Ikonernes Verden - Roskilde Kunstforening

roskildekunst.dk

Ikonernes Verden - Roskilde Kunstforening

tforenings

rede udstilling

Palæfløjen

RÅ 2011 2011

Havet og Fjorden

Roskilde Kunstforening

& borger

Ikonernes Verden

nr. 195

sep 2011-jan 2012


I den forgangne sommers agurketid

fik vi også den spaltebrede nyhed, at

det med kunstpriser, altså priser på

kunst, rangerede i nærheden af det

rene svindel.

Det hele skulle foregå på den

måde, at det på kunstauktionerne,

hvor det tit er galleriejere, der sætter

kunstværker til salg, tillige er dem,

der ivrigt byder deres egne værker

op i det exorbitante prisleje. De gør

det ikke så meget for, til disse ublu

priser, at sælge til sig selv (i sådan en

handel ville gevinsten da også være

til at overse), men for at foregøgle

den hele verden, hvad kunsten

øjensynlig er værd. Og alt dette sker

ud fra forventningen om, at verden

vil fanges i den tankekortslutning, at

højere priser indicerer, at der er tale

om stor kunst, og at stor kunst er

noget, man må købe, før den bliver

endnu dyrere.

Det er ren svindel, om end næppe

i egentlig straffelovsforstand. For det

KUNST & BORGER, 27. årgang 2011 Udgiver:

Roskilde Kunstforening © 2011

Redaktion: Ole Olesen, Jens Pedersen

(ansv.), Henriette Westh.

ISSN: 0005-3042

Forside: Baggrundsmaleri af Ken Zier og

indsat maleri af Per Baagøe og ikon af

Andrei Rublev.

NB: Viste værker i dette tidsskrift kan ikke

garanteres til stede under udstillingen.

2

Indhold

Kunstens pris, leder 2

Havglimt i Palæfløjen 3

Meddelelser, Nu går den vilde

kunstskattejagt, Udstillinger

2012, 20 spørgsmål til medlemmerne,

Generalforsamling 6

Er der grund til det?

Roskilde Åben 2011 7

Meddelelser, LOF, Kandidat

søges, Palækoncerter,

Kunstrejse 2012 9

Ikonernes Verden 10

Salonen, Karnappen 11

Indbydelser 12

Kunstens pris

er jo ikke forbudt at være smart – og

heller ikke ulovligt at være dum.

Men det er ærgerligt. Fordi det

rokker ved den faglige etik og gør det

sværere for de ærlige at handle med

kunst til de priser, som kunsten er

værd.

Sådan en handlemåde kan aldrig

komme på tale i Roskilde Kunst–

forening. Dels kunne vi ikke finde

på at prutte priserne på de udstillede

værker hverken op eller ned, og dels

forstår vi faktisk noget helt andet ved

begrebet ”kunstpris”.

For os er en kunstpris den eller de

udmærkelser, som vi tildeler de

særligt dygtige og talentfulde blandt

vore udstillende kunstnere i årets løb.

Velkendt af de fleste er vel efterhånden

de priser, som vi, takket være både

os selv og donationer fra Roskilde

Dagblad og Nordea, hvert år kan

uddele i forbindelse med udstillingen

Roskilde Åben”.

Mindre kendt endnu er

”Amdrupprisen”, som blev uddelt for

første gang i 2010 i forbindelse med

vores 70 års jubilæum.

Amdrupprisen er placeret blandt

de tungere i dansk kunstliv. Den

uddeles hver gang i to portioner:

Næste nummer af Kunst &

Borger ...

... udkommer omkring d. 10. februar

2012.

Her vil der være nærmere nyt om

forårets udstillinger og arrangementer.

Kunstrejsen 2012 vil blive udbudt

og generalforsamlingen indvarslet

endnu en gang.

Men hvis du vil høre noget mere

og lidt oftere til Roskilde Kunstforening,

kan du tilmelde dig vores

elektroniske nyhedsemail ved

at klikke på linket ”Nyhedsemail!”

på forsiden af vores hjemmeside

www.roskildekunst.dk og taste dit

navn og din emailadresse. Så får du

det hele at vide.

