- tradition forskning - nikolajdesign.dk

nikolajdesign.dk

- tradition forskning - nikolajdesign.dk

melbrosia ® melbrosia

&

- tradition forskning

®

Side


Side


Indhold

melbrosia ® - tradition kombineret med moderne videnskab......................4

Hvad er overgangsalderen? ...................................................5

Hvad er melbrosia ® ? ..............................................................6

a. hvad indeholder melbrosia ®

i. honningbier

b. Hvorfor giver melbrosia ® ikke pollenallergi

c. Kvaliteten

i. kontrol

ii. standardisering

iii. forarbejdning (cracking)

Hvordan virker melbrosia ® ? ..................................................

a. Pollen – indholdsstoffer og mulige virkemekanismer

b. Perga – indholdsstoffer og mulige virkemekanismer

c. Gelée Royale – indholdsstoffer og mulige virkemekanismer

Undersøgelser ......................................................................

a. Gamle studier

b. Corletto

c. Tysk studie

d. Wien

e. Bulgarien

f. Danske studier

Mere end overgangsalder: PMS og graviditetsønske ......................20

Konklusion/slutning............................................................... 0

Side


melbrosia ® - tradition kombineret med moderne videnskab

Side 4

Meget har ændret sig siden de glade 60’ere. Mange af de produkter og ting

der prægede hverdagen dengang er væk, afløst af noget der er nyere og

ser smartere ud. Man opdager hvor radikalt alt har ændret sig hvis man ser

klip i TV eller spillefilm som blot er få årtier gamle. Pludselig bliver man dog

glad over at få øje på noget kendt – et morgenmadsprodukt, en lampe som

stadig fås.

Sådan et produkt er melbrosia ® . Gennem fire årtier har dette unikke produkt

været til hjælp for kvinder der mangler overskud i hverdagen, især i forbindelse

med den omstilling der indtræder ved overgangsalderen.

I denne lille brochure vil vi fortælle historien om melbrosia ® , om baggrunden

for produktet, dets indholdsstoffer og hvem der kan have særlig glæde af

det.

Produktet blev lanceret i Østrig i 1961 og har siden 1975 kunnet fås i Danmark


Hvad er overgangsal-

Overgangsalderen er den periode i en kvindes liv hvor hun går fra den frugtbare

alder til ikke mere af naturlig vej at kunne blive gravid, fordi der ikke produceres flere

æg. Selv om perioden hos nogle ledsages af forskellige mere eller mindre ubehagelige

symptomer, er overgangsalderen en naturlig proces i livet og ikke nogen

sygdom.

Ændringerne skyldes at æganlæggene i æggestokkene ikke mere reagerer på de

hormoner fra hypofysen der stimulerer dannelsen af modne æg (FSH og LH) og fører

til den kvindelige cyklus. Næste trin er uregelmæssige menstruationer og til sidst helt

ophør af disse.

Man kan registrere en nedsat østrogenmængde og en stigning i de overordnede

kønshormoner. Enten det er ”mangelen” på østrogen eller det er variationer i de forskellige

hormoner der er årsagen, viser det sig ofte at der optræder en række typiske

symptomer: hedestigninger – evt. med svedudbrud, humørsvingninger, svimmelhed,

hjertebanken og træthedsanfald.

Blandt de mere langsigtede virkninger

af overgangsalderen er ofte en

vægtstigning, urinvejsproblemer

(inkontinens og infektioner), at kvinder

indhenter mænd mht. risikoen for

hjerte-karsygdomme, øger tendensen

til at udvikle knogleskørhed.

Hos de fleste varer overgangsalderen

2 til 5 år og mange anbefales at tage

hormoner, men mange ønsker ikke at

påvirke en naturlig proces og andre

må ikke tage hormoner af hensyn til

en øget risiko for forskellige sygdomme.

Det er heller ikke helt afgjort i

hvor høj grad hormoner kan nedsætte

risikoen for kredsløbsproblemer og

knogleskørhed ved længere tids behandling

og om denne effekt står mål

med den øgede risiko for blodpropper

og visse cancerformer der er regis-

Side 5


Side 6

Hvad er melbrosia ® ?

treret.

