Men en sådan succes kræver mange

frivillige. Mange datastuer kan godt

bruge ekstra hænder, så hvis du eller

andre ældre du kender, har lyst og tid

til at give en hånd med som frivillig

underviser/vejleder, skal du endelig

kontakte Ældremobiliseringens

sekretariat tlf. 35 35 26 99, så kan vi

henvise til den nærmeste datastue.

Flere nye datastuer

er på vej

Ældremobiliseringens Datastuenetværk

består nu af ca. 180 datastuer

(ved årsskiftet var der ca.165), og der

kommer løbende nye til, også etablerede

computerstuer, der blot har opdaget,

at det er sjovere og mere givende at

være med i eller være en del af et større

fællesskab uden at det påvirker den

enkeltes selvbestemmelse. Sammen står

vi stærkere, og man kan udveksle og

drage nytte af deres erfaringer.

Mange kommuner er blevet

opmærksomme på, at de har en

forpligtelse til at hjælpe svage borgere,

hvis målsætningen om at 80 % af

alle henvendelser til kommunen skal

kunne klares digitalt i 2015. Det

tvivler vi nu i Ældremobiliseringen

lidt på kan nås. Kommunerne vil

gerne samarbejde om oprettelsen af

nye undervisningssteder eller gerne

låne datastuernes undervisere.

Ældremobiliseringen samarbejder

gerne, men det er vigtigt for os, at det

sker på de frivilliges præmisser, og at

den ældrepædagogiske tilgang sættes i

højsæde. Det er ikke antallet af elever,

man har haft igennem et forløb, men

hvad brugeren rent faktisk kan efter et

endt forløb, der er vigtigt for os.

Datastuerne har

trygge rammer

Datastuekonceptet, hvor ældre hjælper

ældre til at udvikle itkompetencer,

er interessant

for mange, også for

udlandet. Den unikke

tilgang til læring, som

sker ude i datastuerne,

hvor socialt fællesskab går

hånd i hånd med læring,

hvor de lange forløb,

rolige tempo og mange

gentagelser, er det, der

nu gennem mere end 14

år har sikret, at flere end

60.000 ældre er blevet dus

med deres computer i et

trygt læringsmiljø.


Rødovres borgmester og formand for KL Erik Nielsen her fl ankeret af leder af Vandværket

Erik Hildebrandt, socialdirektør Ole Pass og Ældremobiliseringens formand Jørgen Fischer.

De godt 1.000 frivillige gør et stort

og fl ot stykke arbejde, der er til stor

tilfredsstillelse for dem selv og ikke

mindst for de mange elever/kursister,

der bliver inddraget i en helt ny

verden. At udfordre sig selv mentalt,

holder hovedet i gang, hvilket er noget

Frihed til oplevelser

- også i regnvejr

Sportster A/S har Danmarks største udvalg af 3-

og 4-hjulede kvalitets-scootere. Hastighed fra

6,5 – 30 km/t. Rækkevidde fra 10-80 km. Vælg

mellem mere end 15 modeller af højeste kvalitet.

Sportster A/S servicerer fra dag til dag hos kunder

over hele landet og har gjort dette i 25 år.

Køb eller lej en af vore el-scooter nu.

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.

SPORTSTER A/S

Tlf.: 97 11 68 46

www.sportster.dk - info@sportster.dk

der kan forsinke en eventuel udvikling

af demens.

Ældremobiliseringen ser lyst

på datastuernes fremtid

Selvom vi meget beklageligt ikke

som en samlet organisation fi k del

i satspuljemidlerne er Ældremobiliseringen

fl ere steder involveret i de

lokale projekter, der fi k støtte. Man vil

således gerne bruge vores viden, men

de bevilligende myndigheder valgte

desværre ikke at udnytte midlerne,

således at de blev brugt til glæde og

gavn for de mange i de landsdækkende

projekter, men til lokale projekter til

glæde for de få, se pressemeddelelsen.

Ældremobiliseringen forventer

alligevel, at vi i den kommende tid

kan udvide antallet at undervisningssteder

for ældre, således at ældre

fortsat inkluderes i samfundet, og ikke

står tilbage på perronen når digitaliseringstoget

kører. For som den tidligere

formand for både Pensionisternes

Samvirke og Ældremobiliseringen Ivar

Nørgård sagde: ” Vi vil sikre, at de

ældre ikke bliver teknologiske analfabeter”.

Det arbejder vi stadig for.

Vil du være en del

af fællesskabet?

