navigationssystem columbus instruktionsbog - Media Portal - Škoda ...

mediaportal.skoda.auto.com

navigationssystem columbus instruktionsbog - Media Portal - Škoda ...

SIMPLY CLEVER

NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS

INSTRUKTIONSBOG


Introduktion

Du har valgt en ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun kaldet

navigationssystem) - vi takker for din tillid.

Vi anbefaler at denne driftsvejledning læses grundigt igennem, således at du kan lære dit navigationssystem

hurtigt og omfattende at kende.

Hvis der opstår problemer eller spørgsmål vedrørende dit navigationssystem, kontakt venligst din autoriserede

ŠKODA-servicepartner eller importør.

Afvigende nationale lovregler skal prioriteres højere end de informationer, der gives i denne instruktionsbog.

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit navigationssystem og håber du altid når hurtigt og sikkert frem.

Deres ŠKODA AUTO a.s. (efterfølgende kun ŠKODA)


2 Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Generelle informationer . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Instruktionsbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Tegn i brugsanvisningens tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Vigtige informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Oversigt over anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Til- og frakobling af anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Indstilling af lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Displaybetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Indtastningsskærm med tastatur . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Talestyring af

navigationssystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Generelle informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Hovedmenu SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Indstillinger Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Indstillinger medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Indstillinger telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Indstillinger system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Indstillinger skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Indstillinger kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Indstillinger navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Indstillinger trafikinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Indstillinger talestyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Indstillinger video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Indstillinger fjernsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

RADIO-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Hovedmenu RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Trafikradio TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

MEDIA-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Hovedmenu MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Eksterne kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Harddisk (HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Video-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

TV-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

PHONE-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

TONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

MAP-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kortvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Funktionstast “Navigation“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Funktionstasten “Split-screen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

NAV-funktion (navigation) . . . . . . . . . . . . . 31

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Hovedmenu Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Funktionstasten “New destination“ . . . . . . . . . . . . . . 34

Navigation med en destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Turfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Vejpunktfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Manuel spærring af vejafsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Dynamisk navigation med TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

TMC-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Visning af TMC-trafikmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Stikordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41


Generelle informationer

Instruktionsbog

I denne instruktionsbog beskrives alle mulige udstyrsvarianter, uden at de markeres

som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr.

Derfor findes ikke alle udstyrskomponenter, der beskrives i denne instruktionsbog

i din bil.

Bilens udstyr beskrives i det salgsmateriale, som du fik, da du købte bilen. Du kan

få yderligere informationer hos din ŠKODA-forhandler.

Tegn i brugsanvisningens tekst

Symbolforklaring

Ð Slut på et afsnit.

Afsnittet fortsætter på næste side.

→ Overgang til næste tast.

Vigtige informationer

Sikkerhedsanvisninger

PAS PÅ

● Du skal først og fremmest koncentrere dig om at køre bilen! Alle bilister

har ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet således, at du i alle trafiksituationer

beholder kontrollen med bilen - fare for ulykker!

● Indstil lydstyrken således, at akustiske signaler ude fra f.eks. advarselssignaler

fra biler med forkørselsret, som politibiler, redningskøretøjer og brandbiler

altid kan høres.

● Hvis lydstyrken er indstillet for højt, kan det medføre en høreskade!

● For yderligere sikkerhedshenvisninger, se ⇒ Side 31, Sikkerhedsinformationer

til brug af navigationssystemet. Ð

Ð

Ð

Garanti

For anlægget gælder de samme garantibetingelser som for nye biler.

Efter at garantien er udløbet kan et anlæg, der skal repareres, udskiftes med et

anlæg, der er afprøvet og som nyt og har reservedelsgaranti. Det er dog en forudsætning,

at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har

forsøgt at reparere anlægget.

Anvisning

Garantien gælder ikke for:

● Beskadigelser og mangler pga. uhensigtsmæssig behandling af anlægget,

● beskadigelser og mangler pga. usagkyndige forsøg på reparation,

● anlæg, der er beskadiget på ydersiden. Ð

Pleje af display

FORSIGTIG

● Anvend ikke opløsningsmidler som benzin eller terpentin, der kan angribe displayoverfladen.

● Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med

fingeren eller berøring med spidse genstande.