Korttidsbehandling ser i det store og hele ud til at være uden risiko.

Hvad indeholder melbrosia ®

?

De vigtigste ingredienser i melbrosia ®

kommer alle fra pollen, blomsterstøv

indsamlet af bier i forskellige dele af Europa. Desuden er der tilsat ekstrakt

fra det tropiske acerolakirsebær, der er rigt på C-vitamin som er en antioxidant

og virker beskyttende på de andre stoffer i produktet.

Uden at gå i detaljer med ”blomsterne og bierne” kan det kort nævnes at

der grundlæggende findes to måder at få transporteret pollen fra én blomst

til en anden. Enten kan det foregå med vindens hjælp (anemophile planter)

eller ved at insekter flyver fra blomst til blomst og bærer blomsterstøvet med

sig (entomophile planter).

Pollen fra disse to typer planter er grundlæggende forskelligt i størrelsen

og indholdet. Vindbestøvede planter har små pollenkorn som let føres af

sted med vinden, mens de insektbestøvede har større pollen, som også er

meget næringsrige. Det er en del af den lokkemad disse planter bruger for

at få insekterne til at samle pollen og flyve fra blomst til blomst.

Pollen fra følgende plantearter er de vigtigste

i melbrosia ®

:

Soløje; Cistus landaniferus, C. albidus,

C. monspeliensis

Eg: Quercus ilex, Q. rotundifolia


Honningbier

– ikke blot et stikkende bekendtskab

Valmue: Papaver

rhoeas

Lavendel: Lavandula

stoechas

Timianarter: Thymus

sp.

Eukalyptusarter: Eucalyptus

sp.

Lyng: Erica lusitanica,

E. umbelat

De fleste kender honningbien,

ikke mindst fra uheldige konfrontationer, der

ender med et bistik, som gør ondt og klør. Man tænker sjældent

over at honningbien er et af de ældste nyttedyr og at den har levet

sammen med os i tusinder af år. Mennesket har plejet bifamilierne

og til gengæld har vi fået velsmagende honning – dog ikke altid uden

modstand fra biernes side! Man har også stor glæde af at bierne

bestøver frugttræer og andre planter, med større høstudbytte til

følge. Det anslås at værdien af biernes bestøvning er 20-40 gange

højere end værdien af honningen!

Et gennembrud i biavlen fandt sted i 1800-tallet med opfindelsen af

dronningegitteret, der kan begrænse dronningens adgang til visse

dele af stadet. Da det kun er dronningen der lægger æg, bevirker det

at der kun findes æg og larver i det afgrænset område. Fordelen for

os er at tavlerne i den del af stadet, hvor dronningen ikke kommer,

udelukkende indeholder honning. Man kan nu tage honning fra

bierne uden at ødelægge deres yngel, hvilket naturligvis er en stor

fordel for både bier og biavlere.

De fleste biavlere kender også til flere andre nyttige stoffer, der kan

fås fra bistadet. Det er muligt at indsamle en del af det pollen bierne

bringer hjem, ved at installere en såkaldt ”pollenfælde” i indgangen

til stadet. Man kan også tage pollen som bierne har opmagasineret

i tavlerne og blande det med honning, hvorved man får et mere aromatisk

og stærkt smagende produkt. Et andet nyttigt stof er propolis

, eller klæbevoks, som er en blanding af voks og harpiks der foruden

at tætne stadet også har stærke antimikrobielle egenskaber. Man kan

bruge det mod forskellige former for infektioner f.eks. i luftvejene eller

på huden.

Side 7


Side

Mens biavlen i Danmark er begrænset af den ret korte sommer, kan man

i andre dele af Europa have glæde af bierne i en langt større del af året.

Høsten af honning og pollen fra bierne kan derfor også blive langt mere

betydningsfuld.

På Balkan har biavl en lang tradition og ikke mindst har man forstået at

udnytte de forskellige produkter fra bierne. Denne tradition er grundlaget

for melbrosia ®

.

Honningbierne adskiller sig fra andre pollensamlende insekter ved at de

holder sig strengt til én art af gangen. Hvor en humlebi blot flyver videre

til næste blomst vil en honningbi på arbejde opsøge en ny blomst af

samme slags som den forrige: en mælkebøtte, en æbleblomst, hvidkløver,

raps, lyng eller hvad der nu er sæson for.

Hvis man ser en honningbi, der besøger forskellige planter, kan det være

en ”spejder” dvs. en bi med den særlige opgave at undersøge om der

er nye blomsterarter som er tjenlige til at blive besøgt af de almindelige

trækbier.

Hvorfor giver melbrosia ®

ikke pollenallergi?

Mellem 0 og 0% af befolkningen har en eller anden form for høfeber

eller allergi. Mange er allergiske over for visse træarters pollen

– f.eks. birk – eller græs og bynke. Man kan også være allergisk over

for husstøvmider eller svampesporer. Afhængigt af hvad man er allergisk

over for kan generne være sæsonbetingede eller mere eller mindre

konstante.

Som vist hører de betydeligste pollenarter i melbrosia ® ikke til dem man

normalt er allergisk over for. Det er hyppigst pollen fra vindbestøvede

planter der giver problemer.

Endvidere opstår problemet når man indånder pollen, ikke når man spiser

dem, som det er tilfældet med melbrosia ®

. Faktisk kan man behandle

en kendt pollenallergi med indtagelse af det samme pollen i kapsler

– metoden kaldes oral hyposensibilisering og benyttes bl.a. ved græspollenallergi.

melbrosia ®

er testet for allergifremmende effekt på Institut for Fødevareke-


mi og Teknologi ved Wiens Teknologiske Universitet af professor, Dr. Gerhard Th.

Kroyer. Man fandt ingen allergifremmende potentiale.

Hvis man har kendt pollenallergi, kan det anbefales forsigtigt at smage på indholdet

i en melbrosiakapsel. Hvis der optræder ubehag, kløe eller lignende, kan

det ikke anbefales at tage produktet.

Almindelig pollen

Bierne samler pollen fra mange blomster på deres bagben i små klumper, ”bukser”,

der bæres hjem til stadet. Hvis man opstiller en pollenfælde – egentlig blot

en lille kam som bierne må kravle hen over – uden for indgangen, vil nogle af

disse pollenklumper blive revet af og falde ned i en opsamlingsbeholder. Denne

type pollen er hovedingrediensen i melbrosia ® . Som nævnt ”trækker” bierne kun

på én eller få plantetyper af gangen og man ved derfor hvilke planter den aktuelle

pollen er fra. Pollen fra forskellig blomster har vidt forskellig farve: gul, brun,

blålig, grønlig eller helt sort. Den erfarne biavler kan blot ved at se på bierne,

der kommer hjem, regne ud hvilke planter de har besøgt. Man ved derfor også

hvilken blomsterpollen der hovedsageligt findes i melbrosia ® .

Perga pollen eller bibrød

Hvis bierne få bragt pollenklumperne sikkert ind i stadet bliver de opmagasineret

i tavlerne sammen med en smule honning og nogle enzymer bierne udskiller.

Herved fås den særlig værdifulde næring til larverne, perga pollen eller bibrød

som biavlerne kalder det. De mange næringsstoffer i pollen er bedre tilgængelige

når denne fermenteringsproces har fundet sted.

Gelée Royale

Som det højtidelige navn ”dronningegelé” siger er dette stof som bierne fremstiller

specielt beregnet til dronningen i stadet. Hun er en sand æglægningsmaskine i

højsæsonen og har brug for højkoncentreret næring der kan udnyttes 100% til at

producere flere tusind æg om dagen eller op til 1 gang dronningens egen vægt i

døgnet! Særlige ammebier fremstiller gelée Royale som en letflydende fodersaft

der bruges dels til bidronningen og dels til startfoder til de små larver.

For at kunne indsamle dette værdifulde næringsstof bygger man særlige stader,

hvor bierne ”narres” til at aflevere mere gelée royale end de ellers ville have

produceret på naturlig vis.

