KIRKEBLADET - Gunderup kirke

gunderup.kirke.dk

KIRKEBLADET - Gunderup kirke

KIRKEBLADET

Gunderup - Nøvling

Indhold

Side 2

Hvor skal jeg henvende mig

Side 3

Præsten skriver:

Lene Riger-Kusk:

"At genopdage og holde fast

i det oprindelige"

Side 4

Sommermøde

med Jan Lindhardt

Side 5

Musikgudstjeneste

Side 6

Venskabsmenigheden Batakia

Side 7

Mindegudstjeneste

Side 8

Hvornår skal jeg i kirke

Luk øjne op, al kristenhed!

Se, hist, hvor fuglen synger,

sig bakke op og bakke ned

end kirkestien slynger!

Den snor sig over mark og eng

imellem korn og blommer

forbi så mangen fugleseng

i vår og tidlig sommer.

DDS 243

Gunderup Kirke Fotograf: Poul Rasmussen

www.noevling-kirke.dk www.gundeup-kirke.dk

juni - juli - August 2012 - Nr. 3 - 78 årgang


Kirkelig vejviser Hvor henvender man sig?

Præster:

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

Gunderupvej 1, 9260 Gistrup

Mail: MNS@km.dk

Tlf. 9833 3015

Fax 9833 3145

Træffes telefonisk og efter aftale.

Ugentlig fridag er fredag.

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Nøvling Skolevej 10, 9260 Gistrup

Mail: LRKU@km.dk

Tlf. 9636 6666

Træffes bedst tirs.– fre. kl. 12-13

ellers gerne efter aftale.

Ugentlig fridag er mandag.

Sognepræst Ejnar Grønlund

Splinten 16, 9260 Gistrup

Mail:ejgr@km.dk

Tlf. 9831 5226

Træffes telefonisk og efter aftale.

Ugentlig fridag er mandag.

Kirkekontor:

Kordegn Helle Lo Sørensen,

Gunderupvej 1, Gunderup,

9260 Gistrup

Tlf. 9833 3552

Fax 9833 3542

Mail: HELS@km.dk.

Træffetid: Man.-fre. kl. 9.30-13.00,

Torsdag tillige kl. 15.30-18.00

Gistrup kirke: onsdag kl. 8-9

Kirkebladet

Udgives af et udvalg under Gunderup-

Nøvling menighedsråd: Birgitte Libak,

Renate Uhrenholdt, Lene Riger-Kusk

og Rosa Pedersen (ansvarshavende).

Stof til næste nummer af Kirkebladet

vedr. Nøvling sogn sendes til Rosa

Pedersen, rosapreb@gmail.com

vedr. Gunderup sogn til Renate

Uhrenholdt,

renate@uhrenholdt.dk

eller Birgitte Libak,

birgitte.libak@privat.dk

Deadline 18. juli

Næste nummer af Kirkebladet udkommer

september 2012 og dækker

månederne september, oktober og november

2012.

Grafisk Produktion

NordPro, Mølleå 1, 3. sal, 9000 Aalborg

Tlf. 9811 6555 Fax. 9811 6550

Fødsler:

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis

foretager jordemoderen anmeldelsen,

men er fødslen sket uden

jordemoder, skal forældrene anmelde

fødslen. Du kan anmelde dit barns

fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse"

senest 14 dage efter fødslen.

Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed:

I kan som ugifte forældre

erklære, at I sammen ønsker at

varetage omsorgen og ansvaret for jeres

barn via blanketten "Omsorgs- og

ansvarserklæring".

Blanketterne findes på:

www.personregistrering.dk

www.personregistrering.dk

Dåb:

Tidspunkt aftales med kirkekontoret.