Anvisning

Skærmen kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. med ren alkohol.

Signalmodtagelse

Generelle informationer

Parkeringshuse, tunneller, højhuse eller bjerge kan forstyrre radio- og GPS-signalet

på en sådan måde, at det svigter fuldstændigt.

3

Ð

Ð


4 Generelle informationer

Tyverisikring

Antityverikoden på dit navigationssystem forhindrer en idriftsættelse af systemet

efter en strømafbrydelse, f. eks. under en reparation af bilen eller efter et tyveri.

Efter at batteriet er klemt af, efter en adskillelse af navigationssystemet fra bilens

strømkreds og efter en defekt i sikringen, er der en kode-indtastning nødvendig

ved idriftsættelse.

Indtastning af kode

– Fremkommer der, efter at anlægget er tændt, et tastaturfelt med opfordring

om at indtaste en kode, skal anlægget åbnes ved at indtaste den korrekt, firecifrede

kode. Antallet på mulige forsøg vises i anden linje på skærmen.

– Klik direkte på et ciffer i cifferblokken 0 til 9 på skærmen. Cifferet overføres

til indtastningslinjen.

– Efter indtastning af det firecifrede tal, bliver cifferblokken grå (inaktiv) og der

kan ikke overføres yderligere cifre i indtastningslinjen.

– Klik på på skærmen for at slette indtastningslinjen fra højre til venstre og

på denne måde evt. at korrigere indtastningen.

– Hvis den korrekte kode vises i indtastningslinjen, skal du trykke på funktionstasten

OK .

Kodenummer

Kodenummeret kan kun forespørges “online“ via ŠKODA -systemet for at kunne

garantere en endnu bedre beskyttelse mod tyveri. Kontakt din autoriserede

ŠKODA-partner ved behov.

Forkert kodenummer

Hvis der indtastes og bekræftes en forkert kode, kan processen gentages én

gang. Antallet på forsøg vises i anden linje på skærmen.

Hvis koden indtastes forkert for anden gang, spærres anlægget i ca. en time. Først

efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt at

gentage indtastning af sikkerhedskoden.

Foretages der igen to ugyldige forsøg, spærres navigationssystemet igen for en time.

Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat.

Anvisning

Koden er normal gemt i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning).

En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendig. Ð

Specialfunktioner

Parkeringshjælp

Hvis din bil er udstyret med “parkeringshjælp“, vises afstanden til forhindringen på

displayet efter aktiveringen.

Climatronic

Hvis din bil er udstyret med Climatronic, vises informationer fra Climatronic på displayet.

Oversigt over anlægget

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- tast

– til til- og frakobling af anlægget (tryk)

– Lydstyrkeindstilling af den aktuelt gengivne lydkilde (drej) . . . . . . . 5

RADIO - radio-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

MEDIA - media-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

PHONE - telefon-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

TONE - lyd- og lydstyrkeindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

MAP - kortvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

NAV - navigationsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

TMC - visning af TMC-trafikmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

SETUP - indstillinger i de enkelte funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

og - taster til bevægelse fremad og bagud

– RADIO-funktion - for udvalg af stationer på memory-listen.

– MEDIA-funktion - for udvalg af forrige eller næste titel.

– TV-funktion - for udvalg af stationer på memory-listen.

CD/DVD-slids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

- skub CD eller DVD ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

- aktivering af talestyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ð


15

16

Menuknap:

– RADIO-funktion - drej til manuel indstilling af station; tryk kort

for at starte / stoppe Scan.

– MEDIA-funktion - drej til skift af nummer, tryk kort for at starte /

stoppe Scan-funktionen i audiofunktion.

– Kortvisning (MAP) - drej for at ændre kortets målestok, tryk kort

for at gentage en navigationsbesked ved kørende navigation.

– Navigationsfunktion (NAV) - tryk kort for at gentage en navigationsbesked

under navigationen.

Memory card slids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ð

Til- og frakobling af anlægget

– For til- eller frakobling af anlægget trykkes på tasten 1 .

Efter tilkobling af anlægget afspilles den sidste audiokilde, der var aktiv inden frakoblingen.

Hvis anlægget er tændt og bilens nøgle trækkes ud af tændingslåsen, så slukker

anlægget automatisk.

Hvis bilen er udstyret med systemet KESSY, så slukker anlægget automatisk, når

motoren er blevet slukket og døren blevet åbnet. Hvis du først åbner døren og derefter

slukker motoren, slukker anlægget først, når bilen er blevet låst.

Ved frakoblet tænding slukker systemet selv automatisk efter ca. en halv time

(beskyttelse af bilens batteri).

Indstilling af lydstyrke

– Hvis du vil øge lydstyrken, skal tasten 1 drejes til højre.

– Hvis du vil reducere lydstyrken, skal tasten 1 drejes til venstre.

Ændringen af lydstyrken vises på anlæggets display.

Hvis lydstyrken reduceres ned til 0, så forsvinder lyden og på displayet vises symbolet

.

FORSIGTIG

Hvis lydstyrken er indstillet for højt, kan det medføre en høreskade!

Ð

Ð

Displaybetjening

Fig. 1 Indstillingsfunktion SETUP: Hovedmenu Indstillinger / Radioindstillinger

Anlæggets display er en såkaldt touchscreen (berøringsfølsom billedskærm). Områder

på skærmen med farvet ramme er aktuelt “aktiv“ og betjenes ved at berøre

skærmen.

“Funktionstaster“ på skærmen

– Aktive områder, der henter en funktion eller en menu, kaldes “funktionstaster“.

– Klik f . eks. i hovedmenuen Indstillinger på funktionstasten Radio ⇒ Fig. 1, for

at hente menuen for Indstillinger radio ⇒ Fig. 1. I øverste linje vises altid, i hvilken

menu du aktuelt befinder dig A .

– Ved hjælp af funktionstasten B skiftes fra hver menu tilbage til den forudgående

menu.

Forskydning af objekter og skydere

– Læg fingeren på skærmen på feltet med et bevægeligt objekt, f.eks. “skyderen“

E ⇒ Fig. 1.

– Bevæg fingeren hen over skærmen uden at slippe. Objektet følger din bevægelse,

men kan kun bevæges inden for det definerede område.

– På den ønskede position løftes fingeren fra skærmen.

Generelle informationer

– For at kunne se det viste billedudsnit ⇒ Fig. 1, skal skyderen bevæges helt ned.

– Alternativt kan skyderen bevæges helt op eller ned på skærmen ved at klikke

på funktionstasterne og .

– Skyderen på indstillingsbjælken kan også bevæges på den måde ved at

trykke på funktionstast - eller + f.eks. ved indstillinger af DVD-funktionen.

5


6 Generelle informationer

Vises der ingen funktionstaster på skærmen, når anlægget er tændt (f. eks. under

afspilning af en DVD), klik kort på skærmen for at få vist de aktuelt aktive funktionstaster.

“Skyder“

Den lodrette bjælke ved skærmkanten E ⇒ Fig. 1 mellem piletasterne og

kaldes for “skyder“. Den viser at der fremkommer flere menupunkter, hvis skyderen

bevæges helt ned.

“Popup-vindue“

En funktionstast med en pil efter en anden funktionstast viser den aktuelt valgte

indstilling, f. eks. ved Fav. TMC station: Automatic F ⇒ Fig. 1.

Klikkes på funktionstasten ... på skærmen, åbnes et såkaldt “popup-vindue“,

hvor alle valgbare indstillinger vises.

Klik på den ønskede indstillingsmulighed. Pop-up-vinduet lukkes igen og den

valgte nye indstilling vises på funktionstasten ... . For at lukke popup-vinduet

uden at ændre indstillingen, skal du i popup-vinduet klikke på funktionstasten .

“Afkrydsningsfelt“

Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres.

Foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres, findes et såkaldt “afkrydsningsfelt“

G ⇒ Fig. 1. Et hak i afkrydsningsfeltet viser at funktionen er aktiveret,

et tomt afkrydsningsfelt at den er deaktiveret.

Klik kort én gang på den pågældende funktionstast for at aktivere eller deaktivere.

Eksempelmenu

Tryk på tasten ABC → DEF - tasterne skal aktiveres efter hinanden.

■ XYZ - beskrivelse af en funktionstast i første menuniveau

■ XYZ - beskrivelse af en funktionstast i andet menuniveau

■ XYZ - beskrivelse af en funktionstast i andet menuniveau

■ XYZ - beskrivelse af en funktionstast i første menuniveau Ð

Indtastningsskærm med tastatur

Fig. 2 Eksempel på en indtastningsskærm med tastatur / Eksempel på em indtastningsskærm

med cifre

Indtastningsskærmen vises f.eks. ved indtastning af mappenavn til lagring af

MP3-filer på harddisken eller ved søgning efter POI-navn.

– Klik på OK for at overtage en af anlægget tilbudt sekvens eller klik på for at

slette tegn i indtastningssekvensen.

– Klik i indtastningsmasken på et i tastaturblokken vist tegn for at overtage det i

indtastningslinjen.

– Sekvensen kan også slettes eller forandres i indtastningslinjen samt vises for

at tilføje yderligere tegn.

– Klik på OK for at overtage den i indtastningslinjen viste tegnsekvens. Ved at

klikke på lukkes indtastningsskærmen uden at tegnet overtages.

Yderligere indtastningsmuligheder:

- Visning af de med valget overensstemmende indtastninger. Funktionstasten

skifter i listen med valget af overensstemmende indtastninger.

- Tilbage fra ethvert menupunkt til det forudgående menupunkt

- Visning af de med valget overensstemmende indtastninger

- skifter fra store til små bogstaver og omvendt

- skifter over til indtastningsskærmen for cifre og specialtegn

A-Z - skifter over til indtastningsskærmen for bogstaver

- indtastning af mellemrum

- skifter over til at skrive kyrilliske bogstaver


ABC - skifter over til at skrive latinske bogstaver

- bevægelse af markøren i indtastningslinjen - til venstre eller til højre

- sletter tegn i indtastningslinjen, fra markørens position, fra højre mod venstre

Valg af bogstavrelaterede specialtegn

I indtastningsskærmen er nogle tegn markeret med symbolet ““. En lang aktivering

af et markeret bogstav giver mulighed for at vælge specielle, sprogafhængige

specialtegn.

Nogle specialtegn kan også “skrives ud“. Så genkender navigationssystemet i stedet

for de tyske specialtegn “Ä“, “Ü“ og “Ö“ også tegnsekvensen“AE“, “UE“

og “OE“. Andre specialtegn kan ignoreres; f. eks. kan navigationssystemet i stedet

for “É“, “Ê“ eller “Ě“ også registrere et normalt “E“.

Ð

Generelle informationer

7


8 Talestyring af navigationssystemet

Talestyring af navigationssystemet

Generelle informationer

Introduktion

Takket være dette udstyr kan du ved hjælp af tale via den i bilen monterede mikrofon

betjene nogle funktioner i dit navigationssystem. Et såkaldt “Speak what

you see (sig hvad du ser)“-system.

Talestyringen kan anvendes i funktionerne RADIO, MEDIA, PHONE, MAP og NAV.

Lydstyrken under samtalen kan altid ændres ved at dreje betjeningsknappen 1 .

Aktivering af talestyring (dialog)

● Klik på tasten .

Deaktivering af talestyring (dialog)

● Efter gennemførelsen af talekommandoen slukker talestyringen automatisk.

● Ved at trykke på en af tasterne, der sidder på siderne af skærmen, eller ved at

berøre skærmen (hvis det ikke drejer sig om et tryk på tasten Skjul i hjælpfunktionen).

● Ved at udtale kommandoen “Cancel“.

● Hvis systemet ved aktiveret dialog ikke modtager en kommando eller hvis det

ikke genkender kommandoen, svarer det med spørgsmålet “Pardon?“ og gør det

dermed muligt at sige en ny kommando. Hvis systemet heller ikke anden kan

modtager en talekommando, tilbyder det sin hjælp. Hvis systemet heller ikke tredje

gang modtager en talekommando, får du meddelelsen “Cancel“ og talestyringen

slukker.

Kommandoens optimale forståelighed afhænger af følgende faktorer:

● Tal med normal lydstyrke uden betoning og overflødige pauser.

● Undgå dårlig udtale.

● Brug ingen forkortelser - udtal altid hele kommandoen.

● Tal ikke når systemet giver en meddelelse. Så længe systemet ikke har afsluttet

meddelelsen, kan det ikke reagere på din kommando.

● Luk døre, vinduer og skydetaget, dermed undgår at kommandoens forståelighed

påvirkes udefra.

● Ved højere hastigheder anbefaler vi at tale højere, men med rolig stemme, så

kommandoen ikke overdøves af øget støj.

● Under dialogen skal støj i bilen, som f.eks. passagerer, der taler samtidig, undgås.

● Talestyringens mikrofon er rettet på føreren og forsædepassageren. Derfor

kan både fører og passager betjene udstyret.

Dialog

Den tid systemet er klar at modtage og udføre talekommandoer, kaldes Dialogue.

Systemet reagerer med en akustisk tilbagemelding og fører dig gennem de enkelte

funktioner.

Valg af lang- og kortdialog

Dialogtypen kan indstilles ved et tryk på tasten på anlægget og ved at udtale

kommandoen “long dialogue“ eller “short dialogue“.

Dialogtypen kan også indstilles manuelt i funktionen SETUP → Voice control →

Dialogue style → Long eller Short .

Hvis du vælger kort dialog, forkorter systemet nogle meddelelser eller erstatter

dem med et akustisk signal (gong), hvilket gør betjeningen hurtigere.

Hvis du vælger lang dialog, udtaler systemet hele meddelelsen uden at forkorte.

Talekommandoerne er ens for lang eller kort dialog.

Afbrydelse af meddelelser

Ved et kort tryk på tasten kan den aktuelt indtalte meddelelse afbrydes. Dermed

er det mulig at udtale en anden talekommando hurtigere.

Talekommandoer

Talestyringen er mulig på et af følgende sprog:

tjekkisk, engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, hollandsk, italiensk.

På grund af det store antal mulige talekommandoer, oplister vi her kun nogle eksempler.

Følg derfor systemets vejledning når du indlæser talekommandoer.

Systemet genkender kun 30 000 sekvenser (d.v.s at der i funktion NAV, for det

valgte land kun genkendes 30.000 af de største byer). Hvis den ønskede by ikke

er indeholdt i de 30.000 sekvenser, kan man ikke udtale den normalt, men skal

stave den.

Ð

Ð


Generelle oplysninger til talestyringen hentes ved et kort tryk på tasten på apparatet

og ved at udtale kommandoen “Instructions“. Derefter fremkommer en

meddelelse, at vejledningen er opdelt i syv dele. Hvis du vil have detaljerede informationer

om de enkelte dele af vejledningen, udtal f. eks. kommandoen “Tutorial

part 2“.

Generelle oplysninger til driftstyperne hentes ved et kort tryk på tasten på apparatet

og ved at udtale kommandoen “Help Quick Commands“.

Skift mellem driftstyper

Hvis du efter aktivering af talestyringen vi skifte mellem driftstyper, udtal altid

navnet på den driftstype du vil skifte til. D.v.s hvis du befinder dig f. eks. i driftstype

RADIO og vi skifte til driftstype MEDIA udtal kommando “Media“. Navnene på

driftstyperne PHONE, MAP, NAV udtales altid som “Telephone,

map, navigation“.

I enhver driftstype kan der også bruges talekommandoer til andre driftstyper - enheden

skifter automatisk mellem de enkelte driftstyper.

Talekommando “Help“

Hjælpefunktionen kan hentes ved at udtale kommandoen “Help“. Alt efter driftstype

tilbyder hjælpefunktionen forskellige muligheder. Hvis de tilbudte muligheder

ikke er tilstrækkelige, udtal kommandoen “further options“.

Når du udtaler kommandoen “Help“ hører du en meddelelse, hvordan den afgivne

kommando skal udtales (f. eks. “auto Zoom“).

Hjælpvisning

Hvis du ønsker at hjælpfunktionen vises på skærmen, aktiver den (og deaktiver

den derefter) kun manuelt i funktionen SETUP → Voice control → Visual help .

Hjælpvisningen kan indstilles separat for hver driftstype i systemet ( d.v.s hvis du

kun indstiller hjælpvisning til driftstype MAP vises den også kun her).

Udbuddet af disse kommandoer vises i popup-vinduet Possible

commands are:

Hvis du ikke vil at hjælpvisningen vises ved aktiveret dialog, indtal under hjælpevisning

kommandoen “Block out“ eller tryk på funktionstasten Block out . Hjælpvisningen

fremkommer igen efter at dialogen aktiveres igen.

Taleoptegnelse

I driftstyperne PHONE, NAV og RADIO kan der oprettes en kort taleoptegnelse, efter

at udtale det optegnede begreb udføres kommandoen (f eks. kan der i driftstype

PHONE oprettes en optegnelse til en telefonkontakt og efter den er udtalt ringer

systemet til denne telefon).

Ð

Yderligere talekommandoer

Hvis du i driftstyperne MEDIA, PHONE, NAV, RADIO vil bladre i listerne (f.eks. i

driftstype RADIO i listen over radiostationer) udtal kommandoen “next page“ eller

“previous page“.

Hvis du befinder dig i en liste, hvor du vil have vist detaljer (f.eks i driftstypen NAV,

New destination , Last destinations ), udtal kommandoen “Options for entry“ og vælg

derefter et nummer ved at udtale kommandoen “Options for entry 3“ eller “Details

for entry 3“.

Nogle talekommandoer i driftstype RADIO

Hvis du udtaler kommandoen “Read station list“ læser systemet listen over radiokanaler.

Den ønskede radiostation kan vælges ved kort at klikke på tasten når

meldingen udlæses, derefter tilbyder systemet valgmuligheder til det udvalgte

punkt.

Hvis du udtaler et stationsnavn direkte, skifter systemet til den ønskede station.

Eksempler for talekommandoer til betjening af tasterne på skærmen:

● “next station“

● “previous station“

Nogle talekommandoer i driftstype MEDIA

Talestyring af navigationssystemet

Eksempler på talekommandoer til betjening af skærmtasterne eller eksempler på

talekommandoer hvor der ikke vises hjælp:

● “Back“ - et skridt tilbage og afslutning af dialog (funktionstast forekommer

også i andre driftstyper),

● “Up“ ,

● “Next title“ ,

● “Previous title“ ,

● “Pause“ ,

● “Play“ ,

● “Bluetooth audio“ .

9


10 Talestyring af navigationssystemet

Nogle talekommandoer i driftstype PHONE

Tal fra nul til ni er tilladt. Systemet genkender ikke sammenhængende talkombinationer

som f.eks. tre og tredive, men kun tal udtalt enkeltvis (to, tre).

Du kan indtaste telefonnummeret som kontinuerlig række, efter hinanden udtalte

tal (hele nummeret på en gang) eller i form af talblokke (adskilt af korte pauser).

Hver hver talblok (adskilt af en kort pause) gentager systemet de genkendte tal.

Inden tallene indlæses kan du desuden angive et symbol “Plus (+)“ for internationale

samtaler.

Hvis du udtaler kommandoen “Read phone book“ læser systemet telefonbogen

højt. Den ønskede telefonkontakt kan vælges ved kort at klikke på tasten når

meldingen udlæses, derefter tilbyder systemet valgmuligheder til det udvalgte

punkt.

Nogle talekommandoer i driftstype MAP

Eksempler på talekommandoer til betjening af skærmtasterne eller eksempler på

talekommandoer hvor der ikke vises hjælp:

● “Direction of travel“ og “North“ - ændrer kortets orientering,

● “Move map“ - forskyder kortet, udtal kommandoen “to the left“, “to the

right“, “up“, “down“,

● “Position map“ eller “Reset view“ - hvis visningen af den aktuelle position

på kortet er forskudt med hele kortet fra den centrerede position på siderne, opad

eller nedad, centreres kortet igen.

● “Orientation zoom“, “Rocket zoom“ - skifter kortvarigt kortvisningen til

oversigtsvisning (lille målestok). Efter nogle sekunder vender den tilbage til seneste

visning (stor målestok).

● “Zoom in“ + eller “Zoom out“ - - forstørrer eller formindsker kortets målestok.

● “Show info“ eller “Informations“ - viser detaljer (f.eks. GPS-koordinater) for

det punkt, der er vist på kortet.

● “Save“ - hvis du f.eks vil gemme den valgte rute i driftstypen NAV.

Nogle talekommandoer i driftstype NAV

Hvis du udtaler navnet på den ønskede by og systemet ikke er sikkert med det udtalte,

eller navnet er identisk med andre byer, fremkommer en liste med de byer,

der er mest sandsynlige. Du kan bladre i listen med kommandoerne “next page“

eller “previous page“ derefter vælger du den ønskede by ved at udtale kommandoer,

f. eks. “Number 1“ eller “1“.

I driftstype NAV tillader systemet ikke indlæsning af postnumre.

Ð


SETUP

Hovedmenu SETUP

Aktiver tasten SETUP og derefter funktionstasten:

Fig. 3 Hovedmenu SETUP

● Radio ⇒ Side 11, Indstillinger Radio;

Media ⇒ Side 11, Indstillinger medier;

● Telephone ⇒ Side 12, Indstillinger telefon;

● System ⇒ Side 12, Indstillinger system;

● Display ⇒ Side 12, Indstillinger skærm

● Map ⇒ Side 12, Indstillinger kort;

● Navigation ⇒ Side 13, Indstillinger navigation;

● Traffic information ⇒ Side 13, Indstillinger trafikinfo;

● Voice control ⇒ Side 13, Indstillinger talestyring;

● Video ⇒ Side 13, Indstillinger video. Ð

Indstillinger Radio

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Radio .

■ Arrow keys - Piletaster

■ Station list - vælg radiokanal fra listen med alle radiokanaler, der kan modtages

■ Preset list - vælg radiokanal fra listen med gemte radiokanaler

■ RDS Regional - til- / frakobling af den automatiske kanalopfølgning ved hjælp af

RDS

■ Automatic - automatisk valg af kanalen med den aktuelt bedste modtagelse

■ Fixed - den valgte, regionale kanal bibeholdes så længe som muligt

■ Traffic program (TP) - til- / frakobling af trafikmeldinger

■ Current TMC stat.: ... - vis TMC-kanal hvorfra trafikmeldingerne modtages

■ Favourite TMC station - fastsæt den foretrukne TMC-kanal

■ Automatic - automatisk valg af kanalen med den aktuelt bedste modtagelse

■ vælg TMC-kanal fra listen

■ Delete preset list - slet de kanaler, der er gemt i memory-listen

Anvisning

● RDS (Radio Data System) bruges til overførsel af programidentifikation og

ekstra tjenester og muliggør således blandt andet en automatisk kanalopfølgning.

Ved RDS-kanaler vises kanalens navn i stedet for frekvensen ved tilstrækkelig

modtagelseskvalitet.

● TMC (Traffic Message Channel) er en digital radioservice til permanent udsendelse

af trafikmeldinger.

Indstillinger medier

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Media .

■ Activate AV input - til gengivelse af en ekstra ekstern audio-/videokilde, hvis

der er indbygget en TV-tuner.

■ Activate AUX input - til gengivelse af en ekstern audiokilde.

■ Bluetooth audio autoplay - aktiverer den automatiske gengivelse fra en mediaplayer

■ AUX input level - indstilling af indgangsfølsomheden for en ekstern kilde.

■ Low - lav indgangsfølsomhed

■ Medium - middel indgangsfølsomhed

SETUP

■ High - høj indgangsfølsomhed

11

Ð


12 SETUP

■ Deactivate artist/title name - i henhold til de foretagne indstillinger vises ved

audio-CDer med CD-tekst og i MP3-funktion navnet på nummeret og artisten

eller kun fil- og mappenavnet.

■ Scan/Mix/Repeat including subfolders - spiller efter rækkefølge på det afspillede

medie alle MP3-filer, der er gemt i mapper og undermapper.

Indstillinger telefon

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Telephone .

■ Update telephone book - indlæser telefonbogen fra mobiltelefonen i naviationssystemets

hukommelse. Dette kan tage flere minutter.

■ Delete call lists - slet gemte opkaldslister

■ Delete text message - slet tekstbeskeder (SMS)

■ Speed dial - rediger kortvalgstaster

■ Deactivate telephone - sluk telefonen

■ Restore factory settings - nulstil anlægget til fabriksindstilling, brugerprofilerne

slettes

Indstillinger system

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten System .

■ Language - fastlæggelse af menusproget for visninger og sprogbeskeder

■ Automatic - automatisk fastlæggelse af menusproget, dette afhænger af

indstillingen på informationsdisplayet

■ eller et direkte valg af det ønskede sprog fra en liste

■ Date format - indstilling af datoformatet

■ Time display - visning af aktuelt tid på skærmen i driftstyperne RADIO, MEDIA

og MAP

■ Off - sluk

■ On - tænd

■ Date - indstilling af dato

■ Factory settings - genopretning af fabriksindstillinger

■ Vælg indstillingen som skal genoprettes

■ Reset - nulstilling af anlægget til fabriksindstilling, brugerprofilerne slettes Ð

Ð

Ð

Indstillinger skærm

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Display .

■ Brightness - indstilling af skærmens lysstyrketrin

■ Brightest - lyseste trin

■ Brighter - lysere trin

■ Medium - midterste trin

■ Darker - mørkere trin

■ Darkest - mørkeste trin

■ Day/Night - indstilling af skærmvisning

■ Automatic - styres ved hjælp af bilens sensorer

■ Day - indstilling til dagdrift

■ Night - indstilling til natdrift

■ Acoustic feedback - indstilling af bekræftelsestonen

■ On - tænd

■ Off - sluk

■ Switch off display - det er muligt at skifte skærmen til den såkaldte sparefunktion.

I den nederste skærmlinje vises der kun information om den aktuelt gengivne

lydkilde.

Skærmen kan aktiveres igen, ved at berøre den eller en knap, med undtagelse af

betjeningsknappen.

Indstillinger kort

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Map .

■ Split-screen - ekstravinduets position i kortvisningen

■ Left - venstre

■ Right - højre

■ Dest. guidan. symbol - visning af navigationsvejledninger og kompas i ekstravindue

i 2D- eller 3D-visning

■ Destination display - informationer til visning af destination ⇒ Side 29, Funktionstaster

og symboler under navigationen

■ Destination - destination

■ Next stopover destination - næste mellemdestination

■ POI selection - valg af POI, de vises på kortet ved hjælp af symboler

Ð


■ Show VIP destination symbols - visning af destinationer, som er gemt som favoritter,

med symbolet for den valgte favoritkategori på kortet

■ Show speed limitation - på skærmen vises den aktuelle hastighedsbegrænsning

for den nuværende vejstrækning

Ð

Indstillinger navigation

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Navigation .

■ Suggest 3 alternative routes - 3 Foreslå alternativruter til navigationen

⇒ Side 34, Funktionstasten “Options“

■ Nav. announcements - Indstil navigationsbeskeder

■ Off - sluk

■ Dynamic - indtalte kørselsanbefalinger angives kun, hvis den beregnede rute

f.eks. blev forladt pga. et meldt trafikproblem

■ On - tænd

■ Time display - indstil tidsvisning i nederste del af kortet

■ Time of arrival - vis ankomsttid

■ Remaining time - vis resterende køretid

■ My points of interest - importer egne POI fra memory card

■ Define home address - “Hjemmeadresse“ redigeres ⇒ Side 35, Funktionstasten “

Home“

■ Destination entry - vis skærm til indtastning af destination ⇒ Side 34, Funktionstasten

“ Address“

■ Current position - gem aktuel position som hjemmeadresse

■ Delete - sletning af hjemmeadresse

■ Edit - redigering af hjemmeadresse

■ Set current position - indstil aktuel position som hjemmeadresse

■ Advanced navigation settings - udvidede navigationsindstillinger

■ Demo mode - start af en virtuel (ikke virkelig) navigation

■ Enter start location - indtastning af startposition for demo-funktion

■ Av. speed for time calc. - alt efter den indstillede gennemsnitshastighed beregnes

ankomsttiden eller rejsetiden i demo-funktionen

■ Fast - høj hastighed

■ Medium - midterste hastighed

■ Low - lav hastighed Ð

Indstillinger trafikinfo

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Traffic information .

■ Favourite TMC station - fastsæt den foretrukne TMC-kanal

■ Automatic - automatisk TMC-kanalsøgning

■ valg af foretrukken TMC-kanal fra en liste

■ TMC filter - indstilling af visning af trafikmeldinger

■ All - visning af alle aktuelle trafikmeldinger

■ On Route - kun visning af trafikmeldinger, som vedrører den beregnede rute

■ Traffic programme (TP) - til- / frakobling af trafikradioen ