GR AFIK - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

GR AFIK - Bruun Rasmussen

moderne auktion 741

F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S

K U N S T

tirsdag 12. april

kl. 17 cobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 62

nutidskunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 - 145

onsdag 13. april

kl. 13 Ove Sprogøe samlingen . . . . . . . . . 146 - 192

tema: eksperimenterende kunst . . . 193 - 232

grafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 - 296

kl. 17 klassisk modernisme . . . . . . . . . . . 297 - 400

torsdag 14. april

kl. 13 nutidskunst . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 - 593

klassisk modernisme . . . . . . . . . . . 594 - 647

D E S I G N

torsdag 14. april

kl. 17 udvalgte møbler og design

fredag 15. april

kl. 13 møbler

kunsthåndværk

etnografica

der bydes og faktureres i danske kroner

vurderingerne i euro kan ses på www.bruun-rasmussen.dk

se omregningstabel på side: 306

afbildet på katalogets omslag: katalognr. 121

købskonditioner findes bagest i kataloget


m o d e r n e k u n s t

m a l e r i e r o g g r a f i k

A U K T I O N

tirsdag den 12. april til fredag den 15. april 2005

E F T E R S Y N

onsdag 6. april kl. 15 - 18

torsdag 7. april kl. 10 - 17

fredag 8. april kl. 10 - 17

lørdag 9. april kl. 11 - 16

søndag 10. april kl. 11 - 16

mandag 11. april kl. 10 - 17

B R U U N R A S M U S S E N K U N S TA U K T I O N E R

Bredgade 33 · DK-1260 København K

Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966

bredgade@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


modern auction 741

D AY S O F S A L E

A R T

tuesday 12th april

wednesday 13th april

thursday 14th april

D E S I G N

5 pm cobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 62

contemporary art . . . . . . . . . . . . . 63 - 145

1 pm Ove Sprogøe collection . . . . . . . . 146 - 192

theme: conceptual art . . . . . . . . 193 - 232

prints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 - 296

5 pm classic modern art . . . . . . . . . . . 297 - 400

1 pm contemporary art . . . . . . . . . . . . 401 - 593

classic modern art . . . . . . . . . . . 594 - 647

thursday 14th april

5 pm selected furniture and design

friday 15th april

1 pm furniture

decorative arts and design

pre-columbian art

bids and invoicing are made in DKK

estimates in euro can be seen at www.bruun-rasmussen.dk

see exchange table page: 306

reproduced on the cover of this catalogue: lot 121

VAT regulations and conditions of sale at the back of the catalogue


m o d e r n a r t

p a i n t i n g s a n d p r i n t s

A U C T I O N

tuesday the 12th april to friday the 15th april 2005

P R E V I E W

wednesday 6th april 3 pm - 6 pm

thursday 7th april 10 am - 5 pm

friday 8th april 10 am - 5 pm

saturday 9th april 11 am - 4 pm

sunday 10th april 11 am - 4 pm

monday 11th april 10 am - 5 pm

B R U U N R A S M U S S E N K U N S TA U K T I O N E R

Bredgade 33 · DK-1260 Copenhagen K

Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966

bredgade@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


Peter Christmas-Møller

3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben

3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Anneline Schjødt Pedersen

3343 6954

a.s.pedersen@bruun-rasmussen.dk

Peter Beck

3343 6952

p.beck@bruun-rasmussen.dk

Ole Ravn

3343 6950

o.ravn@bruun-rasmussen.dk

Lise Miller

3343 6955

l.miller@bruun-rasmussen.dk

Anne Sophie Scavenius

3343 6954

a.s.scavenius@bruun-rasmussen.dk

moderne kunst og design

moderne kunst og design

moderne kunst og design

moderne kunst og design


Ove Sprogøe

samlingen

ONSDAG DEN 13. APRIL KL. 13

katalog nr. 146 - 192


OVE SPROGØE SAMLINGEN

Skuespilleren Ove Sprogøe, som døde sidste år, var livet igennem

optaget af moderne kunst. Allerede som ung skuespiller i

1940’erne købte han sine første billeder og fik siden opbygget

en ganske betydelig samling nutidskunst.

Ove Sprogøes smag var særdeles alsidig. Han interesserede sig

både for COBRA-kunst, de konkrete, Fluxus-kunstnere, de abstrakte

ekspressionister, ligesom han også havde et godt øje til

den unge danske kunst. Samlingen kom derfor igennem årene

til at bestå af vidt forskellige kunstnere fra både den udenlandske

og hjemlige kunstscene.

Kunsten bredte sig således mere og mere i hjemmet på Tømmerup

Stationsvej i Kastrup. Når Ove Sprogøes søn, skuespilleren

Henning Sprogøe, ser tilbage på sit barndomshjem, er det

lige før han tænker på et helt lille kunstmuseum.

”Far var simpelthen vild med moderne kunst. Den gav ham både

en stor daglig glæde men i høj grad også inspiration til

hans eget arbejde som skuespiller. Kunsten var hans liv. Når

han ikke lavede film, teater, tv eller radio, dyrkede han kunsten.

Han kunne sidde og kigge på et maleri i timevis, og så

købte han altid egenrådigt ind.

Kunsthandler Børge Birch gav tidligt et godt råd: Du skal se,

og kan du lide det, du ser, så skal du købe det.

96 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


146 CD

HENRY HEERUP

f. København 1907, d. sst. 1993

"Mester Jakel Pigen". Olie på lærred. Sign.

Heerup 63. 52 x 76.

Afbildet 30.000

147 CD

WILIAM SKOTTE OLSEN

f. 1945, d. København 2005

"Spejl". Olie på lærred. Sign. W.O. samt sign.

på bagsiden Wiliam Skotte Olsen 1966.

56 x 43.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

146

147

97


OVE SPROGØE SAMLINGEN

149

148

148 CD

HENRI SERT

f. Frankrig 1938, d. Sverige 1964

"Portrait". Olie på lærred. Sign. H. Sert

59. 46 x 55.

Afbildet 8.000

149 CD

ANDERS KIRKEGAARD

f. Holstebro 1946

"Den syge ørne-unge" / "Selvportræt"

(Gud mildner luften for de klippede får)".

Akryl (aquatec) på lærred. Sign. på bagsiden

Anders Kirkegård 74-75. 75 x 69.

Udstillet: "Spejlbilleder", Det Nationalhistoriske

Museum på Frederiksborg, Hillerød,

1993.

Udstillet: "Spejlbilleder", Kunsthallen

Brandts Klædefabrik, Odense 1993.

Afbildet 5.000

98 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


151

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

150

150 CD

WILIAM SKOTTE OLSEN

f. 1945, d. København 2005

Komposition med to figurer og et tårn. Olie på lærred.

Sign. W.S.O. 74. 81 x 100.

Litteratur: Michael Wivel: "Wiliam Skotte Olsen",

Dansk Nutidskunst nr. 23, fig. 14, gengivet i farver.

Udstillet: Kunstforeningen, København 1983, kat. nr. 38.

Afbildet 8.000-12.000

151 CD

TOM KRØJER

f. Frederikssund 1942

"Tomatavlernes ordløse kærlighed". Olie på lærred.

Sign. Krøjer 77. 50 x 38.

Afbildet 3.000

99


OVE SPROGØE SPROGØE SAMLINGEN

152

152 CD

TETSUMI KUDO

f. Japan 1935, d. Tokyo 1990

Fuglebur. Fluxus-objekt. Mixed media.

Sign. Kudo. 12 x 10 x 7.

Afbildet 8.000

153 CD

EGON FISCHER

f. København 1935

Skulptur af polycromt bemalet jern.

Udført i 1970erne. H. 34 L. 111.

Afbildet 8.000

154 CD

SHINKICHI TAJIRI

f. Los Angeles 1923

Figur af patineret messing. Monteret

på sokkel af bemalet træ. Sign.

Tajiri 64. H. 46.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 30.000

100 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

153


154

155 CD

ROBERT JACOBSEN

f. København 1912, d. Egtved 1993

"La victoire de l'amour". Skulptur af

jern. Sign. R.J. H. 35.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

155

156

156 CD

REINHOUD D'HAESE

f. Geraadsbergen 1928

Trold. Figur af forsølvet, modelleret

franskbrød. Udført i 1970’erne. H. 4.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 4.000

101


OVE SPROGØE SAMLINGEN

157

157 CD

JØRGEN

HAUGEN SØRENSEN

f. København 1934

Skulptur af bronze. Sign. monogram 71. Bronzestøberstempel

L.J. cire perdue. H. 38 L. 60.

Afbildet 12.000

159

158 CD

ERIK DIETMAN OG

JØRGEN HAUGEN SØRENSEN

"Masturbisten". Figur af bemalet, ubrændt ler og

træ. H. 12. L. 14 og Jørgen Haugen Sørensen: "Skarabæ".

Skulptur af bronze. Sign. monogram, 22/50.

H. 8 L. 15. (2). Afbildet 3.500

102 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

158

159 CD

EGON FISCHER

f. København 1935

Lokomotiv. Skulptur af bronze. Sign.

Egon Fischer 73. H. 26 L. 36 og Todelt

skulptur af patineret jern. H. 25

L. 26. (2).

Afbildet 6.000


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

160

160 CD

PER KIRKEBY

f. København 1938

Komposition. Olie på lærred. Sign. på bagsiden Per

Kirkeby 1989. 116 x 95.

Afbildet 100.000-125.000

103


OVE SPROGØE SAMLINGEN

161 CD

WILIAM

SKOTTE OLSEN

f. 1945, d. København 2005

Figurkomposition. Olie på lærred. Sign.

W.S.O. 72. 96 x 134.

Afbildet 12.000-15.000

162 CD

PER ARNOLDI

f. København 1941

Komposition med regnbue. Olie på lærred.

100 x 110.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 3.500

161

104 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

162


163

WALASSE TING

f. Shanghai 1929

"My Bosom Blooming". Akryl på lærred. Sign.

på bagsiden Ting 76. 61 x 86. U.r.

Afbildet 30.000-40.000

164 CD

BENGT LINDSTRÖM

f. Storsjökapell 1925

"Man som äter morot", 1970. Olie på lærred.

Sign. Lindström. 65 x 54.

Udstillingetiket på bagsiden.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 12.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

163

164

105


OVE SPROGØE SAMLINGEN

166

165

165 CD

ARNE HAUGEN SØRENSEN

f. København 1932

Komposition. Olie på lærred. Sign. på bagsiden Arne

Haugen Sørensen 1963. 81 x 100.

Afbildet 20.000

166 CD

PIERRE ALECHINSKY

f. Bruxelles 1927

"Labyrinthe". Akvarel på papir. Sign. Alechinsky 1972.

43 x 27.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 15.000

106 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


167 CD

JAN VOSS

f. Hamburg 1936

"À repondre par oui ou non". Olie på lærred. Sign.

Voss 67. 81 x 116.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 30.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

167

168 CD

RENÉ BERTHOLO

f. Alhandra v/Lissabon 1935

"Promenade". Olie på lærred. Sign. Bertholo 66.

60 x 90.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 20.000

168

107


OVE SPROGØE SAMLINGEN

169

169 CD

HERVÉ TÉLÉMAQUE

Haitisk/Amerikansk kunstner, f. 1937

"Des pavés, une éponge (Contamination)". Olie

på lærred. Sign. på bagsiden Hervé Télémaque

1970. 120 x 60.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 20.000-25.000

170 CD

ALBERT MERTZ

f. København 1920, d. Slagelse 1990

"Kommende slægter". Olie på lærred. Sign. på

blændrammen A. Mertz, juli 62. 55 x 66.

Udstillet: "Separatudstilling", Kunsthandelen,

Toldbodgade 9, København, marts 1963.

Afbildet 5.000

108 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

170


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

171

171 CD

GUDMUNDSSON

GUDMUNDUR ERRO

f. Olafsvick 1932

"All the Manned Space Vehicles". Olie på lærred.

Sign. på bagsiden monogram 78. 96 x 88.

Litteratur: Fernand Hazan nr. 327. Bind 1.

Afbildet 30.000

109


OVE SPROGØE SAMLINGEN

173

110 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

172

172 CD

ERIK DIETMAN

f. Jönköping 1937

"Le bois travaille. Marc!! quelle est la difference entre

un fonctionnaire et un bout de bois?". Assemblage i

trækasse. Sign. på bagsiden Erik Dietman. 38 x 46.

Afbildet 3.000

173 CD

ERIK DIETMAN

f. Jönköping 1937

Lysbillede. Olie på lærred. Med påmonteret lysanordning.

Sign. Dietman 77. 130 x 97.

Afbildet 8.000

174 CD

ERIK DIETMAN

f. Jönköping 1937

"Loi de lard go a go go. Barabar art sous l'art barbare

(un demis a crocher)". Assemblage i trækasse. Sign.

Erik Dietman 75. 53 x 68.

Afbildet 4.000

174


175

175 CD

KURT TRAMPEDACH

f. Hillerød 1943

"Frit svævende". Sortkridt på papir. Sign. Kurt Trampedach

75. Bladstørrelse 74 x 59.

Afbildet 6.000

177

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

176

176 CD

JEAN MESSAGIER

f. Paris 1920

"Portrait de 3 radis". Oliekridt på papir og mixed media.

Sign. Messagier. 103 x 75.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 5.000

177 CD

JOHN CHRISTOFOROU

f. London 1921

"Portrait sur fond noir", 1980. Olie på lærred. Sign.

Christoforou. 73 x 60.

Proveniens: Galerie Nord, Randers.

Afbildet 6.000

111


OVE SPROGØE SAMLINGEN

178

178 CD

STANISLAS WOJCIESZYNSKI,

DIT WOSTAN

f. Kozmin 1915

"Vu par la fenêtre". Olie på lærred. Sign. Wostan 68.

100 x 80.

Udstillet: Galerie Nils, okt. 1969. Afbildet 3.000

180

112 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

179

179 CD

EDVARD MATWIJKIW

f. Trørød 1937

"Femme", 1965. Olie på lærred. Sign. Matwijkiw.

130 x 110.

Udstillet: Biennale de Paris.

Afbildet 5.000

183


180 CD

PER ARNOLDI

f. København 1941

Komposition med stokke. Olie på

lærred. 100 x 100.

Proveniens: Galerie Birch, København.

Afbildet 5.000

181 CD

SVEND

WIIG HANSEN

f. Møgeltønder 1922, d. Helsingør 1997

Komposition. Akvarel på papir. Sign.

Svend Wiig Hansen 1965. 32 x 48.

Udstillet: Louisiana 1972.

Afbildet 4.000

182 CD

CLIFFORD WRIGHT

f. Seattle - Wash. 1919, d. 1999

Komposition. Olie og lakfarve på masonit.

122 x 152.

Afbildet 5.000

183 CD

JAN SIVERTSEN

f. Frederiksberg 1951

OLE HEERUP

f. København 1907, d. sst. 1993

Komposition. Akryl på lærred. Sign. på

bagsiden Jan Sivertsen 1984. 65 x 50

og Ole Heerup: "Have Ø", 1976. Olie på

lærred. Sign. Ole Heerup. 55 x 69. (2).

Sidstnævnte udstillet Koloristerne

1978.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

181

182

183

113


OVE SPROGØE SAMLINGEN

184

184 CD

PABLO PICASSO

f. Malaga 1881, d. Mougins 1973

"Dans l'atelier", 1965. Akvatinte og koldnålsradering. Sign. Picasso,

46/50. Lysmål 26 x 34.

Litteratur: Bloch nr. 1217. Afbildet 12.000

185 CD

ARTHUR KÖPCKE

f. Hamburg 1928, d. Brøndbyvester 1977

"/Structures/Action-piece for realization/Continue/D/". Collage med

27 papirlapper, monteret i én ramme. Med dedikation: "Tak-hilsen

til Ove Sprogøe". 70 x 36. Afbildet 5.000

185 186

114 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


186 CD

MALCOLM MORLEY

virker i USA, f. London 1931

"Doris Day". Litografi i farver. Sign. M.M.

74, 94/100. Bladstørrelse 75 x 105.

Proveniens: Galerie Arnesen, København.

Afbildet 4.000

187 CD

FRIEDENSREICH

HUNDERTWASSER

f. Wien 1928, d. New Zealand 2000

"Der Endlose Weg zu Dir". Serigrafi i farver.

Sign. Hundertwasser, 1967, 46/100. Blindstempel

fra Arches. Lysmål 52 x 58.

Litteratur: HWG nr. 27.

Afbildet 12.000

188 CD

PIERRE ALECHINSKY

OG KURT R.

HOFFMANN SONDERBORG

"Vulcanalogies", 1970. Planche III. Litografi

i farver. Sign. Alechinsky, essai.

Bladstørrelse 56 x 42,5. (Litteratur: Rivière

nr. 455) og K.R.H. Sonderborg: Komposition.

Litografi. Sign. Sonderborg Valby

23-VIII-75. Med dedikation. Bladstørrelse

37 x 55. (2).

Afbildet 2.000

188

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

189 CD

ASGER JORN

187

f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

Komposition fra serien "Von Kopf bis Fuss". Litografi i farver. Sign.

Jorn 67, epreuve d'artiste. Lysmål 74 x 58.

Litteratur: Van de Loo nr. 310.

Afbildet 6.000

189

115


OVE SPROGØE SAMLINGEN

190

190

191

191

190 CD

SVEND WIIG HANSEN

f. Møgeltønder 1922, d. Helsingør 1997

Figurkomposition. Tusch på papir. Sign. Wiig Hansen, Paris 4-

2-67. Bladstørrelse 42 x 53,5 og Portræt. Tusch på papir.

Sign. S. Wiig Hansen, Rom 1960. Bladstørrelse 31 x 36. (2).

Afbildet 4.000

191 CD

JENS SØNDERGAARD OG

PALLE NIELSEN

Sommerlandskab med fiskere. Akvarel på papir. Sign. Jens

S. 52. Lysmål 38 x 47,5 og Palle Nielsen: Komposition.

Tusch på papir. Sign. P.N. 10/3/61. Bladstørrelse 24 x 34. (2).

Afbildet 4.000

192 CD

SVEND WIIG HANSEN

f. Møgeltønder 1922, d. Helsingør 1997

"Selvportræt", 1963. Oliekridt på papir. Sign. Wiig Hansen.

Bladstørrelse 30 x 42 og Figurkomposition. Pastel på

papir. Sign. Wiig Hansen, Paris 1988. På bagsiden med dedikation:

"Til Ove, Tønder 20. september 1988.

Lysmål 26 x 39. (2). Afbildet 5.000

116 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

192

192


eksperimenterende

kunst

ONSDAG DEN 13. APRIL

katalog nr. 193 - 232


EKSPERIMENTERENDE KUNST

Temaet for forårets internationale moderne auktion er “den eksperimenterende

kunst”. Begrebet i sig selv er vanskeligt at definere, for i bund og grund skabes

al kunst jo af lysten til at eksperimentere. Set fra et kunsthistorisk synspunkt

skilte 1960’erne og 70’erne sig imidlertid ud som to årtier, hvor kunstbegrebet

for alvor blev udvidet.

Kunstnerne selv kom ud af atelierne og synliggjorde sig i det offentlige rum:

Bjørn Nørgaards rituelle hesteslagtning skabte bestyrtelse og Eks-skolens øvrige

manifestationer var med til at udløse en decideret folkelig modbevægelse: I de

40 år der er gået siden Lagerforvalter Peter Rindal gik på barrikaderne, i forargelse

over statens indkøb af en Peter Bonnén skulptur, er grænserne for såvel

samfundet som kunsten blevet rykket. Kombinationen af en guldfisk og en

blender kan dog den dag i dag udløse følelsesladede diskussioner om kunstens

mål og berettigelse.

“Den eksperimenterende kunst” ændrede vores opfattelse af kunst som noget,

der ikke partout foregår på et lærred med en ramme omkring, men også kan udfolde

sig som en happening, et statement eller et tilsyneladende meningsløst

forsøg: Den tyske kunstner Joseph Beuys, der indrullet i et tæppe blev fløjet til

USA for at tilbringe en uge i et lukket værelse sammen med en præriehund, eller

den italienske kunster Piero Manzoni, der fyldte sine egne efterladenskaber på

dåse og kaldte det for kunst.

Ordet “eksperimenterende” dækker over en nysgerrig og ofte humoristisk leg

med materialer og udtryksformer - en vilje til bevægelse og forandring. 60’erne

og 70’erne bød først og fremmest på en berigende mangfoldighed og gode

kunstkøb for dem, der havde blik for den dynamik, som værkerne repræsenterede.

En af disse var Ove Sprogøe og i forlængelse af hans farverige samling,

glæder vi os over at kunne præsentere endnu flere eksempler på “den eksperimenterende

kunst”.

CD 193

BJØRN NØRGAARD

f. København 1947

"Røde fane". Trækasse indeholdende syltetøjsglas

med del af dissekeret hest. Påhæftet

etikette med følgende tekst skrevet

af kunstneren: "En rituel dissektion af

en hest foretaget januar 1970 ved Kirke

Hyllinge, på foranledning af udstillingen

"Tabernakel", Louisiana museet (Præpareret

i 46 formalin opløsning)". Sign.

Bjørn Nørgaard. H. 27.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i

1971. Har ikke tidligere været udbudt i

handel. Afbildet

5.000

118

193

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


194 194

194

RONNIE CUTRONE

194

f. New York 1948

"3-Dimensional tour of Andy Warhol's New

York". Objektkasse indeholdende lysbilledfremviser

samt 30 lysbilleder, som viser øjeblikke

af Andy Warhols liv i årene 1972-1975.

Udført i 100 eksemplarer.

28 x 18 x 5.

Afbildet

15.000-20.000

CD 195

HEIN HEINSEN

f. Grindsted 1935

Skulptur af svejset mørkpatineret jern.

H. 38,5. L. 37. B. 32.

Afbildet

6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

195

119


EKSPERIMENTERENDE KUNST

120

196

196

197

198

CD 196

ARTHUR KÖPCKE

199

f. Hamburg 1928, d. Brøndbyvester 1977

To collager med trusser, hår og stempler.

Begge sign. A. Køpcke. 22 x 30. (2).

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i

1980. Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Afbildet

10.000

CD 197

PETER BONNÉN

f. Frederiksberg 1945

Todelt skulptur af patineret corténstål. En

del sign. Peter Bonnén. 11 x 12 x 14.

Afbildet

4.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


CD 198

FLEMMING ROSENFALCK

f. 1927, d. 1972

Ansigter i luften. Objekt af bemalet træ, søm og sort ledning.

H. 70. L. 24. B. 14.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i 1971.

Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Afbildet

5.000

CD 199

HEIN HEINSEN

f. Grindsted 1935

Skulptur af bronze og glas. H. 135. L. 10.

Erhvervet af nuværende ejer i 1975. Har ikke tidligere været

udbudt i handel. Afbildet

5.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

200

200

200

JOSEPH KOSUTH

"Art as idea as idea", 1968. Fotostat med tilhørende

certifikat og film. 100 x 100.

Afbildet

40.000-60.000

121


EKSPERIMENTERENDE KUNST

122

201

202

202

CD 201

ALAIN DUFO

f. Sevran 1934

Fragmenteret kunstrose monteret i plasticlommer,

1968. Assemblage. Sign. på bagsiden Dufo 68.

100 x 100.

Proveniens: Kirsten og Axel P. Nielsen (alias Farve-

Peters) samling KAPN nr. 291.

Proveniens: Søren Myginds samling.

Afbildet

4.000

202

YOSHIO NAKAJIMA

Japansk/svensk kunstner, f. 1940

"Babao Trav/el" og "Film-Aktion", 1974 og 1972.

To collager, mixed media. Begge sign. Yoshio Nakajima.

Lysmål 25 x 29 og 34 x 20. (2).

Afbildet

6.000

203

203

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


203

YOSHIO NAKAJIMA

Japansk/svensk kunstner, f. 1940

"Love me (Joker)" og "PSI (Mona Lisa)" 1973 og 1975.

Collage og assemblage. Begge sign. Yoshio Nakajima.

Lysmål 18 x 29 og 31 x 27. (2). Afbildet 6.000

CD 204

MOGENS MØLLER

f. København 1934

Skulptur af bemalet jern og granit, på sokkel af hvidlakeret

træ, med indlagte glasplader. H. 130.

Udstillet: Den Frie, København 1978.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i 1978.

Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Afbildet

15.000-20.000

CD 205

EGON FISCHER

f. København 1935

204

Skulptur af sortmalet jern. Sign. Egon Fischer 1968.

H. 106. L. 68. B. 30. Afbildet

6.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

205

CD 206

SVEN DALSGAARD

206

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"Træets visdom". Skulptur af galvaniseret jern, delvist

bemalet, med sammenfoldet Dannebrog, reb og

gummiring. På stand af mørkmalet træ. Sign. Sven

Dalsgaard 1973.

H. 130. Diam. 100.

Litteratur: Sven Dalsgaard: "Varekatalog! Alt dette - og

mere til- har jeg lavet. 1929-1976", gengivet s. 162.

Udstillet: Retrospektiv Udstilling, Randers Kunstmuseum

1975, kat. nr. 737.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i 1973.

Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Afbildet

15.000-20.000

123


EKSPERIMENTERENDE KUNST

CD 209

SVEN DALSGAARD

124

207

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"Millers stol". 1967. Figur af bronze,

cire perdue, på stand af sortmalet

træ. Sign. Sven Dalsgaard på etiket

fra Jysk Kunstgalerie, København.

H. 19. H. inkl. stand 23. L. 30. B. 12.

Udstillet: "Sven Dalsgaard" retrospektiv

udstilling 1975, Randers Kunstmuseum,

kat. nr. 541.

Litteratur: Sven Dalsgaard: "Varekatalog!

Alt dette - og mere til - har jeg

lavet. 1929-1976" gengivet s. 151.

Afbildet

6.000-8.000

CD 210

VIKTOR IV

f. New York 1929, d. Amsterdam 1986

"Yes". Ikon. Bemalet drivtømmer. Certifikat

medfølger. H. 9. L. 48. D. 9.

Afbildet

8.000

210

211

208

CD 207

TETSUMI KUDO

f. Japan 1935, d. Tokyo 1990

Fuglebur. Fluxus-objekt. Mixed media. Sign. Tetsumi

Kudo. 12 x 10 x 8. Afbildet

8.000

CD 208

SVEN DALSGAARD

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"På vej ned". Figur af bronze, cire perdue. Sign. Sven

Dalsgaard 1969. På sokkel af mørkmalet træ. H. 16.

H. inkl. sokkel 26.

Udstillet: "Sven Dalsgaard" retrospektiv udstilling,

Randers Kunstmuseum, 1975, kat. nr. 618.

Afbildet

6.000-8.000

209

CD 211

HEIN HEINSEN

f. Grindsted 1935

Objekt med træstykke. Mixed media. Sign. Hein

Heinsen 74. 21 x 21 x 5. Afbildet 4.000

212

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


212 CD

POUL GERNES

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

213

f. København 1925, d. 1996

Skulptur af sten, polycromt bemalet med skaktern og runde

former. Sign. PG. H. 43.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i 1979.

Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Afbildet 5.000

213 CD

SVEN DALSGAARD

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"76,9 centimeter bleu azural". Bemalet tommestok monteret

på bemalet plade. Sign. Sven Dalsgaard november

1962. 20 x 115.

Litteratur: "Varekatalog!", Sven Dalsgaard, afbildet s. [64]

Udstillet: Danske Kunstforeningernes Vandreudstilling,

1962-63.

Udstillet: Retrospektiv Udstilling, Århus Rådhus, 1966.

Udstillet: Retrospektiv Udstilling, Randers Kunstmuseum,

1975, kat. nr. 382.

Afbildet 10.000-15.000

214 CD

EGON FISCHER

f. København 1935

Skulptur af polycromt bemalet jern. H. 99. L. 70. B. 40.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i 1972.

Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Afbildet 10.000

215

216

214

215 CD

SVEN DALSGAARD

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"Sørgmodig flag". Foldet Dannebrogsflag

i plexiglasboks. Sign. Sven Dals–

gaard 1969 og 1971. 25 x 25 x 25.

Proveniens: Erhvervet af nuværende

ejer i 1971. Har ikke tidligere været

udbudt i handel. Afbildet 10.000

216 CD

ENRICO BAJ

f. Milano 1924, d. Varese 2003

"L'ultimo dei Generali". Fad af porcelæn,

modelleret i let relief i form af

ansigt, polycromt dekoreret med glasur

samt applikeret med medalje, udmærkelse

og brokadestof. Tryksign.

Baj samt på bagsiden Baj 60/3000.

Udført hos Edizioni Ceramica Franco

Pozzi Gallarate Italia-Con La Collaborazione

Dello Studio Marconi.

Diam. 30,5. Afbildet 3.000

125


EKSPERIMENTERENDE KUNST

217 CD

POUL GERNES

217

f. København 1925, d. 1996

Fire forskellige cirkler på fire kvadrater. Olielakfarve

på limgrunderet masonit. Sign. på bagsiden Poul

Gernes 70. 92 x 92.

Afbildet 12.000-15.000

218 CD

SVEN DALSGAARD

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"Ønskebillede". Olie på lærred med objekt. Sign. på

bagsiden Sven Dalsgaard 1964. 100 x 100.

Udstillet: Retrospektiv Udstilling, Århus Rådhus 1966.

Udstillet: Retrospektiv udstilling, Randers Kunstmuseum

1975, kat. nr. 452. Afbildet 15.000-20.000

218

219 CD

POUL GERNES

f. København 1925, d. 1996

Felter i rosa og blåt, 1978. Olielakfarve på limgrunderet

masonit. Sign. på bagsiden Poul Gernes. 122 x 122.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i 1978.

Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Afbildet 15.000-18.000

220

RAY JOHNSON

f. Detroit 1927, d. New York 1995

"Arthur Craven (Dead Ant)". Collage. Sign. Ray Johnson

1979-86. Bladstørrelse 25 x 28.

Afbildet 12.000-15.000

126 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

219

220


221 CD

PER ARNOLDI

f. København 1941

Komposition med bowlerhat og bolde. Olie på lærred.

100 x 100. Afbildet 8.000

222 CD

POUL GERNES

f. København 1925, d. 1996

Geometrisk komposition, ca. 1970. Olielakfarve på limgrunderet

masonit. Sign. på bagsiden Poul Gernes. 92 x 92.

Afbildet 12.000-15.000

223 CD

POUL GERNES

f. København 1925, d. 1996

Geometrisk komposition, ca. 1970. Olielakfarve på limgrunderet

masonit. Sign. på bagsiden Poul Gernes. 92 x 92.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i 1971.

Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Afbildet 15.000-20.000

224 CD

STIG BRØGGER

f. Slagelse 1941

Komposition. Olie på masonit. Utydeligt sign. på bagsiden

Stig Brøgger 69. 90 x 90.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i 1971.

Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Afbildet 10.000

221

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

222

223

224

127


EKSPERIMENTERENDE KUNST

225 CD

RAYMOND HAINS

f. Saint-Brieux 1926

Komposition. Decollage. Sign. på bagsiden Raymond Hains, 62. 40 x 50.

Afbildet 15.000-20.000

226 CD

ARTHUR KÖPCKE

225

f. Hamburg 1928, d. Brøndbyvester 1977

"Rebus". Mixed media. Sign. A. Köpcke. Stemplet Original Köpcke Piece

No 126. Lysmål 34 x 49. Afbildet 8.000

227 CD

MOGENS MØLLER

f. København 1934

"Liselund". Olie og træobjekter på

træplade. Sign. på bagsiden Mogens

Møller, juli 1979. 162 x 125.

Udstillet: "Udstillingen Bevar Den

Frie", Den Frie 1981, kat. nr. 215.

Afbildet 6.000

226 227

128 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


228 CD

SVEN HAUPTMANN

f. København 1911, d. sst. 1984

"Den store collage". Decollage,

monteret på masonit. Sign. Sv.

Hauptmann. 155 x 183.

Udstillet: Ålborg Kunstmuseum.

Udstillet: Kunstforeningen Gl. Strand.

Afbildet 20.000-25.000

229 CD

SVEN DALSGAARD

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"Skærmbrædt". Olie på lærred. Sign.

Sven Dalsgaard 1963. 80 x 80.

Afbildet 12.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

228

229

129


EKSPERIMENTERENDE KUNST

231

230

230 CD

SVEN DALSGAARD

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"Zen-grå". Olie på lærred. Sign. på bagsiden

Sven Dalsgaard 1965. 81 x 65.

Udstillet: Retrospektiv udstilling, Århus Rådhus,

1966.

Afbildet 10.000

231 CD

BJØRN NØRGAARD

f. København 1947

Assemblage, monteret på granitplade i indrammet

kasse med lysrør. Sign. på bagsiden

Bjørn N. 77. H. 56. L. 42. D. 9.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejer i

1977. Har ikke tidligere været udbudt i handel.

Udstillet: Skive Museum ved Svend Hansen,

Jysk Kunst Galerie, 1977.

Afbildet 8.000-10.000

232 CD

ARTHUR KÖPCKE

f. Hamburg 1928, d. Brøndbyvester 1977

Rebus collage. Tryksign. på etiket Arthur

Köpcke. Lysmål 69 x 49.

Afbildet 5.000

130 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

232


ONSDAG DEN 13. APRIL

katalog nr. 233 - 296

grafik


GRAFIK

132

233

235

234

CD 233

PABLO PICASSO

f. Malaga 1881, d. Mougins 1973

"Six Contes Fantasques", 1944. Radering.

Sign. Picasso, 30/30. Bladstørrelse 40 x 31,5.

Litteratur: Bloch nr. 366.

Afbildet

20.000-25.000

CD 234

MARC CHAGALL

f. Vitebsk 1887, d. St. Paul de Vence 1985

"Le Coq Rouge". Litografi i farver. Sign. Marc Chagall,

H.C. Bladstørrelse 38,5 x 56.

Litteratur: Mourlot nr. 203.

Afbildet

10.000-12.000

CD 235

GEORGES BRAQUE

f. Argenteuil 1882, d. Paris 1963

"La chaise". Litografi i farver. Sign. G. Braque,

137/300. Bladstørrelse 37 x 28.

Litteratur: Maeght nr. 1046.

Afbildet

6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

236

CD 236

PABLO PICASSO

f. Malaga 1881, d. Mougins 1973

"Grand nu de femme" (Grand nu dansant), 1962. Linoleumssnit

i farver. Sign. Picasso, 46/50. Lysmål

69,5 x 56,5. Bladstørrelse 75,2 x 62.

Litteratur: Bloch nr. 1085.

Litteratur: Baer nr. 1309.

Afbildet

80.000-100.000

133


GRAFIK

CD 237

SERGE POLIAKOFF

f. Moskva 1900, d. Paris 1969

"Composition bleue et rouge", 1967. Radering

og akvatinte i farver. Sign. Serge Poliakoff

75/75. Bladstørrelse 76 x 56.

Litteratur: Poliakoff et Schneider nr. XXXI.

Litteratur: Riviére nr. XXXI.

Afbildet

15.000

CD 238

JAN VOSS

f. Hamburg 1936

Komposition. Radering i farver. Sign. Voss 85,

47/50. Lysmål 109 x 79,5.

Afbildet

4.000-5.000

134

237

CD 239

ASGER JORN

f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"Je ne vais pas - je viens". Radering. Sign.

Jorn 66, 32/45. Bladstørrelse 47 x 38.

Litteratur: Van de Loo nr. 296. 3.000

CD 240

RICHARD MORTENSEN

f. København 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

"Homère de L'Odysée". Seks litografier i farver.

Serie I-VI. Alle sign. Richard Mortensen

1968, 30/75. Trykt hos Inger og Leo Lund.

Udgivet af Éditions Garnier Frères, Paris.

Lysmål 61 x 74. (6).

Litteratur: Jan Würtz Frandsen nr. 69a-f.

6.000-8.000

CD 241

ROBERT JACOBSEN

f. København 1912, d. Egtved 1993

Komposition. Håndkoloreret radering i farver.

Sign. Rob. Jacobsen, 9/25. Bladstørrelse

60 x 100.

6.000

238

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


CD 242

ASGER JORN

242

f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"Entrée de secours". Suite med ni raderinger i farver.

Alle sign. Jorn 71, 33/100. Udgivet af Éditions

Georges Visat, Paris 1971. Bladstørrelse 66 x 50.

I original kassette.

Litteratur: Van de Loo nr. 392-400.

Proveniens: Dansk privatsamling.

Afbildet

100.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

242

242

135


GRAFIK

136

243 243

244

CD 243

SALVADOR DALI

f. Figueras 1904, d. 1989

Hjerteres, Hjerterkonge, Hjerterdame, Hjerterknægt

og Joker fra suiten "Playing cards". Fem litografier i

farver efter gouacher. Alle sign. Dali, hhv. 62/150,

107/150, 79/150, 38/150 og XLIV/L. Trykt hos Reese

Piley på Arches papir, jokeren trykt på japanpapir.

Hver 65 x 50. Indrammet med passepartout. U.r. (5) .

Litteratur: Field nr. 72-4 A, K, Q, J (2. række) og Joker.

Proveniens: Dansk privatsamling.

Afbildet

15.000-18.000

CD 244

SALVADOR DALI

f. Figueras 1904, d. 1989

"Le caducée de Mars alimenté par la boule de feu de

Jupiter" fra suiten "La Conquête du Cosmos". Raderet

litografi i farver. Sign. Dali, 177/195. Trykt hos Jean

Lavigne på Arches papir. 100 x 70.

Litteratur: Field nr. 74-12 K.

Proveniens: Dansk privatsamling.

Afbildet

4.000-5.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

245

245

CD 245

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER

f. Wien 1928, d. New Zealand 2000

"Regentag", 1971/1972. Ti serigrafier i farver, komplet samling, med tilhørende

trækasse. Planche nr. 7 håndsign. Hundertwasser Regentag 177/300. De øvrige

blade stempelsign. Hundertwasser Regentag, talrige med blindstemplet Scholler

Stern og nummereret 1767/3000. Kassen håndsign. Friedensreich 1767/3000.

Lysmål ca. 47 x 65 og 65 x 47. (10).

Litteratur: HWG nr. 46-53.

Afbildet

60.000-80.000

137


GRAFIK

138

246

247

249

CD 246

PABLO PICASSO

f. Malaga 1881, d. Mougins 1973

"Deux Sculpteurs devant une Statue". Fra suiten "La

Suite Vollard". Radering. Sign. Picasso. Blindstempel

Picasso. Trykt på vérge de Montval papir. Bladstørrelse

34 x 44,5.

Litteratur: Bloch nr. 140.

Afbildet

20.000

CD 247

FERNAND LEGER

f. Argentan 1881, d. Gif-sur-Yvette 1955

Komposition med tre søstre, 1950-51. Serigrafi i

farver ( efter gouache). Sign. F. Leger. Trykt på Arches

med stempel "B" for Jean Bruller, Paris. Bladstørrelse

56,5 x 38.

Litteratur: Saphire nr. E. 11.

Afbildet

20.000

CD 248

SALVADOR DALI

f. Figueras 1904, d. 1989

"Velasques; "Les ménines"" fra suiten "Changes in

Great Masterpieces". Litografi i farver. Sign. Dali

219/350. Trykt hos Phyllis Lucas.

Bladstørrelse 89,4 x 64,7. U.r.

Field nr. 74-2 D.

4.000-5.000

CD 249

JOAN MIRÓ

f. Barcelona 1893, d. Palma de Mallorca 1983

Komposition fra suiten "Album 13". Litografi i farver.

Sign. Miro 1948, 47/75. Blindstempel fra Purfil,

Marais. Bladstørrelse 45 x 56.

Litteratur: Mourlot nr. 80.

Afbildet

8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

250

CD 250

MARC CHAGALL

f. Vitebsk 1887, d. St. Paul de Vence 1985

"Les Coquelicots". Litografi i farver.

Sign. Marc Chagall, 64/400. Bladstørrelse 64,5 x 48.

Litteratur: Charles Sorlier, nr. CS 2.

Afbildet

100.000

139


GRAFIK

140

251

CD 251

ANTONIO TÀPIES

f. Barcelona 1923

Komposition. Litografi i farver. Sign. Tàpies, XXX/30.

Lysmål 46,5 x 70.

Litteratur: Galfetti nr. 677.

Afbildet 5.000-6.000

252 CD

ASGER JORN

f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"La vallée du charme". Litografi i farver. Sign. Jorn

69, E.A. Lysmål 64,5 x 46,5.

Litteratur: Van de Loo nr. 339.

Afbildet 6.000

253

252

253 CD

ASGER JORN

f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"Nuit déchirée". Litografi i farver. Sign. Asger

Jorn 69, E.A. Lysmål 40 x 56.

Litteratur: Van de Loo nr. 354.

Afbildet 6.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


254 CD

ASGER JORN

f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"L'un est contraire" fra "Schweizer-Suiten".

Radering. Sign. Jorn 53, 19/50. Bladstørrelse

38 x 28.

Litteratur: Van de Loo nr. 170. 4.000

255 CD

ROBERT JACOBSEN

Tilskrevet, f. København 1912, d. Egtved 1993

Komposition. Håndkoloreret radering i farver.

Sign. Rob. Jacobsen, E.A. Bladstørrelse 68,5 x 100.

6.000

256 CD

ASGER JORN

f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"La divine tragedié". Radering. Sign. Jorn 66,

31/45. Bladstørrelse 47 x 38.

Litteratur: Van de Loo nr. 277. 3.000

257 CD

ASGER JORN

f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

Komposition fra Ars-mappen. Litografi i farver.

Sign. Asger Jorn 45. Lysmål 47 x 32,5.

Litteratur: Van de Loo nr. 91. 2.500

259

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

258 CD

SERGE POLIAKOFF

f. Moskva 1900, d. Paris 1969

"Composition rouge, bleue et noire", 1969. Litografi i farver.

Sign. Serge Poliakoff, 7/80. Bladstørrelse 106 x 75.

Litteratur: Yves Rivière nr. 72

Litteratur: Poliakoff et Schneider nr. 72.

Afbildet 35.000

259 CD

JOAN MIRÓ

258

f. Barcelona 1893, d. Palma de Mallorca 1983

Louisiana. Litografi i farver. Sign. Miró. Med dedikation

til Knud W. Jensen. Lysmål 68 x 54.

Litteratur: Cramer nr. 944.

Proveniens: Knud W. Jensens private samling, stifter af

Louisiana.

Afbildet 8.000-10.000

141


GRAFIK

260

261

262

260

SAM FRANCIS

f. San Mateo, Californien 1923, d. Santa Monica 1994

"Concert Hall Set III", 1977. Litografi

i farver. Sign. Sam Francis,

58/75. Udgivet af Louisiana i forbindelse

med opførelsen af deres

ny koncertsal. Trykt hos Litho

Shop, Inc., Santa Monica, Californien

af George Page. Bladstørrelse

74 x 104.

Litteratur: Connie W. Lembark: The

Prints of Sam Francis. A catalogue

Raisonné 1960-1990, Volume I, L

225, SF-232.

Afbildet 8.000

261

TOM WESSELMANN

f. Ohio 1931

"Fast Sketch Still Life with Abstract

Painting". Serigrafi i farver.

Sign. Wesselmann, 4/12 AP. Bladstørrelse

143 x 212.

Afbildet 12.000

262

SHUSAKU ARAKAWA

f. Tokoy 1936

"Landscape" (Mistake). Serigrafi i

farver på mylar. Sign. Arakawa

1970, 61/75. Lysmål 89 x 114.

Udstillet: "Young American Artists,"

Gentofte Rådhus, 1973, kat.

nr. 2.

Afbildet 6.000-8.000

142 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


263

ANDY WARHOL

f. Philadelphia 1930, d. New York 1987

"Campbell's Soup Can on Shopping Bag", 1966. Papirpose

trykt med serigrafi i farver. H. 49. B. 43.

Litteratur: Feldman & Schellmann nr. 4a, farvevariant.

Afbildet 18.000-20.000

264

JIM DINE

264

f. Cincinnati, Ohio 1935

Four hearts. Litografi i farver, applikeret med papirhjerter.

Sign. Jim Dine, 21/85. Bladstørrelse 42 x 51.

Proveniens: Erling Hansens samling.

Afbildet 5.000

265

ROBERT RAUSCHENBERG

f. Texas 1925

"Rockery Mounds - Gray Garden". Serigrafi i farver.

Sign. Rauschenberg 79, 36/55. Bladstørrelse 104,5 x 79,5.

Afbildet 20.000-25.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

263

265

143


GRAFIK

266

268

266 CD

SALVADOR DALI

f. Figueras 1904, d. 1989

"Narcissus" fra suiten "The Mythology". Radering. Sign.

Dali, E.A. Trykt hos Pierre Argillet på Arches papir.

76 x 56. U.r.

Litteratur: Field nr. 63-3 H.

Proveniens: Dansk privatsamling.

Afbildet 6.000-8.000

267 CD

SALVADOR DALI

f. Figueras 1904, d. 1989

"Vigor of Youth", "One's Indentity" og "Reflection" fra

suiten "The Cycles of Life". Komplet mappe indeholdende

sort/hvidt omslag samt tre farveraderinger. Alle

nummererede H.C. 37/65, farveraderingerne sign. Dali

og med blindstempel fra Dalart N.V, copyright 1977.

Trykt hos Duall Graphics Ink på Arches papir. Bladstørrelse

37,5 x 56. U.r.

Litteratur: Field nr. 79-1 A-C.

Proveniens: Dansk privatsamling.

Afbildet 10.000-12.000

268 CD

SALVADOR DALI

f. Figueras 1904, d. 1989

"Philosphe écrasé par le cosmos" fra suiten "La

Conquête du Cosmos". Raderet litografi i farver. Sign.

Dali 174/195. Trykt hos Jean Lavigne på Arches papir.

100 x 70.

Litteratur: Field nr. 74-12 A.

Proveniens: Dansk privatsamling.

Afbildet 4.000-5.000

144 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

267


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

269

269

SAM FRANCIS

f. San Mateo, Californien 1923, d. Santa Monica 1994

Mappe indeholdende syv litografier i farver. Udført i

perioden 1973-1984. Alle blade sign. Sam Francis,

H.C. 3/20. Udgivet af Éditions Daniel Papierski, Paris.

Trykt hos l'atelier Gardner Lithograph, Buena Park,

Californien, 1992. Bladstørrelse 76 x 56.

Afbildet 80.000-100.000

145


GRAFIK

270

270

ROBERT RAUSCHENBERG

f. Texas 1925

Komposition. Farveoffset og mixed media med relieftryk.

Sign. Rauschenberg 72, 5/26. Bladstørrelse 72 x 56,5.

Proveniens: Leo Castelli Gallery, New York.

Afbildet 20.000

271 CD

JEAN DUBUFFET

f. Le Havre 1901, d. Paris 1985

"Texte d'ombre". Litografi. Sign. J. Dubuffet 59, epreuve

d'artiste. Oplag 25 ekspl. Udgivet af Silkeborg Kunstmuseum.

Lysmål 59 x 43. Afbildet 6.000

272

272 CD

FRIEDENSREICH

HUNDERTWASSER

f. Wien 1928, d. New Zealand 2000

"Regen auf Regentag", blad nr. 5 fra

Regentag-suiten, 1971/72. Serigrafi i

farver. Sign. Hundertwasser Friedensreich

59/300, mærket 585/3000. Lysmål

46 x 65.

Litteratur: HWG nr. 48.

Afbildet 20.000-25.000

146 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

271


273

273 CD

FERNAND LEGER

f. Argentan 1881, d. Gif-sur-Yvette 1955

Komposition, (1951). Serigrafi i farver (efter gouache).

Sign. F. Leger, 181/200. Lysmål 46,5 x 37.

Litteratur: Saphire nr. E 8.

Afbildet 8.000-10.000

275

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

274

274 CD

JEAN DUBUFFET

f. Le Havre 1901, d. Paris 1985

"Tumulte". Litografi. Sign. J. Dubuffet 58, epreuve

d'artiste. Oplag 22 ekspl. Udgivet af Silkeborg Kunstmuseum.

Lysmål 54 x 45.

Afbildet 8.000

275 CD

CARL-HENNING PEDERSEN

f. København 1913

"Drømmedigte", 1945. 1. udg. Helhestens Forlag.

Illustr. med originale litografier. Sign. chp,

45/300 samt "Cobra-biblioteket", 1950. Kassette

med 15 kunstnermonografier. Dansk udgave.

Trykt hos I. Chr. Sørensen. (2).

Litteratur: Van de Loo nr. 103 og 104.

Afbildet 6.000-8.000

147


GRAFIK

276

277

148 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


276 CD

PABLO PICASSO

f. Malaga 1881, d. Mougins 1973

"Têtes et Pierre". Dimanche 26.11.50.

Litografi. Sign. Picasso, 42/50. Bladstørrelse

50 x 63.

Litteratur: Bloch nr. 682

Litteratur: Mourlot nr. 194.

Afbildet 50.000

277

EDVARD MUNCH

f. Løten, Hedmark 1863, d. Ekely 1944

"Kys", 1895. Radering. Sign. Edv. Munch.

Restaureret. Bladstørrelse 53 x 42,5.

Litteratur: Schiefler, nr. 22, ant. tilstand b.

Litteratur: Woll, nr. 23, ant. tilstand b.

Afbildet 20.000-25.000

279

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

278

278 CD

GEORGES BRAQUE

f. Argenteuil 1882, d. Paris 1963

"Lettera Amorosa" (Georges Braque-René

Char), 1963. Litografi i farver på Japanpapir.

Sign. G. Braque, V/XXV. Lysmål 72 x 52.

Litteratur: Valier nr. 185.

Litteratur: Mourlot nr. 118.

Afbildet 30.000

279 CD

FERNAND LEGER

f. Argentan 1881, d. Gif-sur-Yvette 1955

Komposition, 1947. Litografi i farver. Sign. F.

Leger. Bladstørrelse 42 x 32,5.

Litteratur: Saphire nr. 17.

Afbildet 20.000-25.000

149


GRAFIK

280

282

280 CD

RENÉ MAGRITTE

f. Lessines, Belgien 1898, d. Schaerbeek 1967

Komposition, 1968. Radering i farver. Stempelsign.

Magritte og med blyant 17/150 samt blindstempel

"Gravure Originale Atelier René Magritte". Bladstørrelse

27,5 x 22.

Litteratur: Kaplan nr. 20.

Afbildet 5.000

281 CD

RENÉ MAGRITTE

f. Lessines, Belgien 1898, d. Schaerbeek 1967

"L'art De Vivre", 1968. Radering i farver på Japanpapir.

Stempelsign. Magritte og med blyant 139/150

samt blindstempel "Gravure Originale Atelier René

Magritte". Bladstørrelse 27,5 x 22.

Litteratur: Kaplan nr. 16.

Afbildet 5.000

282 CD

RENÉ MAGRITTE

f. Lessines, Belgien 1898, d. Schaerbeek 1967

"La Lecon De Musique", 1968. Radering i farver på

Japanpapir. Stempelsign. Magritte og med blyant

H.C. med blindstempel "Gravure Originale Atelier René

Magritte". Bladstørrelse 27,5 x 22,5.

Litteratur: Kaplan nr. 15.

Afbildet 5.000

150 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

281


283

283 CD

PER KIRKEBY

f. København 1938

"Det genskabte køkken", 1980. Suite på tolv

farvelitografier. Alle sign. P.K. 86/120. (12).

Litteratur: Wivel nr. 16.2-13.

Afbildet 20.000

284

COBRA-BIBLIOTEKET

"Cobra-biblioteket", 1950. Mappe indeholdende

15 kunstnermonografier. Fransk udgave.

Trykt hos I. Chr. Sørensen.

Litteratur: Asger Jorn. Van de Loo nr. 103 og 104.

Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

285 CD

ASGER JORN

284

285

f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"Die zwei Elemente". To-delt litografi i farver. Sign. Jorn

70, 30/85. Trykt hos Fratelli Pozzo, Torino. 220 x 148.

Litteratur: Van de Loo nr. 360.

Afbildet 40.000

151


GRAFIK

286

286 CD

FERNANDEZ ARMAN

f. Nice 1928

"Arman, Bernard Lamarche-Vadel". Dekupation indesluttet

i box af plexiglas. Sign. Arman, 91/100. 90 x 70 x 7.

Afbildet 10.000

287

287 CD

ARNULF RAINER

f. Østrig 1929

To kompositioner. Koldnålsraderinger.

Begge sign. Rainer, hhv. 31/98 og 44/98.

38 x 54 og 54 x 38. (2)

Afbildet 6.000-8.000

152 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

287


290 CD

LARS BO

289

f. Kolding 1924, d. Paris 1999

"Le petite siréne d'apres le conte de Hans

Christian Andersen", 1977. Mappe med 10

raderinger i farver. Alle sign. Lars Bo,

86/100. Udgivet af Harry H. Lunn Jr. de

Graphics International Ltd. Trykt hos Ateliers

Rigal på Rives papir. Blindstempel fra

Rives. Bladstørrelse 56 x 44,5 og 44,5 x 56.

Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

288 CD

LARS BO

f. Kolding 1924, d. Paris 1999

"Auguries of innocence by William Blake", 1980. Mappe

med dobbelt suite med i alt 28 raderinger i farver. Alle sign.

Lars Bo XII/XX. Udgivet af Harry H. Lunn Jr. Trykt hos Rémy

Bucciali på Moulin du Verger papir. Bladstørrelse 45 x 36 og

36 x 45.

Afbildet 12.000-15.000

289 CD

LARS BO

288

f. Kolding 1924, d. Paris 1999

"Autour la reine des neiges d'après conte de H. C. Andersen".

Mappe med 10 raderinger i farver. Alle sign. Lars Bo. Tekst af

Jean Bouret. Udgivet af Jacques Frapier, Paris. Trykt hos Atelier

Rigal på Rives papir. Blindstempel fra Frapier og Rives.

Eksemplar nr. 119. Bladstørrelse 56 x 44,5 og 44,5 x 56.

Afbildet 6.000-8.000

290

153


GRAFIK

295

296

291 292

Træsnittene er trykt efter Paul Gauguins død af sønnen Pola Gauguin i

1921 i 100 eksemplarer.

291

PAUL GAUGUIN

f. Paris 1848, d. Fatu-Iwa 1903

"Maruru". Træsnit på Kinapapir. Tryksign. P G O. Lysmål 24 x 34.

Guérin: nr. 92, vol. II. Afbildet 6.000

292

PAUL GAUGUIN

f. Paris 1848, d. Fatu-Iwa 1903

"Mahna No Varua Ino". Træsnit på Kinapapir. Tryksign. P S O. Lysmål

25 x 40.

Guérin: nr. 95, vol. II. Afbildet 5.000

293

PAUL GAUGUIN

f. Paris 1848, d. Fatu-Iwa 1903

"Mahana Atua". Træsnit på Japanpapir. Tryksign. P G O. Lysmål 23 x 25.

Guérin: Gengivet nr. 42, vol. I. 3.500

294

PAUL GAUGUIN

f. Paris 1848, d. Fatu-Iwa 1903

"Le Sourire". Træsnit på Japanpapir. Tryksign. P. Gauguin. Lysmål 15 x 23.

Guérin: nr. 75, vol. II. 2.000-2.500

295

PAUL GAUGUIN

f. Paris 1848, d. Fatu-Iwa 1903

"Noa Noa". Træsnit på Kinapapir. Tryksign. P G O. Lysmål 40 x 25.

Guérin: nr. 95, vol. II. Afbildet 4.500

296

PAUL GAUGUIN

f. Paris 1848, d. Fatu-Iwa 1903

"Nave Nave Fenua". Træsnit på Kinapapir. Tryksign. P S O. Lysmål 40 x 25.

Guérin: nr. 94, vol. II. Afbildet 4.500

154 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


I N D E X

A

Aagaard Andersen, Gunnar 72

Adami, Valerio 128

Agger, Knud 603

Agger, Poul 507

Alechinsky, Pierre 17, 26, 46

47, 58, 166, 188

Andersen, Mogens 77, 79

376, 404, 415, 540

Andersen, Poul L. 425, 551

Appel, Karel 30, 44, 51

52, 57, 59, 62

Arakawa, Shusaku 262

Arman, Fernandez 124

286, 485, 569

Arnel, Thomas 545

Arnoldi, Charles 573

Arnoldi, Per 162, 180

221, 424, 570, 590

B

Baertling, Olle 71

Baj, Enrico 94, 216

Balle, Mogens 9, 18, 31, 56

Barcelo, Miguel 84

Barlach, Ernst 632

Bendtsen, Folmer 302

Bentzen, Axel 604

Bertelsen, Albert 332, 378, 576

Bertholo, René 168

Bille, Ejler 5, 409

Bille-Holst, Poul 363

Birkemose, Jens 442, 475, 502, 506

Bitran, Albert 402, 519, 578

Bjerg, Johannes C. 349, 395

Bjerke-Petersen, Vilhelm 63, 65, 68

509, 530, 531, 532

Bjerre, Niels 379

Bjørklund, Poul 392

Bo, Lars 288, 289, 290

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

Bogart, Bram 122

Bonde, Peter 466, 538

Bonnén, Kaspar 116

Bonnén, Peter 197

Brandes, Peter 445

Brands, Eugène 25

Braque, Georges 235, 278

Braun, Ib 484, 646

Brøgger, Stig 224

Bøyesen, Peter Rostrup 397

Bäck, Yngve 601

C

Carlsen, Peter 499

Carstensen, Claus 458

473, 474, 529

Carstensen, Ebba 599

Cassinari, Bruno 456

César 452

Chagall, Marc 234, 250

Chin, Hsiao 553

Christensen, Kay 394, 400, 600

Christensson, Paul 608

Christiansen, Jesper 591

Christiansen, Poul S. 595

612, 615, 645

Christoffersen, Frede 401, 414

434, 536, 582

Christoforou, John 177, 552

Coignard, James 577

Constant 50

Corneille 48, 60, 61

Cutrone, Ronnie 194

D

d’Haese, Reinhoud 15, 156

Dali, Salvador 125, 126, 129, 131

243, 244, 248, 266, 267, 268

Dalsgaard, Sven 97, 206, 208, 209

213, 215, 218, 229, 230, 518

Dan, Lars 498

De Kooning, Willem 86

Debré, Olivier 140

Deyrolle, Jean 76

Dietman, Erik 158, 172, 173

Dine, Jim

174, 422, 440, 495

264

Ditlefsen, Gunner 633

Dubuffet, Jean 271, 274

Dudant, Roger 454

Dufo, Alain 201

Dufy, Jean 383

E

Eliasson, Olafur 95, 107, 115

121, 123, 136, 141, 142

Engelund, Svend 303, 610

Engman, Harald 331

Eriksen, Gorm 470

Erro, Gudmundsson Gudmundur

119, 143, 171

F

Finding, Ole 500

Fischer, Egon 153, 159

205, 214, 534

Fischer-Hansen, Else 432

Francis, Sam 260, 269

Frandsen, Erik A. 137, 528

Freddie, Wilhelm 92, 96, 127

Förg, Günther

377, 399, 537, 636

405

G

Gadegaard, Paul 70

Gauguin, Paul 291, 292

Geertsen, Ib

293, 294, 295, 296

572, 587

Gernes, Poul 212, 217

219, 222, 223

Ghermandi, Quinto 145

297


I N D E X

Giersing, Harald 309, 389

Gilbert, Stephen 41

Gjerdevik, Niels Erik 114, 416

463, 505, 592

Goldberg, Michael 104

Gottschalk, Albert 637

Gripenholm, Ulf 132

H

Hagedorn-Olsen, Thorvald 598

Hains, Raymond 225

Hansen, Johannes 345

Hansen, Knud 533

Haugen Sørensen, Arne 99, 110, 165

Haugen Sørensen, Jørgen 157

158, 403

Hauptmann, Sven 228

Have, Henrik 501, 557

Heerup, Henry 3, 12

Heerup, Ole

21, 22, 28, 146

183

Heinesen, William 381

Heinsen, Hein 195, 199, 211

Henning, Gerhard 325, 346

Heyboer, Anton 489, 494

Hjorth-Nielsen, Søren 336

Hofmeister, Johannes 301, 320, 640

Holstein, Bent 584, 585

Hoppe, Erik 388

Hornung, Preben 413, 418, 435

525, 527, 548, 565, 580

Hundertwasser, Friedensreich 187

Høst, Oluf

245, 272

299, 307, 317

322, 339, 374, 382

I

Isakson, Karl 315, 321, 324, 364

Isbak, Poul 486

Isbrand, Victor 617

J

Jacobsen, Egill 6, 13, 20

27, 33, 36, 49

Jacobsen, Robert 78, 80, 98

106, 134, 155, 241, 255

406, 460, 476, 487, 567

Jans, Knud 411, 430

Jarl, Viggo 330

Jenkins, Paul 522

Jensen, Axel P. 639

Jerichau, Jens Adolf 357, 385

Joensen-Mikines, Samuel 310

370, 380

Johansen, Svend 359, 641

Johnson, Ray 220

Jonsson, Ragnar 593

Jorn, Asger 2, 7, 10, 14,

16, 23, 24, 32, 34, 35, 37

42, 43, 189, 239, 242, 252

253, 254, 256, 257, 285, 566

Jørgensen, Aksel 341, 387

Jørgensen, Børge 482

K

Kannik, Frans 560

Karsten, Ludvig Peter 366, 630

Kernn-Larsen, Rita 512, 516, 643

Kirkeby, Per 109, 144

Kirkegaard, Anders

160, 283, 523

149

Kjeldbæk, Bentemarie 450, 467

Kowner, Joseph 453

Krohg, Per 365, 631

Krøjer, Tom 151, 417, 444

459, 469, 511, 513, 514

Kudo, Tetsumi 152, 207

Kvium, Michael 133, 135, 138, 438

Köpcke, Arthur 185, 196, 226, 232

L

Lacomblez, Jacques 541

Lanskoy, André 74

Larsen, Jørn 428

Larsen, Karl 362, 386

Leger, Fernand 247, 273, 279

Lerfeldt, Hans Henrik 515, 535, 558

559, 561, 562, 563

Lergaard, Niels 297, 306

Lerpa, Nes 410

Leth, Harald 606, 614

616, 638, 642

Liisberg, Hugo 329, 347

Lindemann, Kai 423, 437, 443, 446

Lindström, Bengt 164

Lucebert 1

Lund, Henrik 391

Lundstrøm, Vilhelm 333

Lønnberg, William 602

298 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

M

Madsen, Mads 542, 546

Magritte, René 280, 281, 282

Malinovsky, Lise 461, 472

Mancoba, Sonja Ferlov 39

Mandrup, Peter 556

Maryan 408

Mathiesen, Egon 431

Matwijkiw, Edvard 179, 433

McWilliam, Frederick Edward

102, 103

Meaux Saint-Marc, André 393

Merrild, Knud 343, 344

Mertz, Albert

350, 351, 352

170

Messagier, Jean 176

Meurice, Jean-Michel 520

Miró, Joan 249, 259

Modigliani, Amedeo 328

Moll, Oskar 353

Morley, Malcolm 186, 526

Mortensen, Richard 73, 90, 101

105, 111, 112, 240, 426, 564, 568

Moseholm, Anders 493

Munch, Edvard 277


I N D E X

Møhl-Hansen, Kristian 644

Møller, Mogens 204, 227, 483

Müller, Max 360

N

Nakajima, Yoshio 202, 203

Nielsen, Ejnar 607

Nielsen, Jais 605, 627, 628

Nielsen, Knud 69, 88, 89

447, 547, 555, 571, 574, 589

Nielsen, Palle 191

Nielsen, Poul S. 390

Nitsch, Hermann 579

Nolde, Emil 356

Nyborg, Peter 497

Nørgaard, Bjørn 193, 231

Nørgård, Lars 464

O

Olrik, Balder 139, 477

Olson, Axel 455

Ortvad, Erik 4

Ortwed, Kirsten 524

P

Paik, Nam June 407

Patursson, Trondur 583

Pedersen, Carl-Henning 19, 29, 40

53, 54, 275

Petersen, Hans Meyer 517

Picasso, Pablo 184, 233, 236

246, 276, 326, 327

Pillet, Edgard 451

Poliakoff, Serge 237, 258

Prem, Heimrad 91, 93, 100

120, 420, 471, 492, 581

R

R, Tal 108, 113

Raadal, Erik 304

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

Rainer, Arnulf 287

Rathsack, Svend 348

Rauschenberg, Robert 265, 270

Ravn, Lars 419, 462

Reumert, Niels 539

Roger-Durand, Henri 588

Rooskens, Anton 8, 11, 38, 45

Rosenfalck, Flemming 198

Rosenkrantz, Arild 554

Rude, Olaf 300, 305

313, 319, 373, 597

S

Saint-Phalle, Niki de 83

Sala, Eugène de 361, 620, 647

Sanchez, José Luis 481

Saura, Antonio 130

Scharff, William 312, 367

Scherfig, Hans

618, 623, 624, 626

337, 340

Schmidt, Allan 436

Schwalbe, Ole 427, 429, 550

Sert, Henri 148, 468

Sievert, Erik 634

Sivertsen, Jan 183, 543

Skotte Olsen, Wiliam 147, 150

161, 449, 504, 508

Somchai, Hattakitkosol 544

Sonderborg, Kurt R. Hoffmann 188

Soulages, Pierre 75

Stefansson, Jon 368

Steffensen, Hans Voigt 586

Stoltze, Peter 575

Storm Petersen, Robert 629

Sturm, Helmut 87

Sveinsdóttir, Júlíana 308, 311

335, 358, 371

Svendsen, Bjarke Regn 510

Swane, Christine 619

Swane, Sigurd 384, 396

594, 596, 613

Søndergaard, Jens 191

298, 372, 375

T

Tajiri, Shinkichi 154

Tegner, Rudolph 314

Télémaque, Hervé 169

Therkildsen, Agnete Bille 448, 457

Thorarinsson, Sveinn 369

Thoresen, Elsa 66

Ting, Walasse 117, 163, 478

Tinguely, Jean

479, 480, 491, 496

81, 82

Trampedach, Kurt 175, 465

Tàpies, Antonio 85, 251

U

Utzon, Lin 549

V

Vallman, Uno 503

Viktor IV 210, 421

Voss, Jan 167, 238, 521

W

Wankel, Charlotte 67

Warhol, Andy 263

Waring, Jørgen 439, 441

Wegener, Gerda 621

Weie, Edvard 316, 318

323, 334, 338

Wesselmann, Tom 118, 261

Wiig Hansen, Svend 181

190, 192, 412

Willumsen, J. F. 342, 354, 355, 625

Wojcieszynski, dit Wostan, Stanislas

178

Wolvecamp, Theo 55

Wright, Clifford 182

Ø

Øllgaard, Hans 611

299


GÅ PÅ ONLINE-AUKTION...

HVER UGE:

HVER MÅNED:

MANDAG K L . 20

ÆLDRE MØBLER OG TÆPPER

T IRSDAG K L . 20

MODERNE KUNST OG DESIGN

ONSDAG K L . 20

ÆLDRE MALERIER OG T EGNINGER

TORSDAG K L . 20

VARIA – SM Y KKER, SØLV OG KUNST HÅNDVÆRK

T IRSDAG K L . 18

BØGER FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN

T IRSDAG K L . 18

MØNTER ANDEN TIRSDAG I MÅNEDEN

T IRSDAG K L . 18

VIN TREDJE TIRSDAG I MÅNEDEN

T IRSDAG K L . 18

VÅBEN FJERDE TIRSDAG I MÅNEDEN

www.bruun-rasmussen.dk

300 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


K O M M E N D E M O D E R N E A U K T I O N

Tema:

"Det moderne gennembrud"

– Klassikerne i dansk kunst

Til efterårets internationale moderne auktion søges gode værker af bl. a.:

J. A. Jerichau · Oluf Hartmann · William Scharff · Olaf Rude · Niels Larsen Stevns

Harald Giersing · Edvard Weie · Oluf Høst · Utzon Frank · J. F. Willumsen

Gerhard Henning · Paul Høm · Niels Lergaard · Erik Hoppe · Vilhelm Lundstrøm

Sigurd Swane · Karl Isakson · Albert Gottschalk · Ejnar Nielsen · Jais Nielsen

Adam Fischer · Jens Søndergaard · Thorvald Bindesbøll · Erik Raadal · Axel Salto

Rudolph Tegner · Jean René Gauguin · Svend Johansen · Kai Nielsen

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

J. A. Jerichau: Broen i Toledos, 1915. Olie på lærred. 50 x 61.

301


Udpluk af værker, der sælges på velgørenhedsauktionen.

Værkerne kan besigtiges fra d. 1. april

www.bruun-rasmussen.dk

302 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


KUNSTAUKTION

STØT ASIENS BØRN!

Der er stadig brug for hjælp til de katastroferamte i Asien. Førende danske kunstnere har

doneret værkerne, der sælges på www.bruun-rasmussen.dk d. 11. april fra kl. 18.00.

Indtægterne ved salget går ubeskåret til Red Barnet.

Eftersyn hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Bredgade 33, Kbh. K, d. 7. – 11. april.

Bud kan afgives fra d. 7. - 11. april på www.bruun-rasmussen.dk

Olafur Eliasson Michael Kvium Tal R

John Kørner Nils Erik Gjerdevik

Peter Bonde Erik A. Frandsen

Martin Bigum Jasper Sebastian Stürup

Julie Nord Lise Blomberg Andersen

Peter Martensen Kirstine Roepstorff

Jakob Kolding Mette Winckelmann

Joachim Koester Henrik Plenge Jakobsen

Erik Steffensen Eva Koch

Morten Stræde SUPERFLEX

Mads Gamdrup Ulrik Møller Trine Boesen

Christian Schmidt-Rasmussen Peter Land

Jeppe Hein FOS Malene Landgreen

Christian Lemmerz Knud Odde

For virksomheder er kunstværkerne

fuldt fradragsberettigede

Projektet er desuden støttet af: Nils Stærk Contemporary Art, Galleri Nicolai Wallner, Galleri Christina Wilson,

Bruun Rasmussen Kunstauktioner, JH Transport, Gorm Larsen & Partners A/S

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

303


ONLINE-AUCTIONS...

EVERY WEEK:

MONDAY 8 PM

OLDER F URNIT URE AND C ARPETS

T UESDAY 8 PM

MODERN ART AND DESIGN

EVERY MONTH:

W EDNESDAY 8 PM

OLDER PAINT INGS AND DR AW INGS

T HURSDAY 8 PM

WORKS OF ART - JE W ELLERY AND SILV ER

T UESDAY 6 PM

BOOKS 1st TUESDAY OF THE MONTH

T UESDAY 6 PM

COINS 2nd TUESDAY OF THE MONTH

T UESDAY 6 PM

WINE 3rd TUESDAY OF THE MONTH

T UESDAY 6 PM

ARMS 4th TUESDAY OF THE MONTH

P LE A SE NOT E T HAT ALL IT E MS ARE DESC RIBE D IN E NGLISH

www.bruun-rasmussen.com

304 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741


U P C O M M I N G A U C T I O N O N B O O K S A N D M A N U S C R I P T S

the saxhof collection

part two

In April Bruun Rasmussen presents part two of the highly important

collection of books and manuscripts, originating from graduate engineer

Bjarne Saxhof (1953-2003). The auction includes drawings by Kokoschka,

lithographs by Chagall, modern bindings, photographs, etc. See pictures

and descriptions of all items at www.bruun-rasmussen.dk

THE KELMSCOTT CHAUCER

Geoffrey Chaucer: The Works. The Kelmscott Press 1896. Folio.

One of 425 copies. With 87 wood-engraved illustrations designed

by Edward Burne-Jones. Bound in full pigskin by the Doves

Bindery after design by William Morris.

Estimate: 40-67.000 €

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 741

305


O M R E G N I N G S TA B E L

E X C H A N G E TA B L E

dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

15.000 2.000

20.000 2.700

25.000 3.400

30.000 4.000

35.000 4.700

40.000 5.400

45.000 6.000

50.000 6.700

55.000 7.400

60.000 8.000

65.000 8.700

70.000 9.400

75.000 10.000

80.000 10.500

85.000 11.500

90.000 12.000

95.000 13.000

dkk euro

100.000 13.000

110.000 15.000

120.000 16.000

130.000 17.000

140.000 19.000

150.000 20.000

160.000 21.000

170.000 23.000

180.000 24.000

190.000 26.000

200.000 27.000

225.000 30.000

250.000 34.000

275.000 37.000

300.000 40.000

325.000 44.000

350.000 47.000

375.000 50.000

400.000 54.000

425.000 57.000

450.000 60.000

475.000 64.000

500.000 67.000

525.000 70.000

550.000 74.000

575.000 77.000

600.000 80.000

dkk euro

650.000 87.000

700.000 94.000

750.000 100.000

800.000 107.000

850.000 114.000

900.000 120.000

950.000 128.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

2.200.000 300.000

2.300.000 310.000

2.400.000 325.000

2.500.000 335.000

3.000.000 400.000

3.500.000 470.000

4.000.000 540.000

5.000.000 675.000

Ved omregning fra dkk til euro er anvendt nationalbankens officielle valutakurs på tidspunktet for

udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder på en præsentabel

måde i forhold til beløbet i dkk.

Der bydes altid i dkk. Bruun Rasmussen gør opmærksom på at valutakursen ved betaling med euro

kan være forskellig fra den ovennævnte.

For the conversion from DKK into Euro, Bruun Rasmussen has used the official rate of exchange from

Denmarks Nationalbank (the Danish national bank) at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment, roughly adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in DKK. Please note that the rate of exchange, when paying in Euro, may

deviate from the above-mentioned rate.

306 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736


2 4 T I M E R S “ H A M M E R S L A G S - O P LY S N I N G

2 4 H O U R S “ H A M M E R P R I C E I N F O R M AT I O N ”

De kan døgnet rundt ringe til vor automatiske telefonsvarer

og få oplyst salgsresultater.

33 43 69 08

Ring til Bruun Rasmussen på 33 43 69 08

De bliver budt velkommen af vor automatiske telefonsvarer,

hvorefter De taster 1

(Tast 2 for oplysninger på engelsk)

(Tast 3 for oplysninger på tysk)

Vælg afdeling:

Tast 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Tast 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Tast 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Indtast auktions-nummer denne auktion har nr. 741)

og afslut med “firkant”

Indtast katalog-nummer og afslut med “firkant”

Hammerslagsprisen oplyses herefter.

Ønsker De flere priser fra samme auktion

tast 1

Ønsker De oplysning om en anden auktion

tast 2

Ønsker De oplysning om en anden afdeling

tast 3

Ønsker De personlig betjening tast 9

De kan indtaste imens der tales.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736

Recorded auction results are available 24 hours

by calling

+45 33 43 69 08

Call Bruun Rasmussen + 45 33 43 69 08

You are welcomed by our answering machine

after which you press 2

(press 1 for information in Danish)

(press 3 for information in German)

Choose department:

Press 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Press 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Press 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Dial auction number (present auction is No. 741)

and press “pound sign”

Dial lot number and press “pound sign”

The hammer price is informed.

Should you require hammer prices of

further lots from same auction press 1

Should you require information of any

other auction press 2

Should you require information of any

other department press 3

For personal assistance press 9

You are able to press the keys during the recorded

instructions.

307


K ATA L O G I S E R I N G S P R I N C I P P E R

E X P L A N AT I O N O F C ATA L O G U I N G P R I N C I P L E S

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel:

I henhold til vor opfattelse: Et originalt arbejde af kunstneren,

for hvis ægthed Bruun Rasmussen indestår i henhold til købskonditioner

§ 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget efter

vor bedste overbevisning og tjener som vejledning for køber,

men kan ikke gøres til genstand for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet:

I henhold til vor opfattelse: Værket er sandsynligvis fra kunstnerens

tid og muligvis udført af denne.

Jens Juel's atelier/skole:

I henhold til vor opfattelse: Udført under kunstnerens indflydelse

og antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?):

I henhold til vor opfattelse: Kan være udført af kunstneren eller

en senere kopi efter kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere gentagelse eller i stil med

kunstneren.

?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af kunstneren.

Bet.: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur er gengivet,

men ikke nødvendigvis udført af kunstneren.

Hvis ingen signatur nævnes i kataloget, drejer det sig om et

antagelig usigneret arbejde

Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget, drejer det sig om

et antageligt nyere eller helt moderne arbejde

U.r.: Uden ramme.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse og

tjener som vejledning for køber. Det er ikke nogen garanti.

Køber skal selv overbevise sig om de forskellige katalognumres

autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

CD = Copy-Dan

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

D = Dybde

A F H E N T N I N G

Diam. = Diameter

sst. = Samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

af møbler og større malerier og tæpper skal ske senest andendagen

efter auktionens afslutning af hensyn til eftersynet på

den kommende auktion, med mindre andet er aftalt. I modsat

fald kan vi se os nødsaget til uden yderligere varsel at sende de

købte effekter til opbevaring for købers regning og risiko.

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel:

In our opinion, an original work by the artist the genuiness

and authenticity of which is guaranteed by Bruun Rasmussen

according to the Conditions of Sale § 9.

Below cataloguing reservations are made according to the best

of Bruun Rasmussen's knowledge. They are for guidance only

and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to):

In our opinion, probably a work of the period of the artist, and

possibly executed by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school):

In our opinion, a work executed under the influence of the

artist, and probably of his period.

Jens Juel, (?):

In our opinion, possibly a work by the artist, or a (later) copy

of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style of)/

Jens Juel efterfølger (follower of) :

In our opinion, a later copy of a work by the artist or in the

artist's style.

?: Further reservations of the catalogue description.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the artist.

Bet. (inscribed): In our opinion, the inscription may be by a

hand other than that of the artist.

If no signature is mentioned in the catalogue the work is apparently

unsigned.

If no date is mentioned in the catalogue the work is apprently

from the last century or of comparratively resent date.

U.r.: Unframed.

No compensation is given should the frame be damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun Rasmussen

and is to be considered only as guidance to the buyer and

not as a statement of fact. The buyer is to satisfy himself of the

authenticity and the condition of the works of art.

Abb.:

* = Full VAT

CD = Droit de Suite

L = Length

B = Width

H = Height

D = Depth

D I S P AT C H

Diam. = Diameter

sst. = Same place

U.r. = Unframed

kt. = Gold karat

ct. = Precious stone carat

Unless otherwise agreed, furniture, large paintings and rugs

must be collected no later than two days after the last day of

auction in order to facilitate the next viewing. We may be compelled

to send uncollected goods into storage at the expense

and risk of the buyer without further notice.

308 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736


M O M S O G K U N S T N E R A F G I F T

V AT A N D C O P Y- D A N I N F O R M AT I O N

STANDARD AUKTIONSOMKOSTNINGER

25% - BRUGT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende moms ved

handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter

og antikviteter, der nu kan handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger, der skal

tillægges moms, og ikke som tidligere varens fulde pris. I auktionsomkostninger

er indregnet ikke fradragsberettiget moms.

FULD MOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt moms.

Disse er mærket med en stjerne *. Købere skal betale 20% i auktionsomkostninger,

hvortil lægges 25% moms af hammerslaget

og auktionsomkostningerne.

REDUCEREDE

AUKTIONSOMKOSTNINGER 20%

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. Danske momsregistrerede købere kan vælge at betale 20%

i auktionsomkostninger + 25% moms af hele (fuldmoms).

Momsbeløbet kan køber modregne, og betaler derved 20%

i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved at

anvende deres EU-momsnr., undgå den danske moms og

derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der opfylder

de danske toldmyndigheders krav i forbindelse med eksport,

betaler derved 20% i auktionsomkostninger (se købskonditioner,

§3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFGIFT TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal der

opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen med tillæg

af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift på værker af alle

nyere danske og de fleste udenlandske kunstnere.

Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736

BUYER’S STANDARD PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARGIN SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into effect

regarding the sale of secondhand goods, works of art, collector’s

items and antiques; these items may now be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium only is

subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted from VAT.

The buyer’s premium of 25% will thus henceforth include nonrefundable

VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under the

Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are marked with an

asterix *. The buyer pays the auction premium of 20% plus

25% VAT on the hammer price as well as the buyer’s premium.

BUYER’S REDUCED PREMIUM 20%

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. Danish VAT registered buyers may choose to pay the 20%

buyer’s premium + 25% VAT on the total amount (Full

VAT). The buyer may have the total VAT refunded and thus

pays 20% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

Danish VAT by using their VAT registration number and

thereby pay a buyer’s premium of 20% only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the Danish

customs authorities’ requirements regarding the export of

goods pay the buyer’s premium of 20% only (see Conditions

of Purchase §3, duty exemption).

ARTISTS’ ROYALTIES

PAYABLE TO COPY-DAN CD

Pursuant to current Danish legislation on copyright an artists’

royalty of 5% of the total price exclusive of VAT (i.e. hammer

price plus buyer’s premium 20%) shall be collected on works of

modern art by all Danish and most foreign artists. These works

are marked CD for Copy-Dan next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of

Purchase.

309


K Ø B S K O N D I T I O N E R

§ 1. BUDGIVNING

Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for

andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af

købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de ønsker

at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde direkte

pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed samt til

enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen er altid berettiget

til at nægte at acceptere et bud, hvis på forlangende ikke

tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende à conto betaling

har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun

Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne

service. Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og træffer

ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALING

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres købesummen

som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsomkostninger

inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms, så

udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på 25%

af hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre

der sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med stjerne *.

Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres SE-/

CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer, hvor

varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende dansk

lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter

og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan betales

kontant eller med Dankort, banknoteret check, rejsechecks, Visa-,

Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske

checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted senest 8

dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun Rasmussen

har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte på

ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden og afkræve

køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder

den, der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter

hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at

berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til salg,

er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne effekter

på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet af en af

den misligholdende køber fastsat mindstepris. Den misligholdende

køber er ikke berettiget til at kræve udlevering af effekter

indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen

ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter må anses

at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over

for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden på den

pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at

kræve et depositum som betingelse for accept af fremtidige bud.

§ 3. AFGIFTSFRITAGELSE

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOPÆL I ET ANDET EU-LAND:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages

for at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret

på fakturaen.

B. KØBERE MED BOPÆL UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør: Effekter, der eksporteres gennem

en af Bruun Rasmussen godkendt speditør, fritages for

afgift.

2 Udførsel som rejsegods: Der kan ske fritagelse for dansk

afgift, når køberen selv medtager det købte under forudsætning

af, at følgende betingelser er opfyldt: Fakturaen skal

være betalt, og den danske afgift på 25% af fakturabeløbet

skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms

refunderet, så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det

endelige lands toldmyndighed eller anden på omsætningsafgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger

DKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist

til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse fra

EU. Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter

at være forsynet med et toldvæsens attest for udførslen, hvis

købet overstiger DKK 300. Dette gælder også for Færøerne

og Grønland.

§ 4. AFGIFTSBETALING

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. Dette skal meddeles os

inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger. Dette

skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

§ 5. UDLEVERING

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres til

køberen. Det købte henligger fra hammerslaget for købers regning

og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter ham-

310 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736


merslaget, vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte varer,

der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt

for købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. FORSENDELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko. Bruun Rasmussen

kan således ikke drages til ansvar for skader forvoldt på

købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFGIFT TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves 5% i følgeretsvederlag/kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift,

på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere.

Disse værker er mærket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret.

Følgeretsvederlaget opkræves hos køber af Bruun Rasmussen

vegne af kunstnernes organisation Copy-Dan, for de kunstværker,

der er omfattet af loven. Der skal ikke svares Copy-Dan afgift,

såfremt det enkelte kunstværk koster under DKK 1.670 i hammerslagspris.

§ 8. EKSPORTTILLADELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse, hvor

dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring af kulturværdier

i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette blive

meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

Derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives eksporttilladelse

ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det købte

til den opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver hævet for

køber.

§ 9. KATALOGISERING

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte

ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og under

anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller

beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i kataloget. Afbildninger

i kataloget er blot til identifikation og kan ikke anvendes

til vurdering af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn på

de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de ønskede

effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den samlede

erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne højeste vurderingspris

tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive

refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres til

Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som

det købte var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling

af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at få

fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter katalogets

udgivelsestidspunkt eller som ville have været uforholdsmæssigt

omkostningskrævende eller uigennemførlige uden beskadigelse

af den pågældende effekt.

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for bydere,

der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en forudsætning,

at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde 24 timer

før auktionens start, så om nødvendigt bydernes kreditværdighed

kan undersøges. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for

eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service.

KONDITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for

ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. Det understreges,

at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for reklamationer;

her henvises til katalogteksten.

FRITAGELSE FOR DANSK FULDMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne *.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal der

ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de regler der

gælder, hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret.

Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myndigheder.

311


C O N D I T I O N S O F P U R C H A S E

§ 1. BIDDING

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”. Any

person bidding on behalf of a third party shall be liable in surety

for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to make

bids in person at the place of auction or commission bids by letter

or fax or direct telephone bids, should be able to document

their ability to pay and be able to provide proof of identity at

any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to accept a bid

if, when requested, adequate security or adequate payment on

account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of auction

or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen. Bruun

Rasmussen is not to be held responsible for any errors that may

occur using this service. The auctioneer shall have absolute discretion

as to the increment of the bids. The auctioneer will also

make decisions in all cases of doubt regarding the bidding.

§ 2. PAYMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s premium,

including VAT, for lots sold subject to the special VAT

scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and Antiques,

and secondhand goods by Public Auction (hereinafter called Special

VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that

the purchase price is the hammer price plus an additional 20%

in buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full VAT are

indicated as such in the catalogue with an asterix (*).

Danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR-number (VAT No.) as this has to be quoted

on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.

Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers from

the EU who are considered as Danish buyers (cf. current Danish

legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of Art,

Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by Dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, Diners Club-

or Eurocard. Personal foreign cheques may only be used for payment

by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell the

goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to demand

reimbursement of any related losses from the defaulting buyer.

Any further profit on the sale shall be payable to the person who

had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled

to set off its receivables against its payables to the defaulting

buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

Rasmussen auction without being bound by the reserve stipulated

by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale as

long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged,

regardless of whether the value of such goods may be

deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any

future bids from such a purchaser.

§ 3. EXEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to Danish taxes and duties:

A. BUYERS RESIDING IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as they have

provided Bruun Rasmussen with documentation of their VAT

registration. The VAT number will then be quoted on Bruun

Rasmussen’s invoice.

B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent: Lots exported through a

forwarding agent approved by Bruun Rasmussen are exempt

from VAT.

2 Export as personal luggage: Goods may be exempt from

Danish VAT when the buyer personally takes the goods out

of the country as luggage, provided the following conditions

have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of 25%

of the invoice amount must have been deposited with Bruun

Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish VAT

as soon as the invoice of sale has been returned to Bruun

Rasmussen endorsed by the customs authorities of the country

in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official imports

of goods into the country in question if the purchase price

exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the Danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure

of the buyer from the EU. The exporter’s form should be

returned to Bruun Rasmussen after being endorsed with the

customs authorities’ export certificate if the purchase price

exceeds DKK 300 This also applies to the Faroe Islands and

Greenland.

§ 4. PAYMENT OF TAXES AND DUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states who

do not wish to make use of Article 3 may instead choose to

purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the

same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must be

notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to purchase

subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

§ 5. COLLECTION OF PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased lot

can be passed over to the buyer. From the time of the lot being

knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

312 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736


A storage fee will be charged for lots which have not been collected

within 14 days after the time of the lot being knocked

down. Goods which have been paid for but not collected within

1 year will be resold at auction or privately at the buyer's

expense.

§ 6. DISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held

liable neither for any damage caused to purchased goods during

dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. DROIT DE SUITE

Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic

royalty of 5% of the total hammer price plus the buyer's premium

(20% excl. royalty) shall be collected on works of modern

art by all Danish and some foreign artists. These works are identified

in the catalogue by CD for Copy-Dan, marked beside each

relevant lot number. Bruun Rasmussen will from the buyer collect

the royalties required on behalf of the artists' organisation

Copy-Dan for any art work subject to this law. There are no artistic

royalties on art works sold for less than a hammer price of

DKK 1,670.

§ 8. EXPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the Danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current Danish legislation on the protection and preservation of

cultural assets in Denmark. Where such a licence has not been

obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately

after the lot has been knocked down to the buyer. Another

application will subsequently be sent to the Danish Cultural

Assets Committee by Bruun Rasmussen on behalf of the buyer,

now that the price is known. Should an export licence not be

granted, the Danish Cultural Assets Committee would be obliged

to acquire the purchased lot at the purchase price, and the buyer

would thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOGUING

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge

and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies, or

may have been subject to restoration or damage not necessarily

stated in the catalogue. Catalogue pictures are for identification

only and cannot be used for an evaluation of the condition of

the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore satisfy

himself of the condition of the lots for which he intends to

bid by personal inspection at the preview held prior to the auction.

The catalogue description is an indication of the prevailing

oppinion of scholars and expert at the time of the printing

of the catalogue. If any doubts should arise after the purchase

regarding the genuineness of the purchased lot or its conformance

with the catalogue description, Bruun Rasmussen should

immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to

a considerably higher hammer price than that which a correct

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736

catalogue description would presumably result in, the buyer shall

be entitled to cancel the purchase, after which the buyer shall be

reimbursed for the total purchase price paid, up till a maximum

amount of the highest estimated price stated in the catalogue

plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on a

percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be

subject to the presentation of a claim for cancellation in writing

to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and

to the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the

same condition in any and all respects which the purchased lot

was in at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery

at the time of the publication of the catalogue was the

implementation of scientific processes, the validity of which

was only acknowledged after the time of publication of the

catalogue, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to carry

out without damaging the lot in question.

COMMISSION

Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. It is a

prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission

24 hours before the start of the auction for the bidders’ credit

to be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

CONDITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis

for complaints; complaints can only be based on the catalogue

text.

EXEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterix *.

No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please consult

your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

313


R I N G D I R E K T E

C A L L D I R E C T LY B R E D G A D E

ADMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNDESERVICE

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

KOMMISSIONER OG BESTILLING AF KATALOGER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

LAGER OG TRANSPORT

Frank Høgh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

AUKTIONSRÅDGIVNING

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

VURDERING OG INFORMATION

INDBOVURDERINGER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

ÆLDRE MALERIER, TEGNINGER OG GRAFIK

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer 3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet 3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer 3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

GLAS, PORCELÆN, FAJANCE

OG ORIENTALSK KUNSTINDUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

Anne-Marie Lei Ipsen 3343 6979

l.ipsen@bruun-rasmussen.dk

MØBLER, BRONZER OG URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

Anders Fredsted 3343 6964

a.fredsted@bruun-rasmussen.dk

SMYKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

SØLV

Malene Dybbøl 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

TÆPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

MODERNE KUNST OG KUNSTINDUSTRI

Peter Christmas-Møller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Anneline Schjødt Pedersen 3343 6954

a.s.pedersen@bruun-rasmussen.dk

Peter Beck 3343 6952

p.beck@bruun-rasmussen.dk

Ole Ravn 3343 6950

o.ravn@bruun-rasmussen.dk

BØGER, BREVE OG MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

David Utzon-Frank 3343 6996

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

Henrik Vensild 3343 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

MØNTER

Michael Fornitz 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

Henrik Jensen 3343 6836

h.jensen@bruun-rasmussen.dk

314 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736


A D R E S S E R

B R U U N R A S M U S S E N K U N S TA U K T I O N E R

BREDGADE - KØBENHAVN

BREDGADE 33 . DK-1260 KØBENHAVN K

Tel +45 33 43 69 11 . Fax +45 33 43 69 66 . E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

HAVNEN - KØBENHAVN

AMERIKA PLADS 11 . DK-2100 KØBENHAVN Ø

Tel +45 70 27 60 80 . Fax +45 70 27 60 90 . E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

PEDERSHOLM - VEJLE

PEDERSHOLMS ALLÉ 42 . DK-7100 VEJLE

Tel. +45 79 43 69 11 . Fax +45 79 43 69 10 . E-mail: vejle@bruun-rasmussen.dk

AARHUS

FREDERIKS ALLÉ 116 . DK-8000 AARHUS C

Tel. +45 70 20 69 11 . Fax +45 70 20 69 12 . E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN ESTATES

BREDGADE 33 . DK-1260 KØBENHAVN K

Tel +45 70 11 71 72 . Fax +45 70 11 71 77 · E-mail: estates@bruun-rasmussen.dk

FJERNLAGER - KØBENHAVN

SØVANGSVEJ 1-5 . DK-2650 HVIDOVRE

Tel +45 36 34 13 81 . Fax +45 36 34 13 32

REPRÉSENTANTE EN FRANCE

ANNE KRISTINE RATHNOV

Tel. + 33 6 14 08 19 80 . E-mail: rathnov@wanadoo.fr

AMERICAN REPRESENTATIVE

ALEXA BRUUN RASMUSSEN · SAN FRANCISCO

Tel +1 415 640 8007 · E-mail: usa@bruun-rasmussen.dk

BENEDICTE HALLOWELL · Two Gay Farm Way · Westwood · Massachusetts 02090 · (Boston)

Tel and Fax +1 781 326 3699 · E-mail: benedicteh@aol.com

REPRESENTANTE EN ESPAÑA

KARIN FRIJS . Casa Gallina . Balcon del Golf . Rio Real . Los Monteros . 29 600 Marbella . España

Tel +34 952 82 48 98 . Fax +34 952 77 74 64 . E-mail: k.frijs@terra.dk

ONLINE-AUKTIONER

WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK · Teknisk supprt tel 70 23 69 11 · E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736

315


K O M M I S S I O N S B U D

C O M M I S S I O N B I D S

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke selv

kan være til stede på auktionsdagen. Denne service er gratis.

Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt beløb i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede har

budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da villig til

at gå et bud højere eller er De indforstået med at nummeret

sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De hæve budet

med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen,

så der er også mulighed for at købe til under den angivne

vurdering. Vor kundeservice køber altid så billigt som muligt

til Dem, som havde De selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde senest

24 timer før auktionens start.

SÅDAN BYDER DE:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUD med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet De ønsker at byde.

Er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre “Max” i

kolonnen.

De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre Dem, at

Bruun Rasmussen modtager den i god tid inden auktionen.

Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun Rasmussen

undlade at byde for Dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil De kunne få oplysninger om priser på vor

automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning” på telefon

33 43 69 08.

INTERNET:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden 'www.bruunrasmussen.dk'

direkte fra siden med den effekt, De ønsker at

byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før auktionens

start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under 'Deres bud', når

de er logget ind. Kontakt teknisk suppert på 7023 6911 for

spørgsmål om registrering og budgivning via internettet.

For yderligere information, se “Købskonditioner”, §1.

It is possible to leave commission bids if you can not be

present at the auction yourself. This service is free of charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already bid

the same as you were prepared to. Are you then willing to

bid further? If not the lot will be sold to another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max, for

maximum, next to the amount. You can also allow us to raise

your bid by approx. 15% or approx 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate. Bruun Rasmussen

will always buy at the lowest price possible, as if you

yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than 24 hours

prior to the start of the auction.

HOW TO MAKE A COMMISSION BID:

Complete the COMMISSION FORM with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please write

“Max” in the appropriate column.

You can also allow us to bid by up to approx. 15% or approx.

25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmussen

receives it in due time before the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be held

responsible for error in bidding or failure to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerpriceinformation”

is available for sale results at +45 33 43 69 08.

INTERNET:

Commision bids can be submitted via the website

'www.bruun-rasmussen.dk' directly from the page with the

item you want to submit a bid for.

Deadline for submissions of bids via the website is 3 hours

prior to the start of the auction.

Submitted bids are shown under 'Your bids' when you are

logged in. Please contact technical support on +45 7023

6911 for questions about the registration and submission of

bids on the website.

For additional information, please consult "Conditions of

Purchase" §1.

316 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736


K O M M I S S I O N S B U D

C O M M I S S I O N B I D S B R E D G A D E

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR AUCTION NO: 741

Max +15% +25%

318 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736


K O M M E N D E A U K T I O N E R

C O M I N G A U C T I O N S

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 736

BØGER OG MANUSKRIPTER 742 Eftersyn 14. - 18. april

Auktion 19. april

INTERNATIONAL Eftersyn 26. - 30. maj

MALERIER OG ANTIKVITETER 743 Eftersyn 31. maj - 10. juni

UDSØGTE VINE 744 Eftersyn 10. - 13. juni

Auktion 13. juni

HAVNEN AFHOLDER UDELUKKENDE ONLINE AUKTIONER.

Disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk.

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen, Amerika Plads 11,

København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

KUNST OG DESIGN 102 Eftersyn 4. - 8. maj

Auktion 9. - 12. maj

KUNST OG DESIGN 103 Eftersyn 10. - 14. august

Auktion 15. - 18. august

VEJLE AFHOLDER OGSÅ ONLINE AUKTIONER.

Disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk.

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen, Amerika Plads 11,

København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

Ret til ændringer forbeholdes © 2005 Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Foto: Bent Lange & Henrik Wichmann Tryk: From & Co.

Grafik og dtp: Lene Klibo, Bettina Løgstrup & Jorge Figueiredo

319

More magazines by this user
Similar magazines