Milj¿brochure 105x105 (Page 1)

au2rust.dk

Milj¿brochure 105x105 (Page 1)

Miljøsystem


For at benytte miljømærket i

forbindelse med undervognsbehandling

stilles der en lang række

krav fra myndighederne.

Ud over krav fra myndighederne

stiller SUVO således også krav til de

enkelte Suvo-centre for at være

tilsluttet SUVO’s Miljøsystem.


SUVO Miljøsystem

For at beskytte miljøet bedst muligt har SUVO

som de eneste i landet et lukket system hvor

overskydende anti-rust produkter opsamles og

renses for derefter at blive oparbejdet til en

kvalitet som nye produkter, det betyder at

produkterne på intet tidspunkt kommer i

berøring med naturen.

De opsamlede produkter

transporteres af specialuddannede

chauffører i

godkendte biler til firmaet

LHG Group A/S i Holstebro,

som råder over maskiner til


ensning af produkterne for både snavs og vand.

Firmaet har også et moderne laboratorium, som

garanterer og sørger for at de færdige

returprodukter bliver kvalitetsmæssigt på højde

med nye produkter. Dette gælder for såvel

tørstofindhold, indtrængningsevne, viskositet og

sluttelig også evnen til at rustbeskytte.

LHG Group A/S oparbejdningscenter

er godkendt og under stadig

kontrol af miljømyndighederne.


Krav fra miljømyndighederne til centrene

1

2

3

4

5

Der skal foreligge en miljøgodkendelse, udstedt af den

lokale kommune.

Dette indebærer:

Der skal være speciel sprøjtekabine med indblæsning af

frisk luft. Lufthastighed på tværs af kabinen under bilen

på 0,5 m. i sekundet.

Der skal være en opsamlingsgrav under sprøjtekabinen,

der ikke er tilsluttet kloaksystemet.

Der skal være en skorsten med afkast svarende til den

udsugede luft fra kabinen og 6 meter over kip på huset.

Der skal være et udsugningspanel med specialfilter

monteret i kabinen, så det oliestøv, der opstår ved

behandlingen ikke kommer ud i atmosfæren gennem skorstenen.


6

7

skorstenen.

Centret skal have monteret en olieudskiller, så det anti-rust

produkt, som bliver vasket af bilerne ikke ender i

kloakken. Alle olieudskillere bliver tømt med faste intervaller,

så man er sikker på, at de ikke løber over. Den

olieslam, som suges op, sendes til Kommune Kemi i Nyborg

til afbrænding.

Centeret skal have brandudstyr til deres rådighed.


Tilslutning til SUVO Miljøsystem

1

2

3

For at være tilsluttet og dermed kunne benytte

Miljømærket skal følgende være opfyldt:

Der skal være en “grav” under ristene i sprøjtekabinen til

opsamling af overskydende produkter, som løber ud af

vanger og hulrum og drypper fra bunden under

sprøjteprocessen.

Der skal være mulighed for, at opsuge disse produkter, som

afhentes af firmaet LHG Group A/S

Produkterne oparbejdes igen i

LHG Group A/S i Holstebro og det

enkelte center er pligtig til at

aftage den mængde renoveret

produkt, der bliver ud af de

afhentede produkter..


6

7

8

9

10

11

Centret skal råde over en varmlufttørrer, hvor bilen kan stå

mens bund og hulrum tørrer.

Centret skal have en sprøjtekabine med lift og samtidig det

mest moderne udstyr til behandling af bilen med anti-rust

produkter.

Sprøjteoperatøren skal bære sikkerhedsmaske med

friskluftforsyning, den såkaldte helmaske. Han skal være

iført gummistøvler, gummihandsker og gummidragt med

bomuldstøj under, så han undgår at huden kommer i

kontakt med anti-rust produkterne.

Der skal være riste uden for kabinen, hvor bilen kan stå

og afdryppe inden den går til viderebehandling.

Centret skal råde over en vaskeplads med olieudskiller, hvor

bilen afvaskes med sæbe og vand efter endt behandling.

Centret skal råde over plads, hvor bilen kan stå natten

over.


Krav til centerfaciliteter

1

2

3

4

5

Centret skal have et renserum med lift, hvor bilens

undervogn afrenses med højtryksrenser med max. 60 o

varmt vand. Under liften skal der være sandfang.

Centret skal have en hedtvandsrenser og en kompressor til

rådighed.

Centret skal have værktøj til at afmontere hjul,

inderskærme samt betræk på for- og bagklap, ved stolper

og i bagagerum, hvis dette er nødvendigt for at kunne

behandle disse steder effektivt.

Centret skal være i besiddelse af sprøjteskemaer til diverse

bilmodeller, hvor det fremgår, hvor der skal behandles,

hvor der er risiko for skade, især elektronik, og hvor det er

nødvendigt at bore huller for at behandle effektivt.

Centret skal være i besiddelse af en boremaskine

med specialbor.


12

13

Der skal være et “olierum”, hvor nye produkter opbevares

og hvor der findes en tank til at pumpe returprodukter fra

“sprøjtegraven” over i.

Der skal være kontorfaciliteter, kantine, omklædningsrum,

toilet og baderum.

Ligeledes skal der være adgang for kunder til toilettet.

Alt dette indebærer en garanti for at din bil og miljøet får

den bedst mulige behandling, hvis du vælger at benytte et

godkendt Suvo Center, som du kan genkende hvis du ser

et miljømærke i forbindelse med SUVO mærket.

Similar magazines