Den ”lille” pris på 25.000 kr. til et ungt

og lovende talent på kunstscenen

og den store pris på 75.000 kr. til den

meriterede, kendte og anerkendte

kunstner.

Ved begge priser forventes det

yderligere, at der foreligger et eller

andet tilknytningsforhold mellem

kunstneren og Roskilde.

Sidste år blev talentprisen givet

til den unge og dejligt rebelske

Roskildekunstner Kristian Touborg,

som allerede flere gange var trådt

frem og havde vundet priser på

Roskilde Åben.

Lige så indlysende var valget af

Peter Brandes som modtageren af den

store Amdruppris, set på baggrund af

hans internationale reputation og – ikke

mindst – på baggrund af hans store

udsmykningsarbejde i Roskilde Domkirke.

Linjen er altså lagt. Det er det

indlysende ægte, der skal afgøre,

hvem der skal peges på som modtager

af Amdrupprisen. Og priskomiteen er

allerede dybt inde i overvejelserne om

næste gang.

Klart står det i hvert fald, at

prismodtagerne skal nyde æren alene

i kraft af talent og merit – og ikke

fordi nogle af kunstens købmænd har

været på spil med deres forfalskede

opfattelse af, hvad en kunstpris er!

Jens Pedersen

Gem mig!

Husk at gemme værkfortegnelserne.

De er kunst værd!

Tre forskellige værkfortegnelser i

løbet af 2011 vil nemlig give adgang

til lodtrækningen om den særlige

GEMMEGAVE, som er et værdigfuldt

kunstværk.

Medbring de 3 gemte værkfortegnelser

på næste års generalforsamling,

mandag den 26. marts 2012.

Her kan de byttes til en lodseddel om

gemmegaven.

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk


Havglimt i Palæfløjen

- Per Baagøe og Ken Zier udstiller

Lørdag den 17. september kl. 12-16 åbner kunstforeningen septemberudstillingen:

Havet og Fjorden. Her vises billeder at de to kunstere, Per Baagøe og Ken Zier, frem

til 16. oktober.

Med en geografi som den danske, af

øer og halvøer med indskårne fjorde,

er der ikke noget sted i Danmark

langt til kyst og vand. Havets lysspil

og bevægelse fascinerer og inspirerer

- og har gjort det op gennem tiden.

Per Baagøe er opvokset i Rørvig tæt

ved havet. Han har tidligere udstillet

flere af sine landskabsmalerier i

Palæfløjen (år 2000), og han har siden

haft kontakt med Roskilde, bl.a. siddet

i censorpanelet ved Roskilde Åben.

Om sig selv siger han i et interview:

”Jeg er opvokset og har gået i skole i

Rørvig, og hele udgangspunktet for min

motivverden er Rørvig. Odsherred er

erindringer og forestillinger og længslen

efter det, jeg maler. Rørvig har den fordel

at stedet kan minde om Vestkysten,

samtidig med at det ligger tæt på

København. Her findes motivvariationer

af hav og plantager, sandblæste områder

og lyngarealer, og den fornemmelse af

ørken, som fødes af et stort rum med

disse øde strækninger…

Per Baagøe med sit store diptykon

Jeg arbejder med samme motiv i

mange af mine billeder. For mig

kommer fornyelsen ikke af at gå fra et

motiv til et andet, snarere i en stadig

afsøgning og udvidelse inden for det

givne motiv ”.

I 1968 begyndte Per Baagøe på

Kunstakademiet ved Kgs. Nytorv.

Dér havde man erklæret den

traditionelle malerkunst for død.

Slut med oliemaling, staffeli og

rammer. Men -” vi var nogle stykker

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk

3


som lavede sammenslutningen

Violet Sol for at støtte hinanden og

fortsætte med det arbejde, vi holdt

af”. Den ”døde” kunst overlevede,

og sammenslutningen holdt sig op

gennem 70érne og 80érne (1974-88). I

2009 udstillede syv af kunstnerne fra

Violet Sol atter sammen i Esbjerg og

på Fanø.

Per Baagøe er nu med i kunstner–

sammenslutningen Corner, som

udstiller en gang årligt - tidligere

på Charlottenborg, nu på Sofienholm

ved Lyngby.

4

Ken Zier er en generation yngre.

Han er født i Århus i 1968 –

samme år som Baagøe startede på

Kunstakademiet. Fra barndommen

har Ken Zier haft tæt tilknytning

til det maritime. Familien var og er

ivrige sejlsportsfolk, og pen og papir

var med i bagagen på sommerens

sejlsportstogter. Det resulterede i en

række fine tuschtegninger

Også på det kunstneriske område har

Ken en familiemæssig ballast. Han er

sønnesøn af marinemaleren Wolmer

Zier. Før fotografiet var marinemalere

tilknyttet flåden for at skildre livet

ombord. Derfor var skib og besætning

vigtige elementer i motivvalget.

Senere kom det at iagttage havet i

bevægelse, at studere havet fra skib

eller fra kyst, i fokus, - som vi kan se

det bl.a. hos danske Skagensmalere.

En af de forholdsvis få, som i dag fører

denne tradition videre i det realistiske

maleri, - og fornyr den - er Ken Zier.

Oliemaleriet har efterhånden fået

overtaget fra de tidlige tuschtegninger.

Interessen for skibsportrætter er

gledet i baggrunden. Nu er det luften

og havet, og stemningen omkring,

der er det centrale i billedet, mens

skibene er skrumpet til små objekter

i baggrunden. Stemningen af havet

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk


Hvad er søstykker?

Marinemaleri, søstykke, billede med motiv fra kysten eller havet, ofte med

skibe; i skildringen af søslag kan det nærme sig batalje- og historiemaleriet.

Motivet udvikledes til en selvstændig genre hos 1600-tallets nederlandske

malere i sammenhæng med handels- og militærflådens betydning for

områdets økonomiske og politiske position. Hendrick Vroom (1566-1640)

regnes for det europæiske marinemaleris fader. Han efterfulgtes af Adam

Willaerts (1577-1664) og Jan Porcellis (1584/87-1632), senere af Jan van

Goyen, Aelbert Cuyp og Simon de Vlieger. Willem van de Velde d.æ. og

d.y. fik betydning for genrens opblomstring i England, da de i 1672 emigrerede

til London. William Turner betegner et højdepunkt i denne engelske

tradition, som også fik betydning for amerikanske malere som Winslow Homer.

Nye veje blev banet af Eugène Boudin, hvis arbejder fik betydning for

impressionisterne, især Claude Monet og Alfred Sisley. Den betydeligste

danske marinemaler var C.W. Eckersberg, som konstruerede sine søstykker

og skibsportrætter efter strenge perspektiviske regler og minutiøse optegnelser

om vejrliget. Blandt hans efterfølgere var brødrene Melbye, C.F.

Sørensen og senere Carl Neumann, Carl Locher, Vilh. Arnesen og Holger

Drachmann.

og det maritime miljø, sådan som han

har oplevet det ved kapsejladser, hvor

han har været tilskuer eller selv har

deltaget. Det er denne stemning, som

har gjort hans malerier efterspurgt

i sejlerkredse verden over og ført

til udstillinger både i udlandet og

herhjemme.

Jes Nysten og Vibeke Rehfeld

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk

5


6

Nu går den vilde

KUNSTSKATTEJAGT!

I anledning af Roskildes kunstfestival fredag d. 23. september – søndag d.

25. september arrangerer Roskilde Kunstforening en kunstskattejagt, der udløser

et gavekort på 1.000 kr., sponsoreret af Stjernebutikkerne, til den første,

samt tre velsmagende rødvine til de to næste, der ”finder kunsten”.

Vi vil i den forbindelse give nogle ”spor”, som deltageren kan gå efter og

der vil være hjælp at hente på foreningens og kommunens online database over

byens offentlige tilgængelige kunst: www.kunstiroskilde.dk. Sidstnævnte kan man

søge i med stikord inden for værktitel, kunstner, adresse, område, materialer mm.

Vinderne offentliggøres tirsdag d. 27. september,

Vi kan glæde os over at have mange kunstskatte i denne by, og der kommer

stadig flere til. Sådanne kunstskatte trives bedst, hvis de får besøg af beundrende

kunstelskere, og der findes mange perler, som de fleste aldrig har hørt om.

Det vil vi lave om på nu.

”Skattejagten” fungerer lidt som et orienteringsløb, dog uden poster, der

skal findes. Man skal i stedet tyde de gådefulde sætninger eller mystiske fotodetaljer,

som repræsenterer hvert kunststed. Lav en liste over de kunstværker, som du

finder – denne liste kan udløse præmien – men kun hvis alle seks kunstværker er

fundet. Her er sporene:

1. Gå til Det gule Palæ. Vi er to, i familie, og den ene af os skuer mod øst. Gå i denne

retning og følg vejen lidt rundt mod nord og du vil finde ...

2. ... mig med mit spidse skæg i muren på hjørnet, hvor man kan blive helt tummelumsk

af kun at have et hoved. Så er der mere krop ...

3. ... i min kvindelige kollega, som endda får lov at sidde og betragte den travleste

gade i Roskilde over for Damernes Magasin.

4. 5. 6.

Titlerne på de kunstværker, der henvises til vha. de ovenstående spor, samt navnene

på de kunstnere, der har skabt dem, sendes til Roskilde Kunstforening

info@roskildekunst.dk. Vinderne får direkte besked.

Vi glæder os til at høre budene. God festival og god jagt! Læs mere på

www.kunstiroskilde.dk samt www.roskilde.dk/kunsten.

Generalforsamling

i Roskilde Kunstforening 2012 afholdes

mandag d. 26. marts 2012, kl. 19.30

Roskilde Gymnasium, Domkirkepladsen 4000 Roskilde

Formel indkaldelse følger i næste nummer af Kunst & Borger.

Palæfløjen

Udstillinger 2012

7/1 – 5/2

Ikonernes Verden

18/2 – 1/4

En overraskelse!

14/4 – 6/5

Unge i 10. kl. arrangerer udstilling

19/5 – 17/6

Surrealister

30/6 – 29/7

Glas og keramik

4/8 – 16/9

Arne Haugen Sørensen

29/9 – 4/11

Thomas Kluge

(9/11 – 11/11 Censur Roskilde Åben)

24/11 – 20/12

Roskilde Åben 2012

Ret til ændringer forbeholdes

20 spørgsmål til

medlemmerne

?

... men i første omgang blot 2

Vores medlemmers mening ligger os på

sinde. Hjælp os til at gøre Palæfløjen bedre

ved at give jeres mening til kende. Vi

arbejder for øjeblikket på et spørgeskema,

og i mellemtiden vil vi meget gerne have

at vide:

1. Hvilke aktiviteter kunne I tænke jer i

Palæfløjen?

2. Hvis vi udvidede åbningstiden, hvilket

tidspunkt ville så være bedst: fredag kl.

16-18 eller mandag kl. 18-21?

Send os jeres svar på info@roskildekunst.dk.

Vi glæder os til at høre dem.

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk


Er der grund til det?

Er der nogen grund til det?

Til at Roskilde Kunstforening nu

for fjortende gang åbner for den

censurerede udstilling ROSKILDE

ÅBEN?

Den censurerede udstilling er

eksamensskolen. Her stilles der krav

til talentet – og alene til det. Her

nytter det hverken at have Fanden til

oldemor eller galleriejeren til bedste

ven.

Men samtidig med at være

verdens skrappeste eksamen – med

en ”dumpeprocent” på næsten

80 – er den censurerede udstilling

også verdens mest demokratiske

kunstinstitution, hvor det eneste,

der overhovedet ses på, er værkets

iboende kvaliteter.

For den enkelte kunstner er den

lokale censurerede udstilling af

uundværlig betydning, fordi de håb

og ambitioner, der er nedlagt i ethvert

indsendt værk, her bliver underkastet

en nøgtern og professionel bedøm–

Roskilde Åben 2011

melse. Her får enhver, antaget eller ej,

mulighed for at sammenligne sig med

de kunstneriske krav, som er udtrykt

gennem censorernes valg af værker.

Det tjener til opnåelsen af den sande

selverkendelse. Den, der får et

værk antaget, styrkes i sin tro på en

kunstnerisk åre. Og den, der refuseres,

får mulighed for ved selvsyn på de

antagne værker at indse, hvad der

skorter.

Det er en væsentlig side af demokratiet

at erkende, at lighed også indebærer

accepten af, at der er forskelle. Det

lever vi på i et samfund, hvor det er

gennem prøver og eksaminer (og ikke

gennem gode forbindelser eller den

rette politiske tro), at vi baner os vejen

gennem livet.

Sådan må det også være i

kunsten. For ellers holder den op med

at være kunst og forsumper til det

rene tidsfordriv. Derfor er det både

sundt og vigtigt, at vi opretholder


Roskilde Kunstforenings

åbne censurerede udstilling

Palæfløjen

Stændertorvet 3C

4000 Roskilde

Palæfløjen

og fortsætter med den censurerede

udstillingsform.

Velkommen til ROSKILDE ÅBEN

2011

Jens Pedersen

2011

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk

7


Roskilde Kunstforening åbner med denne blanket for tilmelding til årets åbne censurerede

udstilling. Blanketten bruges til både tilmelding til udstillingen samt anmeldelse

af værkerne. Nedenfor er betingelserne angivet.

Fernisering: 12. november 2011, kl. 12-16

Udstillingsperiode: 12. november-11. december 2011

Indlevering af anmeldte værker: 24. oktober,

kl. 10-19 og 25. oktober, kl. 10 til 16

Afhentning af ikke antagne værker: 1. november,

kl. 10-19 og 2. november, kl. 10-16

Ikke rettidigt afhentede værker henstår på eget

ansvar.

Maks. 3 værker. Billeder må ikke måle over 125 cm

på nogen led. Skulptur må ikke veje over 80 kg. Værkerne

skal være klar til opstilling eller -hængning.

Våde malerier afvises. Hvert værk skal I selv forsyne

med en mærkat påført kunstnerens navn og værknr.

iflg. anmeldelsen af værker på tilmeldelsesblanketten.

Navn

Adresse

Postnr.

Tilmelding

by Tlf.

Værkanmeldelse

Pris i DKK Nr. Titel Kunstart Mål

8

Tilmelding til RÅ2011

1

2

3

Årets censorer: Frodo Mikkelsen, Bente Olesen Nyström

og Steen Overgaard Madsen

Der vil blive udloddet kunstforeningens, Nordeas og andre

priser til værker udvalgt af censorerne.

Tilmelding: 300 kr. Pr antaget værk: 50 kr. Solgte værker

under udstillingen: 33% af katalogprisen. Udfyld og send

kuponen forneden til os.

Gebyret skal indbetales på reg.nr. 9570 kontonr.

1129791 samtidig med indsendelsen af tilmeldingsblanketten.

Dette skal ske senest d. 1. oktober 2011 og indbetalingen

skal mærkes ”RÅ” efterfulgt af navn.

Man kan finde yderligere og detaljerede oplysninger om

Roskilde Åben 2011 på www.roskildekunst.dk via følgende

link på forsiden: Roskilde Åben 2011.

Husk at tage en kopi af kuponen,

før du sender den.

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk


Kunstmuseernes

mangfoldighed

LOF efterår 2011

Onsdag 28/9 2011

Museet for en kunstnergruppe

Claus Helweg Ovesen

Faaborg Museum

Onsdag 12/10 2011

Provinsbymuseet

Mette Marie Dons Christensen

Ribe Kunstmuseum

Kandidat søges!

Til november skal den lille Am–

druppris uddeles for anden gang.

I Roskilde Kunstforening søger vi

en kandidat til modtagelse af denne

ærespris, som ikke kan søges.

En kandidat til prisen er – i følge

fundatsen for Amdrupprisen – en ung

eller yngre, talentfuld kunstner inden

for en hvilken som helst kunstart.

Kandidaten skal tillige have en eller

anden tilknytning til Roskilde.

Kunstrejse 2012

- en rejse i det

skånske land

Onsdag 26/10 2011

Museet med særligt fokus

Sanne Kofod Olsen

Museet for samtidskunst

Onsdag 9/11 2011

Den enkelte kunstners samling

Jens Pedersen

Kirsten Kjærs Museum

Onsdag 24/11 2011

Mæcenens samling

Gorm Bruun Hansen

Nivaagaards Malerisamling

Årets kandidat til prisen skal findes

gennem en nominering.

I perioden frem til 15. oktober

kan der indsendes begrundede

forslag til kandidater til: Roskilde

Kunstforening, Palæfløjen, Stænder–

torvet 3 C, 4000 Roskilde – gerne

ledsaget af dokumentation.

Alle forslag bliver derefter gen–

nemgået og vurderet af Amdrupprisudvalget,

der sluttelig nominerer

tre af de indsendte som kandidater til

den endelige udpegning.

Denne udpegning blandt de tre

foretages af censurkomiteen til den

årlige Roskilde Åben udstilling,

Næste års kunstrejse går til det mest nærliggende udland, nemlig Skåne,

som har et rigt kunstliv. Rejsen tænkes lagt omkring månedskifte august/

september og begynder i Helsingborg med bl.a. Dunkers Kulturhus.

Over skulpturparken i Wanås fortsættes der til Kristianstad med den imponerende

Trefoldighedskirke og det fine kunst- og kulturhistoriske museum.

Ved Ålakusten nær byen er der hjemsted for en række kunstnere og

kunsthåndværkere. Over Ystad med sit dejlige kunstmuseum går sidste

del af turen til Lund og Malmö, hvor de aktuelle udstillinger indgår i programmet.

Nærmere program med oplysninger om tidspunkt, pris på rejsen og tilmeldingsfristen

følger i næste nummer af Kunst & Borger.

Pris kr. 550,- (PAE: 400,-)

Medlemmer af Roskilde Kunstforening

kr. 480,- (PAE: 330,-)

Enkelte foredrag: kr. 125,- (PAE: 95,-)

Tilmelding hos LOF på tlf 46 32 20

21 eller på www.lof.dk/roskilde ved

angivelse af holdnummer 11652

PAE = pensionist, arbejdsledig og

efterlønsmodtager bosiddende i Roskilde

Kommune

Palækoncerter

Lør. d. 22. oktober, kl. 12.15-14.

Copenhagen Flutes. Nete Lind

– Laura Gershøj Bruhn – Louise

Ulriksen – Nell Krogh Larsen,

(alle fløjte).

Lør. d. 5. november , kl. 12.15-14.

Eskild Skovbakke og Mathias

Hammer (begge klaver) værker

af Franz Schubert.

Lør. d. 19. november , kl. 12.15-14.

Camilla Sibani og Maria Esphai

(begge klaver) værker af Robert

Schumann.

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk

Dunkers Kulturhus

Prismodtagerens navn bliver

offentliggjort i forbindelse med

ferniseringen på årets Roskilde Åben

udstilling, den 12. november 2011.

Amdrupprisen er en pris indstiftet

til erindring om Inger Margrethe

og Mogens Amdrup og deres

mangeårige store arbejde for kulturen

i Roskilde. Ved deres død efterlod

de en stor formue til Roskilde

Kunstforening, som anvender sin

arvelod til – i givernes ånd – at uddele

Amdrupprisen.

Den lille Amdruppris, som nu skal

finde sin modtager, er på 25.000 kr.

9


ET KIG IND I IKONERNES VERDEN

En spændende udstilling om ikonernes historie og nutidige betydning. Der ferniseres

lørdag d. 7. januar kl. 12 og udstillingens sidste dag er søndag d. 5. februar.

Ordet ikon stammer fra græsk og

betyder billede. I vores moderne

højteknologiske verden indgår ordet

som betegnelse for et lille symbol,

vi kan bruge efter behag på vores

computer som markør.

Men her skal det handle om den

oprindelige betydning, hvor en ikon

er ikke blot er et tilfældigt symbol, vi

selv kan vælge.

Ikoner har altid haft en helt central

plads indenfor de ortodokse kirker,

men de er også ved at få fodfæste her

i landet.

Ikoner optræder fra gammel tid først

og fremmest i de ortodokse kirker som

mosaikker eller indmalet på kirkernes

ikonostase - den billedvæg, der deler

en ortodoks kirke i en hellig del, hvor

kun præsterne må komme, og det

åbne kirkerum. Men ikoner kan også

være malet på f.eks. træ og tekstiler,

og mange familier har stående en eller

flere ikoner på et særlig “helligt” sted

i hjemmet.

Traditionen med at fremstille ikoner

kan føres helt tilbage til de første

århundreder efter Kristi fødsel. Men

ved Romerrigets deling i år 395 blev

det særligt i den østromerske del

af kristenheden, at ikonerne blev

fremherskende.

Det 12. århundrede og tiden

herefter var præget af politisk og

religiøs uro og krige, her i blandt det

3. og 4. korstog. Da Konstantinopel

blev erobret af tyrkerne i midten

af 1400-tallet, blev værkstederne

i kejserpaladset lukket for altid.

Ikontraditionen havde heldigvis for

alvor fundet plads i nabolandene,

hvor den overlevede med præsterne

i de små samfund og rundt omkring

på afsidesliggende klostre. I Rusland

10

Ikonernes Verden

og de baltiske lande var traditionen

ligeledes fortsat levende, og her er

væsentlige ikoner bevaret. Ikoner

spiller stadig en væsentlig rolle i den

ortodokse kirkes liturgi.

Et af de steder, hvor traditionen

har været holdt i hævd ubrudt

siden 1000-tallet er i de berømte

malerværksteder i munkerepublikken

Athos i Grækenland. Men også i

Rusland er der efter Sovjetstyrets fald

sket en markant genopblomstring

af ikonfremstillinger. I Etiopien

finder vi også en gammel og særlig

ikontradition.

Ikonen er en hellig afbildning af

særlige fastlagte religiøse motiver:

Jomfru Maria med Jesusbarnet,

portrætter af Jesus eller en vigtig

helgen; men ikonerne kan også have

et mere fortællende motiv - oftest

scener fra Bibelen. Afgørende er,

at uanset motiv bygger ikonerne

på en meget gammel tradition for

alle dele af fremstillingen: selve

kompositionen, figurernes placering,

holdning, ansigtstræk, og ikke mindst

farvevalget.

Det helt afgørende for forståelsen af

ikonens betydning, og grunden til

den minutiøst fastlagte udformning

er, at den ikke blot er en “illustration”

af en person eller en begivenhed,

men ikonen er gennem sin særlige

fremstilling og symbolik en

AFSPEJLING af den bagvedliggende

himmelske virkelighed.

Det betyder, at ikonen ikke

er en tilfældig kunstners subjektive

“udtryk”, men kunstnerens opgave

er - ved at underkaste sig traditionens

strenge krav - at “åbne” for den

guddommelige virkelighed, der

gennem den lange skabelsesproces,

bliver nærværende gennem ikonen.

De fleste ikoner er malet på

træ. Metalikoner er også udbredte,

mens fremstillingen af mosaikikoner

og tavler af elfenben ophørte efter

middelalderen. For at undgå slid ved

megen berøring er mange populære

ikoner i senere tid blevet udstyret med

ciselerede sølvplader, der kun lader

hoved og hænder fri. Traditionen

for malede ikoner har bl.a. rod i de

koptiske mumieportrætter fra al-

Fayyum fra 1.-4. årh. e.Kr. Male–

teknikken var voksmaleri (enkaustik)

eller tempera på en tynd træplade.

Fra tidlig middelalder blev tem–

perateknikken dominerende.

Nogle ikoner har et fortællende

indhold, scener fra Det Gamle

eller Det Nye Testamente, andre er

To ikoner af Andrei Rublev (1360erne - 1427 eller 1430)

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk


portrætter af Kristus, Guds Moder

eller en helgen. Uanset motivet bygger

gengivelsen på en tusindårig tradition

for komposition, figurtegning,

farvevalg og stilisering af foldekast og

ansigtstræk, der understreger ikonens

egentlige formål: ikke at illustrere en

konkret virkelighed, men gennem

sin symbolik og sin todimensionalitet

at fungere som en afspejling af den

himmelske virkelighed.

Interessant er det, at denne gamle,

traditionsrige praksis har fået så stor

gennemslagskraft i de vestlige lande.

Herhjemme ser vi et stigende antal

mennesker, der interesserer sig for

gamle ikoner, som køber op og samler

på dem. Men vi ser også flere og

flere, der giver sig i kast med selv at

fremstille ikoner.

Udstillingen vil give et indblik både

i ikonernes interessante historie og

etablere et møde med nogle af de

moderne udformninger.

I forbindelse med det sidstnævnte

kommer vi ikke uden om at reflektere

over den helt afgørende modstilling:

den særlige kunstnerforståelse, der

ligger til grund for den “gamle”

ikontradition, og vor tids forståelse

af kunstneren som selvstændigt

skabende individ - uafhængig af

tradition og formsprog.

Karnappen

Kommende udstilling

Jes Nysten

Salonen

Roskilde Kunstforening åbner hermed dørene for et nye spændende tiltag

i vore smukke lokaler i Palæfløjen: SALONEN.

En “salon” er jo efter traditionen: “et afslappet samvær hos en inspirerende

vært, hvor man både bliver underholdt og opbygget”.

Sådan bliver det fremover i Palæfløjen!

Hver sæson vil vi over tre søndag-eftermiddage præsentere:

en kendt, etableret forfatter; en debutant og en kendt offentlig person, der

fortæller om den kunst, vedkommende er optaget af.

Vi er stolte over at kunne lancere vores nye tiltag med dette spændende

efterårsprogram:

Søndag d. 2. oktober: Dorrit Willumsen: “Identitet og kunst”

Dorrit Willumsen, der er aktuel med “Pligten til lykke” - andet bind af sine

erindringer - kommer denne eftermiddag og fortæller om sit omfangsrige

og livskloge forfatterskab.

Søndag d. 13. november: Mikala Rosenkilde: “Magisk realisme i novellen.

En debutant fortæller”

Mikala Rosenkilde er en af de helt nye, spændende “stemmer” i dansk litteratur.

Hun debuterede først på året med en interessant novellesamling

“Legetøj”, som bevæger sig indenfor den fantastiske genre. Den er beskrevet

som “en karruseltur i magisk realisme og science fiction”.

Søndag d. 4. december: Joy Mogensen: “Fortællinger fortalt af kunst”

Denne eftermiddag kommer vores nye borgmester og “afslører” for os,

hvilken kunst, der i særlig grad optager hende.

Arrangementerne finder sted i Palæfløjen:

Søndag eftermiddag kl. 15.00 til ca 17.00

Entre: 60 kroner (40 kr for medlemmer af Kunstforeningen). Der vil blive

budt på lidt til ganen. Tilmelding ikke nødvendigt.

Jes Nysten

18. november - 18. december

Årets Nordea-kunstner.

Afsløringen af denne kunstner

foregår under et pressemøde på

Palæfløjen tirsdag d. 27. september

kl. 15. Kom og hør, hvem det bliver! Dorrit Willumsen Mikala Rosenkilde Joy Mogensen

Flere medlemmer!

Husk, at den, der skaffer os flere medlemmer deltager i lodtrækningenen ved

generalforsamlingen. Hent den særlige indmeldelsesblanket i Palæfløjen.

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk

11


I n d b y d e l s e r

Palæfløjen

indbyder Dem - med ledsager - til at deltage i ferniseringen af

Havet og Fjorden

Per Baagøe og Ken Zier

Lørdag d. 17. september 2011 kl. 12-16

Palæfløjen

indbyder Dem - med ledsager -

til at deltage i ferniseringen Palæfløjen af

Roskilde Åben

2011

Lørdag d. 12. november

2011 kl. 12-16

Periode:


12. november - 11. december

Åbningstider: ti-sø, kl. 12-16

Roskilde Kunstforenings

åbne censurerede udstilling

Periode: 17. september - 16. oktober

Åbningstider: ti-sø, kl. 12-16

2011

Palæfløjen

indbyder Dem - med ledsager -

til at deltage i ferniseringen af

Ikonernes verden

Lørdag d. 7. januar 2012

kl. 12-16

Periode: 7. januar - 5. februar 2012

Åbningstider: ti-sø, kl. 12-16

Palæfløjen • Stændertorvet 3C • 4000 Roskilde • +45 46 32 14 70 • info@roskildekunst.dk • www.roskildekunst.dk

B

More magazines by this user
Similar magazines