Vielser:

Aftales ved henvendelse til kirke-

Gunderup menighedsråd:

Formand:

Kirsten Westenholz

Vårstvej 180, Vårst, 9260 Gistrup

Tlf. 9833 3361-fax 9833 3007

Kirkeværge:

Søren Haals

Oppelstrupvej 115, Gunderup

9260 Gistrup

Tlf. 9833 3296

Renate Uhrenholdt, Essendrup

Elsebeth Buchhave Andersen,

Fjellerad

Birgitte Libak, Håls

Lasse Bergstedt, Fjellerad

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Sognepræst Ejnar Grønlund

Organist i Gunderup:

Elisabeth Bech

Tlf. 4128 2727 eller 2624 9706

Mail:elisabech@gmail.com

Graver i Gunderup:

Lars Windahl Jensen

Tlf. 2081 5557

Fridag: Mandag

Mail: graver-gunderup@mail .dk

kontoret. Husk prøvelsesattest fra

borgmesterkontoret samt dåbs eller

navneattest.

Navneændring

Henvendelse på kirkekontoret eller

udfyld blanket på

www.personregistrering.dk

og send blanketten til kirkekontoret

Besøg af præsten:

Ønsker man præstens besøg hjemme,

eller er man som pårørende, nabo eller

ven, bekendt med, at en person –

f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse

– ønsker præstens besøg,

er man altid velkommen til at kontakte

en af sognets præster.

Begravelser:

Dag og klokkeslæt for begravelsen

aftales med kirkekontoret. Kirkeværge

og graver kontaktes vedr. gravsted.

Nøvling menighedsråd:

Formand:

Ernst Rosqvist,

Ladegaardsvej 11 Visse,

9210 Aalborg SØ

Mobil 2278 0948

Mail: erosqvist@gvdnet.dk

Kirkeværge:

Grete Nielsen, Oppelstrupvej 32

Nøvling, 9260 Gistrup

tlf. 9831 4506

Mail: greteregner@mail.dk

Gertrud Bundgaard, Nøvling

Rosa Pedersen, Visse

Thorkild Jensen, Visse

Oda Huse, Nøvling

Helle Nygaard Kristensen, Nøvling

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Sognepræst Ejnar Grønlund

Organist i Nøvling:

Marina Sørensen

Mobil: 4274 2627

Mail:organist@noevling-kirke.dk

Graver i Nøvling:

Jens Sørensen

Nøvling Skolevej 10

9260 Gistrup

tlf. 9831 4262

Mail: graver@noevling-kirke.dk

Nr. 3 - 78. årgang 2

Juni · Juli · August 2012


Han er blevet populær – bonderøven

fra Kastanjegården på Djursland. For

det gør godt at blive mindet om, hvilke

nedarvede færdigheder vi mennesker

egentlig bærer rundt på, men som er

blevet glemt i ”fremskridtets tegn”.

Tænk, der var engang, hvor der skulle

mere til for at ens dag brød sammen

end en internetforbindelse, der ikke

virker.

Bonderøven, alias Frank Erichsen, rører

ved nogle strenge dybt i os. I sit

forsøg på at komme bagom alt det,

som moderne hjælpemidler og teknologiske

indvindinger har gjort ved os,

tydeliggøres det, hvordan vi samtidig

er i færd med at sløve fine evner og

gode sanser, som Vorherre har skabt

os med.

Vores egen lugte- og smagssans

f.eks. stoler vi mindre på end producentens

datomærkning. Vores evne til

at finde vej og orientere os tilsidesætter

vi til fordel for en GPS. Og evnen

til at mærke hvordan vi har det, er begyndt

at få skarp konkurrence af en

af de nyeste trends: ”self tracking”,

som handler om, at man kan måle

sig til, hvordan man har det; man kan

måle sit blodtryk, sin puls, sit kalorieforbrug,

sin væskebalance, sin søvnkvalitet

etc.

Tilliden til vore egne evner til stort set

alt fra børneopdragelse til boligindretning

kan ligge på et meget lille sted,

så vi allierer os i stedet med eksperter

af enhver slags. Ja selv når det

gælder vort møde med andre mennesker,

stoler vi ikke rigtig på vore egne

evner og sanser. På arbejdspladsen

sættes der lid til personlighedstests.

Og i privatlivet er det en coach eller et

find-din-helt-rigtige-partner computerprogram,

der skal være garanten for,

at vi vælger ikke bare dét rigtige men

også dén rigtige.

Præsten skriver

At genopdage og holde fast

i det oprindelige

Om Bonderøven, bryllupssæson og bevidstheden

om at være skabt i Guds billede

af sognepræst Lene Riger-Kusk

Derfor er denne tid på året, indgangen

til sommeren, hvor bryllupssæsonen

er over os, en dejlig tid. Ikke bare for

det par og den familie, som det handler

om, men for os alle. For bryllupper

er med til at lukke op ind til vore gudskabte

evner og sanser. Det par, der

står dér foran alteret og lover at ville

leve sammen i medgang og modgang,

de gør det i tillid til hinanden, til livet

og til Gud.

Og dér, lige dér, bliver det lysende

klart for os, at vi som mennesker lever

i en udleverethed, hvor moderne

hjælpemidler og teknologisk viden af

enhver art kommer til kort. Dybest set

og når alt kommer til alt, står vi nøgne

som Adam og Eva i Paradisets have

– udleveret til hinanden, til livet og til

Gud.

Men, vi står der også som skabte i

Guds billede. Hver gang der er bryllup

i kirken hører vi den vidunderlige passage

fra skabelsesberetningen, hvor

det fortælles, at ”Gud skabte mennesket

i sit billede”. Ord, der må få

os til at tro på vore gudskabte evner

og sanser og give os mod til at bruge

dem i enhver sammenhæng.

Og det skal ikke forveksles med selveksponering,

hvor man nærmest guddommeliggør

sig selv. Tvært imod.

Vort medmenneske er jo også skabt i

Guds billede.Det må vi altid have for

øje, når vi står overfor et andet menneske

– at også han eller hun er skabt

i Guds billede. Og det kalder ikke på

selveksponering men derimod på ydmyghed

og respekt.

Det er godt at få rusket op i viden,

man næsten har glemt. Bonderøven

rusker op i de kundskaber, vi har oparbejdet

gennem flere århundreder og

glemt i løbet af få årtier.

Bibelens ord fra skabelsesberetningen

rusker op i noget meget større.

De rusker nemlig op i bevidstheden

om, at vi er skabt i Guds billede. En

bevidsthed der forhåbentlig giver os

mod til at tro på de fine evner og sanser,

som vi er udstyret med fra skaberens

hånd. Og en bevidsthed der holder

os fast på, hvordan vi skal møde

vort medmenneske: som én der er

skabt og villet af Gud ligesom os selv.

Nr. 3 - 78. årgang 3

Juni · Juli · August 2012


Gunderup kirkes

åbningstider

Kirken er åben i graverens arbejdstid.

Lørdag lukket. Søndag

og helligdag er der åbent i forbindelse

med gudstjenesten.

Besøg os på hjemmesiden og

se gudstjenesteliste, sognearrangementer

og meget andet

www.gunderup-kirke.dk

Telegrammer og kort med

motiv fra Gunderup kirke

Kan fortsat købes på kirkekontoret.

Sommermøde

Tidligere biskop over Roskilde stift

Jan Lindhardt prædiker og efter gudstjenesten

er der foredrag i konfirmandstuen.

I år har foredraget Folkekirkens

fremtid som titel.

Samfund og kultur ændrer sig i disse

år hastigt og intet tyder på at ændringstakten

vil aftage. Vi får et mere

åbent samfund, hvor institutioner og

værdier bliver mere flygtige og hvor,

det er vigtigt at sørge for at man ikke

kan overses i sin samtid.

Hvorledes honorerer kirken dette

krav? Hvilke forudsætninger må opfyldes

og hvilke initiativer må tages

for at bevare danskernes fortrolighed

med kirken og dermed gøre det muligt

at give den og det kristne budskab

videre til de næste generationer? Vi

er nødt til at tænke kirkens kontaktflader

med det danske folk igennem.

Foredraget vil pege på tendenser i tiden

og give forslag til kirkens reaktion

herpå.

Søndag d. 17. juni kl. 14 i Gunderup

kirke og konfirmandstue

Gunderup

Menighedsrådsvalg

2012

Snart 4 år er gået siden det sidste

valg til menighedsrådene fandt

sted.

Perioden udløber i slutningen af

november 2012. Derfor er tiden

inde til at tænke på, om menighedsrådsarbejdet

er noget for dig.

Den 11. september 2012 afholder

Gunderup Menighedsråd offentligt

orienteringsmøde, hvor menighedsrådet

vil redegøre for menighedsrådets

arbejde i den forløbne

periode og for kommende opgaver.

Samtidig vil menighedsrådet gennemgå

reglerne for opstilling af

kandidater til det nye menighedsråd,

der begynder sit virke 1. søndag

i advent 2012.

I forlængelse af orienteringsmødet

afholdes et egentligt opstillingsmøde,

hvor kandidatlister, kan udarbejdes.

Det er ikke en betingelse

for udfærdigelse af en kandidatliste,

at kandidaterne eller stillerne

har deltaget i orienteringsmødet.

Menighedsrådsarbejdet er et samarbejde

mellem præster, de ansatte

ved kirkerne og menighedsrådet.

I Gunderup sogn er der 6

valgte medlemmer.

Konfirmander Gunderup 2012

Sammen arbejder vi på at danne

de bedst mulige rammer for kirkens

daglige liv og vækst.

Personligt har jeg været en del af

dette arbejde i snart 32 år. Jeg har

været med til at renovere kirke,

været bygherre for flere reparationsarbejder

og nybyggerier ved kirken,

deltaget i redaktionen af

kirkebladet, været med til at planlægge

sogneaftener og andre arrangementer.

Det vigtigste har været

alle de gode oplevelser, der har

været som kirkegænger, som tilhører

til koncerter og som deltager i

møder.

For mig har alle disse ting været en

positiv del af min hverdag.

Nye kræfter skal til. Jeg slutter

som medlem af Gunderup Menighedsråd

med denne periode. Har

du lyst til at engagere dig i et livgivende

arbejde og i samarbejde

med andre mennesker for kirken,

så kan jeg kun opfordre dig

til, at komme til orienteringsmøde

d. 11. september 2012 eller til at

kontakte præster eller menighedsråd.

Kirsten Westenholz

Nr. 3 - 78. årgang 4

Juni · Juli · August 2012


Pigekammeret

Efter en forhåbentlig god

sommerferie starter pigekammeret

op igen 11. september kl. 14.00.

Vi starter efterårssæsonen op med

en bustur til Kvindemuseet i Århus.

Vi kører fra Gunderup præstegård kl.

10.00, Toften kl. 10.10 og Visseladegaard

kl. 10.15.Vi spiser frokost på

Kvindemuseet. Der er forskellige tilbud

til rimelige priser.

Der skal påregnes en mindre betaling

(100-150 kr.) for turen, alt efter hvor

mange der tilmelder sig. Håber du har

lyst til at komme med på turen.

OBS! Dato for opstart er ændret

Tilmelding til Grete Nielsen

tlf. 9831 4506 mobil 2463 4976

mail: greteregner@mail.dk

senest 5. sept.

Pigekammeret:

Tirsdag 9. okt. – jordmoder Lise Jensen

Tirsdag 20. nov. - endnu ikke planlagt.

Bil til gudstjeneste og

sognearrangementer

Tidligere aftale ændres således: Taxa

kan bestilles hos Grete Nielsen tlf.

9831 4506 mobil 2463 4976 eller

Ernst Rosqvist tlf. 2278 0948 senest

kl. 17.00 dagen før.

Kirkebussen kører derfor ikke mere.

Friluftsgudstjeneste

Ingen festuge i Nøvling uden friluftsgudstjeneste

ved bydammen. Således

indleder vi også i år festugen med fælles

gudstjeneste i det fri. Rammerne

er nogle andre, men indholdet er det

samme: vi skal synge sammen, bede

sammen, lytte sammen til Bibelens

ord og modtage nadveren. Til gudstjenesten

medvirker også kirkens kor og

fløjtenist Line G. Jensen.

Efter gudstjenesten er der café i

forsamlingshuset. Skolens 6. klasse

er vært.

Nøvling, bydammen,

søndag 2. september kl. 14.00

Nøvling og Visse

Musikgudstjeneste Trinitatis søndag

”Det der mærkelige ord” siger

konfirmanderne tit om Trinitatis.

Der er dog altid nogen, der kan

høre, at der gemme sig et tal i

”det mærkelige ord” – nemlig tallet

tre. Trinitatis søndag er den

søndag i kirkeåret, hvor vi markerer,

at den kristne Gud er en treenighed:

Gud Fader, Gud Søn og

Gud Helligånd. Gudstjenesten vil

Trinitatis søndag være bygget op

over denne treenighed. Trompetist

Rikke Øland medvirker ved gudstjenesten.

Rikke Øland er uddannet på Det

Kgl. Danske Musikkonservatorium

på trompet med diplom og

solisteksamen. Derudover har

hun studeret i Paris, været ansat i

Musikkorps Fyn, arbejder nu som

Menighedsrådsvalg

Orienterings- og opstillingsmøde

torsdag den 13. september 2012 kl.

19.30 i Toften, Nøvling

Først vil der blive orienteret om valgproceduren

og herefter opstillet en

liste med kandidater til menighedsrådet

ved Nøvling kirke. Til Nøvling menighedsråd

skal der vælges 7 medlemmer

og suppleanter.Indleveres

Konfirmander Nøvling 2012

freelance musiker, hvor hun bl.a.

spiller i Trio T2O og Luftteatret.

Nøvling kirke,

søndag 3. juni kl. 10.30

der ikke andre lister inden 2. oktober

kl.19.00 til formanden for valgbestyrelsen,

vil de, der blev opstillet på

listen, betragtes som valgte og det

ordinære valg den 13. november bortfalder.

Blanketter til kandidatlister og

oplysninger om valget fås hos formanden

for valgbestyrelsen.

Rosa Pedersen, Kærvej 45, 9210 Aalborg

SØ –tlf. 9831 7074 mail: rosaprep@gmail.com

Besøg os på hjemmesiden og se gudstjenesteliste,

sognearrangementer og meget andet.

www.noevling-kirke.dk

Nr. 3 - 78. årgang 5

Juni · Juli · August 2012


Menighedsrådsmøder

Gunderup

holdes i konfirmandstuen

kl. 19.00.

Tirsdag d. 12. juni

Tirsdag d. 14. aug.

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.30

Torsdag d. 14. juni

Torsdag d. 16. aug.

Nøvling Kirkes kor

Korleder: Marina Sørensen

Mobil: Tlf.: 4274 2627

Mail: organist@noevling-kirke.dk

Nye medlemmer er meget velkomne

- har du lyst til at synge

i kirkekor og er mindst i alderen

3.-4. klasse – så kontakt Marina

på ovennævnte tlf.nr. eller mail.

Gistrup kirkes kor

øver onsdage,

korskolen kl. 14.15 - 15.45

børne-junior-kor kl. 15.15 - 17.15

ungdomskor kl. 16.15 - 18.30

Vil du være med i koret? – så kontakt

organist Elisabeth Bech. tlf.

4128 2727 eller 2624 9706

Mail: elisabech@gmail.com

eller mød op om torsdagen kl. 16..

Løst og fast i vore sogne

FDF Visse

Har du lyst til at være med ?

Henvendelse til kredsledelsen

Helene Huse Jensen

tlf. 9831 4829

Casper Sørensen

tlf. 2184 3973

Se også vores hjemmeside:

www.fdfvisse.dk

Projekt venskabsmenighed

slutter

I efteråret 1997 indledte vore tre sognes

menigheder et venskabsforhold til

en evangelisk-luthersk menighed i et

lille sogn i Litauen: Batakiai. Kontakten

var kommet i stand i kraft af nogle forbindelser

til Litauen, som Asmus Jæger

fra Nøvling allerede havde på det tidspunkt.

I de følgende år udviklede der sig også

på det personlige plan nogle varme venskaber,

som styrkedes gennem brevveksling/emails

og gensidige besøg af

enkeltpersoner og grupper. Således var

nogle repræsentanter fra menighedsrådet

i Batakiai på besøg her i juni 1998,

og en større gruppe her fra på besøg i

Batakiai i juli 2000. I august 2001 fik vi

besøg af den lille sognekirkes børnekor,

som ud over at synge i vore kirker fik en

uforglemmelig oplevelse med udflugter

og givende samvær.

Det har gennem tiden været muligt for

os at støtte menigheden i Batakiai økonomisk

med betragtelige bidrag, som

væsentligst er indkommet ved kollekter

i vore kirker og fra menighedsrådene.

Pengene har været anvendt til en årlig

børne-bibel-lejr, børnekorarbejde, og –

ikke mindst – givet mulighed for restaurering

af kirke og menighedshus i sognet.

Kirken havde i sovjettiden været

brugt som svømmehal, og menighedshuset

var en forfalden bygning, som tidligere

havde været anvendt som

præstebolig. I det lille sogn i Litauen,

som ikke selv havde mange midler at

gøre godt med, er støtten her fra blevet

værdsat med taknemmelighed, hvilket

blandt andet kom til udtryk i en takketale,

som den daværende formand

for menighedsrådet holdt ved en gudstjeneste

i Batakiai Kirke i juli 1998. I

dansk oversættelse: ”... vi føler, at vi

har fået hjælp til at nedbryde bjerge og

svømme over oceaner”.

I de senere år er kontakten til Batakiai

desværre stort set ophørt. Dels på

grund af sprogproblemer, da de, som

kunne engelsk, er rejst fra sognet, og

dels på grund af ildsjælen Asmus Jægers

død i 2009.

Alt har sin tid, og venskabsforholdet til

menigheden i Litauen har jo nok haft

sin. Den økonomiske situation i landet

er også væsentligt bedre, end da

”projekt venskabsmenighed” startede i

1997. Det er derfor forståeligt, at vore

tre minighedsråd har besluttet at stoppe

den økonomiske støtte til Batakiai.

Bjarne Langvad

Sogneindsamlingen

Stor tak til de, der var ude og samle ind

til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 4.

marts.

Især tak til de mange konfirmander, der

stillede så beredvilligt op. En speciel

tak til de personer, der år efter år stiller

sig til rådighed til indsamlingen. Også

en tak til alle jer, der gav et bidrag.

I Visse og Nøvling blev der indsamlet

kr.10.836 og i Gunderup 10.500 kr.

Telegrammer med motiv

af Nøvling kirke

Kan fortsat købes ved sognearrangementer

og i kirkens våbenhus samt

hos Rosa Pedersen, Kærvej 45, Visse,

tlf. 9831 5074

Husk

Alle er velkomne til arrangementerne i

pastoratet. Taxa/kirkebil

er dog kun mulig at

rekvirere, hvis man bor

i et af de tre sogne.

Se i øvrigt bagsiden.

OBS! Vær opmærksom

på, at der er ændring for at rekvirere

taxa/kirkebil for Nøvling

Nr. 3 - 78. årgang 6

Juni · Juli · August 2012


Skal Nøvling kirke bruges

til fitness?

Ja der er mange forslag oppe i tiden

men er det nu også det, vi ønsker, at

vore kirker skal bruges til andet end

det, der engang var formålet. Det kan

godt være, at tiden er inde til at se

med andre briller, om vi har brug for

så mange kirker, især i de tyndt befolkede

egne men også i storbyerne,

hvor kirkerne ligger tæt. Uanset hvad,

skal vi nok tænke os godt om, hvad de

kirker kan bruges til og det må i første

omgang være der, hvor det kan være

på tale at kirken skal nedlægges, at

diskussionen skal foregå.

Jeg tror nu ikke Nøvling kirke er i farezone

i første omgang men er der ikke

opbakning til at bruge kirken, tage ansvar

for, at kirken kan fungere som en

del af vor kristne kultur i tiden, ja, så

vil den nok med tiden kunne komme i

farezone.

Mindegudstjeneste

Traditionen tro mindes vi de faldne soldater

ved træfningen i Lundby d. 3. juli

1864.

Mindehøjtideligheden markeres med

en gudstjeneste i Gunderup kirke tirsdag

d. 3. juli klokken 10.30.

Inden gudstjenesten er der kransenedlægning

ved fællesmindesmærket i

Lundby kl. 10 og kl. 10.20 er der kransenedlægning

på fællesgraven på Gunderup

kirkegård.

Sognepræst Mette Nøhr Shaw prædiker

ved gudstjenesten.

Alle er velkomne.

Løst og fast i vore sogne

Når jeg hører folk siger, de ikke har

brug for kirken, kan jeg ikke lade være

med at tænke: Har de ikke lige fået

døbt et lille barn i familien eller måske

har de holdt bryllup i kirken, fået

én begravet – alle disse begivenheder

behøver de ikke at vælge, skal foregå i

kirken. Jeg er lidt forvirret! Hvorfor har

de så ikke brug for kirken?

Eller juleaften, hvor der er rigtig mange

i kirke – det kan da ikke være for at

tilfredsstille kirken eller præsten.

Eller jeg hører nogle har været på ferie

i udlandet og besøgt kirker der og

fortæller om oplevelsen og hvor flot

det var og hvor meget kirken betød for

befolkningen. De har endda taget billeder,

som de gerne vil vise. Hvorfor

besøge kirker i udlandet, når man ikke

har brug for kirken i Danmark. Jeg er

endnu mere forvirret!

Andre siger: Kirken er for gammeldags

– hvorfor så ikke være med og komme

med dine ideer til fornyelse.

Babysalmesang

Bor du i Gunderup, Nøvling eller Gistrup

sogne, har du mulighed for at

gå til babysalmesang i en af kirkerne.

I øjeblikket kører der et hold i Gistrup

kirke. Næste hold begynder 21. august

i Gunderup kirke. Babysalmesang er for

3-8 måneders babyer og deres forældre.

Læs mere om babysalmesang og

hvordan du tilmelder dig på kirkernes

hjemmesider.

Konfirmand 2012/13

Alle kommende konfirmander og

deres forældre inviteres hermed til

gudstjeneste i Gunderup kirke søndag

d.26. august klokken 10.30.

Efter gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuen

hvor vi får mulighed for

at hilse nærmere på hinanden og

Konfirmandindskrivning

Ved søndagsgudstjenesten den 26.

august kl. 10.30 bydes alle nye konfirmander

og deres familie velkommen.

Efter gudstjenesten er der indskrivning

i Toften, og jeg vil fortælle lidt om

Alle de ting, der foregår i kirken kommer

ikke af sig selv. Der er nogen,

der må tage fat. Præsten, kordegnen,

kirkesangeren, organisten, graveren,

menighedsrådet og andre for at de

forskellige begivenheder kan løbe af

stablen.

Ja, mit ærinde - som du jo nok har regnet

ud - er en opsang til, at du vil være

med til at tage et ansvar og stille op

til menighedsrådsvalget i Nøvling i november.

Det er en brydningstid for kirken

og det er rigtig vigtig, at vi vil være

med i diskussionen om den kristne

kirkes fremtid i Danmark. Hvis vi bare

læner os tilbage – ja, så er det andre,

der vil sætte dagsordenen for vore

kirker. Så er det for sendt at have en

mening om kirkens fremtid i Danmark.

Rosa Pedersen

Se i øvrigt omtale af orienteringsmøde

og opstillingsmøde i Nøvling

på side 5

hvor jeg vil fortælle lidt om konfirmationsforberedelsen.

Konfirmanderne bedes medbringe deres

navne- eller dåbsattest.

Første undervisningsgang bliver tirsdag

d. 29. august i konfirmandstuen.

Vel mødt!

den kommende konfirmationsforberedelse.

Konfirmanderne bedes medbringe

udfyldt konfirmandkort samt

kopi af dåbsattest/navneattest. Første

gang de unge mennesker skal til

præst er onsdag den 29. august.

Lene Riger-Kusk

Nr. 3 - 78. årgang 7

Juni · Juli · August 2012


Juni

Gudstjenester

Gunderup Nøvling Gistrup

03.06 Trinitatis 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Riger-Kusk, musik 09.00 Nøhr Shaw

10.06 1.s.e. Trin. 09.00 Riger-Kusk 10.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund, familie

17.06 2.s.e. Trin. 14.00 Nøhr Shaw, sommermøde - 10.30 Grønlund

24.06 3.s.e. Trin. 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Riger-Kusk 9.00 Nøhr Shaw

Juli

01.07 4.s.e. Trin. 10.30 Nøhr Shaw 09.00 Grønlund 10.30 Grønlund

08.07 5.s.e. Trin. - 10.30 Grønlund 09.00 Grønlund

15.07 6.s.e. Trin. 10.30 Nøhr Shaw 09.00 Nøhr Shaw -

22.07 7.s.e. Trin. 09.00 Nøhr Shaw 10.30 Riger-Kusk 10.30 Nøhr Shaw

29.07 8.s.e. Trin. 10.30 Riger-Kusk - 09.00 Riger-Kusk

August

05.08 9.s.e. Trin. 09.00 Riger-Kusk 10.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund

12.08 10.s.e. Trin. 10.30 Grønlund 09.00 Grønlund 10.30 Riger-Kusk

19.08 11.s.e. Trin. 09.00 Nøhr Shaw 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Grønlund

26.08 12.s.e. Trin. 10.30 Nøhr Shaw, k-start 10.30 Riger-Kusk, k-start 14.00 alle præster, k-start

September

02.09 13.s.e. Trin. 10.30 Riger-Kusk 14.00 Riger-Kusk, frilufts. 10.30 Nøhr Shaw

Kirkebil, Gunderup: kan bestilles på kirkekontoret, tlf. 9833 3552, til gudstjenester senest fredag kl. 13.00 og til

sognearrangementer senest samme dag kl. 11.00.

Kirkebil, Nøvling: Taxa til gudstjeneste og sognearrangementer kan bestilles hos Grete Nielsen, tlf. 9831 4506

mobil 2463 4976 eller hos Ernst Rosqvist, tlf. 2278 0948 senest dagen før kl. 17.00.

Gudstjenester på:

Skovbrynet kl. 10.30: 12/6 Nøhr Shaw; 26/6 Riger-Kusk (altergang); 10/7 Grønlund; 24/7 Nøhr Shaw (altergang);

7/8 Riger-Kusk; 21/8 Grønlund (altergang); 4/9 Nøhr Shaw

Beltoften kl. 10.00: 4/7 Grønlund; 1/8 Riger-Kusk; 5/9 Nøhr Shaw

Gunderup

17/6 kl. 14.00: Sommermøde

Gunderup kirke og konfirmand

stuen

3/7 kl. 10.00: Kransenedlægning i

Lundby

kl. 10.20: Kransenedlægning i

Gunderup

kl. 10.30: Mindegudstjeneste i

Gunderup kirke

Opslagstavlen

Nøvling

3/6 kl. 10.30: Musikgudstjeneste

Nøvling kirke

2/9 kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste

Dammen, Nøvling

Gistrup

30/5 kl. 19.00: Forårskoncert med

Gistrup Kirkes Kor og MOFI koret

4/6 kl. 11.00: Herreværelset

7/6 kl. 09.00: Sommerudflugt til

Gamel Estrup

6/8 kl. 09.00: Herreværelset på tur

omkring den østlige Linfjord

3/9 kl. 13.30: Sensommertur til

Østerådalen

More magazines by this user
Similar magazines