www.ssi-schaefer.dk

media.ssi.schaefer.de

www.ssi-schaefer.dk

Nr. 3 2011/19

Toptema

New Wave:

Systemplanlægning uden data

Koncernmagasin

www.ssi-schaefer.dk

Bestpractice

2 4 Produktnyheder 15

detailhandel

Coop: Intelligente plukke-

strategier

SSI Order Verifier –

den fuldautomatiske inspektør

Med innovationerne i

2011 forbedrer vi din

Effektivitet


Leder

Kære læser,

Vi nærmer os langsomt slutningen af 2011

og kan allerede nu se tilbage på et yderst

succesfuldt år. Ingen havde kunnet forudsige,

at økonomien ville komme sig så hurtigt.

Denne positive udvikling var også tydeligt at

mærke i logistikbranchen, hvilket kunne ses

på dette års CeMAT. Med et yderst gennemtænkt

messekoncept satte SSI Schäfer nye

standarder på messen og gav de besøgende

et indblik i fremtidens løsninger. I denne udgave

af update præsenterer vi derfor blandt

andet nogle af de mest spændende og fremtidsorienterede

produkter fra CeMAT.

Men markedet kræver stadig flere innovation-

er, retningsgivende koncepter og individuelle,

modulopbyggede brancheløsninger, der

kan medføre mere effektivitet. Og præcis det

er vores drivkraft. Dette år har været præget

af en dynamisk udvikling. En udvikling, som

endnu engang har medført en forbedring af

gruppens udbytte. Gennem overtagelsen af

den danske virksomhed Handler A/S har vi

udvidet vores produktudvalg med segmentet

lagerautomater og dermed understreget

vores position som totalleverandør af intern

logistik.

Vi har nu talrige afdelinger på alle kontinenter,

der står til rådighed for vores kunder verden

over. Glæd dig til denne nye udgave af

update, hvor du kan læse, hvordan vi hos

SSI Schäfer løbende udvider vores „verden

af effektivitet“.

Rainer Buchmann

Direktør SSI SCHÄFER, Graz

2

▶ Systemets nøgletal

Lagerenheder: ca. 25.000

Kasser/dag: ca. 10.000

Automatiseringsgrad: 90 %

Produktivitet: 550 ordrelinjer/time/medarbejder ved

Pick to Tote-arbejdspladser

Indhold

Leder, Toptema ............................ 2

Bestpractice detailhandel ...... 4, 5

IT-systemer ................................... 6

Bilbranchen .................................. 8

Tekstil og distribution ............... 11

Bestpractice industri ......................... 12

Virksomheds-nyheder ..........14, 18, 21

Produktnyheder ............. 15, 19, 21, 24

Bestpractice levnedsmiddel .........5, 16

Bestpractice edb og papir ................. 22

New Wave CZ, tjekkisk medlem af Karel

Holoubek Trade Group, sælger kvalitetsprodukter

inden for papirvarer og gaveartikler.

På kort tid leverer virksomheden bestillinger

til indkøbscentre, stormagasiner,

gavebutikker, legetøjsbutikker osv. i både

Tjekkiet og Slovakiet. Virksomheden havde

som målsætning at forbedre produktiviteten,

sænke personaleomkostningerne

og forkorte plukketiderne. Til opførelsen af

distributionscentret i Karlovy Vary valgte

man SSI Schäfer, Tjekkiet og Graz.

Mangel på pålidelige og gennemsigtige

procesdata havde hidtil hindret firmaet i

at overvåge bestanden af lagrede og plukkede

varer, sammensætte ordrer effektivt

og i at kunne udlevere dem til tiden.

Desuden plukkede man hos New Wave

fuldstændig manuelt. Det var en speciel

Systemplanlængning uden data

Under usædvanlige forhold lykkedes det SSI Schäfer at

implementere et ideelt logistikkoncept for New Wave i tjekkiske

Karlovy Vary – med en automatiseringsgrad på 90 %.

udfordring, da SSI Schäfer ikke havde

nogen pålidelige data at arbejde med.

Det lykkedes dog alligevel SSI Schäfer

at levere en yderst omfattende løsning,

som ved hjælp af automatiserede teknologier,

softwareløsninger og samspillet

mellem alle komponenter kunne bidrage

væsentligt til New Waves succes.

Det nye anlægs kerne udgøres af et automatisk

miniloadlager med 5 krangange og

plads til 35.000 kasser. Her sørger Schäfer

miniloadkranen SMC (Schäfer Miniload

Crane) for effektiv ind- og udlagring af varerne.

Lagerstyringssystemet (WMS) WAMAS

styrer samtlige processer. Så snart en

kunde afgiver en bestilling, behandler

WMS ordrerne, og plukningen af varerne

kan begynde med det samme. Ved udlagringen

transporterer SMC‘en kasserne

Toptema

til en transferzone. Herfra overføres kasserne

via transportsystemet til pick-to-tote

arbejdspladserne, hvor medarbejderne

plukker varerne efter princippet ”goods-toman”.

Herfra fører et transportbånd varerne

videre til en forsendelsesstation, hvor

de klargøres til rettidig udlevering.

„SSI Schäfer præsenterede ideen med

et fuldautomatisk lager efter princippet

”goods-to-man”: Det var en ny løsning

for os, men den viste sig at være utrolig

ydedygtig. Den har gjort det muligt for os

at forbedre vores effektivitet og optimere

vores lagerkapacitet“, udtaler Dušan Materna,

CEO hos New Wave. „Nu råder virksomheden

over et ekstremt moderne og

ydedygtigt logistikcenter.“

3


Bestpractice detailhandel

SSI Schäfer har realiseret et centralt logistikcenter

for den største danske detailhandelsvirksomhed

Coop Danmark

A/S. Et intelligent, omfattende materialeflow-koncept,

ydedygtige anlægskomponenter,

ergonomiske arbejdspladser

og et optimalt tilpasset lagerstyringssystem

medfører nu høj leveringsdygtighed

og hurtige reaktionstider.

Coop Danmark A/S lagrer mere end

9.000 nonfoodartikler – lige fra TV til

computerspil og beklædningsgenstande

– til forsyning af godt 800 supermarkeder

over hele Danmark, på Færøerne og

Grønland. Virksomheden har ca. 35.000

medarbejdere.

Da den danske detailhandler i 2008 besluttede

at omstrukturere sin logistik,

Intelligente plukkestrategier

Med en automatisk materialeflowløsning har Coop Danmark

forbedret gennemløbet, produktiviteten og udvidelseskapaciteten.

skulle syv regionale lagre samles på ét

centrallager i Odense og omlægges til

de mest moderne plukkeprocesser. „På

grund af vores meget heterogene produktudvalg

søgte vi en løsning med intelligent

materialeflow og differentierede plukkestrategier“,

forklarer Coop-lagerleder

John Møller. Ordren på logistikkonceptet

og opførelsen af logistikcentret, lige fra

indrettelsen af et højlager til installationen

af et individuelt tilpasset lagerstyringssystem

(LVS) gik til SSI Schäfer.

Det nye centrallager i Odense har været

omdrejningspunkt for forsyningen af

de mange butikker siden januar 2010.

SSI Schäfer har her opført et højlager i 3

blokke med hver 4 krangange og mere end

36.000 pallepladser til enkeltdyb lagring

af paller med en vægt på op til 1.000 kg.

I alt 12 kraner med en hastighed på op

til 240 m i minuttet sørger i højlageret for

hurtig ind- og udlagring af over 500 paller

i timen.

Samtidig udarbejdede SSI Schäfer lagerstyringssystemet

til det manuelle lager.

Her findes der pallepladser på 3 niveauer til

plukning efter princippet ”goods-to-man”.

„Optimal pladsudnyttelse, høj fleksibilitet,

pålidelig ordreafvikling – alt i alt har

SSI Schäfer skabt en meget effektiv løsning,

som ikke bare har forbedret vores

gennemløb og processikkerhed, men

også skabt kapacitet til yderligere udvidelse

af vores forretningsområder og

plads til nye aktiviteter“, sammenfatter

John Møller.

Pistor, førende handelsvirksomhed for

bageri-konditori-confiseur-branchen i

Schweiz, er i dag den eneste uafhængige

grossist i landets gastronomisektor. Pistors

kunder profiterer af et omfattende varesortiment

inden for områderne bageri, køkken,

café, restaurant, kiosk og butik.

Som følge af virksomhedens valgte vækststrategi

og ønsket om at være den bedste

på alle områder, havde Pistor nået grænsen

for sin kapacitet. Det var blevet tid til

at vove et nyt, stort skridt, og på det grundlag

besluttede man sig for at foretage den

største investering i virksomhedens historie:

Nybyggeriet af et topmoderne distributionscenter

(„WUZ West“) med en gangbro

som forbindelse til det eksisterende lager

med små enheder. Der var tale om et kvantespring,

som virkelig krævede en kompetent

partner – Salomon Automation.

Pistors langsigtede målsætning er at have

et altomfattende sortiment. Derfor skulle

det nye distributionscenter i Rothenburg

(CH) optimere plukkeprocesserne og vareforsyningen,

sænke gennemløbstiderne og

de variable omkostninger, have ergonomiske

arbejdspladser og danne grundlag for

fremtidige udvidelser. I den forbindelse var

det yderst vigtigt at kunne integrere det eksisterende

lager med små enheder under

normal drift.

Det store spring

Salomon Automation har som hovedentreprenør realiseret

den største logistikinvestering i handelsvirksomheden Pistor

AG‘s historie. Logistiksoftwaren WAMAS ® sørger nu for en

dynamisk vareomsætning.

De mere end 8.000 forskellige artikler

indlagres nu automatisk i højlageret, alt

efter behov, og transporteres dynamisk

til plukkefronten – anlæggets pulserende

midtpunkt. Diversiteten og artiklernes forskellige

størrelser kræver et særlig fleksibelt

plukkesystem. Derfor blev højlageret

konstrueret til anvendelse med paller, små

beholdere og bakker. Der blev også taget

hensyn til det brede sortiments forskellige

krav – varerne lagres i henhold til temperaturfølsomhed.

Plukningen af varerne foregår til rullebeholdere

i 8 oplyste plukketuneller i højlageret,

efter princippet „først det tunge, så

det lette“. Lagerstyringssystemet WAMAS

beregner processen præcist på forhånd

og afstemmer den med kørselsplanen for

den følgende dag. Der kan håndteres i alt

12 forskellige kundebestillinger per plukkeenhed.

Det medfører en maksimal plukkeydelse

på over 400 tons per dag.

Samtidig sendes de nødvendige artikler fra

smådelslageret overfor til opmarchområdet.

Efter automatisk vikling kører pallerne

på transportanlægget til vareudleveringen.

Den store fordel i forhold til tidligere er, at

WAMAS centralt organiserer de forskellige

systemer i det højtydende anlæg. Et

specielt højdepunkt var det innovative sik-

Bestpractice detailhandel/levnedsmiddel

kerhedskoncept med sikkerhedsstyring af

alle anlæg, som her blev implementeret for

første gang.

Det højteknologiske anlæg „WUZ West“

sikrer nu Pistor AG kontinuerlig vækst, mulighed

for udvidelse af sortimentet og medfører

en klar konkurrencefordel. Dermed er

virksomheden klar til at møde fremtidens

udfordringer, og efter den officielle indvielse

begyndte man allerede at planlægge

yderligere udvidelser.

4 5


IT-systemer

SSI Schäfer forbedrer sin kompetence

inden for it-nøgleteknologi

SSI Schäfer udvider sine kompetencer inden for it-systemer til

også at omfatte maskinel vision-teknologi. De teknologiske

fordele ved industriel billedbehandling i forbindelse med

automatisering og kvalitetskontrol kommer kunderne til gode

gennem innovative produkter og en yderligere reducering af

grænsefladerne.

Industriel billedbehandling er blevet en

nøgleteknologi inden for automatisering.

I medicinal- og bilindustrien er anvendelsen

af denne teknologi blevet standard til

kontrol af sikkerhedskritiske komponenter.

SSI Schäfer har arbejdet med maskinel vision-teknologi

i mere end fire år. Inden for

områderne maskinelt syn, maskinstyring

og logistikprogrammer har SSI Schäfer

allerede udviklet talrige innovationer til

automatiseret plukning, sekventering og

kvalitetssikring, f.eks. Schäfer Case Picking,

SSI Order Verifier og Schäfer Robo

Pick. Virksomheden har oparbejdet en

omfattende knowhow på området, som er

enestående i branchen.

Inden for industriel produktion og intern

logistik kan teknologien anvendes til alt

lige fra fuldautomatisk palletering og

depalletering, sekvens-, placerings- og

orienteringsovervågning under løbende

processer til kvalitetssikring, inklusiv

komplet dokumentation og sporbarhed.

Resultatet for brugeren: Effektivt automatiserede

og kontrollerede produktionsprocesser.

Kvalitetssikring og plukning bliver

integreret til én proces, hvilket medfører

minimerede fejlmarginer og en betydelig

reducering af omkostningerne til personale,

energi og fragt.

SSI Schäfers billedbehandlingsteknologier

er udviklet som autonomt fungerende

undersystemer med fleksibel grænsefladearkitektur.

Det muliggør en lang række

integrationsmuligheder i de interne logistiksystemer

fra SSI Schäfer. Dermed kan

systemerne ikke blot integreres direkte i

eksisterende anlæg, men også nemt og

hurtigt tilpasses til forandrede produktionsprocesser

og nye modeller.

Takket være intelligent

„TeachIn“ kræver teknologien

ingen omfattende indlæring

af de produkter, der

skal bearbejdes.

Fordele og resultater

• Drift af distributionscentre, som fuldautomatisk

plukker og udleverer en kundetilpasset

blanding af produkter

• Effektivt automatiserede og kontrollerede

plukke- og transportprocesser

• Integration af kvalitetssikring og plukning

med minimerede fejlmarginer og en betydelig

reducering af omkostninger til

personale, energi og fragt

• Teknologiske fordele gennem en yderligere

reducering af grænseflader

• Besparelsespotentiale, som medfører en

hurtig tilbagebetalingstid

• Yderligere nyudvikling af anlæggets funktionalitet

med merværdi for kunderne

• Fuldautomatisk kontrol og dokumentation

af færdigplukkede ordrer – fås også

som udvidelse af eksisterende distributionsanlæg

Endnu mere effektiv palletering

med pakkemønster-generator

Med udviklingen af virksomhedens

egen pakkemønster-generator har

SSI Schäfer endnu en gang fastslået

sin position som specialist inden for

automatiserings-it. Det nye softwaremodul

„Schäfer Pack Pattern Generator“

(SPPG) udnytter det samlede

optimeringspotentiale ved pakning af

paller i fuld eller delvist automatiserede

case pickingsystemer, og styrer alt

lige fra pakketæthed og den indre orden

på pallerne til en lang række stabilitetskriterier.

SPPG har i praksis allerede

vist sig som en succes i flere anlæg.

Kørselsoptimering, bedre udnyttelse af

lastrum og filialtilpasset pakning af paller

giver mulighed for besparelser og

optimerer graden af service ved afvikling

af ordrer. I den forbindelse står distributionscentre

inden for handelslogistik over

for specielt store udfordringer med henblik

på deres ofte meget diversificerede

artikelspektrum. Bare den computerbaserede

beregning af alle teoretisk mulige

pakkekombinationer på en filialtilpasset

palle ville, pga. de mange produkter,

kræve et enormt regnearbejde, der slet

ikke ville fungere i praksis.

Til optimering af den fuldautomatiske

palletering i henhold til specifikke kun-

debehov har SSI Schäfer derfor udviklet

SPPG i eget regi. Som softwaremodul til

lagerstyringssystemer muliggør generatoren

ting, der tidligere var utænkelige:

Den beregner online hurtigt den optimale

palleopbygning og giver oplysningerne

videre til lagerstyringssystemet. Så begynder

den operative proces. Brugeren

af generatoren kan fastlægge prioriteter

for optimeringen af hver enkelt plukkeopgave.

Resultatet: SPPG muliggør fuldautomatiserede

processer til ordreafvikling,

inklusive palletering, selv ved et meget

heterogent artikelspektrum, hvilket

ofte er tilfældet i handelsvirksomheder.

Det sænker omkostningerne Pallernes

forbedrede stabilitet medfører færre

beskadigelser af varerne og højere kundetilfredshed.

Og sidst men ikke mindst

sørger softwaremodulets algoritmer for

en optimal pakketæthed og bedst mulig

pladsudnyttelse under transport.

Det er desuden værd at bemærke, at

den samlede pakning af pallerne med

SPPG foregår med et vision-system til

styring af materialeflowet. På den måde

udnyttes pakkesoftwarens fleksibilitet

fuldt ud, uden at være afhængig af nogen

form for etiketter eller mærkater.

IT-systemer

Det store overblik

SAP-specialisterne fra SSI Schäfer,

Giebelstadt, hjælper kunderne med tilrettelæggelse

og optimering af deres

interne logistik og tilbyder ud over den

velfungerende hardware også objektiv

rådgivning mht. planlægning og implementering

af informationsteknologi.

„Specielt i forbindelse med SAP/ERPsystemer

har kunderne et stort behov for

afklaring om, hvorvidt deres eksisterende

materialeflow- og styringssystemer kan

integreres i SAP eller tilsluttes SAP“,

fortæller Michael Vollmuth, afdelingsleder

for SAP-rådgivning hos SSI Schäfer.

Informationsteknologi er en af SSI Schäfers

kernekompetencer som totalleverandør.

Der fokuseres særligt på it-løsninger, som

SAP medfører for lagerstyrings- og materialeflow-systemer.

Det gælder specielt SAP

SCM EWM, der som standard også omfatter

materialeflowfunktioner og kan tilpasses

fleksibelt til de pågældende processer

ved hjælp af parametrisering og skalering.

Virksomhedens SAP-rådgivning

arbejder på at udvikle bæredygtige

migrations-

og it-koncepter til

kunderne i forbindelse

med renovering,

ombygning

og nybyggeri. Her

vises blandt

andet, om og

hvordan bestemtematerialeflow-

og

styringssystemer

kan

integreres

i SAP

E W M ,

hvilke teknologiske

skridt

og grænseflader, der kræves, og

hvor der kan tilsluttes medier direkte. „Afhængig

af kundens specifikke behov kan

man dermed realisere individuelt tilpassede,

rentable løsninger baseret på standardsystemer

i forskellige SAP-scenarier

og -systemer“, sammenfatter Vollmuth. „Vi

viser kunderne objektivt, hvad der er muligt

med deres eksisterende SAP-infrastruktur

samt hvad man kan opnå med udvidelser

- og vi tager os også af implementeringen,

hvis det ønskes.“

6 7


Bilbranchen

SSI Schäfer, Neunkirchen, har udviklet

et nyt lagersystem med firedobbelt

dybde til særlig effektiv lagring af hjul og

dæk: Wheelmagazin – 4 dynamic. Den

store interesse hos kunderne beviser, at

SSI Schäfer endnu engang har ramt plet

med dette produkt.

Hjul og dæk er et område, der får mere og

mere betydning for bilhuse. Der er generelt

et faldende behov for reparationer af

biler. Samtidig bliver der længere mellem

de nødvendige eftersyn. Resultat er, at der

bliver længere og længere mellem besøgene

på værkstedet.

SSI Schäfer, Neunkirchen, har realiseret

et nyt dæklager for Porsche. Det nye

Wheelmagazin – 4 dynamic lagrer nu

effektivt og på meget lidt plads dæksæt

med en værdi på op til 7.000 euro.

Porsche-forhandleren i Midttyskland kan

med det nye system helt leve op til kundernes

strenge krav.

Porsche er formodentlig den mest elegante

racerbil på markedet. Firmaets unikke

kvalitetskrav har medført, at ca. 70 % af

alle producerede modeller stadig kører

den dag i dag. Sportsvogne har stadig en

enorm fascinationskraft. Forhandleren

sælger omtrent 110 nye modeller om året,

foruden 30-40 demonstrationsvogne og

120 brugte køretøjer.

Hvis man kører Porsche, forventer man

hurtige og præcise reaktioner og førsteklasses

ydelse. Medarbejderne i Porsche

Zentrum stiller de samme krav til sig

selv. Forhandleren er kendt for altid at

over-raske sine kunder positivt og står for

kompetent rådgivning, fagligt korrekte reparationer

og service på højeste niveau.

Hurtigt dækskifte... ... med Wheelmagazin – 4 dynamic

Men hvis en forhandler har et godt tilbud

på hjul og dæk, kommer kunderne to

gange om året i de lande, hvor der bruges

vinter- og sommerdæk. Det medfører

desuden muligheder for eftersalg. På den

baggrund er mange forhandlere begyndt

med ikke bare at tilbyde dækskifte, men

også lagring, vask og løbende kontrol med

protokolføring. Men hvor skal man gøre af

alle de dæk? Tit har man i forvejen ikke

særlig meget plads. Desuden kræves der

korte afstande og plukketider i de årstider,

hvor dækkene skal skiftes.

Ny indretning af bilhus Det kører som smurt

Det indebærer selvfølgelig også omfattende

dæk-management. ”Før i tiden lagrede

vi dækkene i 3 containere, men med 200

sæt dæk havde vi simpelthen ikke mere

kapacitet. Traditionel lagring var ikke

med i vores overvejelser”, fortæller Hans

Jürgen Klingelhöfer, forretningsfører hos

Porsche Zentrum. Der var brug for en ny,

pladsbesparende og effektiv løsning. Der

skulle samtidig tages hensyn til, at dækkene

til forskellige modeller har forskellige

størrelser. ”SSI Schäfer realiserede et passende

anlæg for os på bare 3 dage.”

I en ny 7 x 20 meter stor container lagres

der nu ca. 220 dæksæt ved siden af værkstedsområdet

– i firedobbelt dybde med ét

sæt pr. række. I alt står der nu lagerpladser

til 345 dæksæt til rådighed. Dermed

har Porsche reduceret pladsbehovet med

to containere og samtidig skabt tilstrækkelig

kapacitet til fremtiden.

Meget lidt pladsbehov, ideel lagring, korte

afstande og hurtig, ergonomisk ind- og

udlagring! ”Det var den helt rigtige beslutning

at vælge dæklageret fra SSI Schäfer”,

udtaler Klingelhöfer begejstret. Med det

nye system kan Porsche tilbyde sine kunder

perfekt hjul-/dæk-management med

kapacitet til fremtiden. Det er med til at

bane vejen for Porsche Zentrums fremtidige

vækst.

Til det formål har SSI Schäfer udviklet det

nye Wheelmagazin – 4 dynamic. Det udmærker

sig specielt ved sin meget pladsbesparende

lagring i firedobbelt dybde og

er dermed et godt alternativ til mobilreoler.

Med det nye system kan man spare op til

40 % plads.

Når det er tid til at skifte dæk, viser reolen

sig at være specielt praktisk takket være

rullelisterne, som medfører hurtig, komfortabel

og ergonomisk betjening over korte

afstande. Desuden lagres et sæt dæk

komplet i én kanal. Det reducerer risikoen

for forvekslinger.

Et nyt dæklager med firedobbelt dybde

fra SSI Schäfer, Østrig, medfører perfekt

dækservice hos Mercedes Harb, Weiz

(A). Det nye pladsbesparende lager i silokonstruktion

er, helt efter bilforhandlerens

forventninger, blevet integreret i

virksomhedens samlede udseende.

I 1987 tog mekanikeren Josef Harb det

store skridt og grundlagde sin egen virksomhed.

I dag tilbyder Autozentrum Harb

foruden køretøjer fra Mercedes, KIA, SEAT

og Ssang Yong også reservedele, tilbehør,

reparationer og vedligeholdelse. Firmaet

ønsker at opnå høj kundetilfredshed gennem

høj kvalitet. Det kræver også professionelt

dæk-management, og virksomheden

Der kan til

enhver tid

nemt skiftes

mellem de 4

variable kanalbredder.

Og desuden

kræver det

robuste system

ingen vedligeholdelse

og kan både

leveres til inhouse-brug og i

silokonstruktion.

bad SSI Schäfer om at finde en passende

logistikløsning.

Opgaven var klart formuleret: På trods af

de forskellige dækstørrelser, skulle kundernes

dæk og fælge kunne lagres sammen

i sæt. Der fandtes ikke nogen bygning

til lagring af dækkene, så det var nødvendigt

at opføre en ny bygning, som skulle

integreres i den eksisterende konstruktion.

Der viste sig desuden kun at være begrænset

plads. Det lykkedes SSI Schäfer

at realisere projektet på 4 måneder.

SSI Schäfer besluttede sig for at opføre en

22 m lang, 7,5 m bred og 6 m høj væg- og

tagbærende reolkonstruktion, som optisk

Bilbranchen

passede til den eksisterende arkitektur.

Det nye integrerede dæklager medfører

pladsbesparende lagring – sætvis og i firedobbelt

dybde. Nu befinder der sig 900

dæksæt med forskellige bredder og størrelser

i Wheelmagazin – 4 dynamic. Takket

være rullelisterne er ind- og udlagringen

blevet let som en leg.

„Det nye dæklager lever fuldstændig op

til vores forventninger. Pladsudnyttelsen

er fantastisk og det er utrolig nemt at betjene.

Det danner grundlaget for et fremtidsorienteret

dæk-management“, siger

Josef og Manfred Harb, forretningsfører

hos Mercedes Harb.

8 9


Bilbranchen

Med sit store udvalg af artikler til tohjulede

er LeMans Corporation en af de førende

grossister af motorcykelreservedele

og -tilbehør samt beklædning i Amerika.

Nu ekspanderer virksomheden også på

det europæiske marked. LeMans-datterselskabet

Parts Europe valgte at placere

sit nye centrallager i Konz, i nærheden af

Trier. Efter projektets afslutning er lagerets

omfang ca. 45.000 m².

Det europæiske centrallager har været i

drift siden 2010. Over 10.000 kunder mellem

Atlanterhavet og Uralbjergene, Nordkap

og Mellemøsten skal i de kommende

år forsynes herfra. Til det formål opbevarer

Parts Europe 150.000 artikler fra mange

forskellige producenter på lageret. Der kan

plukkes op til 2.500 forsendelser i timen.

SSI Schäfer-gruppen præsenterede en

overbevisende løsning med stålkonstruk-

tionen, en innovativ transportteknik, som

kan transportere det samlede heterogene

spektrum af plukkede artikler, intelligent

it og en specielt tilpasset projektrealisering

uden grænsefladekonflikter med de

eksisterende konstruktioner. Processerne

styres af lagerstyringssystemet WAMAS

og Convey. Anlægget omfatter 4 km transportanlæg,

og der blev anvendt mere end

800 tons stål til opførelsen af reol- og mezzaninanlæggene.

Lageret er opdelt i 4 områder: Dæk, smådele,

farligt gods og helpaller. Volumengods

lagres i et separat område. Vareleveringerne

registreres og opdeles med

WAMAS. Produkterne føres derefter videre

på det gennemgående transportbånd, der

afleverer varerne på de lagerplaceringer,

som lagerstyringssystemet har fastlagt.

Som plukkelager til smådelslagring anvendes

der et mezzaninanlæg i 4 etager med

SSI Schäfers synergieffekter

forbedrer din

Effektivitet

Hurtig levering af motorcykeltilbehør

SSI Schäfer-gruppen har realiseret et komplekst koncept for intern

logistik for Parts Europe, distributør af motorcykeltilbehør.

Takket være et optimalt samspil mellem stålkonstruktionen,

innovativ transportteknik og omfattende it-systemer medfører

denne løsning en høj grad af leveringsdygtighed og pålidelig

ordreafvikling.

integreret hængende varelager og 16.000

lagerpladser til motorcykelbeklædning.

Det 3.100 m² store dæklager med 6.720

lagerniveauer udgør mezzaninanlæggets

kerne. Artikler i original indpakning flyttes

med gaffeltruck til helpalleområdet der

har ca. 1.900 pallepladser. Til lagring af

farligt gods er der indrettet et separat hyldereolanlæg

R 3000 med én etage.

Registrering af vareleveringer via leverandørkode,

pick-to-box-plukning i forsendelseskasser,

volumenoptimering ved forsendelse

og transportteknik – Parts Europe

har fra starten valgt at satse på en effektiv

løsning. Det pålidelige, tillidsfulde samarbejde

under projektet og det topmoderne

anlæg, der er udviklet til Parts Europes

behov, danner nu grundlag for virksomhedens

fortsatte vækst i Europa.

Godt sorteret og mobilt

SSI Schäfer demonstrerer med „Fulfilment Factory“, hvordan

processer inden for intern logistik fra B2B- og B2C-anvendelser

smelter sammen i ét anlæg.

Nu til dags kan kunderne tit vælge, om de

vil købe en artikel i en forretning eller bestille

den via postordre. Det er en stor udfordring

for distributionscentre, da der er

store forskelle på de logistiske krav og karakteristika

for direkte levering til slutkunderne

og salg i filialer eller engroshandel.

SSI Schäfer præsenterer med ”Fulfilment

SSI Schäfer fik til opgave at optimere

Longchamps logistikcenter i Segré,

Frankrig. De to virksomheder fandt i fællesskab

frem til en skræddersyet løsning

til plukning og automatisering af kundebestillinger.

Anlægget, der styres af

logistiksoftwaren Convey, forøger produktiviteten

og har medført en væsentlig

kvalitetsforbedring.

Longchamps historie begyndte i 1948, da

Jean Cassegrain begyndte at sælge sine

piber med et læderetui. I 1955 udvidede

han sit produktudvalg og specialiserede

sig i produktionen af lædervarer. Sådan

skete det, at familievirksomheden fik sit

gennembrud som en af de helt store lædervareforhandlere.

Alle produkter, der fremstilles af Longchamp,

leveres nu til logistikcentret i Se-

Factory” en række helt nye produktmoduler

til kombineret ordreafvikling for

forskellige distributionskanaler. Den nyudviklede

enkeltprodukt-transportør, der

allerede er patentanmeldt, og sorteringsteknologien

er udviklet til at kombinere

intern logistik til levering til slutkunder

(B2C) og filial- og engroshandel (B2B) i én

„pick and pack“ til luksus-lædervarer

gré. For at gøre vareflowet endnu mere

effektivt besluttede virksomheden sig for

at modernisere og automatisere sit plukke-

og forsendelsessystem. Ordren gik til

SSI Schäfer, Frankrig.

Den særlige udfordring ved projektet var at

udvikle en løsning, der ikke bare kunne sikre

emballering i henhold til enkelte reoler,

men også ordrespecifik sammensætning

af kolli og levering til butikkerne. Desuden

skulle det være muligt at forøge antallet af

forsendelser for at dække sæsonafhængige

svingninger.

Plukkeløsningen „pick and pack“ fra

SSI Schäfer bruges nu hovedsageligt til

emballering af produkter i henhold til enkelte

reoler. Transportanlæg, automatisk

ordrestart og et plukkesystem med radioterminaler

og it-styresystemet Convey

Tekstil og distribution

integreret proces. Fulfilment Factory kan

fleksibelt tilpasses de logistiske behov

hos brugere fra forskellige brancher hvad

angår artikelspektrum, leveringsomfang,

fordelingen mellem forskellige distributionskanaler

samt antallet og strukturen

af plukkeopgaver. Som noget helt nyt gør

systemet det muligt at kombinere omfyldning,

produktsortering, og sammenføring

af ordrer efter princippet ”goods-to-man”

på en økonomisk rentabel måde.

Modulsystemet omfatter: Lager, ergonomisk

og logistik optimeret batchplukning,

conveyor teknologi-moduler til

pladsbesparende og effektiv buffering og

sortering af artikelplukningen. Ligeledes

inkluderet er arbejdspladser til den integrerede

tilordning af ordrer, pakning samt

tilslutning til forsendelse, som option inklusive

forsendelsesbuffer.

Takket være anvendelsen af standardiserede

systemkomponenter og et specielt

bæresystem er det muligt at videreudvikle

transporten af både enkeltprodukter og

flere artikler med integreret anlægsteknik.

Desuden er Fulfilment Factory meget

velegnet til processer med behandling af

returvarer, som på mange områder er blevet

en af hovedopgaverne inden for distributionslogistik.

medfører nu optimal transport på lageret

og ideelle plukkeprocesser.

10 11


Bestpractice industri

Lysteknik sikrer varme i de

kolde måneder

Med indførelsen af lysstyrede plukketeknikker

til plukning og montage har

Danfoss, Danmark, forbedret proces-

og kvalitetssikkerheden væsentligt

inden for området højtrykssystemer.

Anlægget fra SSI Schäfer er direkte forbundet

med SAP og må siges at være en

high-end-løsning.

Alle, der skruer op for en radiatortermostat

i de kolde måneder, bruger en opfindelse,

der stammer fra den danske producent

Danfoss. Virksomheden, der blev

grundlagt i 1933, er i dag en af verdens

førende producenter af reguleringsteknik

til varmebranchen og er en af de helt store

på området højtrykspumper med meget

lille vedligeholdelsesindsats. Da Danfoss

begyndte at planlægge optimeringen af

deres lager, blev der foruden forbedringen

af arbejdspladser fokuseret specielt

på at opnå en forøgelse af processikkerheden.

Ordren gik til SSI Schäfer, Danmark.

Alt efter størrelse, bliver der på hovedsædet

i Nordborg fremstillet mellem 20

og 40 højtrykspumper per døgn. Til det

„SSI Schäfer har udviklet en løsning,

som opfylder de strenge

danske krav til ergonomi og arbejdssikkerhed

og som takket

være den direkte tilslutning til

vores it-systemer har medført

en utrolig høj processikkerhed

og gennemsigtighed for komplet

dokumentation“, fortæller Sven

Wohland, Change Agent hos

Danfoss.

formål lagres der omtrent 400 forskellige

enkeltdele på montagefabrikken.

Montageordrerne udleveres nu direkte til

e-pick-plukkesystemet af SAP-systemet, i

henhold til produkt- og ordrespecifikation-

er. Dette kommunikerer så med lagerstyringssystemet

og starter plukningen

af de nødvendige materialer fra tre gennemløbsreoler.

Her plukkes delene efter

Pick-by-Lightinstruktioner uden papir,

hvorefter de bekræftes og udleveres ved

montagepladsen.

Når udleveringen af alle nødvendige dele

er gennemført, frigiver systemet montagen

af den pågældende pumpe. Medarbejderen

vælger ordren på en skærm ved

arbejdspladsen, hvorefter lagerpladsen

for de dele, der skal bruges, lyser op i den

rigtige rækkefølge til plukning og montage.

Billeder af de enkelte montagetrin,

der er gemt i systemet, viser arbejdsprocessen

skridt for skridt. Bekræftelser på

lyspanelet og touchskærmen giver i den

forbindelse høj processikkerhed og optimale

montageresultater. Takket være tilslutningen

til lagerstyringssystemet overvåges

bestanden i gennemløbsreolerne

løbende, og der bestilles automatisk opfyldning,

når det bliver relevant.

Nogle gange er den nemmeste

løsning også den bedste

Grupo Thisa – Gavias, Alcalá de Henares i Spanien, har helt

uden automatisering optimeret deres processer med en

manuel lagerløsning fra SSI Schäfer – og skabt tilstrækkelig

kapacitet til fremtidens udfordringer.

Grupo Thisa – Gavias har etableret sig

som en af de førende virksomheder for

salg af VVS-materialer i Spanien. Centrallageret

i Alcalá de Henares lagrer

omkring 12.500 artikler og forsyner 86

salgssteder. For at sikre et problemfrit

vareflow fik SSI Schäfer, Spanien, til opgave

at udvikle og realisere en effektiv

logistikløsning.

Projektet afspejler synergieffekterne inden

for virksomhedsgruppen, som gør

det muligt at finde den ideelle løsning til

den enkelte kunde. Grupo Thisa – Gavi-

as tenderede i begyndelsen til at vælge

et automatisk miniloadlager. En objektiv

dataanalyse fra SSI Schäfer viste dog, at

den nemmere, billigere løsning var bedre

i dette tilfælde.

Resultatet er et 9,86 m højt hyldereolanlæg

i 4 etager, der optimerer processerne

og forhindrer hyppige flaskehalse

under plukningen. De 1.180 reolsektioner

indeholder p.t. kun ca. 5.000 artikler.

Dermed har løsningen rigelig kapacitet

til fremtiden og garanterer en langsigtet

forbedring af lagereffektiviteten.

Bestpractice industri

Succesfuld tilpas-

ning af logistikken

Med et individuelt udviklet logistikkoncept

fra SSI Schäfer, Neunkirchen, har

Max Mothes GmbH, Düsseldorf, igen udvidet

sit logistikcenter i Neuss-Uedesheim.

Max Mothes har siden 1918 beskæftiget sig

intensivt med mekaniske forbindelseselementer.

Det kræver præcis planlægning af

de logistiske processer altid at kunne levere

kundernes bestillinger til tiden. Korte veje,

effektiv lagring og transparente processer

er i den forbindelse absolut nødvendige.

Derfor satsede Max Mothes på en konsolidering

af de decentrale logistikstrukturer

og sammenlagde indtil slutningen af 2010

samtlige lager- og distributionsfunktioner i

Neuss. Der blev tilføjet endnu en hal til de 4

eksisterende lagerhaller.

I det nye lagerområde på ca. 2.800 m² sørger

et skræddersyet hyldereolanlæg R 3000

i 3 etager samt en pallereol PR 600 for moderne

lagring og plukning af varerne.

Med den nye løsning har Max Mothes skabt

forudsætningerne for at kunne afvikle de logistiske

opgaver med en høj grad af produktivitet

og fleksibilitet. Gennem centralisering-

en har virksomheden allerede nu opnået en

tidsbesparelse på 3 dage.

12 13


Virksomhedsnyheder

Et festfyrværkeri af innovationer

Den interne logistikbranches Oscar-uddeling – CeMAT! Med

et sandt festfyrværkeri af innovationer satte SSI Schäfer nye

trends og viste endnu engang, hvorfor virksomhedsgruppen er

branchens førende på verdensplan.

1.084 virksomheder, 1.000 verdensnyhed-

er og 58.000 besøgende fra 38 lande.

I 5 dage stod messen i Hannover helt i

den interne logistiks tegn. Det handlede

hovedsageligt om temaet „Sustainability

– bæredygtighed“. For SSI Schäfer var

CeMAT 2011 en stor succes i alle henseender.

Messen beviste, at den interne

logistikbranche helt har overstået krisen.

Virksomheden imponerede med en præsentation,

som satte trends og krævede

Pris til SSI Order Verifier

SSI Schäfer vandt MM Logistik-Award

på dette års CeMAT for verdensnyheden

SSI Order Verifier. Innovationen til fuldautomatisk,

nøjagtig kontrol og dokumentation

af vareforsendelser vandt i kategorien

„identifikationsteknologi“ foran en

lang række andre nyskabelser.

En ekspertjury, bestående af redaktører

for magasinet MM Logistik, gennemgik

ansøgningerne kritisk forud for messen.

mange måneders planlægning og hårdt

arbejde! Resultatet var: En innovativ „verden

af effektivitet“. På 2.100 m² præsenterede

SSI Schäfer virksomhedsgruppens

formåen med et spændende koncept. De

besøgende var synligt imponerede af antallet

af produktnyheder, som omfattede

alt lige fra SSI Autocruiser, beholdere og

stålkonstruktioner til den præmierede

SSI Order Verifier. Disse var alle del af 3

integrerede anlæg i et komplet, praksisbetonet

udformet materialeflow. På grund

Efter en bedømmelsesproces i flere etaper

faldt valget på SSI Order Verifier. Prisuddelingen

fandt sted i forbindelse med

CeMAT på den første messedag.

Rudolf Keller (CEO, International Operations, t.v.)

og Ken Fouhy (MM Logistik) ved prisuddelingen.

af den høje innovationsgrad blev verdensnyheden

Fulfilment Factory fremvist i et

lukket rum, hvor der kun var adgang for

udvalgte besøgende.

Efter en langsom første messedag, steg

antallet af besøgende på standen stærkt

de følgende dage. Karakteristisk for

messen var den høje kvalitet af de nye

kontakter og de mange internationale

besøgende. Mange kom med konkrete

investeringsplaner. Standen viste på ny,

hvad SSI Schäfer står for: Unik innovationskraft

og effektivitet.

SSI Order Verifier –

den fuldautomatiske inspektør

Ethvert distributionslager har som målsætning

at levere fejlfri forsendelser

med komplet dokumentation. Den nye

SSI Order Verifier gør det muligt: Fuldautomatisk,

nøjagtig kontrol af artikler

og dokumentation af vareforsendelser.

Ny udvikling på området billedbehandling

og mekanik har medført denne unikke

løsning til automatisk tælling, identifikation

og dokumentation af artikler. Det fuld-

Nyt niveau af intern transport

Den minder mest af alt om en modeltogbane

– SSI Autocruiser. Mange

besøgende på standen på CeMAT var

fascinerede af det autonome transportsystem,

som lukker hullet mellem

transport med gaffeltruck og transportsystem

ved transport internt i virksomhederne.

Med en maksimal ydelse på op til 600

transportenheder i timen er det skalerbare

system rettet mod anvendelser med

små og mellemstore behandlede mængder

– f.eks. i forbindelse med afhændelse

af produktion, behandling af returvarer eller

håndtering af specialartikler. Der kan

transporteres standardbeholdere, kasser

eller enkeltartikler på op til 30 kg.

Fordelene er meget overbevisende: Sammenlignet

med traditionelle fremgangs-

automatiske system kontrollerer komplette

forsendelsesordrer med en hastighed

på op til 6.000 artikler i timen. Den allerede

patentanmeldte teknologi forbedrer

kvalitetsniveauet af ordreplukningen til

6-sigma-området – det svarer til en fejlfrihed

på over 99,999 %. Uanset om det

drejer sig om engros- eller detailhandel,

ankommer det bestilte produkt 100 % sikkert

til den rigtige kunde. Samtidig opfylder

modulet de lovmæssige bestemmel-

måder sparer man op til 50 % af omkostningerne

og reducerer energiforbruget

med over 80 %. Samtidig koster et typisk

Autocruiser-anlæg mindre end en tredjedel

af prisen for traditionel transportørteknologi

og kan nemt betjenes uden

specialviden.

Systemet består af en autonom, selvdrevet

transportbærer, som er udstyret med

et skinnenet med ladeenheder. Skinnesystemet

kan planlægges frit både i

længden og udformningen og kan dermed

forbinde flere forskellige arbejdspladser,

bygningsområder eller produktions- og lagerområder.

Der kræves ingen yderligere

tilslutning til it eller transportteknik end

almindelige stikkontakter.

Produktnyheder

ser for track & trace-sporing og danner

grundlag for en omfattende forsendelsesdokumentation

samt gennemgående oprindelsescertifikater

(Pedigree Law).

Kontrolmodulet køres som stand-alonestation

i materialeflowet eller integreres

i transportsystemet direkte efter plukningen.

SSI Order Verifier kan tilpasses til

et utal af forhold lige fra nye stregkodevariationer

i 1D eller 2D til RFID-teknologi.

Typisk forløb: Beholderne med de plukkede

artikler til en ordre tømmes på kontrolstationen

og adskilles automatisk på

en bæltetransportør. Derefter registrerer

systemet enkeltdelenes stregkoder. Dokumentationen

af produkter uden stregkoder

foregår med fotoregistrering. Takket

være industriel billedbehandling er

det muligt at kontrollere alle artikler for

antal, type, holdbarhedsdato og tegn på

forfalskninger. Ved hjælp af informationsteknologi

sammenlignes de registrerede

data så med ordrelisterne. Artikeldata

og billeder gemmes i it-systemet til dokumentationsformål.

Resultat: Høj gennemsigtighed og processikkerhed

uden nævneværdige ændringer

af de eksisterende lagerprocesser.

Tilbagebetalingstiden ligger typisk på

under to år.

14 15


Bestpractice levnedsmiddel

Dybfrosne og jordskælvssikre

sydamerikanske frugter

Den sydamerikanske frugtproducent Ditzler Chile Ltda. har

taget sit nye, delvist automatiserede palle-mobilreolanlæg i

brug. Projektet var vanskeligt på grund af de høje krav til

jordskælvssikring.

„Mine forventninger til projektet

blev mere end opfyldt. Også

under de svære betingelser i

forbindelse med den krævede

jordskælvssikring kunne jeg

regne med SSI Schäfer“, udtaler

Bruno Ditzler, indehaver af Louis

Ditzler AG.

Ditzler Chile Ltda. er et datterselskab af

Louis Ditzler AG med hovedsæde i Möhlin,

Schweiz. Den sydamerikanske afdelings

kerneområde er produktion af frugt til forsyning

af engrosvirksomheder og detailhandelen.

Alene mellem februar 2010 og januar

2011 blev Chile ramt af to meget store og

en lang række mellemstore jordskælv. De

statslige standarder for jordskælvssikkert

byggeri er derfor meget strenge. De ansvarlige

hæfter selv for dokumenterede

mangler. Som forebyggende foranstaltning

kontrolleres alt nybyggeri – det gælder

også lager- og reolanlæg – af eksperter i

henhold til strenge retningslinjer.

SSI Schäfer har allerede udført andre

jordskælvssikre og afprøvede projekter

i Chile. Derfor gav den sydamerikanske

frugtproducent SSI Schäfer ordren på

opførelsen af et delvist automatiseret palle-mobilreolanlæg.

Til realiseringen af denne

løsning videreudviklede SSI Schäfer

sit koncept til jordskælvssikring og skabte

dermed nye, optimerede standarder for

mobilreoler i områder, der trues af naturkatastrofer.

Takket være modulopbygget

lagerteknik er løsningen skalerbar og kan

tilpasses den eksisterende jordskælvsrisiko.

Den chilenske frugtproducents nye fryselager

ligger nu langt over standarden for

jordskælvssikring. Mobilreolanlæggets

godt 10.000 pallepladser er opdelt i to

halvautomatiserede anlæg med henholdsvis

16 og 17 dobbeltsidede lagervogne.

Frugtproducenten anvender bevidst kun

ca. 10 % af det nye anlægs kapacitet til

sin egen høst. De godt 9.000 resterende

pallepladser udbyder Ditzler som lagerlogistik-tjeneste

til andre virksomheder i

branchen, og har dermed åbnet et nyt forretningsområde.

Familie Birkenhof har med lidenskab og

tradition beskæftiget sig med fremstilling

af snaps og likør af høj kvalitet i mere end

160 år. Destilleriet tog i 2007 et modigt

skridt ind på et hidtil ukendt område:

Whiskybrænding. Nu ønsker virksomheden

at udvide sit engagement på området

yderligere.

„Til vores forehavende havde vi brug for et

nyt, sikkert lager, hvor whiskyen over læn-

Okeanos Food Co., Ltd, Thailand, valgte

SSI Schäfer, Thailand, til at udvikle og

realisere et lagersystem til deres nye fryseområde.

Okeanos Food Co., Ltd er et datterselskab

af Pakfood, en af Thailands største virksomheder

inden for bearbejdning af fisk

og skaldyr samt fremstilling af færdigretter.

Virksomheden sælger mere end 100

produkter på verdensplan, blandt andet til

USA, Japan og EU.

Det nye ca. 12.000 m² store anlæg i Samutsakorn

er nu udstyret med et fryseområde

med minus 25° C takket være 3 nye

Ny tradition på gamle fade

Nydelse for alle sanser –Birkenhof-brænderiet i Nistertal har

bygget et nyt lager. Resultatet er et anlæg, hvor forskellige

whiskysorter kan modnes år efter år for at udfolde deres

fulde smag.

gere perioder kunne få lov til at udfolde

sin fulde smag“, fortæller Steffi Klöckner,

forretningsfører på Birkenhof-brænderiet.

Ordren gik til SSI Schäfer, Neunkirchen.

Modningstiden er et af de vigtigste kvalitetskendetegn

for god whisky. Ved dette

projekt handlede det derfor ikke om at

opnå hurtige ind- og udlagringsprocesser,

men mere om at finde en ideel løsning

til lagringen af et produkt, der ikke skal

Lagring af friske fisk og skaldyr

integrerede systemer fra SSI Schäfer. Varerne

lagres i et mobilreolanlæg med mere

end 16.000 pallepladser samt i en række

dybdestablingsreoler og en pallereol.

Den nye løsning blev udviklet på 13 måneder

i tæt samarbejde mellem begge virksomheder.

En række forskellige analyser,

baseret på det foreløbige budget og den

perfekte pladsudnyttelse, skulle medføre

det ideelle anlæg til anvendelse med et

stort antal forskellige produkter. Med deres

nye lagerrum er det lykkedes Okeanos

at forbedre effektiviteten, produktiviteten

og tilgængeligheden betydeligt.

bevæges i længere tid. Desuden skulle

lageret kunne udvides yderligere gennem

de næste årtier. Hvert enkelt træfad

har en unik størrelse, form og overflade.

Derfor er det ikke muligt at tildele faste

lagerpladser på forhånd. Denne blandede

lagring krævede en høj grad af fleksibilitet

af det nye lager.

Siden december 2010 er Fading Hill-whiskyerne

blevet lagret på 100 traditionelle

sherryfade i et nyt 100 m² stort lager – i

pallereoler af typen PR 350. Fadene med

de forskellige størrelser, der vejer mellem

100 og 500 kg, bliver lagt direkte på

tværbjælkerne og fastgjort med trækiler.

Tildelingen af lagerpladser er fleksibel og

kan tilpasses efter behov. Hvert år tilføjes

der mellem 30 og 40 nye fade. I alt kan

der lagres op til 400 mellemstore beholdere.

Med den nye pallereol har SSI Schäfer

skabt et tidsløst lager, hvor enhver whisky

har ro til at modne under ideelle betingelser.

„Lagringen af træfadene er

simpelthen perfekt. Takket være det nye

anlæg med den individuelle udformning

og usædvanlige anvendelse er det lykkedes

os at skabe grundlaget for yderligere

vækst“, sammenfatter Steffi Klöckner.

17


Virksomhedsnyheder

Fokus på slut-

kunder

Med en ny afdeling for automatiserede

totalsystemer er hovedsædet for

SSI Schäfer, Neunkirchen, nu også fuldt

automatiseret. Her bliver der specielt

fokuseret på mellemstore virksomheder.

Tidligere stod de tre datterselskaber

SSI Schäfer Noell, SSI Schäfer Peem og

Salomon Automation for komplekse automatiserede

løsninger hos SSI Schäfer. Og

det gør de stadigvæk. Men samtidig har

SSI Schäfer besluttet at udvide sit tilbudsspektrum

yderligere. Med den nye salgsafdeling

for „automatiserede totalsystemer“

beskæftiger hovedsædet i Siegerland sig

nu også med automatisering.

Med den nye afdeling ønsker SSI Schäfer

hovedsageligt at tiltrække mellemstore

virksomheder, der befinder sig mellem

forskellige løsninger. Altså virksomheder,

der beskæftiger sig med valget mellem et

manuelt anlæg eller en automatiseret løsning.

Mens datterselskaberne fortrinsvis

realiserer store, komplekse automatiseringsprojekter,

tilbyder SSI Schäfer, Neunkirchen,

foruden automatiske totalsystemer

til mellemstore virksomheder også

halvautomatiske løsninger. Denne strategi

omfatter hovedsageligt slutkunder.

Dermed kan SSI Schäfer tilbyde sine

kunder en endnu mere omfattende rådgivning

og individuelle løsningsmulighed-

er. Det foregår som altid med samme

målsætning: At forbedre effektiviteten.

Et projekt med kant

Fra slutningen af 2011 kommer et nyt, automatisk

pallehøjlager fra SSI Schäfer, Neunkirchen,

til at sørge for effektiv og pladsbesparende

lagring af varerne hos Rudolf

Ostermann GmbH, Bocholt.

Den ekspanderende grossist for snedkervarer

er med over 1.000 bestillinger om

dagen Europas førende postordrevirksomhed

for kanter og beslag. Det konstant voksende

sortiment omfatter bl.a. også værktøj

og maskiner, designelementer samt

indbygnings- og montageartikler.

For at forbedre lagersikkerheden og leveringstiderne

valgte Ostermann i marts

2011 en fremtidsorienteret, fleksibel lagerløsning

fra SSI Schäfer. For grossisten

var det udslagsgivende argument, ud over

forholdet mellem pris og kvalitet, SSI Schäfers

erfaring og kompetence mht. rådgivning

og realisering af SAP-løsninger.

Til lagring og plukning af halvfabrikata og

færdigvarer realiserer SSI Schäfer, Neunkirchen,

i øjeblikket det tilhørende automatiske

pallehøjlager i silokonstruktion

med 10.000 pallepladser til euro- og industripaller

og gitterbokse. Den komplette

materialeflow- og lagerstyring kommer

til at foregå under SAP WM/TRM. Den

fuldstændige integration i den eksiste-

Automatiserede totalsystemer

forbedrer jeres

Effektivitet

rende SAP-infrastruktur hos Ostermann

sparer kunden for yderligere grænseflader

og tilpasningen af disse ved fremtidige

procesændringer. Både ydelsen

og tilgængeligheden er blevet forbedret.

2 kraner af typen Schäfer Compact Crane

med en byggehøjde på ca. 24 m vil for

fremtiden sørge for ind- og udlevering af

varerne. Produkterne transporteres vha.

et palletransportanlæg. Dermed leverer

hovedentreprenøren SSI Schäfer samtlige

komponenter til logistikcentret.

Lagring og plukning med automat

Med LogiMat ® kan SSI Schäfer nu tilbyde

en lagerautomat, der forbedrer lagerets

ydeevne samt effektiviteten og fleksibiliteten

af lager- og plukkeprocesser betydeligt.

Og alt sammen på meget lidt

plads.

Lagerautomater, der arbejder lodret, er en

ideel løsning til steder, hvor der er fokus

på fleksibilitet og optimal udnyttelse af lagerhøjden.

Med LogiMat ® kan SSI Schäfer

nu tilbyde et system, der kun optager

1/10 af den lagerplads, der kræves af

en traditionel statisk lagerløsning. Lagerautomaten

fungerer efter det komfortable

princip ”goods-to-man” og formindsker

gåafstanden ved plukning med mere

end 70 %. Samtidig forøger automaten

plukkehastigheden 6 til 9 gange takket

være automatisering af processerne.

Sådan fungerer det: Lagerautomaten kan

sammenlignes med et kæmpestort skab

med skuffer og 2 rækker reoler – en på

forsiden og en på bagsiden. Mellem de to

reolrækker befinder der sig en elevator.

Den bevæger sig i hele lagerautomatens

højde, henter de enkelte skuffer og transporterer

dem hen til den specificerede

betjeningsåbning. De krævede artikler

specificeres på en touchskærm og vha.

et logisk, brugervenligt betjeningspanel.

Lagerstyringssystemet formidler så ordrepositionerne

direkte til lagerautomaten,

som straks sætter kurs mod de relevante

skuffer og bringer varerne til betjeningsåbningen.

Derefter udtager lagermedarbejderen

varerne, der skal plukkes – i en

ergonomisk højde.

LogiMat ® kan takket være opbygningen i

moduler tilpasses til enhver form for individuelle

behov. Der er heller ingen grænser

for, hvor systemet kan installeres: Det kan

opbygges med adskilt opfyldning og udtagelse,

opfyldning fra begge sider eller udtagelse

på en højere etage, kan installeres

over flere etager eller gennem taget . Der

er mulighed for forsænket installation eller

som separat tilbygning med beklædning -

automaten kan tilpasses til det hele. Systemet

kan installeres som enkeltstående

lagerautomat eller efter behov kombineres

med flere automater, der alle styres med

ét lagerstyringssystem. Ved hver enkelt udtagelsesåbning

er der placeret en yderst

brugervenlig multifunktionel touchskærm,

som kan betjenes selvstændigt.

SSI Schäfer

overtager

Handler A/S

Produkt-nyheder

SSI Schäfer overtager Handler A/S og

udvider dermed sit produktudvalg med

segmentet lagerautomater.

Med mere end 2.500 referencer har Handler

A/S en stærk position på markedet for

lagerautomater, specielt i Skandinavien.

Med integrationen af den danske virksomhed

understreger SSI Schäfer endnu

engang sin position som totalleverandør

inden for intern logistik. Takket være vores

omfattende udbud håber vi i SSI Schäfergruppen

at opnå betydelige synergieffekter

inden for produktion, salg, projektafvikling,

kundeservice og support.

Lagerautomaten LogiMat ® er yderst brugervenlig

og et eksempel på fremtidens

lagerføring. De gennemtænkte ergonomiske

komponenter i LogiMat ® passer

perfekt til SSI Schäfers produktudvalg

ergonomics@work! ® .

18 19


Bestpractice Produkt-/virksomhedsnyheder

s nye omdrejningspunkt

for globale hjælpeaktioner

UNICEF, Danmark, opfører i øjeblikket et

nyt distributionscenter, der for fremtiden

skal fungere som omdrejningspunkt for

globale hjælpeaktioner. Tonsvis af pakker

til katastrofeområder skal herfra

hurtigt og nemt kunne sendes ud i verden.

SSI Schäfer, Danmark, sørger for

fleksibelt, præcist og rentabelt logistikmanagement.

UNICEF kæmper for børns rettigheder i hele

verden. FN‘s børneorganisation blev grundlagt

i 1946 og er i dag aktiv i mere end 150

lande.

I København skal et fuldautomatisk pallehøjlager

med 36.828 pallepladser og et

automatisk miniloadlager fra SSI Schäfer

fra 2012 bruges til lagring af f.eks. forbindinger,

plastre, fødevarer og tæpper. For

at hjælpen også kan nå frem i rette tid har

UNICEF valgt at installere kranen Schäfer

Compact Crane (SCC) i højlageret. I det

automatiske miniloadlager, hvor de mindre

nødforsyninger lagres, afvikler kranen

Schäfer Miniload Crane (SMC) ordrerne.

Palletransportanlæg og elektriske gulvbaner

fungerer som bindeled og transporterer

varerne til arbejdspladserne, hvor de pakkes

og sendes videre ud i verden.

Det nye distributionscenter skal blive et

synligt vartegn på havnen i København.

Prestigeprojektet er endda så vigtigt, at

Dronning Margrethe personligt har været

på besøg.

Prestigeprojektet er endda så vigtigt, at

Dronning Margrethe har udvist personlig

interesse for projektet i forbindelse med

hendes besøg hos SSI Schäfer, Hadsund.

Kortnyt

SSI Schäfer støtter velgørenhedsorganisationen

Enham i Hampshire, England er en seriøs

velgørenhedsorganisation, der arbejder

med handicappede mennesker. Til gennemførelsen

af diverse projekter er organisationen

afhængig af støtte fra frivillige

bidrag.

20

SSI Schäfer valgte at stille de nødvendige

midler til rådighed til at finansiere en

vandreudstilling om projektet EACH fra

Enham Alamein Community.

Jaap Vos, direktør for SSI Schäfer, England:

„Vi er stolte af at kunne støtte Enham

med deres arbejde – vi mener, at det

er vigtigt, at lokale virksomheder engage-

rer sig i regionalt velgørenhedsarbejde.

Udstillingen om projektet EACH fortæller

om organisationens udvikling, hvem der

har gavn af dens arbejde, og om hvordan

man kan være med til at hjælpe. Jeg håber,

at dette kan få mange flere mennesker

til at engagere sig i organisationens

fantastiske arbejde.“

Med SMC forbedrer

vi din

Effektivitet

Nyt medlem af Schäfer

Miniload Cranes-familien

Med to nye kraner udvider SSI Schäfer Schäfer Miniload Cranes-familien med

to kompakte dobbeltmastkraner. En nyudviklet drivteknik medfører hurtig,

svingningsdæmpet lasttransport af op til 300 kg i op til 24 m højde.

SSI Schäfer har udvidet produktudvalget kranområdet med to nye Schäfer Miniload

Cranes til reolautomatisering med beholdere, kasser og bakker. Foruden de

to eksisterende enkeltmast-kraner er familien nu blevet forøget med SMC 2 og

SMC 2 XL, to kompakte dobbeltmast-kraner. Dermed bliver det fleksible koncept,

der er tilpasset markedets behov, også udvidet til at omfatte dynamiske processer

med tungere laster. Takket være de to nye systemer kan miniloadkranerne fremover

også køre med en lukket løftevogn til optagelse af hhv. to standardretrievere,

en stor retriever eller med to uafhængige løftevogne/retrievere - og det i højder fra

12 m og op til 24 m. Resultatet: Større nyttelast og højere gennemløb.

På trods af deres forskellige specifikationer er alle medlemmer af familien opbygget

i moduler, der kan kombineres. Begge SMC 2 har, ligesom 1‘er-serien, yderst

stabile master og sikrer en optimal pladsudnyttelse pga. deres lille omfang. Selvom

de har en meget lav egenvægt, har de takket være en speciel produktionsmetode

et meget højt modstandsmoment. Dermed kan to dobbeltmast-enheder

flytte op til 300 kg i et automatisk miniloadlager med lukket retriever. Et vigtigt

ydre kendetegn, som falder i øjnene ved SMC 2-modellerne, er det medkørende

kontaktskab. Takket være en indfræset not er kontaktskabet integreret perfekt og

pladsbesparende i enheden. Denne særlige konstruktion forhindrer svingninger i

masten og leder den anvendte kraft optimalt videre til chassiset.

Maskinelementer af høj kvalitet og fra egen produktion medfører et lavt vedligeholdelsesniveau

og lang levetid. En høj grad af standardisering af komponenterne

med henblik på konstruktion og produktion medfører hurtig tilgængelighed, installation

og idriftsættelse.

Kortnyt

Logistica i Oslo

I 2011 blev SSI Schäfer Logistica afholdt

for første gang i Oslo, Norge, med mere

end 80 norske virksomheder. Foredrag,

referenceprojekter, virksomhedsbesøg,

professionel networking og spændende

samtaler omhandlede alle de nyeste udviklinger

mht. manuel, halv- og fuldautomatisk

lagerlogistik.

Arrangementet, som fandt sted i to dage

på Scandic Oslo Airport, var specielt rettet

mod små og mellemstore virksomheder.

Deltagerne kom med specifikke spørgsmål

og fik her både professionelle og inspirerende

svar. Takket være præsentation

af innovative teknologier, interessante

referenceprojekter som f.eks. Brødrene A

& O Johansen og en omfattende vidensudveksling

fik de deltagende virksomhed-

er et dybt indblik i SSI Schäfers „verden af

effektivitet“.

Slankekur

Der var fokus på eliminering af spild og forbedring

af produktiviteten på workshoppen

på Lean Factory Group i Andover, England.

SSI Schäfer er del af forbundet.

Arrangementet blev afholdt i SSI Schäfers

udlandsafdeling i England. Her havde

deltagerne mulighed for at opleve en produktionslinje,

der var tilrettelagt efter

Lean-principperne med den nyeste Lean

Manufacturing-teknologi, og sammenligne

den med deres egne erfaringer.

Arrangementet gav et omfattende overblik

over implementeringen af slanke strukturer

langs hele værdikæden. Den praksisorienterede

og visuelle præsentation anskueliggjorde

spild i de forskellige processer og

var en interessant og inspirerende informationskilde

for de besøgende.

21


Unternehmensnews

Bestpractice edb og papir

UFP forsyner handelskæder, KMU og offentlige

myndigheder i hele Frankrig med

it-udstyr. I alt når virksomheden ud til over

10.000 leveringsadresser inden for 24-

48 timer. Den vigtigst forudsætning for

virksomhedens succes er en integreret,

ydedygtig logistik. „Vi ønskede at bruge én

udbyder til den samlede indretning af vores

lager“, forklarer Thierry Wolff, lederen

af UFP-filialen. „SSI Schäfer, Frankrig, gav

os et omfattende tilbud, som absolut leve-

Det nye logistiksystem fra Szerencsejáték

Zrt., Ungarn, har været i fuld drift siden

starten af juni. Skrabelodder, lotto-

og tipssedler leveres nu herfra effektivt

og fuldstændig sporbart til mere end

4.500 salgssteder i Ungarn om ugen.

Den direkte vej til en

sikker fremtid

Firmaet UFP, der er specialiseret i salg af edb-materiale,

har valgt SSI Schäfer til at indrette deres samlede logistikplatform

i St. Léger, Frankrig.

de op til vores krav.“ Resultatet: En skræddersyet

løsning til kontrol af alle vare- og

datastrømme på lageret.

I samarbejde med SSI Schäfer, Graz, blev

et nøglefærdigt anlæg installeret: Lige

fra reolerne – en pallereol PR 600 med

20.000 pallepladser, en dynamisk kolligennemløbsreol

samt et hyldereolanlæg

R 3000 – til conveyor-teknologi og plukkeautomater

(Pemat) samt softwarepro-

Szerencsejáték Zrt. behersker ca. 50 % af

det ungarske lotterimarked. Firmaets to

vigtigste spil er „Lotto“ og „Tippmix“.

For at gøre udleveringen af lottomaterialerne

endnu mere effektiv besluttede

virksomheden sig for at modernisere sit

lager. Målsætningen var at udvikle et logistiksystem

og samle forsendelsen af

produkterne. Man ønskede også at reducere

bearbejdningsomkostningerne. De

enkelte forsendelser skulle i den forbindelse

kunne identificeres entydigt vha.

grammer til styring af arbejdsprocesserne.

Med den nye løsning på 29.000 m² lagrer,

plukker og udsender virksomheden nu op

til 3.500 fragtenheder i timen.

Nu forberedes alle former for fragtenheder

i henhold til de eksisterende behov, så

UFP uden problemer kan opfylde alle kundernes

ønsker. For at forbedre kvaliteten

og hastigheden af plukningen arbejder

truckførerne efter et Pick-by-Voice-system.

Samtidig sørger et automatisk indlagringssystem

for etiketter, følgesedler og fakturaer

samt vægtkontrol af de enkelte pakker

med fotografisk registrering af ind-holdet,

hvilket medfører fejlfrie leverancer til kunderne.

Ikke bare et spørgsmål om held

dokumentation af leveringstidspunktet.

Ordren gik til SSI Schäfer, Ungarn.

Det nyudviklede plukkeanlæg omfatter

ca. 70 m transportbaner. Desuden sørger

arbejdspladser med Pick-by-Lightsystem,

kolli-gennemløbsreoler med 30

FiFo-kanaler og beholdere fra SSI Schäfer

for et gennemskueligt materialeflow-koncept.

En automatisk adresseetiket-printer

forsyner ordrerne med en kode, hvilket

sikrer sporbarheden.

Stilfuld lagring af pap

Med åbningen af et nyt distributionslager

i Schüttdorf i Niedersachsen i slutningen

af 2010 lød startskuddet til produktionen

hos den nye bølgepap-producent

Packners. Med det højteknologiske anlæg

tæt ved motorvej A 31 er virksomheden

nu en af Europas mest moderne på

området bølgepap.

Hovedentreprenøren ved projektet var virksomheden

SIVAplan fra Troisdorf, som tilkald-

te SSI Schäfer, Neunkirchen, til opførelsen

af det fuldautomatiske kanal-højlager.

Lige fra produktion til udlevering: For Packners

GmbH var valget af placering væsentligt

for hurtige processer: For at eliminere

lange transportveje befinder lageret sig i

nærheden af leverandørerne af råvarer.

SSI Schäfer har realiseret et hyldereolanlæg

i 3 etager til reservedelslageret hos

STIHL i Camberley, England. Samtidig

blev det eksisterende pallelager moderniseret.

Hvad er en motorsav uden STIHL? Virksomheden,

som ejer verdens mest solgte

motorsavsmærke, udvikler, producerer og

sælger motorredskaber til landskabspleje,

skovbrug og byggebranchen.

Med det nye hyldereolanlæg R 3000 fra

SSI Schäfer, England, som blev udviklet

„Normalt bearbejder vi bølgepappet umiddelbart

efter, at det ankommer fra lokalområdet.

Hvis der opstår leveringsproblemer,

kan vi anvende materialerne fra et bufferlager

til produktionen“, forklarer Frank Gausepohl,

forretningsfører hos Packners.

Det lille bufferlager er integreret i kanallageret,

der er opført i silokonstruktion med

en krangang. Det er 80 m langt, 28 m bredt

og 34 m højt og har foruden råvareområdet

også plads til 14.000 paller til lagring af færdig

kartonnage. Indtil forsendelsen holdes

varerne klar i det fuldautomatiske højlager.

Packners er glade for at dele besparelserne

fra den effektive interne logistik med deres

kunder. Det er altså ikke bare miljøet, der

profiterer af den nye løsning.

Mere fleksibilitet til motorsave & co. Pharma-distribution

på et nyt niveau

præcis efter kundens ønsker, har STIHL

England nu masser af kapacitet til fremtidens

vækst.

„Det nye anlæg blev planlagt og installeret

i henhold til de gældende byggeforskrifter.

Nu har vi et tilpasset reservedelslager med

plads til alle vores materialer, som hidtil

blev opbevaret i en række karusselmaskiner.

Systemets fleksibilitet og tilpasningsevne

gør, at det kan ledsage os gennem vores

næste vækstfase“, fortæller Paul Brennan,

projektleder hos STIHL.

Kilde: Peer Vespermann/SIVAplan

UTI Pharma, Sydafrikas førende medicinalforhandler,

har bedt SSI Schäfer,

Sydafrika, om af planlægge og realisere

virksomhedens nye nationale distributionscenter

i Johannesburg.

Det første spadestik til det moderne byggeri

blev taget den 23. maj 2011. Et plukkesystem

med høj ydelse bestående af 24 Schäfer

Carousel-enheder, et fuldautomatisk pallehøjlager

samt 10 SSI Schäfer kraner med

en højde på 23 m sørger nu for effektive

processer.

I et unikt system muliggør den fuldt integrerede

løsning både plukning af hele paller

og enkelte produkter samt samling af ordrer

til enkelte filialer. Dermed kan der for fremtiden

afvikles mere end 30.000 ordrelinjer.

Projektets succes opstod i samarbejde

mellem den for nyligt grundlagte afdeling

SSI Schäfer Systems South Africa og

SSI Schäfer, Graz. Den nye afdeling i Sydafrika

tilbyder nu hele SSI Schäfers produktudvalg,

inklusive understøttelse ved vedligeholdelse

og support samt et salgs- og

udviklingskontor.

22 23


Forspring med RFID-

teknologi

Foruden det traditionelle manuelle

mobilreolanlæg tilbyder SSI Schäfer

nu også en elektrisk udgave. I

modsætning til den manuelle udgave

drives det elektriske anlæg af en

motor. Det medfører hurtige, sikre og

kraftbesparende processer, også med

nyttelaster på op til 2 x 8 t. Nyhed-

en, at frigivelsen af anlægget samt

kommandoerne til åbning af de enkelte

gange foregår med RFID-teknologi!

Anlægget frigives ved at scanne

et chipkort ved betjeningspanelet.

Adgangsfotoceller og mulighed for

placering af fotoceller i fodhøjde

medfører en høj grad af sikkerhed.

Åbning af gangen foregår ved at vælge

en kommando, hvorefter vognen

automatisk og sikkert bevæges i den

ønskede retning. Derefter udtager operatøren

varen eller placerer den i reolen. Gangen skal frigives

igen efter hver arbejdsgang. I samspil med RFID-betjeningen

undgår man dermed at uvedkommende anvender anlægget.

Kortnyt

INTERCEPT ® -beholder

med Inmould-folie

update redaktion

Det er almindelig kendt, at beholdere

med INTERCEPT ® -teknologi giver mulighed

for at beskytte varer mod korrosion

under vejtransport, skibstransport

og lagring under ekstreme betingelser.

Ved behov er ESD-beskyttelse også inkluderet.

Som noget nyt tilbyder SSI Schäfer nu

beholderne endnu billigere med inmouldfolie.

Efter sprøjtestøbningen sprøjtes beholderne

med INTERCEPT ® -folie. Dermed

fikseres folien på bunden og langsider-

Udgiver og ansvarlig for indholdet: SSI SCHÄFER / FRITZ SCHÄFER GMBH • 57290 Neunkirchen/Germany

SSI SCHÄFER A/S

Ved Stranden 1

DK-9560 Hadsund

Tel. +45 32 53 14 44

e-mail info@ssi-schaefer.dk

SSI SCHÄFER

FRITZ SCHÄFER GMBH

Fritz-Schäfer-Straße 20

D-57290 Neunkirchen

Tel. +49 / (0) 27 35 / 70 - 1

e-mail info@ssi-schaefer.de

SSI SCHÄFER NOELL GMBH

i_Park Klingholz 18 -19

D-97232 Giebelstadt

Tel. +49 / (0) 93 34 / 9 79 - 0

e-mail info@ssi-schaefer-noell.com

Besøg os på internettet: www.ssi-schaefer.dk eller på

update_dk 0626-102011-acc 2/102011 Trykt i Tyskland af Druckerei Hachenburg • © SSI SCHÄFER • Med forbehold for trykfejl og tekniske ændringer af alle viste produkter.

ne. Den fulde virkning af INTERCEPT ® -

funktionen er også sikret ved denne

fremgangsmåde.

Resultatet: Dokumenteret virkning også

ved høj belastning og ekstreme brugs- og

lagerbetingelser. Beskyttelse under alle

former for klimabetingelser og miljømæssige

påvirkninger – også ved temperaturer

fra -35 til +80 °C. Beholderne frigiver

ingen kemiske substanser, kan genbruges,

er miljøneutrale og egner sig til anvendelse

som returbeholdere.

SSI SCHÄFER PEEM GMBH

Fischeraustraße 27

A-8051 Graz

Tel. +43 / (0) 3 16 / 60 96 - 0

e-mail sales@ssi-schaefer-peem.com

SALOMON AUTOMATION GMBH

Friesachstraße 15

A-8114 Friesach

Tel. +43 / (0) 31 27 / 2 00 - 0

e-mail office@salomon.at

More magazines by this user
Similar magazines