Hvis du vil være med til en digitaliseringsdag

eller være med på en af datastuerne,

kan du få yderligere oplysninger

på Ældremobiliseringens hjemmeside

www.aeldreobiliseringen.dk eller ved at

ringe til sekretariatet på tlf. 35 35 26

99. n

All inclusive ved Skagen

All inclusive ved Skagen

2 x overnatninger

2 x 2 overnatninger

rettters menu

inkl. 1 øl/vin/vand 2 x 2 rettters pr. person menu pr. dag

inkl. 1 øl/vin/vand 2 x morgenbuffet pr. person pr. dag

1 2 smørselv x morgenbuffet madpakke

1 smørselv madpakke

Pris pr. person Kr. 1095,-

Pris pr. person Kr. 1095,-

Børn under 12 år bor til halv pris i forældrenes

værelse. Tilbuddet gælder fra 1. oktober til 22.

Børn december under 2012 12 år og bor igen til fra halv 21. januar pris til i forældrenes

31. marts

værelse. 2013. Tilbuddet gælder fra 1. oktober til 22.

december Aalbæk 2012 gl. Kro,Skagensvej og igen fra 21. 42, januar 9982 til Aalbæk 31. marts

2013. Tlf. 98489022 aalbak@aalbak-gl-kro.dk

Aalbæk gl. Kro,Skagensvej www.aalbak-gl-kro.dk 42, 9982 Aalbæk

Tlf. 98489022 aalbak@aalbak-gl-kro.dk

www.aalbak-gl-kro.dk

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning

4/2012

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., eller

pr. mail til Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk,

skal være os i hænde

senest den 30. oktober 2012. Mærk

konvolutten eller mailen “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 4 - 2012

100 kr. Hilda Johansen

Ærtemarken 35 A

2860 Søborg

75 kr. F. Nielsen

Blomstergade 34

6400 Sønderborg

50 kr. Valborg Badawi

Gudenåvej 31, 2 th

2720 Vanløse

50 kr. Elly Falsvig

Fogedgården 1, 4. tv

2200 København N

50 kr. Keld Lundgren

Rensdyrløkken 30

5210 Odense NV

Ovenstående vindere bedes

!

henvende sig til Pensionisternes

Samvirke på tlf.nr. 35 37 24 22.

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger

og klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt

af Samvirkets bistand, kurser og de

servicetilbud og rabatter, medlemmerne

får. De gør det også for at støtte

og præge det ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i

sin kreds en bred vifte af klubber,

foreninger, projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 10 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet er

kun 110 kr. om året og 145 kr. for par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.200 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner gratis på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer

af Pensionisternes Samvirke.

Du kan få en gratis annonce

i ”Formidlingen”, hvis du vil

bytte noget - efterlyse en ny

bekendtskabskreds, eller hvis

du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den

til os. Du er naturligvis sikret

fuld diskretion. Husk at oplyse

navn, adresse og telefonnummer.

Vil du svare på en

billetannonce, så send dit

svar i en lukket kuvert påført

billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at

forkorte i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

København /omegn. Enke 70 år

ønsker en ven. Jeg kan lide naturen og lave

mad. Du må gerne være handymand. Bor i

et lille hus. Bill. mrk. 3203.

København / omegn. Jeg er en dame

på 76 år, slank og ungdommelig af sind.

Søger en rar mand omkring 70-75 år. Ikke

ryger. Du skal være ærlig, proper og have

alsidige interesser. Findes du, hører jeg gerne

fra dig. Bill. mrk. 3204.

Gentofte Rar kvinde 68 år og enke,

ønsker kontakt med mand med alsidige

interesser eks. litteratur, samfund, musik,

sang, rejser, og stille stunder. Overvind

at det måske er grænseoverskridende at

reflektere. Bill. mrk. 3205.

København / omegn Enke 160/70 /79,

Ikke ryger. Søger rejsevenner M/K. Bill.

mrk. 3206.

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 26

København / omegn. Dame i 70erne

søger en god ven til byture, udflugter, m. m.

Er glad for at danse. Lad os få en snak. Bill.

mrk.3207.

København. Jeg quinde, 70 / 169. Frisk

/ livlig med gode / sunde interesser, søger

hermed en sød K /ærlig og frisk mand med

sunde livsstile som jeg. Skynd dig og skriv

med tlf. nr. Bill. mrk. 3208.

København / omegn. Lille spinkel

kvinde med godt humør. Søger varmt og

åbent venskab med humoristisk kultiveret

og levende mand i den tredje alder. Jeg sætter

pris på musik, god mad og vin og gode

oplevelser. Bill. mrk. 3209.

Frederiksberg. Quinde, lille årgang

1934, søger røgfri god ven m/k med henblik

på at vedligeholde / forny det franske sprog

( italiensk har også min interesse) Bill. mrk.

3210.

Frederiksberg. Jeg er en kvinde på 74

år, middel højde, lidt kraftig, savner en god

ven. Ung af sind. Bill. mrk. 3211.

