Læs Liv i Fjorden...

livifjorden.dk

Læs Liv i Fjorden...

Mariagerfjord koMMune juli - august - septeMber 2013

Muri & Mario | thoMas helMig - Mads langer - shaka loveless | go go berlin

toM donovan | nevØerne | hadsundlØbet | aMbu fest | sØdisbakke festival | vikingeMarked

uge 33 - kunst og kultur | hØstfest og Æbledag | fjordens dag | peter a.g. | open Water

• www.sparhobro.dk


www.livifjorden.dk

2

Kultur

Liv i fjorden

Indeholder tilbud om kulturelle arrangementer

i Mariagerfjord Kommune i perioden:

julI - august - septeMber 2013

basis for kalenderen er hjemmesiden www.livifjorden.dk,

hvor alle kulturarrangører løbende kan indtaste oplysninger

om arrangementer i Mariagerfjord Kommune.

bladet indeholder et udvalg af arrangementerne på hjemmesiden.

brug kalenderen som inspiration til at navigere og gå på

opdagelse i det rige og mangfoldige kulturliv i Mariagerfjord

Kommune.

liv i Fjorden er udgivet og finansieret af Mariagerfjord

Kommune og en række kulturinstitutioner og kulturarrangører

samt sponsorer.

Oplag: 24.000 eksemplarer husstandsomdelt

i Mariagerfjord Kommune.

redaktion: tine tougaard, jane grøn, jens lykke,

Hans ulrich Hansen, lis pedersen, arne

arildsen, peter Harritsø, og Marianne Mark

Christensen.

produktion: Degngrafisk.dk

Forside: børnekulturnat

”liv i Kulturfjorden” – samarbejdet kan kontaktes via

folkebibliotekerne i Mariagerfjord Kommune. Vi modtager

gerne respons, kritik og gode ideer til en videre

udvikling af hjemmesiden og bladet.

Næste udgave af bladet udkommer tirsdag den 24.

september 2013 og dækker perioden oktober, november

og december 2013.

deAdLine

Deadline for stof til bladet er mandag den 2. september kl. 12.

Indtastes på hjemmesiden www.livifjorden.dk

ArrAngementer på Livifjorden

vejLedning

på hjemmesiden www.livifjorden.dk optages kulturelle

arrangementer i mariagerfjord Kommune,

hvor der er offentlig adgang. Arrangørerne skal selv

indsætte tekst og billeder til arrangementet på www.

livifjorden.dk

i det blad, der laves 4 gange årligt, er der plads til

50-75% af de arrangementer, der sættes ind på hjemmesiden.

UdvæLgeLsen tiL bLAdet sKer

efter føLgende Kriterier:

g et kulturelt arrangement, som har interesse for en

bredere kreds (f.eks. at man kan forestille sig at

tage fra Hobro til Arden for at deltage).

g Arrangementer skal være offentligt tilgængelige.

g der skal være en god beskrivelse af arrangementet

– fyldestgørende og interessant.

g der skal vedlægges billede eller illustration i god

opløsning – (mindst 600 kb.)

Der medtages almindeligvis ikke kurser og generalforsamlinger.

• www.sparhobro.dk


Musik

g orgeLmUsiK i øster HUrUp KirKe

alle mandage i juli kl. 14 spiller kirkens organist, troels Kold,

små og større orgelstykker fra alle tidsaldre og genrer på Marcussen

& søn-orglet fra 2008. Varighed: ca. 20-25 min. - kom

og gå som det passer, og nyd musikken og det smukke kirkerum.

tid: mandag d. 1. juli, kl. 14.00

mandag d. 8. juli, kl. 14.00

mandag d. 15. juli, kl. 14.00

mandag d. 22. juli, kl. 14.00

mandag d. 29. juli, kl. 14.00

sted: Øster Hurup Kirke

pris: gratis

arrangør: Øster Hurup Menighedsråd

Hjemmeside: www.osterhurupkirke.dk

g 4-dobbeLt

Koncert

Hadsund skole-Orkester

har inviteret svenljungaungdomsorkester,

sverige, Høvik og

lier skolekorps, Norge

og blue lake, Northern

Winds, usa til Hadsund i anledning af orkestrets 80-års jubilæum.

De fire orkestre spiller på skift fra to scener, så kom og

oplev 180 unge musikere for fuld udblæsning.

tid: mandag d. 1. juli, kl. 19.00

sted: Hadsund Hallerne, stadionvej 25, Hadsund

pris: gratis

arrangør: Hadsund skole-Orkester

Hjemmeside: www.hadsundskoleorkester.dk

g jAzzAndAgt på

øster HUrUp HAvn

Igen i år inviterer sognepræst Iben

brejner Højgaard til jazzandagt på

Øster Hurup Havn. I den nedgående

sols sidste stråler samles man på Café

Neptuns terrasse, lige ud til havnebassinet,

til en kort andagt - hvorefter

Flensborg-Venndt Duo tager over og

giver den gas på jazzens improvisatoriske

legeplads på bl.a. klaver, kontrabas,

mundharper og ... sav!

tid: torsdag d. 18. juli, kl. 21.00

sted: Øster Hurup Havn

pris: gratis

arrangør: Øster Hurup Menighedsråd

Hjemmeside: www.osterhurupkirke.dk

g cArsten KnUdsen

i øster HUrUp KirKe

ukulele-koncert med 'The Kartoffelwoman' - det

kan kun blive stort, når Carsten Knudsen demonstrerer

sin kærlighed til og færdigheder på

ukulelen, det hawaiianske strengeinstrument,

som på hawaiiansk betyder "hoppende

og dansende lus", fordi fingrene hopper

og danser hen over strengene, når man

spiller på det.

tid: torsdag d. 1. august,

kl. 19.30

sted: Øster Hurup Kirke

pris: gratis

arrangør: Øster Hurup

Menighedsråd

Hjemmesider:

www.osterhurupkirke

www.carstenknudsen.dk

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

3


www.livifjorden.dk

4

g 2. sommer-

Koncert

Ved sommerens anden koncert i

Mariager får kirken besøg fra Frankrig

af Frédéric Mayeur. Han kvitterer

med musik af johann sebastian

bach, johann pieterszoon sweelink,

Dietrich buxtehude, Felix Mendelssohn

og jehan alain.

tid: tirsdag d. 2. juli, kl. 19.30

sted: Mariager Kirke

pris: 50 kr. (mulighed for partoutkort)

arrangør: Mariager Kirke

Hjemmeside: www.mariagerkirke.dk

g 3. sommer-

Koncert

Der er buxtehude på programmet,

når søren gleerup gæster Mariager.

Han opfører i år samtlige buxtehudes

orgelværker i sin kirke, Mariækirken

i Helsingør. I øvrigt musik af

Couperin, Homilius, bach og C. p.

e. bach.

tid: tirsdag d. 16. juli, kl. 19.30

sted: Mariager Kirke

pris: 50 kr. (mulighed for partoutkort)

arrangør: Mariager Kirke

Hjemmeside: www.mariagerkirke.dk

g 4. sommer-

Koncert

Der er stor musik af både gamle

bach og de noget yngre Merkel og

jongen, når tina Christiansen, der

studerer i solistklassen med orgel

som hovedfag bl.a. ved Musikhögskolan

i Malmö, sætter sig ved orglet

i Mariager.

tid: tirsdag d. 30. juli, kl. 19.30

sted: Mariager Kirke

pris: 50 kr.

arrangør: Mariager Kirke

Hjemmeside: www.mariagerkirke.dk

g 5. sommer-

Koncert

Nigel allcoat er en af de fremmeste

fortalere for aubertins orgler. I 2010

gav han en fremragende åbningskoncert,

hvor han kvitterede med en

improvisation. Ved denne koncert

indgår improvisation også som en

naturlig del af programmet.

tid: tirsdag d. 13. august, kl. 19.30

sted: Mariager Kirke

pris: 50 kr.

arrangør: Mariager Kirke

Hjemmeside: www.mariagerkirke.dk

g 6. sommer-

Koncert

Ved den sidste koncert i denne sæson

får kirken besøg fra Italien. angelo

Castaldo har før begejstret publikum

i Danmark med et forrygende

spil. Ved denne koncert spiller han

musik af Weckmann, buxtehude,

bach, liszt, reger med flere.

tid: tirsdag d. 27. august, kl. 19.30

sted: Mariager Kirke

pris: 50 kr.

arrangør: Mariager Kirke

Hjemmeside: www.mariagerkirke.dk

• www.sparhobro.dk


g soLovioLin

jens astrup spiller værker for soloviolin af bach

og telemann.

jens har været ansat i aarhus symfoniorkester siden

1997. Ved siden af sit virke som ”moderne”

violinist, har han i de sidste 15 år beskæftiget sig

indgående med barokmusikken, bl.a. i Concerto

Copenhagen. Han tog i 2001 initiativ til dannelsen

af og var i årene 2001-2006 1. violinist og

administrativ leder af ensemble Zimmermann.

tid: Lørdag d. 3. august, kl. 11.00

sted: Hobro Kirke

pris: gratis

arrangør: Hobro Menighedsråd

g second Line jAzzbAnd

jazz Hobro glæder sig til genbesøg af svenske second line

jazzband - et af europas mest populære traditionelle jazzorkestre.

Musikernes høje niveau og et vidtspændende,

alsidigt repertoire er grunden til de mange års succes.

Holdet er: jesper albrektsson – trompet/sang, Niklas

Carlsson – trækbasun/sang, Olof skogg – sax/

klarinet/sang, anders Wasén – banjo, per bach –

bas og johan Horner – trommer.

tid: fredag d. 6. september,

kl. 20.00

sted: Cafe K på havnen i Hobro

pris: 120 kr. Ikke medlemmer: 150 kr.

billetsalg: Café K, 98511850

arrangør: jazz Hobro

g sødisbAKKe festivAL

Vi får igen i år besøg af de kunstnere publikum elsker: jacob

Haugaard, Kandis, Dario, lis og per, Fede Finn og Funny boys,

Diskofil, De skæve, Husorkestret, Kolling og lillebror, pop og

kompagni, DWs medieværkstedet, børnekulissens Hatteteater,

Dunkelfolket, sødisbakkes egne musikere, Club 85, basseralle,

Mavedans, Hospitalsklovnen pia Cisko og mange flere.

tid: onsdag d. 4. september - torsdag

d. 5. september, kl. 10.00-16.00

sted: sødisbakke, Havndalvej 7, Mariager

pris: 250 kr./350 kr./625 kr.

billetsalg: www.himmerlandsbilletten.dk,

sødisbakke, 96682525

arrangør: sødisbakke

Hjemmeside: www.sodisbakke.rn.dk

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

5


www.livifjorden.dk

g rUgsted og KreUtzfeLdt

Det musikalske makkerpar har siden gendannelsen i 2006 spillet

alt fra mindre akustiske koncerter til store festivaler. Når

rugsted Kreutzfeldt tager på turné består repertoiret af en stor

del af bagkataloget, samt ikke mindst de dugfriske nye sange

fra albummet ”5”. små anekdoter og lidt musikhistorie kunne

meget vel også tænkes at snige sig ind i løbet af koncerten.

I forbindelse med koncerten tilbyder davinci ristorante pizza

pasta buffet til 125 kr. bordbestilling på 98575252.

tid: Lørdag d. 7. september, kl. 21,

dørene åbnes kl 19.30

sted: Hadsund KulturCenter

pris: 200 kr.

billetsalg: www.himmerlandsbilletten.dk, bIlletnet

og posthusene, 70156565, Østjydsk bank,

storegade, Hadsund, 99680000

arrangør: Frikvarteret

Hjemmesider: spillestedetfrikvarteret.dk,

hadsundkulturcenter.dk

g trompet og orgeL

Koncert med trompetist Henrik lützen og organist ved Hobro

Kirke, birthe langdahl. Henrik lützen er uddannet klassisk

trompetist fra Nordjysk Musikkonservatorium i aalborg. Han

har en musikalsk alsidighed, der spænder fra barok og renæssance

over klassisk og ny kompositionsmusik til populærmusik

og jazz.

tid: Lørdag d. 7. september, kl. 11.00

sted: Hobro Kirke

pris: gratis

arrangør: Hobro Menighedsråd

g troUbAdoUren

HAns jørn østerby

Det bliver en hjertevarm og humoristisk oplevelse, når Østerby

folder sig ud med sin guitar og sit vestjyske lune!

tid: søndag d. 8. september, kl. 16.00

sted: rostrup Kirke

pris: gratis

arrangør: rostrup Menighedsråd

6

g operAcAfe

"Den rullende Opera" er

et ungt kompagni, der med

fart, sjov og ballade opfører

to enaktere af Donizetti og

Massenet. sproget er tilpasset

situationen og handlingen

flyttet fra udkantsfrankrig

til Harboøre ved den jyske

vestkyst, hvor der synges på

dansk - eller vestjysk. Kom og oplev to hyggelige timer med en

passende dosering af humor og flotte kunstneriske præstationer.(foto

Thomas Cato)

tid: søndag d. 8. september, kl. 16.00

sted: Mariagerfjord gymnasium

pris: 110 kr.

billetsalg: www.himmerlandsbilletten.dk

arrangør: Hobro Musikforening

Hjemmeside: www.hobromus.dk

g Koncert med mUndUs vocALis

Mundus Vocalis er et elitekor med rod i det nordjyske, som

overvejende består af sangere uddannet ved Nordjysk Musikkonservatorium.

Korets faste dirigent er søren birch. Ved koncerten

i Døstrup Kirke kan man bl.a. høre skønne korsatser fra

det klassiske repertoire iblandet nogle af efterårets sange.

tid: søndag den 22. september, kl. 16.00

sted: Døstrup kirke

pris: gratis

arrangør: Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd

Hjemmeside: www.øls-hørby-døstrup.dk

g trio AUrorA

KLArinet, fAgot, KLAver

Det er ikke ofte, at man møder en trio med denne sammensætning

af instrumenter, men med disse tre rutinerede kammermusikere

fra aarhus åbner der sig spændende, velklingende

koncertoplevelser. på programmet er blandt andet musik af

beethoven og danske emil Hartmann.

tid: søndag d. 22. september, kl. 16.00

sted: Mariagerfjord gymnasium

pris: 110 kr.

billetsalg: www.himmerlandsbilletten.dk

arrangør: Hobro Musikforening

• www.sparhobro.dk


g peter A.g. soLo

- det scene sHow ii

peter a.g. står helt alene på scenen. Kun i selskab med sin

guitar, alle sine velkendte sange og med hjertet fuld af en række

helt nye sange. Det er nye sider af sit søgende væsen, peter a.g.

ønsker at udtrykke med sit akustiske live-show.

tid: onsdag d. 25. september, kl. 20.00

sted: Kulturhuset i arden

pris: 250 kr.

billetsalg: www.himmerlandsbilletten.dk

arden bibliotek, 97114200

arrangør: Kulturhusforeningen

Hjemmeside: www.kulturhusetiarden.dk

g peter A.g.

peter a.g. ønsker at udtrykke nye sider med

sit akustiske lIVe-show. Og hvor er der bedre

rammer for at skabe en intens aften i tæt

kontakt med publikum, end i den

intime atmosfære i Mariager.

tid: fredag d. 27. september

kl. 21.00

sted:

Den gamle biograf i Mariager

pris: 250 kr.

billetsalg:

himmerlandsbilletten.dk

arrangør:

rytmus Musikforening

Hjemmeside:

www.rytmusen.dk

g fessor And His jAzzKings

trombonisten Ole ’Fessor’

lindgreen var kendt

og elsket i mange år som

leder af legendariske

Fessor’s big City band,

der ikke eksisterer mere.

Det gør Fessor and his

jazzkings derimod og

med fine anmeldelser for

seneste CD. udover Fessor

selv medvirker peter Marott -

trompet, Chris tanner - klarinet, jakob Dinesen - sax,

Marko Martinovic – piano/orgel, jens sølund - bas og Morten

Ærø - trommer.

tid: fredag d. 27. september, kl. 20.00

sted: Cafe K på havnen i Hobro

pris: 120 kr. Ikke-medlemmer 150 kr.

billetsalg: Café K, 98511850

arrangør: jazz Hobro

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

7


www.livifjorden.dk

foredrag / MØder

8

g drop den dårLige sAmvittigHed

og få mere overskud i hverdagen

Det handler om livet med børn. Charlotte Højlund har

7 af dem og hun har skrevet om livet med dem i sin bog

”Moar! sådan får du hvilepuls i hverdagen". I løbet af

denne aften på Hobro bibliotek vil hun igen dele ud af

sine erfaringer med Cirkus børnefamilie. Det vil være til

lærerig underholdning for både kommende og nuværende

forældre. alle vil blive budt velkommen med et smil og

en forfriskning.

tid: onsdag d. 4. september, kl. 18.30

sted: Hobro bibliotek

pris: 50 kr.

billetsalg: www.himmerlandsbilletten.dk

arrangør: Hobro bibliotek og

Mariagerfjord bibliotekerne

Hjemmeside: www.mariagerfjordbibliotekerne.dk

g besøg i og foredrAg

om AstrUp KirKe

bY og laND MarIagerFjOrD inviterer alle interesserede

til rundvisning med foredrag ved tidligere sognepræst Chr.

Kold Mortensen, som fortæller om den politiske og historiske

situation omkring astrup Kirkes (gen)opførelse som et af de

første renæssancebyggerier i landet. Kirken blev opført samtidig

med Willestrup gods. af hensyn til kaffe/brød i konfirmandstuen

beder vi om tilmelding på 9857 3710.

tid: torsdag d. 5. september, kl. 19.00

sted: astrup Kirke

pris: 40 kr./ Medlemmer gratis

arrangør: by og land Mariagerfjord

g micHAeL tAUber

en sKæbnefortæLLing

Niels Ole Frederiksen, kendt fra foredraget

om udbryderkongen Carl august

lorentzen, beretter om en lille drengs

skæbne under 2. verdenskrig i udryddelseslejren

stutthof.

tid: onsdag d. 11. september, kl. 19.30

sted: sem Forsamlingshus og sognegård

pris: Kontingent 150 kr. el. 75 kr. for 1 aften

arrangør: sem aftenhøjskole

ennio LØ 26. oKT KL. 16.00 MARiAGeRFJoRD GYMnASiUM

DAnMARKSPReMieRe

- MiMeFoReSTiLLinG,

PeRFoRMAnCe oG MUSiK

DAn SiZe FiTS ALL PRoDUCTionS

MeD oG AF Den iTALienSKe ARTiST ennio MARCHeTTo

Komisk og musikalsk geni. Enormt talent. For unge og voksne

Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr

Se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk

eller ring 2020 9865

TK_annoncer_13-14forslag_farver.indd 3 • www.sparhobro.dk

27/05/13 14.04


g jApAn. biLLeder og Historier

frA en fremmedArtet KULtUr

Fotografen peter birk fortæller, at de traditionelle, ældgamle

templer og haver står i stærk kontrast til uendelige store byer.

byerne virker tit trøstesløse. De er bygget for at rumme så mange

mennesker som muligt i det overbefolkede land. Men de

rummer også avanceret, moderne arkitektur og små oaser med

haver på nogle få kvadratmeter.

tid: mandag d. 16. september, kl. 14.00-16.00

sted: Hobro bibliotek, Den store sal

pris: 50 kr. inkl. kaffe for ikke medlemmer

arrangør: studiekredsen på Hobro bibliotek

Hjemmeside: www.livifjorden.dk

g frA internAtionAL

sALgscHef tiL iLdsjæL

Hvorfor siger man sit job som salgschef for radisson edwardian

i london op for at tage til Indien for at hjælpe gadebørn i

Kolkata? Det er den drivkraft, som lisbeth johansen (opvokset i

Hobro), stifteren af velgørenheds-organisationen littlebigHelp,

fortæller om i sine foredrag. lisbeth blev Nordjyskes Årets Helt

2013. bliv bevæget og få inspiration til at gøre en forskel!

tid: torsdag d. 19. september, kl. 19.00

sted: Hobro bibliotek, Den store sal

pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage

billetsalg: ellen V. Nielsen, 24829492

arrangør: Mariager Fjord soroptimistklub

g migrAntpræst mAssoUd

foUroozAndeH

Massoud Fouroozandeh er født i 1970 i teheran, men flygtede

i 1986, da han blev indkaldt til militærtjeneste for at deltage i

krigen mod Irak. Hør den enestående dramatiske historie om,

hvordan en koransanger i Iran blev kirkefader i Danmark. Han

fortæller om sin barndom i shahens teheran og om den dramatiske

flugt over de kurdiske bjerge til Danmark.

tid: mandag d. 23. september, kl. 19.30

sted: Hobro Kirkecenter

pris: 85 kr. inkl. kaffe og kage (60 kr. for medl.)

arrangør: Højskoleforeningen for Hobro og Omegn

g bjArne nieLsen brovst:

jysk humor fra Aakjær til Hausgaard

Forfatteren bjarne Nielsen: jysk humor fra aakjær til Hausgaard

via brovst. at den jyske humor går via brovst, skal tages

ganske bogstaveligt. Med udgangspunkt i 1950'ernes brovst

fortæller bjarne Nielsen brovst om originaler og sære skikkelser.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i aalborg.

tid: mandag d. 23. september, kl. 14.00-16.00

sted: Hobro bibliotek, Den store sal

pris: 50 kr. inkl. kaffe, medlemmer gratis

arrangør: studiekredsen på Hobro bibliotek

Hjemmeside: www.livifjorden.,dk

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

9


www.livifjorden.dk

g ”noget om

bondetøj”

Museumsinspektør lise

andersen fortæller om

den lokale tekstilfremstilling

i det førindustrielle

samfund og viser

redskaber fra samlingen.

arrangeret i samarbejde med Museumsforeningen for Hadsund

og Omegn. tilmelding nødvendig på tlf. 99317460 eller

ila-kultur@aalborg.dk

tid: mandag den 30. september, kl. 19.30

sted: Hadsund egnssamling

pris: 40 kr., medlemmer gratis

arrangør: Hadsund egnssamling

Hjemmeside: www.nordmus.dk

10

g bALi - beijing - et cyKeLeventyr

en 10.000 km og 170 dage lang cykelekspedition fra bali-beijing.

Hør Nicolai bangsgaard fortælle om rejsen, der var delt op

i 7 etaper, gik gennem 6 lande og hvor der i alt var 75 danske

cyklister med undervejs.

tid: torsdag d. 26. september, kl. 19.30

sted: Mariager bibliotek

pris: 60 kr.

billetsalg: www.himmerlandsbilletten.dk

arrangør: Mariager bibliotek

g KUnst og KULtUrHistoriKer

finn seideLin:

romAnsKe KirKer

Foredrag om de romanske kirker i

Øls, raasted og Viborg med billeder.

De 3 kirker er så spændende,

at studiekredsen har arrangeret en

udflugt med Finn seidelin den 22.

okt. begge arrangementer i samarbejde

med Folkeuniversitetet i

aalborg.

tid: mandag d. 30. september, kl. 14.00-16.00

sted: Hobro bibliotek, Den store sal

pris: 50 kr. inkl. kaffe, medlemmer gratis

arrangør: studiekredsen på Hobro bibliotek

Hjemmeside: www.livifjorden.dk

HMS PINAFORE TI 5. NOV KL. 19.30 KULTURHUSET I ARDEN

- DET HELE SEJLER – STOR OPERETTE I LOMMEFORMAT

OPERAEN I MIDTEN MED FIGAROS

Ustyrligt morsomt og musikalsk

Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr

Billetsalg også på Arden Bibliotek. Forfriskninger kan købes i

pausen.

Arrangeret i samarbejde med Foreningen Kulturhuset i Arden

Se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk

eller ring 2020 9865

TK_annoncer_13-14forslag_farver.indd 5 • www.sparhobro.dk

27/05/13 14.05


g fjordens dAg

Vi arbejder med reb, splejser og laver sømandsknob.

tid: søndag d. 8. september, kl. 11.00-16.00

sted: lystfartøjsmuseet i Hobro

pris: gratis

arrangør: lystfartøjsmuseet

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g fjordens dAg på KongsdAL

Kræmmermarked fra kl. 10. Fiskefrikadeller og Ærøpandekager.

Musik og trylleri. boder og bassin. Mulighed for at

sejle i optimistjoller. besøg på M/s regina del Mar. se det

endelige program på hjemmesiden.

tid: søndag d. 8. september, kl. 11.00-16.00

sted: Kongsdal lystbådehavn

pris: gratis

arrangør: Kongsdal lystbådehavn

Hjemmeside: www.kongsdal-baadelaug.dk

g fjordens dAg i HAdsUnd

Dagen begynder med morgenkaffe kl. 9.30. Kl. 10-11 er der

gudstjeneste. Fra kl. 11-16 vil der være mange forskellige aktiviteter

afholdt af de foreninger, som er med i arrangementet.

programmet opdateres løbende på www.fjordens-dag.dk

tid: søndag d. 8. september, fra kl. 9.30

sted: Fiskerihavnen i Hadsund

arrangør: Hadsund turistforening

Hjemmeside: www.fjordens-dag.dk

lovesong MA 7. oKT Kl. 19.30 HoBRo THeATeR

www.livifjorden.dk

- en HIsToRIe oM lIveT og ÆgTesKABeT

nePo TeATReT MeD MARIe-loUIse ConInCK,

MARIe AsKeHAve, BAARD og DAvID oWe

Engelsk drama af Abi Morgan

Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr

Teaterbuffet til 149 kr fra kl. 17.30 i Theater Restauranten.

Bestilles samtidig med billetterne

Se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk

eller ring 2020 9865

TK_annoncer_13-14forslag_farver.indd 2


27/05/13 14.03

www.sparhobro.dk

11


www.livifjorden.dk

12

Kom til stormøde

på Hobro Bibliotek

torsdag 12. september

kl. 19:00

Amatørteatret FYRKATSPILLET

VIL DU VÆRE MED I JULEFORESTILLINGEN 2013?

Efter Fyrkatspillets bragende succes med totalteaterforestillingen Jul i Røg og Damp , sætter Fyrkatspillet

endnu en juleforestilling op på Hobro Theater i 2013 . At medvirke i Fyrkatspillets opsætninger med vore

professionelle forfattere/instruktører/koreografer/musikere er en god og spændende oplevelse.

Fyrkatspillet er også en dramaskole.

Der bliver skrevet ny dansk dramatik om Danmarks Ældste Bryggeri, H.I. Bies i Hobro, og om borgerne i købstaden.

Hvordan mon det går med byggeriet af Hobro Theater, bryggerfamilien, ølbrygningen, bryggernisserne og

hvem kommer på besøg i år?

Yderligere oplysninger: Tlf. 23300308 / 23231066

FYRKATSPILLET 2014

Nyt og spændende manuskript på vej om Kongens Fyrkat og vikingerne

Der spilles fra den 23. maj til den 7. juni 2014

2012

Kom og mød forfatter og instruktør

Vil du være skuespiller i Fyrkatspillet 2014?

Vil du hjælpe med dragter, rekvisitter m.m.?

Få kendskab til vikingemad og hjælp til med Taffel

Vil du hjælpe med lys, lyd eller andre opgaver?

Fyrkatspillet er også en dramaskole med professionelle skuespillere som instruktører

• www.sparhobro.dk

Informationsmøde

Vil du gerne være med, så mød op

mandag 24. juni kl. 19.00 i

store sal på Hobro Bibliotek

Optagelsesprøve

Lørdag 10. august kl. 12.00-16.00

i store sal på Hobro Bibliotek

Prøvestart

Mandag 1. september

Spilledage – Hobro Theater

Fredag 29. november kl. 19.00

Lørdag 30. november kl. 14.00

Søndag 1. december kl. 14.00

Torsdag 5. december kl. 19.00

Fredag 6. december kl. 19.00

Lørdag 7. december kl. 11.00

Lørdag 7. december kl. 14.00

Søndag 8. december kl. 14.00

Billetpriser: Voksne 145 kr. Børn u. 12 år 50 kr.

Er du forhindret i at komme til stormøde,

så skriv til fyrkatspillet@mail.dk

fyrkatspillet.dk

unikgrafik.dk

Vi tager forbehold for ændringer.


teater for bØrn

g sHirLey vALentine

er den udødelige komedie og historien om en kvinde, der indser,

at hun ikke længere behøver at lade sig styre af andre. Hun

kan så meget selv! Kvinder og mænd i alle aldre vil holde af

shirley, som i en moden alder endelig tager sig sammen og

lever sin drøm ud. Hun er både ærlíg, oprigtig, humoristisk og

selvironisk, og ikke så lidt mere indtagende end hendes mand

måske umiddelbart har blik for.

tid: onsdag d. 4. september - Lørdag d. 21.

september, tirsdage til fredage kl. 19.30

lørdage kl. 16.00

sted: Himmerlands teater

pris: 195 kr.

billetsalg: Himmerlands teater, sdr. Kajgade 18 a,

9500 Hobro, 98 55 57 53

arrangør: Himmerlands teater

Hjemmeside: www.himmerlandsteater.dk

g teAtret svALegAngen

præsenterer teAter grob

med peter og eLgen

peter og elgeN på teater grob, blev i januar 2012

dobbelt reumertvinder: årets dramatik og årets talentpris.

gregers D. H. anmelder: "..en bittersød komedie, der får

temperaturen til at stige og latteren til at runge. Fordi den

bliver så godt spillet. Og er så godt skrevet. Følelsesstærk

farce, præcist og stilsikkert." Medlemsbilletter til 18.9.,

7.10. og 6.3. på Hobro Theater for ialt 300 kr.

tid: onsdag d. 18. september, kl. 19.30

sted: Hobro Theater, Theatertorvet

pris: 145 kr./ medl. 125 kr./ under 26 år 65 kr.

billetsalg: teaterkredsen Mariagerfjord, 20209865

arrangør: teaterkredsen Mariagerfjord

Hjemmeside: www.teaterkredsenmariagerfjord.dk

g børneUnderHoLding:

cemirAs LAborAtoriUm

super sejt børneshow med masser af sjove eksperimenter. Kom

i det store telt Dansetten og vind flotte præmier, (udtrækkes på

kupon i ambuhæfte)

tid: Lørdag d. 31. august, kl. 15.00-15.30

sted: ambuparken Hobro

pris: 3 dages ambuhæfte eller 35 kr. (børn gratis)

arrangør: ambulancedagene i Hobro

Hjemmeside: www.ambufest.dk

g børneUnderHoLdning:

peter nørgAArds

børne- og fAmiLiesHow

Forrygende underholdning med tryl, sjov og bugtaler. Kom i

det store telt Dansetten og vind flotte præmier (udtrækkes på

kupon i ambuhæfte).

tid: søndag d. 1. september, kl. 15.00-15.30

sted: ambuparken Hobro

pris: 3 dages ambuhæfte eller 35 kr. (børn gratis)

arrangør: ambulancedagene i Hobro

Hjemmeside: www.ambufest.dk

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

13


www.livifjorden.dk

Tilbage i 2003 greb en gruppe lokale kunsthåndværkere

en opfordring fra Kulturudvalget

i den tidligere Hobro Kommune, der handlede

om at lave et tiltag omkring kunsthåndværk

af høj kvalitet i kommunen.

resultatet blev en årlig kunsthåndværksudstilling i Det røde

pakhus på havnen i Hobro, der fandt sted for første gang i

2004; i uge 33. udstillingen blev omgående en stor succes med

massevis af besøgende, og har siden været en tilbagevendende

årlig begivenhed.

I år er det således den 10. udgave af udstillingen, der stille

og roligt har gjort Hobro- og Mariagerfjord-området kendt i

kunsthåndværkerkredse, og som slet og ret hedder ”uge 33”.

at være kunsthåndværker kan for mange godt være ensomt og

lidt op ad bakke. selvom man har verdens flotteste og mest

kreative produkt - det kan være glas, keramik, smykker, filt,

broderi, knive, pileflet, skulpturer - er midlerne sjældent til at

åbne egen butik, galleri eller komme på udstilling. Det kan derfor

være svært at få vist sit produkt.

- Vi kunne se, at der var mange dygtige og kreative kunsthåndværkere

i vores lokalområde. Men vi kunne også se, at mange af

dem levede en lidt anonym tilværelse.

- så da kulturudvalget i den daværende Hobro-kommune for ti

år siden luftede en idé om at lave ”et eller andet” med fokus på

14

kunsthåndværk i Hobro, var vi ikke sene til at gribe udfordringen,

fortæller, Dorthe palm Hansen, der er formand for ”uge

33”, uddannet håndarbejdslærer fra skals Håndarbejdsseminarium

og som selv udfolder sig som kunsthåndværker inden for

tekstil.

- Vi blev hurtigt enige om at lave en udstilling, men det første

år var det hårdt arbejde, da vi selv skulle finde og opsøge de lokale

kunsthåndværkere, og spørge om de ville være med. samtidig

havde svend Nielsen fra Kulturudvalget i kommunen lavet

en aftale med en gruppe kunsthåndværkere fra risør i Norge,

som skulle deltage på udstillingen.

- Vi skulle selv bygge udstillingen op, så vi måtte tegne borde,

montrer, bassiner og meget andet, som Hobro produktionsskole

efterfølgende fremstillede. sådan har det også været siden,

og hvert år får vi fremstillet forskellige ting, som er med til at

forny udstillingen, så de besøgende får en god og inspirerende

oplevelse.

- Det første år fik vi sammenlagt 18 udstillere med, og der kom

rigtig mange besøgende. Det gik over alt forventning.

3-årigt projeKt bLev forLænget

- projektet havde fået en rigtig god start, og derfor var vi klar

til at tage fat på de efterfølgende år med stor optimisme. Kommunen

havde i første omgang valgt at bakke økonomisk op om

projektet i tre år. Derfor regnede vi med, at udstillingen i 2006

skulle være den sidste, men sådan er det heldigvis ikke gået.

• www.sparhobro.dk


- både i 2005 og 2006 fik vi nemlig endnu flere udstillere med,

og besøgstallene steg også en del. Vi evaluerede projektet sammen

med kommunen, og heldigvis valgte den at fortsætte med

at støtte udstillingen økonomisk. Det gør den fortsat i dag, og

det er vi taknemmelige for, fortæller Dorthe.

Høje KrAv tiL UdstiLLerne

udstillingen ”uge 33” – der i 2007 i øvrigt ikke var i uge 33,

da det røde pakhus ved en fejl, var blevet udlejet til andet formål!

– er i dag blevet et stærkt navn, som kunstinteresserede og

kunsthåndværkere kender.

- Modsat i begyndelsen er der i dag mange dygtige kunsthåndværkere,

som selv kontakter os. Men vi kontakter også fortsat

selv kunsthåndværkere, så vi kan præsentere et bredt udsnit af

spændende kunsthåndværk. Men vi kan mærke, at det i dag

betyder noget at kunne skrive ”uge 33” på sit CV.

- udstillingen er fortsat bygget om omkring lokale kunsthåndværkere

fra Mariagerfjord, men vi har også gæsteudstillere fra

hele landet med.

- Vi har altid haft kvaliteten i højsædet, og sådan er det fortsat.

Vi har høje krav til udstillerne, hvor den otte mand store

gruppe bag ”uge 33” suverænt vælger hvem, der kan komme

med, fortæller Dorthe.

årets UdgAve Af ”Uge 33”

bLiver noget HeLt særLigt

- til dette års udstilling kommer vi op på omkring 40 udstillere,

og ligesom tidligere bliver der i ugens løb massevis af aktiviteter.

blandt andet en del arbejdende værksteder, musikalsk

underholdning, modeshows, mulighed for en sejltur med Valkyrien,

liv på havnen og en række anderledes tiltag.

- takket være et tæt samarbejde med kommunens kulturforvaltning

får vi blandt andet besøg af ”levende Havs flygtningeskib”,

der er en ombygget fiskekutter. båden er fyldt til bristepunktet

med bronzeskulpturer, udført af den kendte danske

billedhugger jens galschiøt, som blandt andet er kendt for

skulpturen ”Den Indre svinehund”.

Det vurderes, at mellem 5.000 og 7.000 gæster

hvert år besøger ”Uge 33”.

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

- Da det er vores tiende udstilling, og dermed jubilæum, har vi

virkelig gjort alt, hvad vi kan, for at årets udgave af ”uge 33”

bliver noget helt særligt, fortæller Dorthe.

mAnge besøgende

Det er gratis at komme ind og se udstillingen. til gengæld kan

man finde tegnebogen frem, hvis man ønsker at købe nogle

af kunsthåndværkernes produkter. Her sælges et pænt udvalg

fra en efterhånden stor butik i pakhuset, hvor der altid er godt

gang i handelen.

- Da der er gratis adgang, og man bare kan komme og gå som

man vil, ved vi faktisk ikke, hvor mange besøgende, der er.

Men vi plejer at anslå et antal på 5-6.000 i løbet af uge 33.

- Vi har besøgende fra hele landet. er man interesseret i kunsthåndværk,

er ”uge 33” nemlig noget, man helt sikkert skal

besøge.

- Vi er stolte af, at vi inden for kunsthåndværk virkelig har

fået sat Hobro og Mariagerfjord området på landkortet, og vi

glæder os rigtig meget til at byde velkommen til årets jubilæumsudstilling,

slutter Dorthe.

Og tidspunktet? rigtigt gættet… i uge 33.

Af: Jesper Bøss, KOMMA’riet.

Tre af personerne bag ”Uge 33. Fra v. Dorthe Palm Hansen,

Helga-Bonde Hansen og Anne Bak Markers.

15


www.livifjorden.dk

andet

g gLAsdAge med Lone ALdAHL

Kom og Vær Med! - og tag børnebørnene med. Design smykker

eller brug fantasien. Voksne (inkl. kaffe og kage) 50 kr.

børn (inkl. sodavand og kage) 25 kr. (eks. brænding og materialer).

tilmelding på tlf. 6165 3979

tid: mandag d. 1. juli - torsdag d. 4. juli,

kl. 13.00-16.00

sted: biecentret

pris: Voksne 50 kr. og børn 25 kr.

arrangør: biecentret

Hjemmeside: www.biecentret.mono.net

g sommerAKtiviteter

på viKingecenter fyrKAt

sommeraktiviteter på Vikingecenter Fyrkat. Åbent alle dage

med forskellige vikingeaktiviteter. programmet for weekender

kan ses på hjemmesiden.

tid: mandag d. 1. juli - onsdag d. 31. juli,

kl. 10.00-17.00

torsdag d. 1. august - Lørdag d. 31. august,

kl. 10.00-17.00

søndag d. 1. sep. - mandag d. 30. sep.

kl. 10.00-15.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g viKingegrUppen iArn

Vikingegruppen IarN vender tilbage til Vikingegården og demonstrerer

forskellige håndværk, bl.a. arbejdes der med træ og

jern.

tid: Lørdag d. 6. juli - mandag d. 8. juli,

kl. 10.00-17.00

sted: Vikingegården, Fyrkat

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

16

g LevendegøreLse

på boLdrUp mUseUm

levendegørelse på boldrup Museum. så kom og vær

med og lev dig ind i landbo-livet anno 1900.

tid: Lørdag d. 13. juli - søndag d. 14. juli,

kl. 10.00-16.00

tid: Lørdag d. 20. juli - søndag d. 21. juli,

kl. 10.00-16.00

tid: Lørdag d. 27. juli - søndag d. 28. juli,

kl. 10.00-16.00

sted: boldrup Museum

pris: Voksne 30 kr., børn + medlemmer gratis

arrangør: boldrup Museum

Hjemmeside: www.nordmus.dk

• www.sparhobro.dk


g viKingegrUppen KvistUr

Vikingegruppen Kvistur gæster igen Vikingegården, hvor de

fremviser forskellige håndværk og vikingetidige sysler samt svarer

på alle gæsternes spørgsmål om vikingerne og deres håndværksmæssige

frembringelser.

tid: Lørdag d. 13. juli - søndag d. 14. juli,

kl. 10.00-17.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g så sKAL der Arbejdes med ULd

elin Thisted og tulle Marie Dahl vil spinde uldgarn og plantefarve

som i vikingetiden. Der bliver mulighed for selv at deltage

på håndtenen og lave sit eget garn.

tid: Lørdag d. 20. juli - søndag d. 21. juli,

kl. 10.00-17.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g mUsiKeren AKseL striim

viL fremstiLLe benfLøjter

Musikeren aksel striim, som spiller med i vikingemusikgruppen

Krauka, vil fremstille benfløjter og spille på dem. Desuden

fortæller aksel om vikingetidens musik og spiller prøver på

musikken på sine mange forskellige instrumenter. sæt hele dagen

af og fremstil din egen benfløjte under kyndig vejledning.

tid: Lørdag d. 27. juli - søndag d. 28. juli,

kl. 10.00-17.00

Lørdag d. 10. august - søndag d. 11. august

kl. 10.00-15.00

sted: Vikingegården, Fyrkat

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingeskibslauget Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g viKingemArKed

på siLdeHAgen, Hobro

Det årlige vikingemarked ved Mariager Fjord. Danmarks hyggeligste.

boder, heste, krigere, øl, munke, søfolk og skibe, mad,

fugle osv. Familieudflugten, hvor alle har det dejligt.

tid: Lørdag d. 3. august - søndag d. 4. august,

lørdag kl. 10.00-17.00

søndag kl. 10.00-16.00

sted: sildehagen i Hobro

pris: Voksne 50 kr., børn gratis

arrangør: Vikingemarked i Hobro

Hjemmeside: www.vikingemarkedihobro.dk

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

17


www.livifjorden.dk

g så er det

spisetid!

annette rasmussen vil koge

en vikingetidig gryde-

ret og lover smagsprøver

til alle dagens gæster. Det

er muligt at købe en lille

kogebog i museumsbutikken,

så man kan gå hjem

og kokkerere videre efter

gamle traditioner.

tid: Lørdag d. 3. august - søndag d. 4. august,

kl. 10.00-15.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingeskibslauget Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g fåredAg

Kom med til den velbesøgte og traditionsrige fåredag med aktiviteter

for hele familien. Markarbejde med heste, arbejdende

værksteder, folkedans, salgsboder, konkurrence, bueskydning,

bolsjefremstilling, arbejde med uld og fåreklipning. Der vil

være grillet lam og gris kl. 12 og sydhimmerlandsk Kagebord.

tid: fredag d. 16. august, kl. 10.00-16.00

sted: boldrup Museum

pris: Voksne 50 kr. (ingen rabat), børn gratis

arrangør: boldrup Museum

Hjemmeside: www.nordmus.dk

18

g viKingegrUppen fyrKAtsmedene

Vikingegruppen Fyrkatsmedene flytter igen ind i smedjen på

Vikingegården, hvor de vil demonstrere, hvordan smeden i vikingetiden

fremstillede værktøj og redskaber i essen. Der vil

være mulighed for selv at deltage aktivt.

tid: Lørdag d. 17. august - søndag d. 18. august

kl. 10.00-15.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g viKingegrUppen fyrKAt

demonstrerer HåndværK

så vender Vikingegruppen

Fyrkat tilbage til Vikingegården.

Her vil de demonstrere

forskellige vikingetidige hånd-

værk og andre sysler samt

madlavning. Kom og vær

med til en dag i vikingetiden!

tid: Lørdag d. 24. august - søndag d. 25. august

kl. 10.00-15.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

• www.sparhobro.dk


g "tidsLomme" i år 975

skuespillere fra Fyrkatspillet skaber en ”tidslomme” i år 975

på Vikingegården. besøg en vikingegård med alle dens indbyggere.

tid: Lørdag d. 31. august - søndag d. 1. september

kl. 10.00-17.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

tid: Lørdag d. 14. september - søndag d. 15.

september, kl. 10.00-15.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g bronzestøberen Ken rAvn

bronzestøberen Ken ravn vender tilbage til Vikingegården, og

igen vil han demonstrere forhistorisk støbeteknik. Ken støber

forskellige smykker i forme af ler æltet med hestemøg. alle

smykkerne er kopier af smykker fra vikingetiden, og der vil

være mulighed for at købe et eksemplar med hjem.

tid: Lørdag d. 7. sep. - søndag d. 8. sep.

kl. 10.00-15.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g fredAg den 13.

Fredag den 13. - gys og gru med et glimt i øjet.

se hjemmesiden for nærmere information.

tid: fredag d. 13. september

sted: boldrup Museum

arrangør: boldrup Museum

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g Høstfest og æbLedAg

på HAvnø møLLe

Høsten er i hus, og det fejres med, at der males mel for sidste

gang i 2013. samtidig kan du prøve forskellige aktiviteter, der

har med udnyttelsen af de gode danske æbler at gøre: æblemost,

æblebagværk, æbler i mad. arrangeret i samarbejde med

Havnø Mølles Venner.

tid: søndag d. 15. september, kl. 10.00-16.00

sted: Havnø Mølle

pris: Voksne 30 kr., børn gratis

arrangør: Møllehistorisk samling

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g viKingegrUppen Kimbrernes æt

Nu vender Vikingegruppen Kimbrernes Æt tilbage til Vikingegården.

Også denne gang vil de demonstrere forskellige håndværk

og huslige sysler.

tid: Lørdag d. 21. september - søndag d. 22.

september, kl. 10.00-15.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

g viKingeKAmpgrUppen AsK

Vikingekampgruppen ask flytter ind på Vikingegården. Her

kan man møde krigeren og hans familie, når han ikke lige er på

slagmarken. Der arbejdes med håndværk, laves mad, krigerudrustningen

fornyes og vedligeholdes, og der bliver også tid til

lidt kamptræning for at holde færdighederne ved lige. børn kan

forsøge sig med trævåben.

tid: Lørdag d. 28. september - søndag d. 29.

september, kl. 10.00-15.00

sted: Vikingegården, Fyrkat.

pris: Voksne 60 kr., børn gratis

arrangør: Vikingecenter Fyrkat

Hjemmeside: www.nordmus.dk

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

19


www.livifjorden.dk

faste arrangeMenter

g AmbUfesten i Hobro

4 festlige ambudage med mere end 50 forskellige indslag og

kunstnere - store Open air koncerter, teltballer, kæmpe tivoli,

parader, konkurrencer og masser af oplevelser.

tid: torsdag d. 29. august - søndag d. 1. september

sted: ambuparken Hobro

arrangør: ambulancedagene i Hobro

Hjemmeside: www.ambufest.dk

g mosens dAg

på LiLLe viLdmosecentret

Kom til en hyggelig markedsdag på lille Vildmosecentret. traditionen

tro holder vi Mosens dag den 1. søndag i september,

med masser af spændende lokale boder og spændende aktiviteter.

tid: søndag d. 1. september, kl. 10.00-16.00

sted: lille Vildmosecentret

pris: gratis

arrangør: lille Vildmosecentret

Hjemmeside: www.lillevildmose.dk

20

g bies rytmeKor

med KorLeder gitte jonsson

så starter koret op for en ny og spændende sæson. Kom og

vær med, og syng dig glad! Kunne du tænke dig at prøve noget

nyt, så kom og vær med. Det vil fortrinsvis være sange i den

rytmiske genre, vi skal beskæftige os med, og vi arbejder ud fra

gehørmetoden. Vi glæder os til at se dig! tilmelding kan ske

ved personligt fremmøde, eller på på tlf. 97115260.

tid: onsdag d. 4. september, kl. 16.00

sted: biecentret

pris: 300 kr.

arrangør: biecentrets Oplysnings Forbund (bOF)

g det digitALiserede sAmfUnd

Morten Overgaard fra borgerservice Mariagerfjord vil præsentere

borger.dk og gøre rede for kommunens digitaliseringsplaner

og fortælle om det, som allerede er sat i værk.

Dernæst får vi en præsentation af nogle af de aktuelle digitale

medier: pc, DuKa-pc, I-pad og I-phone, som du måske overvejer

at anskaffe.

tid: onsdag d. 18. september, kl. 19.00

sted: Mariager Kloster

pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage

arrangør: Ældre sagen Mariager

MONSTEROPERA TO 31. OKT KL. 16.15 HOBRO FRISKOLE

- UHYGGELIG HYGGELIG OPERA FOR 5-10 ÅRIGE

OPERAEN I MIDTEN

OPERASANGERNE ISABEL PIGANIOL OG BERIT MELAND

Gys, grin, sjov og ballede og en række kendte operaarier

Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr

Under 12 år: 40 kr

Æbleskiver og saftevand kan købes fra kl. 15.30

Se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk

eller ring 2020 9865

TK_annoncer_13-14forslag_farver.indd 4 • www.sparhobro.dk

27/05/13 14.04


kirkeligt

g Kræmmermesse på mArKedet

lopper, sild, gud & gris - sådan er den korte beskrivelse af det

traditionsrige kræmmermarked på markedspladsen i sandgraven

ved Helberskov. Kl. 10 åbner pladsens mange boder, kl.

12 er der gratis sildemadder, kl. 14 er der kræmmermesse ved

sognepræsterne Iben brejner Højgaard og Mette tved Hansen,

og kl. 18 sælges den helstegte pattegris i portioner.

tid: fredag den 5. juli, kl. 14.00

sted: Helberskov - sandgraven

pris: gratis

arrangør: als Menighedsråd

Hjemmesider: www.alskirke.dk - www.helberskov.eu

g sensommerAndAgt

i frUerLUnd pArKen

Den hyggelige og altid velbesøgte tradition

med at afholde udendørs gudstjenester

i Fruerlund parken ved Øster

Hurup holdes i hævd: De to sognepræster

Iben brejner Højgaard og Mette tved Hansen står for

oplæsning og liturgi, als-Øster Hurup Kirkekor synger - og

de fremmødte synger fællessalmer i den lune sensommeraften.

tid: søndag den 18. august, kl. 19.30

sted: Fruerlundparken Øster Hurup

pris: gratis

arrangør: skelund Menighedsråd, Øster Hurup Menighedsråd,

als Menighedsråd og Visborg Menighedsråd

Hjemmesider: www.alskirke.dk, www.skelundkirke.dk

g sKAbeLsesgUdstjeneste

Dette er en musikgudstjeneste, hvor der gennem salmer, læsninger

og solistiske indslag sættes fokus på menneskets vilkår i

den verden, som gud har skabt. De medvirkende er Charlotte

Hjørringgaard larsen, sopran, jesper Thimsen, orgel, anders

tranholm-bjerg, fløjte og sang samt oplæsere fra menigheden.

tid: søndag d. 1. september, kl. 16.00

sted: Øls Kirke

pris: gratis

arrangør: Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd

Hjemmeside: www.øls-hørby-døstrup.dk

g søren

KierKegAArd

og vor tid

søren Kierkegaards tænkning

er enestående og original;

men den er også vanskelig at

komme på bølgelængde med.

Hvad var kernen i hans tænkning?

er han stadig aktuel her i 200 året for hans fødsel? Disse

spørgsmål vil blive belyst af højskoleforstander jørgen Carlsen.

tid: Lørdag den 21. september, kl. 10.00

sted: Hobro Kirkecenter

pris: 50 kr.

arrangør: Mariagerfjord Kirkehøjskole

g dA spidsborgeren

giK frA snøvsen

Med udgangspunkt i den stakkels adam Homo´s spørgsmål

om, hvad han dog skal gøre og gribe i for at blive et lykkeligt

menneske, hører vi både søren Kierkegaards

og benny andersens bud

på, hvad det vil sige at leve et meningsfuldt

og lykkeligt liv. Musikalsk

foredrag ved sognemedhjælper

Helle

erdmann Frantzen

og organist steen jørgensen.

tid:

Lørdag den 21. september,

kl. 12.30

sted: Hobro Kirkecenter

pris: 50 kr.

arrangør: Mariagerfjord

Kirkehøjskole

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

21


www.livifjorden.dk

ud i naturen

g birgittA's vAndrefortæLLing

birgitta af Vadstena var stifter af den klosterorden, som ændrede

et lille unavngivent færgeleje til den by, som vi idag kender

som Mariager, og hendes livsfortælling bliver her formidlet

på en vandring ad små stier gennem det smukke Munkholm

område i Mariager. undervejs på vandringen vil Christian

Christiansen understøtte fortællingen med sin stemningsfulde

visesang.

tid: Lørdag d. 27. juli, kl. 14.00

sted: Mariager Kloster

pris: 25 kr. for ikke medlemmer

arrangør: birgittaforeningen i Mariager

Hjemmeside: www.mariagerkirke.dk/birgitta

g nAtUrpLeje med Afgræsning

på LåenHUsHALvøen

Vi ser på naturtyper og på naturpleje med afgræsning. låenhushalvøen

har flot og spændende natur med hedeskrænter,

overdrev og bøgeskrænter. Mod syd vender halvøen mod Mariager

Fjords strandenge og mod nord mod de ferske enge ved

Kielstrup sø. Obs: Kuperet og sine steder vådt terræn.

tid: torsdag d. 22. august, kl. 18.30-21.00

sted: Ved lundshøjarealet, låenhusvejen,

efter nr. 6, 9500 Hobro

pris: gratis

arrangør: Natur og Miljø, Mariagerfjord Kommune

22

g svAmpetUr i roLd sKov

Kom med på svampetur i den sydlige del af rold skov og hør

mere om de svampe, der vokser i området, herunder hvilke

svampe, der er spiselige. Vi afslutter turen med at lave en svamperet

over bål og få en smagsprøve. Obs: praktisk tøj og fodtøj,

krus, teske og kurv.

tid: søndag d. 25. august, kl. 10.00-13.00

sted: p-arealet ved stabelpladsen

for enden af skovvej, 9510 arden

pris: gratis

arrangør: Mariagerfjord Kommune

g nAtUr og reKreAtion

i Hobro østersKov

Igennem en årrække har foreninger og

kommune arbejdet på at forbedre naturoplevelser

og rekreative muligheder i

de kommunale skove i et grønt partnerskabsprojekt

støttet af Naturstyrelsen.

pilotprojektet i Hobro Østerskov er gennemført

og bliver indviet på denne naturtur, hvor vi går på de

"nye" stier og ser og hører om de mange nye tiltag i skoven.

Obs: Husk praktisk tøj og fodtøj.

tid: søndag den 25. august, kl. 13.30-16.00

sted: p-pladsen ved VuC-Hobro,

amerikavej 5, 9500 Hobro

pris: gratis

arrangør: Natur og Miljø, Mariagerfjord Kommune

• www.sparhobro.dk


g nye stier ved KAstbjerg å

Vi går en tur på de nye

stier i det smukke landskab

ved Kastbjerg Å.

turlederne vil fortælle

om naturgenopretningsprojektet

i området, herunder

om de forbedrede

rekreative muligheder.

endvidere vil Kastbjerg

Ådals status som internationalt naturbeskyttelsesområde blive

belyst, herunder kommunens opgave med at sikre og genoprette

værdierne i områdets helt enestående natur. Husk fornuftigt

fodtøj.

tid: torsdag d. 12. september, kl. 18.00-20.00

sted: Kransmarksvej 8, 9550 Mariager

pris: gratis

arrangør: Natur og Miljø, Mariagerfjord Kommune

g nAtUrvAndring i LindALene

Mariagerfjord Kommune ejer den fredede

skov lindalene i Hadsund. skoven

drives med stor fokus på naturen

og de rekreative værdier i området. på

denne tur følger vi den markerede rute

og fortæller om skovens historie, natur

og drift. Obs: lindalene er meget kuperede, så turen egner sig

ikke for gangbesværede. Medbring evt. kaffe.

tid: søndag d. 15. september, kl. 10.00-12.00

sted: p-pladsen ved Markedsgade i Hadsund

pris: gratis

arrangør: Natur og Miljø, Mariagerfjord Kommune

www.livifjorden.dk

sport

g HAdsUndLøbet

Mariager Fjord OK og sportigan Hadsund arrangerer

Motionsløb for alle. tre ruter på henholdsvis

2,8 km - 5,8 km - 9,8 km. aldersgruppeinddeling i

9 grupper. præmier fra sportigan Hadsund til alle

gruppevindere. lodtrækningspræmier blandt deltagere.

Frugt, saft og vand fra superbrugsen Hadsund.

Vandrepokal til største hold fra urmager erhardsen.

Kun onlinetilmelding frem til d. 2/9 - INgeN eftertilmelding.

tid: torsdag d. 5. september, kl. 18.30

sted: Hadsund torv

pris: under 14 år 40 kr. / Øvrige 60 kr.

arrangør: Mariager Fjord OK

Hjemmeside: www.mariagerfjordok.dk

MED PARYK OG VANTER TI 19. NOV KL. 19.30 DAVINCI

- BODIL STEEN KABARET

SUSANNE BREUNING OG PIANIST MATHIAS GROVE

Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr

MedleMstilbud: besøg kl. 16 hos Beauté Pacifique

inkl. spisning og teater i alt 250 kr. begrænset antal pladser

til Beauté Pacifique.

Antipasti til 125 kr fra kl. 17.30 på Davinci Hadsund.

Bestilles sammen med billetterne.

se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk

eller ring 2020 9865

TK_annoncer_13-14forslag_farver.indd 6 27/05/13 14.05

23


www.livifjorden.dk

24

Åbningstider som Hobro Bibliotek

Kunstsamlingen Kunstetagerne

Store Torv Hobro

SOMMERUDSTILLING 2013

indtil 1. september

Bent Holstein, Vibeke Glarbo og Hans Henrik Lerfeldt

Igen i år markerer vi et mangeårigt samarbejde med 3 kunstnere.

Af Hans Henrik Lerfeldt og Bent Holstein har vi købt kunst siden

Kunstsamlingens grundlæggelse i 1975. Samarbejdet med Vibeke

Glarbo blev inspireret af Sigrid Lûtken og begyndte med den anden

separat udstilling i det røde pakhus på havnen i 1998. Vibeke

Glarbo har udført udsmykningprojekter på Cemtec, på det ny

Alderdomshjem. Skulpturen ”Persefone”, en bronze, er på pladsen

ved Tinglysningsretten og hendes ”Gotisk tårn” er deponeret

i fællesrummet på Bymarksskolen. Som nævnt er udstillingen en

markering af mange års samarbejde, men også en erindring om

relationen mellem Bent Holstein og Hans Henrik Lerfeldts udstillingsvirksomhed.

Kataloget, som ligger i udstillingen, har en sprællevende selvbiografi

af Vibeke Glarbo, Orla Lindboe, redaktør af tidskriftet Kunst, giver

en indfølt introduktion til Bent Holstein og Svend Nielsen opridser

en baggrund for Hans Henrik Lerfeldts enestående indsats.

Hobro Kunstsamling · HKK · Kunstetagerne Biblioteket · Store Torv · 9500 Hobro · 97 11 52 00 · svend-nielsen@dadlnet.dk

• www.sparhobro.dk


På Biblioteker og Kulturhuse

Læs mere på www.kulturforboern.dk

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

25


www.livifjorden.dk

underholdning

g AmbU open Air Koncert

Thomas Helmig - mads Langer - shaka Loveless

I år åbnes der op for det store pop-brag med Thomas Helmig,

Mads langer og shaka loveless. tre navne der for alvor markerer

det bedste af poppen i Danmark.

tid: torsdag den 29. august, kl. 18.00-23.30

sted: ambuparken Hobro

pris: 285 kr. (Forsalg: 235 kr.)

arrangør: ambulancedagene i Hobro

Hjemmeside: www.ambufest.dk

g go go berLin - open Air

efter at have spillet på alle store festivaler henover sommeren,

er det lykkedes ambufesten at få de unge himmelstormere fra

go go berlin på store scene. gå ikke glip af de her rødder.

bemærk tidspunktet kl. 19.30.

tid: fredag den 30. august, kl. 19.30

sted: ambuparken Hobro

pris: 3 dages ambuhæfte eller 35 kr.

arrangør: ambulancedagene i Hobro

Hjemmeside: www.ambufest.dk

26

g irsK pUb med tom donovAn m.fL.

Vær klar når tom Donovan og Hawkeye & Hoe skaber den

perfekte irske stemning i teltet Mixen i ambu parken.

tid: fredag den 30. august, kl. 21.00-02.00

sted: ambuparken Hobro

pris: 3 dages ambuhæfte eller 35 kr.

arrangør: ambulancedagene i Hobro

Hjemmeside: www.ambufest.dk

g nevøerne

nepHew jAm - open Air

Nevøerne (Nephew jam) spiller alle de store hits. Mon ikke der

bliver syng-med stemning foran store scene…

tid: Lørdag d. 31. august, kl. 21.00

sted: ambuparken Hobro

pris: 3 dages ambuhæfte eller 35 kr.

arrangør: ambulancedagene i Hobro

Hjemmeside: www.ambuhefte.dk

g mUri & mArio

open Air

Koncert

Kom tidligt til fest og syng med

på hits som "Mambo", "Hun

tog Min guitar" og "Mio

amore"

tid: søndag d. 1. september, kl. 14.00

sted: ambuparken Hobro

pris: 3 dages ambuhæfte eller 35 kr. (børn gratis)

arrangør: ambulancedagene i Hobro

Hjemmeside: www.ambufest.dk

• www.sparhobro.dk


g HeLt eLeKtrisK jorden rUndt

med tin og rAsmUssen

Kom og få eksklusiv bagsædeplads i elbilen ”grønne”, når to

af Danmarks mest berejste og uforfærdede eventyrere fortæller

om deres livs hårdeste rejse. Det er en billet til fødselsdagsfest i

Mongoliet, verdensudstilling i shanghai, rally i Monaco og endeløse

sibiriske landeveje. Det er også en fortælling om verdens

tilstand fra et oplevet og originalt perspektiv. Det handler om

at leve drømmen ud.

tid: torsdag d. 19. september, kl. 19.30

sted: Hadsund KulturCenter

pris: 75 kr. inkl. kaffe

billetsalg: www.himmerlandsbilletten.dk

arrangør: Hadsund bibliotek

Hjemmeside: www.mariagerfjordbibliotekerne.dk

Velkommen til

Åben bunker!

Mariagerfjord Beredskab inviterer igen i år til

"åben bunker" på Fabriksvej 2a i Hadsund.

Den tidligere beredskabsbunker er gemt godt af

vejen under jorden, men er nu indrettet med bl.a.

udstilling m.v. Desuden kan du få et indtryk af

beredskabets arbejde under "den kolde krig".

Bunkeren er åBen

Onsdag den 17. juli .............................kl. 18-20

Torsdag den 8. august .......................kl. 18-20

Lørdag den 24. august .......................kl. 11-15

Onsdag den 4. september .................kl. 18-20

Onsdag den 25. september .................kl. 18-20

Alle er velkommen

og AdgAng er grAtis

Har du spørgsmÅl

er du velkommen til at

kontakte beredskabet på

tlf. 70 20 41 00 eller

beredskab@mariagerfjord.dk

www.livifjorden.dk

peter og elgen on 18. Sep Kl. 19.30 HoBro tHeAter

-VeDKoMMenDe, nYSKreVet DrAMAtIK

teAtret SVAlegAngen prÆSenterer teAter groB

Veloplagt Komedie. Drama på højt plan.

Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr

MEDLEMSTILBUD: 3 forestillinger på Hobro Theater

d. 18/9 og d. 7/10 samt d. 6/3-2014 for 300 kr i alt.

Teaterbuffet til 149 kr fra kl. 17.30 i Theater Restauranten.

Bestilles samtidig med billetterne

Se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk

eller ring 2020 9865

TK_annoncer_13-14forslag_farver.indd 1 • www.sparhobro.dk

27/05/13 14.03

27


www.livifjorden.dk

udstillinger

g moderne møbeLKUnst og design

arKIVet viser møbler, tegninger, modeller, fotos, plakater,

hædersbevisninger udført af rud Thygesen alene og sammen

med johnny sørensen. Herudover er der skiftende udstillinger

med andre møbelarkitekter og designere.

Møblerne findes på ambassader, i børnehaver, regeringskontorer,

Folketinget, Københavns lufthavn og de har bl.a. udstyret

det tidligere præsidentpalæ i prag for Vaclav Havel

tid: åbnes gerne efter aftale på 98522032

eller 20952713

sted: adelgade 26, Hobro

pris: gratis

arrangør: arKIVet. rud Thygesen arkivet for

moderne møbelkunst og design

Hjemmeside: www.designarkivet.dk

28

g KUnstHåndværK på HAvnen

i Hobro - Uge 33

Kunsthåndværkersammenslutningen uge 33 fejrer i år 10 års

jubilæum. på denne særlige udstilling i Det røde pakhus i Hobro

vil ikke mindre end 40 nye og også tidligere medvirkende

kunsthåndværkere være repræsenteret. jubilæet markeres med

mange særlige tiltag både i og uden for pakhuset, besøg, musik

m.m.. Følg med på vores hjemmeside www.uge33.dk

tid: Lørdag d. 10. august - søndag d. 18.

august, weekend kl. 11-17,

hverdage kl. 13-17 og onsdag kl. 13-21

sted: Det røde pakhus, Hobro Havn

pris: gratis

arrangør: "uge 33"

Hjemmeside: www.uge33.dk

g fernisering med jette dodensig

i fjordgALLeriet

jette Dodensig maler, fordi hun elsker det og ikke kan lade

være. Der bliver eksperimenteret med forskellige maleformer,

teknikker og materialer. jette har sin helt egen personlige stil og

er mester i fine kompositioner og med motiver, der gemmer sig

i penselstrøgene. livsglæden stråler ud med dejlige farver, og

beskueren glædes over det enkelte billedes iderigdom.

tid: fredag d. 30. august -

Lørdag d. 21. september

fernisering 30. august kl. 15.00-17.00

sted: Fjordgalleriet.com

pris: gratis

arrangør: Fjordgalleriet.com

Hjemmeside: www.fjordgalleriet.com

• www.sparhobro.dk


g josef KowALsKi

UdstiLLer mALerier

josef Kowalski's udgangspunkt er det naturalistisk

inspirerede landskabsmaleri. Han

kan planlægge et billede, have et bestemt

tema eller motiv, men gang på gang oplever

han, at tilblivelsen/ processen er så dynamisk,

at den ”overtager” det oprindeligt planlagte. Der kan

snige sig naivistiske, pointillistiske og drømmende betragtninger

ind i hans malerier, måske endda lidt surrealistiske.

tid: Lørdag d. 31. august - Lørdag d. 14. september,

fernisering lørdag d. 31. august kl.

11.00-12.30

sted: Kulturhuset i arden

pris: gratis

arrangør: Kulturhusforeningen

Hjemmeside: www.kulturhusetiarden.dk

g dArLings på spiL:

ingUnn vestby, bess Kristoffersen

og LArs j. fALKenberg

Ingunn Vestby har broderet

på sine tekstile arbejder

i mange år og lader sig udfordre

på denne teknik. bess

Kristoffersen bruger frotage

og aftryk af natur som udgangspunkt.

bess Darling

kalder vi aftryk. lars Falkenberg

maler med æg og

svider den tørrede substans,

så en brungylden palet opstår.

Hver har udført 3 serier af 9 arbejder. 9 i egen yndlingsteknik

og 9 arbejder med hver af de to andres.

tid: Lørdag d. 7. september -

fredag d. 25. oktober,

åbnes lørdag d. 7. september kl. 11.00

sted: Kunstetagerne, store torv, 9500 Hobro

pris: gratis

arrangør: Mariagerfjord Kunstforening

Hjemmeside: www.kunstetagerne.dk

g evA cHristensen

åbne AteLierdøre

som medlem af Mariagerfjord Kunstrute deltager eva Christensen

igen i år i Åbne atelierdøre. Idéen er, at alle er velkomne

til et uforpligtende besøg hos eva Christensen i hendes

hjem og se hendes malerier, samt få en snak om blandt andet

kunst, teknik og inspiration. eva Christensens motivverden består

mest af naturen, får og fugle er kendetegnende for hende.

tid: Lørdag d. 28. september -

søndag d. 29. september, kl. 10.00-17.00

sted: sindholtparken 20, 9560 Hadsund

pris: gratis

arrangør: eva Christensen

Hjemmeside: www.eva-christensen.dk

g åbne AteLierdøre

i fjordgALLeriet

I forbindelse med Mariagerfjord Kunstrutes Åbne atelierdøre

den sidste weekend i september udstiller lizzie Zeidler og Vibeke

ranch i Fjordgalleriet begge dage kl 11-17. Kom ind og

se en farverig og livsbekræftende udstilling og få en snak med

kunstnerne sammen med en kop kaffe med tilbehør. Vi glæder

os til at se dig.

tid: Lørdag d. 28. september -

søndag d. 29. september, kl. 11.00-17.00

sted: Fjordgalleriet.com

pris: gratis

arrangør: Fjordgalleriet.com

Hjemmeside: www.fjordgalleriet.com

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

29


www.livifjorden.dk

12

spillesteder i Mariagerfjord Kommune

g Arden

Kulturhuset i Arden

bluhmesgade 19, 9510 arden

Arden Kirke

Kirkealle 2, 9510 arden

Astrup Kirke

søvej 3, astrup, 9510 arden

multiforum

Ndr. truevej 16, Vebbestrup

9500 Hobro

rostrup Kirke

lundgårdsvej 20, rostrup

9510 arden

g Hobro

biecentret

Nordvestvej 4, 9500 Hobro

café K

sdr. Kajgade 8, 9500 Hobro

30

det røde pakhus

sdr. Kajgade, 9500 Hobro

fyrkatborgen

Fyrkatvej 45

9500 Hobro

Himmerlands teater

søndre Kajgade 18 a

9500 Hobro

Hobro friskole

Nyvej 23, 9500 Hobro

Hobro idrætscenter

amerikavej 22, 9500 Hobro

Hobro Theater

Filmteatret, Theatertorvet 1

9500 Hobro

mariagerfjord gymnasium

amerikavej 5, 9500 Hobro

Hobro bibliotek

st. torv, 9500 Hobro

Hobro Kirke

adelgade 52b, 9500 Hobro

Hvilsom forsamlingshus

Hvilsom Hedevej 4, 9500 Hobro

ishuset

adelgade 26

9500 Hobro (v/bie Centret)

medborgerhuset

skibsgade 26, 9500 Hobro

g mAriAger

den gamle biograf

teglgade 3, 9550 Mariager

falslev Kirke

Norupvej 8, Falslev

9550 Mariager

mariager Kirke

Kirkebakken 6, 9550 Mariager

• www.sparhobro.dk

GASmuseet

Gasværksvej 2

9500 Hobro

Åbent: Juni, juli & august: alle dage 11-17 - Resten af året: tors-. fre-. lør- og søndag. 12-16

www.gasmuseet.dk

Danmarks museum for gas og energi

Tel. 5371 5120 - mail: gasgas2@gasmuseet.dk

musikforeningen rytmus

Den gamle biograf

teglgade 3, 9550 Mariager

g HAdsUnd

davinci ristorante

Havnevej 7, 9560 Hadsund

Havbakkeskolen Als

Vikingevej 4, 9560 Hadsund

Hadsund Kulturcenter

Kirkegade 2-4

9560 Hadsund

Hadsund Kirke

Kirkegade 10, 9560 Hadsund

norup forsamlingshus

Åmøllevej 2, Norup,

8970 Havndal

veddum sal

Veddum Hovedgade 4,

Veddum, 9560 Hadsund


kulturinfo i Mariagerfjord Kommune

g Arden

Arden bibliotek

& Kulturhuset i Arden

tlf. 97 11 42 00

mariagerfjordbibliotekerne.dk

kulturhusetiarden.dk

cirkusmuseet

tlf. 98 56 26 28

sydhimmerlandsmuseum.dk

galleri bram

tlf. 98 52 40 22

bramart.dk

g HAdsUnd

Hadsund egns museum

Havnø mølle

tlf. 99 31 74 60

nordjyllandshistoriskemuseum.dk

Hadsund bibliotek

tlf. 97 11 46 30

mariagerfjordbibliotekerne.dk

Hadsund bio 1 + 2

tlf. 98 57 10 46

hadsundkulturcenter.dk

Hadsund Kulturcenter

tlf. 97 11 46 30

hadsundkulturcenter.dk

øster Hurup turistbureau

tlf. 70 27 13 77

g mAriAger

danmarks saltcenter

tlf. 98 54 18 16

saltcenter.com

den gamle biograf

tlf. 98 54 28 89

dengamlebiograf.dk

mariager bibliotek

tlf. 97 11 55 30

mariagerfjordbibliotekerne.dk

mariager museum

tlf. 98 54 12 87

mariagermuseum.dk

mariager turistbureau

tlf. 70 27 13 77

musikforeningen rytmus

tlf. 98 54 17 65

teaterkredsen mariagerfjord

tlf. 98 54 43 43

teaterkredsenmariagerfjord.dk

Skårupvej 28 . Ravnkilde . 9610 Nørager

Tlf. 9672 7080 . www.degngrafisk.dk

g Hobro

biecentret

Nordvestvej 4, 9500 Hobro

tlf. 97 11 52 60

www.biecentret.mono.net

café K, Hobro

tlf. 98 51 18 50

filmteatret, Hobro

tlf. 98 51 03 44

filmteatret.dk

fyrkatspillet

tlf. 98520008

Fyrkatspillet.dk

galleri classic

tlf. 98 52 42 43

gallericlassic.dk

galleribagtanken

tlf. 96 57 00 33

galleribagtanken.dk

gasmuseet

tlf. 98 51 21 44

gasmuseet.dk

Himmerlands teater

tlf. 98 55 57 53

himmerlandsteater.dk

• www.sparhobro.dk

www.livifjorden.dk

Hobro bibliotek

tlf. 97 11 52 00

mariagerfjordbibliotekerne.dk

Hobro museum

tlf. 98 51 05 55

sydhimmerlandsmuseum.dk

Hobro turistinformation

tlf. 70 27 13 77

Kunstetagerne

st. torv, Hobro

(indgang gennem

biblioteket i åbningstiden)

tlf. 98 52 20 32/97 11 52 00

kunstetagerne.dk

Lystfartøjsmuseet

tlf. 98 51 08 88

sydhimmerlandsmuseum.dk

mariagerfjord Kulturskole

tlf. 97 11 57 20

mariagerfjordkulturskole.dk

vikingecenter fyrkat

tlf. 98 51 19 27

fyrkat.dk

31


På udkig efter en ny bank?

På udkig efter en ny?

Gratis pensions- og

seniorrådgivning

Kassebetjening i hele

åbningstiden

Ingen kontogebyr eller

gebyr for kasseekspedition

Gratis NetBank

Gratis

boligrådgivning

Direkte kontakt! Ingen

call-center, ingen tast 1 for...

Vi tjener penge på ”gammeldags manér”.

Det vil sige: Først og fremmest via renten på ind- og udlån.

Gebyrer tager vi kun på få, særlige ydelser.

Store Torv • 9500 Hobro • Tlf. 96 57 50 00 • www.sparhobro.dk

• www.sparhobro.dk

Investeringsrådgivning

uden gebyr

SKIFT GRATIS TIL

SPAREKASSEN HOBRO

More magazines by this user
Similar magazines