Kulturhistorisk Museum Randers

randers.dk

Kulturhistorisk Museum Randers

Kulturhistorisk

Museum Randers

Håndværksmuseet

Kejsergaarden

F r i e n t r é

Skoletjenestens KATALOG 2010/11


3

4

6

8

10

12

14

15

16

INDHOLD VELKOMMEN

Velkommen

Særudstillinger

Nyere tid

Middelalderen

Oldtiden

Værkstedsaktiviteter

Byvandringer

Årets højtider

Praktiske oplysninger

www.khm.dk

Skoletjenesten på

Kulturhistorisk Museum

Skoletjenesten tilrettelægger forløb, der tager

udgangspunkt i museets samlinger og udvalgte

særudstillinger, samtidig med at vi er bevidste om

læreplaner og trinmål, så forløbene kan integreres

med din undervisning.

Vi tager udgangspunkt i fortællingen, det dialogbaserede,

det legende, det sanselige og det interaktive.

På den måde håber vi at kunne skabe rum

for læring, fordybelse og motivation.

God fornøjelse!

Bestilling

Et skolebesøg aftales på forhånd – og gerne i god

tid. Ønsker du skoleforløb på Håndværksmuseet

Kejsergaarden, skal du kontakte museumsinspektør

Inger Marie Hyldgård på 87 12 26 41 eller

imh@khm.dk.

Skoleforløb på Kulturhistorisk M useum i Kulturhuset

bestilles ved henvendelse til museumsinspektør

Helle Lebahn Bentzen på 87 12 26 25

e ller hlb@khm.dk.

Priser

Museet har GRATIS ENTRÉ for alle.

Besøg og skoleforløb er GRATIS for folke-, privat-

og efterskoler.

Andre uddannelsesinstitutioner betaler 450 kr.

per time for skoleforløb.

2 3


SÆRUDSTILLINGER

skoletjenesten udarbejder skoleforløb til museets

særudstillinger. Du er velkommen til at besøge

udstillingen på egen hånd inden et klassebesøg.

Ønsker du at tale med en medarbejder fra skoletjenesten

i forbindelse med dit besøg, er det en

god idé at lave en aftale på forhånd.

Du finder uddybende information om aktuelle

særudstillinger og skoleforløb på www.khm.dk.

Byens Puls

- en sanselig og interaktiv udstilling

indtil 26. september 2010

Oplev en sanselig og poetisk skildring af byen som

historisk collage. Byens Puls er fyldt med overraskelser

og skæve vinkler på kulturhistorien, og så

er den sanselig, eksperimenterende og interaktiv.

På oPdagelse i Byens historie

- omvisning med aktiviteter og små opgaver

Vi taler om byen og dens historie ud fra skæve og

nye vinkler. Vi besøger tal-laboratoriet og bygger

udviklingen for befolkningstal, telefonbokse og biler

i sjove klodser. Vi besøger den gamle telefonboks

og sidder med ved det digitale middagsbord.

Vi læser forfatterens sjove og mærkelige tekster

om Randers og meget mere.

Aldersgruppe: 0. – 6. klasse

Varighed: 60 min.

ture i Byen

Kombiner en omvisning eller et besøg i Byens Puls

med en byvandring eller kirkegårdsvandring i Randers.

(Se tilbud s. 14.)

SÆRUDSTILLINGER

Kortprosa og Kulturhistorie

I dette forløb arbejder vi aktivt med forfatter

Carsten René Nielsens morsomme kortprosa-tekster

om Randers.

Teksterne er skrevet til udstillingen Byens Puls og

tager afsæt i historisk fakta men løfter derefter

historien ud i et absurd univers.

Aldersgruppe: udskoling og ungdomsuddannelser

Varighed: 75 min.

AnmelD Byens Puls

Lad din klasse skrive en anmeldelse af udstillingen

Byens Puls, så lægger vi den ud på museets hjemmeside.

Som forberedelse tilbyder vi en omvisning,

hvor eleverne møder udstillingens tilrettelægger,

der fortæller om tankerne bag udstillingen og

svarer på spørgsmål.

Aldersgruppe: udskoling og ungdomsuddannelser

Varighed: 60 min.

erinDringssPillet

- på egen hånd med ”bykort” og spil

Besøg udstillingen på egen hånd og spil erindringsspillet.

Med jer får I et ”bykort” og en taske med

ting, der giver jer adgang til hemmelige steder og

aktiviteter i udstillingen.

Aldersgruppe: 0. – 6. klasse

Varighed: 60 min.

FremkAlDt - sylVestersens rAnDersBilleDer

16. oktober 2010 – 2. januar 2011

Udstillingen viser et væld af fantastiske fotografier

af Randers og dens borgere i 1950’erne. Fotografierne

er taget af fotografen Johannes Sylvestersen.

nAturViDenskABen i Arkæologien

29. januar – 29. maj 2011

Når vi forsker i fortidens mennesker, indgår arkæologien

ofte i et tæt parløb med naturvidenskaben.

Vi følger forskeren i sit laboratorium og får indblik

i de naturvidenskabelige metoder, arkæologen arbejder

med for at komme endnu tættere på fortidens

mennesker. En omvisning i udstillingen

omfatter forsøg i laboratoriet.

Skoletjenesten sender materiale ud om udstillingen

ultimo 2010.

4 5


NyERE TID NyERE TID

Udstillingen Fra købstad til industriby fortæller

h istorien om, hvordan købstaden Randers har

u dviklet sig gennem de sidste 500 år. I udstillingen

fortælles om byen og dens beboere.

Skoletjenesten tilbyder omvisning i museets

by historiske udstilling. Omvisningen kan omhandle

hele udstillingen eller kan deles op i perioder.

En omvisning i byhistorisk udstilling kan suppleres

med fremvisning af film samt byvandring.

leVeVilkår i 1800-tAllets BysAmFunD

En omvisning om hverdagslivet i 1800-tallets

bysamfund og de forandringer, der kom med industrialiseringen.

Industrialiseringen betød større og

mere effektive fabrikker og flere arbejdspladser.

Folk i hobetal flyttede fra land til by, og byen

sprængte sine rammer.

Aldersgruppe: fra 4. klasse

Varighed: 60 min.

BØrneArBejDe i gAmle DAge

For 100 år siden måtte mange børn hjælpe til

med familiens økonomi. De fik arbejde som bude,

barne piger eller på fabrikker. Arbejdsugen var fra

mandag til lørdag. Derudover skulle skolen passes.

Eleverne inddrages aktivt i omvisningen.

Aldersgruppe: fra 0. klasse

Varighed: 60 min.

kulturhistorisk museum rAnDers

Kulturhistorisk Museum Randers byder på et væld

af oplevelser og spændende udstillinger.

Museets faste udstillinger tager jer med på en tidsrejse,

der bevæger sig gennem oldtiden fortalt med

spændende fund fra området, op til middelalderen,

der er skildret i en sanselig, børnevenlig og moderne

udstilling og frem til vor egen tid.

Derudover viser museet 2 – 3 særudstillinger årligt.

skolen i gAmle DAge

Omvisningen tager os omkring 100 år tilbage i

tiden. Der fortælles om skolefagene, om overhøring

og gennemgang af lektien, om pædagogiske

midler og undervisningsmaterialer og om straf.

Eleverne inddrages aktivt i omvisningen.

Aldersgruppe: fra 0. klasse

Varighed: 60 min.

De Buhlske stuer

– kunstsAmling og Borgerhjem

De Buhlske Stuer på Kulturhistorisk Museum kan

ses som et eksempel på et højborgerligt hjem fra

første halvdel af 1900-tallet, men også som et

privat kunstsamlerhjem fra slutningen af 1800-

tallet. Kunstsamlingen rummer dansk kunst fra

1800-tallet og ældre udenlandsk grafik, herunder

48 raderinger af Rembrandt. En omvisning kan

tage udgangspunkt i såvel borgerhjemmet som

kunstsamlingen.

Aldersgruppe: udskoling og ungdomsuddannelser

Varighed: 60 min.

tØj På kroPPen

Silkebrokade, vadmelsdragter og hippietøj. Klik ind

på onlineudstilling Tøj på kroppen. Her får I præsenteret

historien om tøjmodens udvikling gennem

de sidste 250 år. Udviklingen er skildret gennem

dragter fra museets fornemme dragtsamling.

www.tojpaakroppen.dk

Aldersgruppe: udskoling og ungdomsuddannelser

6 7


8

MIDDELALDEREN

Besøg museets middelalderudstilling, der fortæller

om livet for 700 år siden. Oplev også udstillingens

aktivitetsområde med rekonstruktioner af middelaldertøj,

som eleverne gerne må prøve. Her findes

også middelalderspil og -lege, og I kan gå på

opdagelse i udstillingens computerskærme.

omVisning og AktiVitet

Tag på omvisning i middelalderudstillingen.

Her fortælles om livet i middelalderen, om byerne,

om troen, om husene, klostrene og kirkerne, om

middelalderens mennesker - de magtfulde, de fattige

og meget mere. Vi prøver dragter og dufter til

middelalderens krydderier. Bagefter er der tid på

egen hånd i prøv-selv-området.

Aldersgruppe: tilpasses klassetrin

Varighed: 1½ time

www.FormiDlingsmAskinen.Dk

Formidlingsmaskinen er et interaktivt rum, hvor

museet stiller billeder, lyd, tekst og baggrundsviden

til rådighed, så du og dine elever kan skabe jeres

egen version af museets middelalderudstilling og

samtidig lære en masse om middelalderen.

www.rAnDersimiDDelAlDeren.Dk

Prøv skoletjenestens digitale undervisningsmateriale

om livet i middelalderen i Randers. Materialet

kan kombineres med et besøg i udstillingen og

med rollespil.

Se materialet på www.randersimiddelalderen.dk.

Aldersgruppe: 4. - 6. klasse

MIDDELALDEREN

miDDelAlDerens mAlerteknikker

- værkstedsaktivitet

Hør om farver og teknikker og om hvordan

middelalderens kalkmalerier blev fremstillet.

Klassen arbejder med tørfarve og fremstiller små

”kalkmalerier”.

Aldersgruppe: fra 3. klasse

Varighed: 1½ time

smeDen i miDDelAlDeren

- værkstedsaktivitet

Vi arbejder ved essen. Eleverne skiftes til at

arbejde ved ambolten. Klassen fremstiller lyseholdere,

madspyd eller nøgler - alt sammen kopier

af arkæologiske fund fra middelalderen.

Aldersgruppe: fra 4. klasse

Varighed: 1½ - 2 timer

stØB Dit eget Pilgrimsmærke

- værkstedsaktivitet

Hør om troens symboler i middelalderen og støb

et pilgrimsmærke i tin af byens lokale helgen Skt.

Hjælper. Vi laver også fingerringe og dekorerer

kors til et halssmykke.

Aldersgruppe: fra 3. klasse

Varighed: 1½ time

meD FjerPen og gotiske BogstAVer

- skriveværksted

Lær at skrive med fjerpen og blæk. Klassen hører

om skriftens og bøgernes betydning i middelalderen

samt laver dokumenter med gotiske bogstaver

fra o.1300.

Aldersgruppe: 3. - 6. klasse

Varighed: 1 time

Fremstilling AF reB

- værkstedsaktivitet

Vi ser på middelalderens materialer og typer af reb.

Klassen fremstiller et 10 m langt hampereb på en

kopi af en middelalderlig reberbane.

Aldersgruppe: fra 1. klasse

Varighed: 1½ time

9


10

OLDTIDEN

Oldtidsudstillingen på Kulturhistorisk Museum

rummer fine fund, der fortæller om udviklingen fra

stenalder til vikingetid på Randersegnen. I kan

blandt andet se knoglen fra Hollerup, der er det

første spor efter mennesker i Danmark, det 2000 år

gamle moselig fra jernalderen og fem runesten fra

vikingetiden.

En omvisning i oldtidsudstillingen kan omhandle

hele oldtiden eller en enkelt periode. Omvisningen

suppleres med fremvisning af originale oldsager,

som eleverne må røre ved og undersøge på tæt

hold. Omvisningstilbuddet kan kombineres med en

værkstedsaktivitet.

stenAlDer – omVisning og AktiVitet

Tag på en rejse tilbage til stenalderen og hør om

stenaldermennesket – som jæger og samler og som

bonde. Prøv at grutte korn som i stenalderen.

Aldersgruppe: fra 3. klasse

Varighed: 45 min.

BronzeAlDer - omVisning

Vi taler om bronzen, der kom til landet sydfra, om

anlægningen af de store gravhøje, om ofringer, og

vi ser på helleristninger.

Aldersgruppe: fra 3. klasse

Varighed: 45 min.

OLDTIDEN

BronzeAlDer - VærksteDsAktiVitet

Vi kopierer arkæologiske fund fra bronzealderen.

Eleverne skal arbejde med kobber, og børnene deles

i grupper. Vi kopierer fund fra både mands- og

kvindegrave, fx armringe, fingerringe, halssmykker,

dragtnåle og små pincetter.

Aldersgruppe: fra 3. klasse

Varighed: 1½ time

jernAlDer - omVisning

Tag 2000 år tilbage i tiden og hør om livet i jernalderen

og om jernudvindingen af den lokale myremalm.

I hører om landsbyerne, om landbruget, om

begravelsesskikke og om det religiøse liv med

ofringer til guderne.

Aldersgruppe: fra 3. klasse

Varighed: 45 min.

smeDen i jernAlDer og VikingetiD

- VærksteDsAktiVitet

I hører om smedefaget i jernalder og vikingetid.

Eleverne skiftes til at arbejde ved essen, hvor de

fremstiller en vikingenøgle eller et madspyd.

Begge er kopier af arkæologiske fund.

Aldersgruppe: fra 4. klasse

Varighed: 1½-2 timer.

Den interAktiVe runesten

Prøv selv at aktivere den 1000 år gamle Mejlby-

runesten i et interaktivt show med lys og lyd.

Så får I genfortalt runernes dramatiske fortælling,

om dengang Åne sendte sin søn Eskil ud på en

livsfarlig skibsfærd over Øresund.

Aldersgruppe: alle

skriveværksted med runer

I hører om runer, runeindskrifter samt runestenenes

magiske verden. Eleverne lærer at skrive med

runer og fremstiller runepinde.

Aldersgruppe: 1. - 3. klasse

Varighed: 60 min.

11


VÆRKSTEDSAKTIVITETER

Skoletjenestens værkstedsaktiviteter på Håndværksmuseet

Kejsergaarden afvikles tirsdag til

torsdag mellem kl. 9 - 12.

Tirsdage og torsdage fra kl. 12 er museet bemandet

af håndværkere, der fortæller om de gamle håndværk

og demonstrerer traditionelle teknikker.

gAmle hånDVærksFAg

- omvisning på kejsergaarden

Skoletjenesten på Håndværksmuseet Kejsergaarden

laver omvisning for skoleklasser. Omvisningen kan

kombineres med opgavesæt og film.

Aldersgruppe: tilpasses klassetrin

Varighed: 60 min.

hånDVærk i gAmle DAge

- en omvisning for de mindste elever

En særligt tilrettelagt omvisning for de mindste,

hvor vi prøver lidt fra forskellige værksteder.

Vi besøger smedjen og løfter på smedens tunge

hammer. Hos optikeren laver vi synsprøver og prøver

gamle brillestel. Damefrisøren og barberen skal

besøges, og rebslageren har netop lavet et reb,

som skal strækkes.

Aldersgruppe: 0. – 2. klasse

Varighed: 60 min.

inDustriAliseringen i rAnDers

Vi ser på lokale eksempler på industrialisering.

Hvad var karakteristisk for Randers? Hvilke typer

virksomheder havde byen, og hvad betød det for

byen?

Aldersgruppe: 9. klasse og ungdomsuddannelser

Varighed: 1½ time

hånDVærksmuseet kejsergAArDen

Velkommen til håndværkshistorie med ild i essen

og maling på penslen.

Håndværksmuseet er en afdeling af Kulturhistorisk

Museum Randers og er beliggende i et gammelt

pakhus i Lille Rosengård i Randers.

Her udstilles 23 værksteder med gamle byhåndværk.

VÆRKSTEDSAKTIVITETER

hoP en hånDVærker

En sanselig og kropslig omvisning hvor eleverne via

fysiske øvelser med egen krop mærker, hvordan det

fysisk var at være håndværker.

Aldersgruppe: 0. – 2. klasse

Varighed: 60 min.

lær At lAVe reB

Lige siden oldtiden har mennesket fremstillet reb.

Få en omvisning om rebslagning, hvor eleverne selv

prøver at fremstille deres eget reb på Kejsergaardens

reberbane.

Aldersgruppe: fra 1. klasse

Varighed: 1½ time

lær At smeDe

Vi arbejder ved essen. Eleverne hører om fagets

historie og skiftes til at arbejde ved ambolten.

Vi fremstiller forskellige småting efter aftale.

Aldersgruppe: fra 4. klasse

Varighed: 1½ - 2 timer

lær At mAle

Prøv de gamle malerteknikker. Vi d ekorerer bogmærker

med skabelon-maling, laver ådring på

papir og prøver forskellige former for strukturmaling.

Klassen ser det gamle malerværksted og hører

om malerens arbejdsvilkår.

Aldersgruppe: fra 2. klasse

Varighed: 1½ time

12 13


14

ByVANDRINGER

miDDelAlDerens rAnDers

Vi går en tur i middelalderens Randers. Eleverne

hører om voldgrave og byporte, g ader og torvepladser,

kirker, klostre og rige købmandsgårde.

Aldersgruppe: tilpasses klassetrin

Varighed: 60 min.

gAmle gADenAVne i rAnDers

Vi besøger de gamle middelalderlige gader og taler

om gadenavnene. Hvorfor hedder det Dytmærsken?

Hvad hedder de gader, vi selv bor på? Og

hvor ville du gerne bo, hvis du selv kunne bestemme

- på Pandekagen 2?

Aldersgruppe: tilpasses klassetrin

Varighed: 60 min.

gAmle huse i rAnDers

Vi ser på gamle huse i det ældste Randers. Eleverne

hører om byggetraditioner og finder spændende

bygningsdetaljer og inskriptioner.

Aldersgruppe: tilpasses klassetrin

Varighed: 60 min.

Arkitektur og Design

Efter et oplæg på museet om de forskellige stilarters

karakteristika fra middelalderen til modernismen

tager klassen på byvandring, hvor vi ser lokale

eksempler og hører om lokale arkitekter.

Aldersgruppe: ungdomsuddannelser

Varighed: 1½ time

Østre kirkegårD

Vi besøger byens 200 år gamle og smukke kirkegård

og hører om stedets historie. Vi slår desuden

et smut omkring den jødiske begravelsesplads, der

ligger i forlængelse af den kristne kirkegård.

Aldersgruppe: fra 3. klasse

Varighed: 60 min

ÅRETS HøjTIDER

Skoletjenesten tilbyder særlige omvisninger og

værkstedsaktiviteter i forbindelse med højtider,

såsom fastelavn, påske og jul.

jul På museet

Skoletjenesten tilrettelægger hyggelige juleomvisninger

Kulturhistorisk Museum og værkstedsaktiviteter

på Håndværksmuseet Kejsergaarden.

Information om juleaktiviteter og tilmelding til

jule aktiviteter vil blive sendt ud til skolerne i

oktober 2010.

mAskeVærksteD

- FAstelAVn er mit nAVn...

Hør om hvad fastelavn egentlig

betyder og om gamle fastelavnsskikke.

Eleverne fremstiller masker og fastelavnsris.

Aldersgruppe: 0. - 3. klasse

PåskeVærksteD

- hVorFor lægger PåskehAren æg?

Eleverne hører om, hvorfor vi holder påske og om

gamle påsketraditioner. De prøver også en af de

gamle æggelege. Desuden fremstiller eleverne påsketing,

bl.a. påskeæg af gips, påske kyllinger m.m.

Aldersgruppe: 0. - 3. klasse

15


www.khm.dk

PRAKTISKE OPLySNINGER

skoletjenesten

Åbent: tirsdag - fredag fra kl. 8.30.

kulturhistorisk museum randers

Kulturhuset · Stemannsgade 2 · 8900 Randers C

Åbent: Tirsdag - søndag kl. 10-16.

håndværksmuseet kejsergaarden

Lille Rosengård 16 · 8900 Randers C

Åbent: Tirsdag, torsdag, lørdag kl. 12-16.

Madpakker og garderobe

Madpakker kan spises i Kulturhusets kælderlokaler.

Museet har en garderobe til overtøj og tasker.

Biografen

Kulturhistorisk Museums biograf kan benyttes af skoleklasser.

Biografen har plads til 50 personer. Det er muligt at bestille

tid til en filmfremvisning. Kontakt Skoletjenesten og hør

nærmere om hvilke film, vi viser.

tilskud til transport i forbindelse med besøg på museet

Folkeskoler kan benytte sig af rutebilerne i Region Midtjylland

på fordelagtige vilkår, hvis de besøger museerne i forbindelse

med deres undervisning. Kontakt Skoletjenesten for

nærmere oplysninger.

BUCHS.DK

More magazines by this user
Similar magazines