Glostrup / omegn. Mand i den tredje

alder, men ikke af sind. Søger ærlig /kærlig

dames bekendtskab at dele oplevelser med,

hygge ude som hjemme, rejser, alsidige

interesser.

Ikke ryger. Svar med foto. Foto returneres.

Bill. mrk. 3212

Kbh. / omegn. Kvinde i 70-erne,

kulturelt interesseret. Søger ven/kæreste til

byture og udflugter. Også besøge hinanden

til en middag eller frokost. Jeg har kun gode

interesser, men savner en at dele dem med.

Håber på fast forhold. Bill. mrk. 3213.

København, Skovlunde, Sjælland.

Rejseveninde eller rejseven søges af røgfri

K 71. Jeg rejser til Madeira i februar 2013.

I øvrigt gerne til andre steder senere, f. eks.

Azorerne, Grønland og krydstogter. Bill.

mrk. 3114.

Jægerspris / omegn. Årgang 1940,

søger gode venner M/K til hyggeligt

samvær + måske et stk. mad evt. på skift

hos hinanden, samt til små ture, musik o.l.

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

Gode ideer er velkomne. Meld jer så livet

kan blive lidt sjovere. Bill. mrk. 3215.

Whist. Hvem vil spille Whist. Vi er 2

pensionister, som søger 2 til at spille med

hos hinanden. Evt. en gang om ugen ( kun

hyggespil ) bor på Amager. Bus 2A og 5A.

Bill. mrk. 3216.

København / Frederiksberg. Mand

søges. Veluddannet slank kvinde på 63 år,

165 som gerne vil have et fast forhold til et

godt seniorliv. Naturen, kulturen rejser kan

være et fælles omdrejningspunkt. Du må

helst være jævnaldrende og ikkeryger. Bill.

mrk. 3217.

Efterlysning. Vi mødtes på Kultorvet

i forsommeren til friluftsdans. Vi talte

bl.a.om højskoler. Vi dansede lidt, Er du

interesseret i nærmere? Bill. mrk. 3218.

København /Brønshøj / Vanløse.

Herre i den tredje alder, ikkeryger, er

180 høj. Ønsker en dames bekendtskab /

venskab. Jeg har bil og hus og elsker hjemlig

hygge og at rejse, ikke for meget bofællesskab.

Lyder godt ikke? Bill.mrk.3219.

Nordsjælland/ omegn. Frisk og rask

aktiv kvinde på 70 år, søger en præsentabel

mand, der kan lide skov, strand og rejser

m. m. Lad os sammen gå den mørke tid i

møde! Bill. mrk. 3220.

Nordsjælland. Mand først i 70.-erne

søger præsentabel kvindes bekendtskab. Du

skal være ærlig og glad. Humor skader ikke.

Mine interesser er musik rejser og naturen.

Bill. mrk. 3221.

København / omegn. Venskab søges.

Vi er et ægtepar i 70-erne, der søger par til

hygge. Vores interesser er små udflugter,

rejser, kortspil, hjemlig hygge. Bill. mrk.

3222.

København / omegn. Velholdt mand

i 70-erne 184 høj, søger en kæreste. Besøge

hinanden. Du må gerne være buttet. Sex en

selvfølge. Lad os mødes til en kop kaffe. Jeg

har bil. Bill. mrk. 3223 n


MEDLEMSTILBUD

Pensionist eller

efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

Pensionist

eller

2012

Efterlønsmodtager

&

Pensionisternes Samvirke

Nogle

vigtige

oplysninger

13. udgave LO Faglige Seniorer

udgave af 13. den populære

håndbog ”Pensionist eller

efterlønsmodtager” kan give

pensionister og efterlønsmodtagere

et redskab til at

fi nde rundt i lovgivningsjunglen.

Den er et glimrende

alternativ og supplement

til de oplysninger, man kan

få ad digital vej.

Mange har den opfattelse,

at indtægt udover

pensionen ikke kan svare

sig. Ved at læse håndbogen

kan man danne sig et

overblik og se, at det næsten

altid kan svare sig at have

indtægter ved siden af den

sociale pension.

Ydermere udmærker

håndbogen sig blandt

andet ved at give konkrete

eksempler, som fremmer

forståelsen. Derved kan den

enkelte læser selv regne ud,

hvad man er berettiget til.

Overskuelig

forklaring på

indviklede regler.

Håndbogen gennemgår i

hovedtræk følgende:

- Grundbeløb, pensionstillæg

og anden indtægts

betydning for disse.

- Personlige tillæg.

- Varmehjælp.

- Boligydelse.

- Helbredstillæg

- Supplerende pensionsydelse

(ældrechecken)

- Opsat pension

- Efterløn

Nyt: 2012 udgaven er

udvidet med afsnit om

brøkpension, begravelse og

fornyelse af kørekortet.

Håndbogen ”Pensionist

eller Efterlønsmodtager”

er på 56 sider. Redaktion:

Gerda Klemensen. Forfattere:

Gerda Klemensen,

Carsten Elert og Lisbet

Graff Larsen.

Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er

håndbogen gratis.

Hvordan får man

håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Håndbogen kan afhentes

gratis hos Pensionisternes

Samvirke. Eller den kan

rekvireres mod indsendelse

af frankeret svarkuvert (A5

format). Frankering: 21,00

kr.)

Andre:

Håndbogen kan bestilles

på tlf. 35 37 24 22 eller via

vores e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.

dk. Det er nu også muligt

at rekvirere den via vores

webshop på hjemmesiden:

www.PensionisternesSamvirke.dk

Den kan også købes ved

personlig henvendelse hos

Pensionisternes Samvirke.

Samtlige klubber og

foreninger i Pensionisternes

Samvirke får tilsendt et

eksemplar. Yderligere

eksemplarer til klubbens

medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af

porto. n

- det lille hotel med de mange muligheder!

HUSK!

Vi tager imod gavekort

fra Small Danish Hotels

(tidligere Danske Kroer

& Hoteller)

HUSK!

Vi tager imod

gavekort fra Danske

Kroer & Hoteller

HUSK!

Vi tager imod

gavekort fra Danske

Kroer & Hoteller

Juleaften med traditioner – Gløgg - Gløgg og og æbleskiver æbleskiver,

Stor stor julemiddag m. julens bla. And lækkerier, og flæskesteg, rødkål,

brunede stor julebrunch kartofler, . . . Pris ris a’la pr. mande pers. fra og DKK meget 1.295,- mere,

stor Julebrunch Juleaften næste med traditioner morgen - Gløgg og æbleskiver,

Nytårsaften

Pris pr stor pers julemiddag fra .................................. m. julens lækkerier, DKK 2.095,m.

lækker mad, musik, champagne, festfyrværkeri

stor julebrunch . . . Pris pr. pers. fra DKK

og nytårsbrunch ..........Pris pr. pers. fra DKK 1.975,-

1.295,-

Nytårsaften

Vi m. har lækker

Nytårsaften

også mad, luksusophold, musik, mousserende wellnessophold vin, og golfophold.

m. lækker mad, musik, champagne, festfyrværkeri

Vi live har musik også og luksusophold, Nytårsbrunch wellnessophold og golfophold.

og nytårsbrunch ..........Pris pr. pers. fra DKK

Pris pr pers fra ................................................ DKK 2.495,- 1.975,-

Se mere Vi har på vores også hjemmeside: luksusophold, www.benniksgaardhotel.dk

wellnessophold og golfophold.

Se mere på vores hjemmeside: www.benniksgaardhotel.dk

Vi har Vi også har luksusophold, også luksusophold, wellnessophold og golfophold.

og golfophold.

Sejrsvej 101 - Rinkenæs · DK-6300 Gråsten · Se mere Se mere på vores på vores hjemmeside: hjemmeside: www.benniksgaardhotel.dk

tel. 74 65 09 49

e-mail: Se info@benniksgaardhotel.dk mere på vores hjemmeside: www.benniksgaardhotel.dk

· www.benniksgaardhotel.dk

Sejrsvej Sejrsvej 101 - Rinkenæs 101 - Rinkenæs · DK-6300 · DK-6300 Gråsten Gråsten · tel. 74 · tel. 65 09 74 49 65 09 49

e-mail: e-mail: info@benniksgaardhotel.dk info@benniksgaardhotel.dk · www.benniksgaardhotel.dk

· www.benniksgaardhotel.dk

-en multikulturel kærlighedshistorie i stumfi lmstempo

26. oktober - 18. november 2013

★★★★★

”en perle af en forestilling, der går rent ind”

Pernille Rohde, Lokalavisen Taastrup

Genoplev stumfi lmen i nyskabende form

Underholdning for hele familien med lige

dele humor, slapstick og romance. I et

formsprog, som vi kender fra de gamle,

fl imrende og hakkende stumfi lm fra 20’ernes USA

Seniortilbud den 13. og 16. november:

Forestilling 9.30 med efterfølgende kaffe/the,

frugt og croissant til samlet pris af 95 kr

taastrup teater · keld abells plads · 2630 taastrup · 43 35 27 70

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 27


REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes

Samvirke er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi formidler

rejser til både personlige

medlemmer og foreninger.

Kom eller ring, vi har gode

tilbud i alle prislag. Alle

priser er pr. person i delt

dobbeltværelse. Rejsehjørnet

har åbent man. - fre. kl.

9.30 – 14.00. Tlf. 35 37 24 22.

Programmer kan rekvireres i

Pensionisternes Samvirke.