Gelée Royale indeholder 65% vand og man frysetørrer derfor ofte stoffet, så det

bliver et pulver, der kan bruges i kapsler.

Råvarekontrol

Al produktion af melbrosia ® foregår efter almindeligt anerkendte fremstillingsstan-

Side 9


Side 0

darder kendt som GMP (Good manufacturing practice). Før en given råvare kan

tages i brug til fremstillingen bliver den undersøgt for niveauet af uønskede stoffer

(tungmetaller, pesticider, radioaktivitet) og ikke mindst om råvaren lever op til det

indhold af ønskede stoffer som kvalitetsstandarden kræver. Man bruger betegnelsen

”markørstoffer” som angiver at disse stoffer skal være til stede i en vis

mængde før kvaliteten er tilfredsstillende.

Pollen

Blandt de indholdsstoffer man finder i pollen har man især opmærksomheden

henvendt på flavonoiderne (gule farvestoffer med biologiske effekter), steroler,

frie aminosyrer, vitaminer (bl.a. folsyre) og mineraler samt essentielle fedtsyrer.

Som markørstoffer bruges flavonoiderne og

sterolerne.

Pollen er kendetegnet af en meget hård

og modstandsdygtig skal, som beskytter

arveanlægget og næringsstofferne inde i

pollenkornet. Når bierne opmagasinerer

det i tavlerne brydes denne skal, men det er

ikke tilfældet med det pollen, der indsamles

i pollenfælder uden for stadet. For at

skaffe adgang til næringsstofferne har man

opfundet en skånsom metode til at ”knække”

skallen uden at beskadige indholdet.

Kravene til pollen der skal bruges i melbrosia ® er et flavonoidindhold på mindst

1%, et aminosyreindhold på mindst 3% og et indhold af steroler på mindst 0,2%.

For produktionen af melbrosia ® er det også uhyre vigtigt at kende til sammensætningen

af de enkelte pollentyper for at sikre den samme balance mellem forskellige

indholdsstoffer – f.eks. flavonoiderne. Som søjlediagrammet viser er balancen

mellem de forskellige vigtige stoffer vidt forskellig i forskellige plantearter.

Perga pollen/bibrød

Når pollen oplagres i bitavlerne gennemgår det en fermentering som resulterer

i dannelsen af mælkesyre og der er rester af forskellige enzymer der har spaltet

stivelsen i den oprindelige pollen – amylaser og invertaser. Man finder også sterolen

sitosterol samt flavonoider, bl.a. rutin. Der skal være mindst 0,36% mælkesyre

i den perga pollen, der skal indgå i melbrosia ® . Desuden skal indholdet af steroler

være over 0,2%. Man vil også se på indholdet af flavonoider og aminosyrer før

råvaren bliver frigivet til produktion.

Gelée Royale


Hvordan virker indholdsstofferne i melbrosia ® ?

Er et komplekst stof, men blandt de mange forskellige indholdsstoffer har man udvalgt

en bestemt fedtsyre 10-HDA (10-hydroxy-decanoic-acid) som markørstof. Der

kræves et indhold på over 3,5%.

Flavonoider er vigtige indholdsstoffer i både pollen og pergapollen. Man regner

dem for nogle af de vigtigste blandt de stoffer, der giver de positive effekter der er

registreret efter brug af melbrosia ® . Man standardiserer derfor indholdet af disse

stoffer til 6 mg pr. kapsel.

Som vi har set er melbrosia ® et sammensat præparat og de virkninger man har set

skyldes måske netop denne kompleksitet og ikke ét bestemt aktivt stof.

Ikke desto mindre kan man pege på hvordan en række af indholdsstofferne i

melbrosia ® hver især er kendt for biologisk aktivitet, der kan være med til at forklare

hvorfor produktet virker som det gør.

De udvalgte eksempler kan tjene til at illustrere hvor komplekst samspillet mellem

de forskellige indholdsstoffer og den menneskelige organisme fungerer.

Flavonoider

Det er anslået at man i den vestlige Verden gennemsnitligt spiser omkring

et gram flavonoider om dagen. Det har vakt opmærksomhed pga. deres

evne til at øge optagelsen af C-vitamin. En anden velkendt effekt er at de

mindsker tendensen til hævede ben.

Andre områder hvor flavonoider har betydning er at de kan modvirke allergier

og styrke knoglebygningen.

Endelig har flavonoider vist sig at kunne hæve niveauet af et stof i blodet

der regulerer kroppens omsætning af kønshormoner (sexual-hormon

binding gluboline – SBHG), men kun hos kvinder med et lavt niveau som

udgangspunkt.

Essentielle aminosyrer

Disse stoffer er nogle af kroppens mest centrale byggesten. I melbrosia

optræder de i en ideel blanding der let udnyttes hvor der er behov. Blandt

interessante effekter kan nævnes at aminosyren tryptofan virker ind på

nervesystemet, virker beroligende og bedrer humøret. Aminosyrerne arginin

og lysin er tilsammen stimulerende for dannelsen af væksthormon i kroppen.

Væksthormon er nødvendigt for velbefindendet, knoglebygningen og

kroppens regeneration og man mener at det aldersbetingede fald i væksthormon

er ansvarligt for tab af muskelmasse og styrke hos ældre.

Side


Side

Mælkesyre

Mælkesyre er med til at styre syre-base balancen i kroppen og kan også spille

en rolle for reguleringen af den naturlige bakterieflora i tarmen.

Det vil dog ikke være rigtig at overfortolke de enkeltstående stoffers effekter når man

tager i betragtning at det er melbrosia som et hele der gennem årene har vundet ry

som det foretrukne middel til at hjælpe kvinder gennem overgangsalderen.

Dokumentation for virkningen

1970’erne

De tidligste lægekontrollerede undersøgelser af virkningen af melbrosia blev foretaget

i det tidligere Jugoslavien, nærmere betegnet af prof. Izet Osmangi, Sarajevo og

dr. Bogdan Tekavcic fra det regionale center for obstetrik og gynækologi i Ljubljana.

Undersøgelserne er foretaget med den tids metoder som ikke på alle punkter lever

op til moderne standarder og er kun i beskedent omfang offentliggjort i medicinske

tidsskrifter.

Det er ikke desto mindre problemer af samme natur som man i dag anvender melbrosia

imod, der blev undersøgt på Balkan for 30 år siden.

a) Menstruationsbesvær hos unge piger

Ca. 85% erfarede lindring af smertefuld menstruation.

b) 80 kvinder 40-55 år med klimakteriesymptomer (men med menstruation)

Bedring i symptomer hos 92,1% af deltagerne. Hos 40% forsvandt

symptomerne næsten fuldstændigt, mens de hos de øvrige

50%, der erfarede bedring, blev mindsket betydeligt.

c) 80 kvinder 40-65 år med klimakteriesymptomer

(ingen menstruation) Bedring i symptomerne hos

91,8%.

I begge undersøgelser af klimakteriesymptomer

blev der registreret et vægttab, modsat den

generelle tendens i denne aldersgruppe.

d) 40 kvinder i alderen 30-60 år som enten

naturligt eller pga. operation eller strålebehandling

var i overgangsalderen.

18 deltagere erfarede at symptomerne

bedredes med ca. 75%

18 deltagere erfarede at symptomerne

bedredes med ca. 50% mens resten

kun havde beskedne resultater.

e) 16 kvinder der led af strålingssyndrom

pga. Røntgenbehandling af

en kræftsygdom. Generne af dette


syndrom omfatter lav blodprocent, hjerteproblemer,

Postmarketing fordøjelsesbesvær undersøgelse og smerter. blandt 260 tyske gynækologer 1989-90

10 patienter fik normaliseret deres levermålinger (scintigrafi)

9 patienter fik forbedret blodbilledet (røde eller hvide

blodlegemer)

Det generelle velbefindende blev forbedret hos de fleste deltagere.

Hver gynækolog administrerede melbrosia til 5 personer og

registrerede effekten på klimakteriegener via et spørgeskema.

Af de 1300 mulige svar indeholdt 1061 tilstrækkelige oplysninger

til at kunne indgå i opgørelsen af resultaterne.

De hyppigste symptomer som deltagerne rapporterede var

hedeture, humørsvingninger, søvnbesvær (der ofte hænger

sammen med natlige svedeture) og nedsat vitalitet. Deltagerne

fik tre kapsler melbrosia ® de første 0 dage, derefter to kapsler

Hamburg i 0 dage og 1991-96. til sidst Dr. en Werner kapsel i Salomon, 0 dage. Melbrosia sammen med hormonterapi.

Af 799 personer med hedeture var 249 helt fri for gener

(31,2%) og hos 390 var generne reduceret (48,8%)

Af 763 personer med humørsvingninger var 235 (30,8%)

helt fri for gener. Yderligere 343 (45%) havde fået reduceret

generne.

Af 762 personer med søvnbesvær blev 246 helt symptomfri

(32,3%) og 351 (46,1%) fik reduceret problemet.

Side


Side 4

0

05

00

95

90

5

0

0. år 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år

43 kvinder i alderen 50-62 år fik en kapsel melbrosia sammen med en standard

hormonbehandling af gener i overgangsalderen, der var planlagt til at

vare 5 år. I løbet af perioden blev knogletætheden målt årligt og sammenlignet

med det normale gennemsnit for alderen (relativ knogletæthed).

I løbet af testen ophørte nogle med at tage melbrosia og nogle af dem der var

stoppet genoptog brugen af melbrosia. I det endelige resultat er der derfor

grupper:

a) Som tog Melbrosia kontinuerligt

b) Som ophørte med brugen efter 3 år men startede igen efter det 4.år.

c) Som ophørte med melbrosia efter 3 år og ikke startede igen

Resultatet for de tre grupper fremgår af grafen

Man kan registrere en stigning i relativ knogletæthed i de perioder der

indtages melbrosia, mens der sker en afsvækning af den positive udvikling i

pauserne.

Af denne test kan man drage to konklusioner:

1) Melbrosia kan kombineres med traditionel hormonbehandling

2) Melbrosia har en positiv effekt på knoglestyrken i denne kombination

Italienske studier 1993-95, Prof. Francesco Corletto

Der er udført fire studier som henholdsvis ser på udviklingen i fedt% i kroppen

under behandling med melbrosia, typiske klimakteriesymptomer, risikofaktorer

for hjertekarsygdom under behandling med melbrosia og knogletætheden

under langtidsbehandling med melbroisa.

1) Fordelingen af fedt og muskelmasse ændrer sig under forskellige omstændigheder.

Med alderen mister vi muskelmasse og får som følge deraf mindre

Gruppe a

Gruppe b

Gruppe c

Perioder uden melbrosia ®


0

29

27

6

5

4

Hormoner

Melbrosia

Fedt før Fedt efter

74

energi og overskud til

73

at klare dagligdagens

72

udfordringer. Også

71

behandling med visse

70

lægemidler kan ændre

69

på denne sammensæt-

6

ning. Corlettos første

67

undersøgelse sam-

Muskel% før Muskel% efter

menligner udviklingen i

fedt- og muskelmasse hos 30 kvinder i alderen 45-58 år som enten

behandles med hormoner eller melbrosia.

Resultaterne viste sig at blive i melbrosias favør idet muskelmassen

steg og fedtprocenten faldt i denne gruppe sammenlignet

med hormonbehandlingen.

Melbrosia hjælper altså med at bevare en ungdommelig kropssammensætning

ligesom den ekstra energi mange føler når de

tager produktet muligvis kan forklares

med baggrund i disse fund.

2) Det er en kendt sag at mens

kvinder er stort set beskyttet mod

hjerte-karsygdomme før menopausen

rammes de stort set lige så

hyppigt som mænd – eller hyppigere

– efter menopausen.

En væsentlig årsag er at kolesterolindholdet

i blodet ændrer sig i en

ugunstig retning.

I denne undersøgelse ser man

hvorledes kolesterolindholdet i

blodet ændrer sig efter et års behandling

med tre kapsler melbrosia om dagen. De 50 deltagere var i umiddelbar

nærhed af menopausen

Hormoner

Melbrosia

Resultaterne er generelt positive idet kolesterolindholdet i blodet falder hos deltagerne.

Selv om HDL (det gode kolesterol) også falder, er niveauet stadig højt

efter testen og forholdet mellem det gode og det dårlige kolesterol er ikke ændret i

Side 5


Side 6

negativ retning.

Denne undersøgelse viser at effekterne

g/cm

af melbrosia på dette område ligner dem

,

vi kender fra hormontilskud, men da

,0

melbrosia ikke indeholder hormoner kan 0,

produktet bruges i tilfælde hvor kvinden 0,6

ikke må få hormoner – eller ikke ønsker 0,4

at blive behandlet med hormoner.

0,

3) I endnu en test af de efterhånden

0,0

klassiske klimakterieproblemer bekræftede

Corletto at melbrosia indvirker på

0

både fysiske og psykiske symptomer sammenlignet med placebo (uvirksomt

præparat).

Effekten på de milde symptomer ser ud til at slå hurtigere igennem end effekten

på mere alvorlige gener.

3

g/cm

ÅR

3

4) I et treårigt studie hvor 38 kvinder i alderen 47-54 år fik 3 kapsler om dagen

fik man en bekræftelse på at melbrosia har en beskyttende effekt på knoglevævet

idet man ser en stigning i knogletætheden fra ca. 0,75 g/cm til g/cm

efter to år hvorefter knogletætheden holder sig konstant det tredje år.

Dette studie bekræfter den omtalte tyske undersøgelse i at melbrosia har en

knoglebeskyttende virkning.

Undersøgelse i Wien 1994 – Edith Szanto og medarbejdere

Offentliggjort i Wiener Medizinische Wochenschrift 1994;144(7):130-3.

70 kvinder deltog i undersøgelsen (heraf opgav 3 undervejs) og man undersøgte

effekten af melbrosia i forhold til placebo på en række typiske klimakteriesymptomer

og foretog målinger af blodets indhold af en række hormoner.

Af de følgende 9 symptomer: Manglende energi, Hovedpine, urininkontinens,

skedetørhed, nervøsitet, søvnløshed, depression, led- og muskelsmerter og


hedeture, fandt man en signifikant effekt på hovedpine, inkontinens, skedetørhed

og manglende energi, mens der ikke var forskel på melbrosia

og placebo ved de øvrige symptomer.

Måling af de kvindelige kønshormoner østrogen og follikelstimulerende

hormon viste ingen forskel i de to grupper. Dette er et vigtigt fund da

det understreger at melbrosia ikke indeholder hormoner eller virker som

sådan.

Igen et indicium for at produktet egner sig specielt godt til de kvinder der

enten ikke må få eller ønsker at tage hormontilskud.

Danske undersøgelser

På grund af den store interesse blandt kvinder i overgangsalderen

møder gynækologer og praktiserende læger temmelig ofte melbrosia

blandt deres patienter og det har affødt et par danske undersøgelser,

dels af hvor hyppigt produktet anvendes og dels af effekten sammenlignet

med et østrogenpræparat (dyreforsøg).

Undersøgelse af anvendelsen af naturmedicin – bred definition – blandt

kvinder henvist til speciallæge. Speciallægerne Karl Kristoffersen, Birgit

W. Thomsen, Esben Schacke og Hans-Henrik Wagner. Offentliggjort i

Side 17


Side

Undersøgelse Ugeskrift for Læger af en 1997;159:294-6

mulig østrogeneffekt af melbrosia hos mus og rotter.

Udført på Odense Universitetshospital og off. i Maturitas 1996;25:149-53.

5664 henviste kvinder indgik i undersøgelsen. 1664 (30%)

oplyste at anvende et eller flere præparater – i alt 91 præparatnavne

blev oplyst! Ca. 75% angav forskellige positive effekter,

men det skal bemærkes at ikke alle præparaterne blev taget pga.

gynækologiske problemer.

Blandt de kvinder som tog melbrosia, var der 0% som angav effekt

på hedestigninger, hvilket ikke var tilfældet for andre præparater.

Som en interessant lille ekstra bemærkning angiver forfatterne at

melbrosia er blevet undersøgt for hormoner (østradiol og østron),

men at man ingen fandt.

Undersøgelsen består af to dele: a) forsøg

med ikke-kønsmodne hunmus og b) hunrotter

der har fået fjernet æggestokkene.

a) Livmoderen hos disse mus vil øges voldsomt

i vægt ved stimulation med østrogen.

Man gav doser af melbrosia, cirka svarende

til 4 kapsler (30 mg/kg legemsvægt) samt

0 og 00 gange denne dosis og sammen-


lignede med effekten af østradiolbenzoat (hormon). Ved indgivelse af hormon

fandt man en tredobling af livmodervægten, mens der ingen effekt var af melbrosia

– selv ikke i den højeste dosis.

b) Kastrerede hunrotter udvikler forandringer i skedens celler som kan modvirkes

af østrogen. Man fandt ingen effekt af melbrosia – selv ikke i den høje dosis.

Det konkluderes at en evt. gavnlig effekt på kvinder i overgangsalderen ikke skyldes

en østrogeneffekt.

Seneste nyheder – multi-center undersøgelse i Bulgarien. På tre centre i Plovdiv,

Sliven og Sofia deltog 60 kvinder med kraftige klimakteriegener i en afprøvning

af melbrosia. Ud over de gængse gener blev der taget blodprøver og en række

parametre blev kontrolleret, bl.a. kolesterolindhold i blodet.

Resultaterne er endnu ikke offentliggjort, og indtil videre er kun de subjektive data

tilgængelige. Man har anvendt Kuppermans skala til vurdering af symptomer, hvor

der sker en vægtning af generne i forhold til deres betydning for almentilstanden.

Side 19


Mere end overgangsalder

Den vigtigste faktor er hedeture som i det samlede billede tæller 4 gange mere end

nedtrykthed, ledsmerter, hovedpine, hjertebanken, svimmelhed og koncentrationsbesvær,

mens svedeture, søvnløshed og nervøsitet/irritation tæller med en faktor to. For

alle symptomer kan man angive fire niveauer af forekomst – ikke-eksisterende (0), let

forekomst (1), middelsvær (2) og alvorlig (3).

Som søjlediagrammet viser er den gennemsnitlige score målt i form af Kuppermann

index mere end halveret efter testen med melbrosia, hvilket statistisk set indikerer en

sikker forbedring.

Samtlige resultater fra dette studie er netop blevet publiceret.

Som det allerede fremgår af gennemgangen af de vigtigste undersøgelser er melbrosia

® mere end blot afhjælpning af klimakterieproblemer. Det har f.eks. længe

været kendt at nogle problemer omkring smertefuld menstruation i visse tilfælde kan

afhjælpes gennem brugen af melbrosia. Dr. Werner Salomon (se ovenfor) har fundet

forbedrede hæmoglobintal og flere røde blodlegemer efter anvendelse af melbrosia ®,

som kan være med til at forklare den opkvikkende effekt af præparatet.

Afslutning

Ligeledes er det for en række par med graviditetsønske, lykkedes for kvinden at blive

gravid efter brug af melbrosia ® – ofte sammen med andre vitaliserende kosttilskud.

Der findes ingen decideret forskning på dette, men blandt de tidlige undersøgelser fra

Sarajevo findes også en undersøgelse af effekten af pollenpræparater på mænds evne

og lyst til at gennemføre kønsakten samt sædkvaliteten.

I en placebokontrolleret undersøgelse fandt man blandt 4 i den aktivt behandlede

gruppe 5 meget gode resultater (heraf tre graviditeter), 24 gode og 5 med manglende

resultat (vurderet ud fra en pointskala). Sammenlignet med placebogruppen, hvor der

var 0 meget gode resultater, 4 gode og 28 uden resultat, taler resultaterne tydeligt i

favør af pollenpræparatet, der i sin sammenligning minder meget om melbrosia.

Melbrosia er et af de ældste produkter på det danske marked i kategorien ”kosttilskud”

som stadig findes i sin oprindelige form.

Side 0

More magazines by this user
Similar magazines