kunst på arbejdspladsen – kunst på skolen

kunst.paa.arbejdspladsen.dk

kunst på arbejdspladsen – kunst på skolen

efterskolen · no. 05 · oktober 2010

kunst arbejdspladsen

kunst skolen

af: Mette M. Thomsen, daglig leder af Kunst arbejdspladsen

Foreningen Kunst arbejdspladsen har i mere end 55 år udstillet moderne

dansk kunst offentlige og private virksomheder i Danmark. Med over 3500

kunstværker og 600 udstillinger om året er kunst arbejdspladsen en af

landets største udstillingsinstitutioner, som også stiller værkerne til rådighed

for efterskolerne

Kunst arbejdspladsen er en nonprofit

forening, der arbejder for at udbrede

interessen for kunst. Et medlemskab giver

mulighed for at låne af foreningens kunstsamling,

og det åbner muligheder for mange

arbejdspladser, der ikke har midler, der giver

adgang til kunst af den kvalitet, som samlingen

indeholder.

Med så stor en kunstsamling, er der

kunst for enhver smag, og der er mange

måder at bruge sit medlemskab . Nogle

anvender kunsten som personalepleje, som

Mette M. Thomsen med et lille

udvalg af de mange malerier,

som Kunst arbejdspladsen

låner ud til sine medlemmer.

en del af en større HR strategi, andre er interesserede

i at præsentere sig flot ud ad til,

og sende et bestemt signal overfor gæster

og kunder.

Der er mange skoler og uddannelsesinstitutioner,

der er medlem af kunst arbejds-


pladsen. For dem handler det primært om

at give lærere og studerende nogle flotte og

kreative omgivelser, der virker motiverende

og inspirerer til dialog og refleksion. Flere

uddannelsesinstitutioner har også bemærket,

hvordan graffiti og anden hærværk

naturligt ophører som konsekvens af en

flot udsmykning skolen. Måske fordi der

opstår en vis ærbødighed overfor kunstværkerne,

som smitter af måden, vi anskuer

vores omgivelser? I hvert fald bider kunsten

de unge, der lige så ofte som de voksne

forelsker sig i værker, de har set, og ringer

for at spørger, hvad et bestemt kunstværk

koster, fordi de gerne vil købe det.

Kunst om livet

Flere uddannelsesinstitutioner bruger også

kunsten aktivt i undervisningen ved at inddrage

kunsten i de forskellige fag og arbejde

med de tilhørende udstillingstekster. Det er

særligt oplagt for uddannelsesinstitutionerne

at bruge kunsten i undervisning af unge. De

unge befinder sig et udfordrende sted

imellem barndommen og det voksne liv. De

vokser op i et multikomplekst samfund med

uanede muligheder for tilværelsen. Der er

meget at forholde sig til, og der er mange

valg, der skal træffes. Mange unge oplever

Poul Gernes Kaspar Bonnén

Tom Krøjer

tiden som en søgen efter den indre kerne af

”hvem jeg egentligt er”, ”hvem vil jeg gerne

være”, ”hvor vil jeg gerne hen” og ”hvad vil

jeg gerne bruge mit liv til”?

Kunst handler i grove træk om livet,

og kunst fortæller om vores samtid. For

det unge menneske, der er ved at definere

sig selv og finde en plads i tilværelsen, kan

kunst være et fremragende redskab til at

verbalisere uartikulerede tanker og følelser.

Gennem kunsten kan man diskutere og

blive udfordret sine egne antagelser og

opdage nye facetter og muligheder for tilværelsen

og dermed for sig selv. Kunsten kan

som dialogredskab den måde inspirere og

udfordre den personlige udvikling, der finder

sted hos de unge i denne periode.

Kunst i undervisningen

I kunsten kan man ofte finde kommentarer

til vores samtid og de værdier, der præger

vores samfund. I dialog om kunst kan den

unge sammen med sine lærere og medstuderende

åbne nye perspektiver i måden,

hvor vi anskuer både vores fortid, nutid og

fremtid.

Der er mange muligheder for at drage

kunsten aktivt ind i undervisningen. Det giver

en inspirerende intensitet, når værkerne,

Stig Brøgger

udsmykning 25

man arbejder med, pryder undervisningslokalerne.

Derudover er det altid interessant

at tale om, hvad der er kunst, og hvad der

er god kunst en diskussion som kan bringe

sindene i kog overalt. Ved at diskutere den

kunst, man er omgivet af, bliver den unge

en sjov og inspirerende måde introduceret

for vores kulturhistorie, filosofi, samfundsvidenskab,

psykologi, og kunsthistorie.

Der forskes meget i disse år i kunst, og

hvad kunst gør ved os mennesker. Hvordan

virker kunsten vores hjerne, og hvorfor

beskæftiger vi os som mennesker overhovedet

med kunst? På den ene side kan man

jo sige, at det er formålsløst at beskæftige

sig med kunst. På den anden side har vi

altid gjort det og faktisk i alle kulturer. Der

er mange spørgsmål og mange svar de

komplekse spørgsmål, men mennesket

har altid udsmykket både sig selv og sine

omgivelser, så noget kunne tyde , at

menneskets tendens til at beskæftige sig

med kunst ikke kun er kulturelt, men også

biologisk betinget. Hvordan, kunsten virker

ind mennesket, er en kompleks størrelse,

men der er bred enighed om, det er ganske

centralt for vores følelse af velvære at se

noget smukt. Det er ganske enkelt rart og

giver velvære at se kunst.

Få stor kunst

skolen

Medlemmerne låner kunsten af foreningen

og betaler omkostningerne

ved at få den hængt op og skiftet ud.

Kunst arbejdspladsen har i dag ca.

100 medlemsvirksomheder og plads

til flere.

Når man er medlem af foreningen,

kan man låne alle de kunstudstillinger,

man ønsker.

Det koster 2300 kr. at melde sig ind

i foreningen. Årskontingentet er

800 kr. Gebyr pr. udstilling 2.600 kr.

En udstilling består af 17-20 værker

og hænger skolen i 8 uger.

www.kunst-paa-arbejdspladsen.dk

bonus

efterskolen · no. 05 · oktober 2010

Similar magazines