Harzen

22.-26.10. Harzen har altid været en

særdeles populær rejsedestination. Smuk

natur og den hyggelige atmosfære er

absolut et besøg værd. Udfl ugt til den

gamle kejserby Goslar, en togtur fra

Harzen

RUISE I KØBENHAVNS

ER PÅ ROSKILDE FJORD

dag på

kosti

Havn

rken

0

SENIOR CRUISE PÅ

ROSKILDE FJORD

Tirsdag til fredag på

2 timers sejlads på Roskilde Fjord

inkl. frokost (sejlads og 1 øl, fra vand 3/4 eller - 1 26/10) glas vin samt kaffe

Kr. 329,00 pr. person

2 timers (sejlads til 31. frokost-

oktober)

Tilbuddet er gældende til seniorer 60+,

minimum sejlads 10 personer på

Roskilde Fjord

Frokost

kr. 265,00

Reserver allerede nu plads til julefrokosten

og jeres familiefest ved kaj på Sagafjord.

Du bestemmer tidspunkt og dato for jeres arrangement.

Fra 1. november til 21. december henter og bringer

vi selskaber, ved minimum 20 personer, samlet i bus

indenfor en radius af max. 40 km fra Roskilde.

Stor julebuffet inkl. 1 øl, vand eller

1 glas vin samt kaffe

Kr. 329,00 pr. person

ge skibe er incl. 1 glas øl, vin eller vand og

samt sejlads (min. 10 couverter)

il begge skibe ring på telefon 46 75 64 60

eller info@sagafjord.dk

agaqueen.dk www.sagafjord.dk

Reservation på telefon 4675 6460

www.sagafjord.dk

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 28

Schierke til Wernigerode, med sine

mange små bindingsværkshuse samt

en udfl ugt i det smukke Harzen,

stop i byen Thale og ved vandfaldet

Königshütter. Vi bor i ”Brockenblick

Ferienpark”, som ligger smukt midt i

nationalparken ”Hochharz”. Vi bor i

rummelige 2-værelses lejligheder med

opholdsrum og soveværelse. Tillæg for

enkeltværelse: 500 kr. Der er balkon eller

terrasse til alle lejligheder. Opholdet

inkluderer halvpension. Der er ingen

elevator. Bestil specialprogram.

Pris: 3.295 kr. Medlemspris: 2.995 kr.

i dobbeltværelse

Juletur til Berlin

27.-30.11. 4 dage med bus fra Valby

St. Besøg den juleudsmykkede tyske

hovedstad. Slentre på Kurfürstendam

- besøge KaDeWe, byens største

varehus - julemarked på Unter den

Linden. Der er mange muligheder i

denne store Metropol - Berlin. Vi skal

på rundtur i byen med en dansktalende

guide. Turen varer ca. 3 timer og slutter

i centrum, hvor man på egen hånd kan

besøge de forskellige julemarkeder. Der

udleveres et frikort til den kollektive

trafi k for én dag. På vej hjem gør vi

holdt i Rostock og besøger byens kendte

julemarked. Vi gør også holdt ved

”Bordershoppen”

for at foretage de

sidste indkøb.

Pris: 2.875 kr.

Medlemspris:

2.575 kr. enkeltværelse

kr. 300.

Prisen inkluderer

overnatning på

3*** hotel, 3 x

morgenmad,

3 x aftensmad,

rundturen i Berlin

samt én-dags

frikortet. Husk

venligst pas!

Berlin

Esbjerg

7.-8.10 Fra Valby st. kl. 9.00 med

opsamling i Odense og Fredericia.

Igen i år har vi sammensat en to dages

tur til Esbjerg. På den 1. dag spiser vi

smørrebrød på den smukt beliggende

Tvillingegård ved Båring Vig. Indkvartering

i Esbjerg på det centralt beliggende

hotel Cabinn. Eftermiddagstur til

Blåvandshuk, der ser vi bl.a. De hvide

Mænd og Hjerting kirke, om aftenen

lækker buffet på Dronning Louises

hotel. 2. dag: efter morgenmad skal vi

på busrundtur i Esbjerg og omegn inkl.

frokost med 1 øl/vand eller et glas vin,

inden turen går hjemad. Pris: 2.095 kr.

Medlemspris: 1.665 kr.

Minicruise – Polen – Gdansk

Efterår og Dec. 2012. 2 dage med bus

fra København til Karlskrona, hvor vi

stiger ombord på Stena Lines nye færge,

der sejler os til Gdynia i Polen. Efter

ankomst næste morgen køres der til

Gdansk, hvor der bliver en byrundtur

til fods med guide i den gamle bydel.

Senere er der mulighed for sejltur på

fl oden gennem Gdansk eller gå rundt

i den 1000 år gamle by med magiske

kunstværker og smukke arkitektur,

smalle middelaldergader, gotiske kirker

og huse i renæssancestil. Prisen inkluderer:

bustransport, cruise på Østersøen.

Plads i 2-køjs indvendig kahyt med brus

og toilet (underkøjer)

2 x luksusaftens- buffet, all inklusive

(øl, vin, vand) ombord 2 x morgenmad.

12

Danmarks museum for gas og energi

Gasmuseet - Gasværksvej 2 - 9500 Hobro


Rejseleder fra Pensionisternes Samvirke

med under hele turen. Pris: 1.765 kr.

Medlemspris: 1.595 kr. tillæg for 1

køjes kahyt, samt udvendig kahyt.

Nytårsophold med

”Klaus & Servants”

31.12.-1.1. 2 dage med bus fra Valby

St. kl. 12.30. Traditionen tro byder

vi igen på nytårsophold, denne gang

på det smukke Hotel Nørrevang i

Marielyst på Falster. Vi byder på kaffe

ved ankomsten. Nytårsaften med det

landskendte showorkester ”Klaus &

Servants”, der spiller op til en festlig og

stemningsfuld nytårsaften. Vi serverer

en delikat middag, skønne vine og alt

hvad der hører til en uforglemmelig

nytårsaften: Velkomstdrinks, en udsøgt

4 retters festmiddag, gode vine, musik

og dans med Klaus & Servants, festligt

fyrværkeri, fri bar (øl, vand og vin),

champagne, kransekage, natmadsbuffet

og overnatning. Nytårsopholdet

afsluttes med en lækker morgenbuffet

1. nytårsdag. Vi vil være hjemme igen

1.1. kl. ca. 14. Der vil være guide med

fra Pensionisternes Samvirke under hele

opholdet. Alt inkluderet Pris: 2.995 kr.

Medlemspris: 2.695 kr.

Opera Cruise til Oslo

16.4.-19.4. I 2008 fik Oslo sin smukke

nye Opera, der er bygget i glas og

marmor og minder om et isbjerg med

sin flotte placering lige ned i Oslos havnebassin.

Der har fra dag ét været stor

Oslo

Gode oplevelser

og lidt til...

Mallorca

interesse for operaen. Du kan opleve den

festlige forestilling Cavallaria Rusticana

i det flotte operahus. Du får 2 nætter

om bord på båden samt en nat i Oslo.

Pris: 3.895 kr. Medlemspris: 3.595 kr.

Falster/Nykøbing F. Revyen

26.-27. 6 2013,1. dag: Østfalster, frokost

på traktørstedet ved Pomle Nakke.

Vi overnatter på Hotel Nørrevang på

Marielyst. Om aftenen buffet inden vi

kører til Revy i Nykøbing Falster.

2. dag: Bl.a. Til Fuglsang (1 times

Ophold) og opleve Polakkasernen, hvor

30 polske roe-piger levede. Samme

dag vil vi spise en dejlig frokost. Bus

- overnatning i delt dobbeltværelse m.

morgenmad - aftensmad - 2 x frokost,

teaterbillet og entre til Polakkasernen

Pris 2.495 kr. Medlemspris: 2.195 kr.

Tillæg enkeltværelse 250 kr.

Nyborg Voldspil/Langeland

6.-8.8 2013. Vi skal igen bo på det hyggelige

hotel ”Villa Gulle” ved havnen

i Nyborg, en af Danmarks ældste

købstæder. Stykket der spilles er endnu

ikke fastlagt. På 2. dagen tager vi til

Langeland, se udførligt program senere.

Pris: 3.495 kr. Medlemspris: 3.195 kr.

Mallorca

8 dage i maj 2013. Mallorca er et af

danskernes mest elskede rejsemål. Klimaet

er misundelsesværdigt året rundt,

strandene er skønne og naturen er smuk.

Vi har sammensat et fantastisk tilbud

Miniophold med frihed

med ophold på lækkert 4-stjernet hotel

og helpension, inklusive vin til frokost

og aftensmad, samt tre udflugter. Vi bor

i det skønne område Puig de Ros lidt

sydøst for Palma de Mallorca. Vi skal

besøge den idylliske bjergby Valldemossa,

som er den højest beliggende by

på Mallorca. Vi skal desuden på udflugt

til de hyggelige byer Soller og Puerto

de Soller, samt naturligvis Palma de

Mallorca, som er øens hovedby. Der er

to mindre shoppingcentre i nærheden af

hotellet. Om aftenen kører der shuttlebus

til strandpromenaden ved Arenal

- bestil plads i receptionen. Transport

til Palma og stranden Playa de Palma

foregår nemt med offentlig bus. Der er

ca. 750 meter til klippestranden, nedstigningen

er forholdsvis stejl, så man

kan evt. vælge at køre med hotellets

shuttlebus, som kører mellem hotellet

og stranden flere gange om dagen. Ved

havet ligger hotellets Beach Club med

poolområde, bar og restaurant samt en

helt spektakulær udsigt over havet. Alle

med bad/toilet, hårtørrer, telefon, TV,

minibar, værdiboks, aircondition og balkon.

Guide fra Pensionisternes Samvirke

er med under hele opholdet. Pris 6.300

kr. Medlemspris: 5.850 kr.

Sønderjylland/Hærvejen

3.6.-5.6.2013. 3 dage med bus fra Valby

St. Benyt denne enestående lejlighed til

at køre med bus på en del af Hærvejen/

Oksevejen i Sønderjylland. Vi ser nærmere

på den håndfuld af bevarede broer,

bl.a. den meget smukke gamle Immervad

Bro fra 1786. Urnehoved Tingsted”

Sønderjyllands gamle landsting”. Vi

tager over grænsen til Harrislee, hvor

vi skal se Europas hyggeligste grænseovergang,

”Skomagerhuset”. Vi bor på

en af Danmarks ældste Kgl. Privilegeret

Kro, Bov Kro. Pris med helpension fra

frokost 1. dag - til og med frokost 3. dag

2.845 kr. Medlemspris 2.745 kr. Ring

efter udførligt program. n

Oplev det naturskønne Lolland-Falster...

Miniophold inkluderer overnatning i dobbeltværelse+morgenbuffet

2 overnatninger - pr. person ............ fra kr. 695,-

3 overnatninger - pr. person ........... fra kr. 1.025,-

Børn 3-12 år halv pris. Børn under 0-2 år gratis

Vestergade 29 · 4930 Maribo · Tlf. 54 78 10 11

Book online på...

www.maribo-soepark.dk

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 29


Ungdomsliv i 1950’erne

Som en del af den årlige Golden

Days Festival i København stod

historikeren Ove Dahl fra Dansk Center

for Reminiscens i september for

udstillingen ”Ungdomsliv i 1950’erne”

på Rytterskolen i Brønshøj. Her kunne

man genopleve en tid med Tempoblade,

læderjakker, refrænsangere og

jazzvrag. Udstillingen var økonomisk

støttet af Kultur Nord, Pensionisternes

Samvirke samt Radiometer Medical

Aps. 1950’erne er et populært tema og

allerede på åbningsaftenen blev udstillingen

besøgt af over 200 mennesker.

Med udstillingen ønskede man at

kaste nyt lys over en generation og et

årti, som eftertiden har sat i skammekrogen

– det ”grå årti”. For normalt

vækker betegnelsen ”halvtredseragtig”

jo ikke de mest muntre forestillinger,

i modsætning til de glade og

respektløse 60’ere. Men 1950’erne var

et årti med både nyt og gammelt og

rummer netop forudsætningen for

den kommende udvikling og velstand,

også blandt de unge. De var ikke

”tavse”, men energiske, arbejdssomme

og optimistiske. Som resten af den

danske befolkning var de grebet af en

generel følelse af fremgang og en stærk

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 30

tiltro til, at fremtiden ville blive bedre

end fortiden. Nu skulle der bygges et

nyt velfærdssamfund op.

Der er tale om en mobil udstilling,

der senere kan vises andre steder i

landet f.eks. på museer i provinsen.

Interesserede kan i givet fald kontakte

Sjove og effektive træningsredskaber til alle aldersgrupper

Træning med Inimove forbedrer

finmotorik, koncentration,

koordination og styrker musklerne

i hånd, arm og skulder.

De mange afbildede forsider fra Billed Bladet studeres flittigt. Her optræder både de mere

som de mindre kendte, såvel som de store og de små begivenheder i 50’erne oprulles.

Inimove-redskaberne bevæger

sig i et uforudsigeligt bevægelsesmønster,

hvilket gør træningen

sjov og udfordrende.

Det genskabte

ungdomsværelse fra

1950’erne vækker ofte

erindringer blandt de

besøgende.

center@reminiscens.dk for nærmere

oplysninger. n

Med udgangspunkt i de enkelte

bøger i serien ”Tilbage til …”

tager Ove Dahl ud til bl.a.

klubber, plejehjem, foreninger,

skoler, kirker, folkeuniversiteter,

højskoler, temafester, virksomheder

og holder levende og nærværende

foredrag. Det er PowerPoint

baserede foredrag på ca. 90

minutter, hvor man kommer tæt

på hverdagslivet i de enkelte årtier

samtidig med, at tilhørerne kan

komme frem med egne kommentarer

og erindringer. Aftale

om foredrag sker ved henvendelse

på telefon 60 70 14 23 eller mail

ovecdahl@mail.dk

Et unikt træningsredskab til skader efter blodpropper, sportskader og ved ADHD etc. www.inimove.dk

Inimove_ann_185x63mm.indd 1 04/07/12 21.16


ERGOVITSER

HER er først et

godt råd til alle

haveejere. Hvis

du bare venter

længe nok, vil

alle bladene

fl yve et helt

andet sted hen.

I min grønne ungdom arbejdede

jeg på et mindre lokalt ugeblad, og

dér havde vi en lille, spinkel og sød

telefondame, som vi kaldte Tommelise

- fordi hun var en lille én på

et blad. Nå, det var slet ikke det, jeg

ville fortælle. Men her på ugeavisen,

der mest indeholdt annoncer, bragte

vi dog hver uge en vits. Men var den

lidt vovet, trykte vi den på svensk,

så mente vi den lettere gled ned hos

læserne. Hvorfor ved jeg ikke. Her er

et eksempel på de svenske:

Den gamla änkenåden förmanar

det söte unga hembiträdet: Säg til er

pojkvän, att jag vill inte veta av hans

besög mer.

- Å, en sån rackare, utropar fl ickan,

har han varit hos er också??

HEDEBONDEN står og ser ud over

sine veldyrkede marker.

- Ja, men uden Guds hjælp var det nok

ikke lykkedes så godt, Mads Peter.

- Så skulle præsten have set det, da

Vorherre var ene om det...

HØFLIGHED er som luften i bildæk.

Den koster ikke noget; men gør rejsen

mere behagelig.

TRE GENTLEMEN kom skrålende

op gennem Hovedgaden, da en betjent

dukkede op.

- I må være stille. I skriger jo, så man

kan høre det helt ned på Torvet.

- På Torvet? lød det fra den ene mand.

Det kan da ikke passe, vi kommer lige

dernedefra, og dér hørte vi ingenting.

MORTENSEN og Henriksen sad på

deres stamværtshus, da Mortensen

spørger:

I næste nummer

I næste nummer får du bl.a. et fyldigt referat af

Pensionisternes Samvirkes kongres, 2. oktober, sidste

nyt om udviklingen i fusionsplanerne, herunder

vinderne af konkurrencen om den nye organisations

navn, og vi slutter temaet ”Det er fedt at være gammel”

med Erik Stubtofts præmierede kronik.

- Gamle ven, har du nogensinde set en

fl yvende tallerken?

- Næh, mumlede Henriksen ned i

ølkruset. I hvert fald ikke siden min

skilsmisse...

TELEFONEN ringede, da vi var

på besøg hos datteren, og da hun

var optaget af madlavning, tog jeg

telefonen. Det var en 12-14 års ven af

barnebarnet, og han spurgte, om han

måtte tale med Preben.

- Han er i bad, lød mit svar.

- I bad??? Undskyld, så må jeg have

fået forkert nummer..

JEG VAR BLEVET sendt i byen for

at købe et par gode engelske bøffer, og

mens jeg ventede hos den fl inke slagter

på Hovedgaden, hørte jeg, at damen

foran mig bad om et stykke kød, der

havde hængt længe.

- S´gerne frue, sagde slagteren, hvad

siger De til oksehale?

YRSA OLSEN var igang med sin

tredie køretime, da hun spurgte

kørelæreren:

- Skal jeg ikke snart lære, hvordan

man skal rulle vinduet ned og råbe

idiot til de andre bilister?

ET STORT

SKÆNDERI

havde fundet

sted i det unge

hjem; men

da sengetiden

nærmede sig,

og man som

bekendt ikke

skal lade solen

gå ned over et

skænderi, foreslog

manden i

huset:

- Elskede

Hanne. Skal

vi ikke slutte

vort skænderi,

og lægge et slør

over det hele?

- Et slør, fnyste fru Hanne. Næh du,

men måske en pels!

MAN KAN NU sige, hvad man vil

om Venedig - men de får da hvertfald

trafi kken til at fl yde.

SØNNEN PÅ 2 år hvis far er en af de

modige raketbyggere, der fl ere gange

har sendt raketter op fra Bornholmsområdet,

har allerede lært at tælle:

- 8-7-6-5-4-3-2-1-fandens også....

OPPE I DET nordjyske blev en

hundeejer forleden standset af en af

lovens håndhævere.

- Sig mig, sagde betjenten, har din

hund hundetegn?

- Nej. Enhver kan da uden videre se,

at det er en hund.

- HVAD ER ET lysår?

- Aner det ikke! Vi betaler altid

kvartalsvis!

HVORDAN FIK du dog kræfter til at

holde tyven fast?

- Jo, jeg troede det var min mand som

forsøgte at smutte ud igen...

Ergo.

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2012 SIDE 31


Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines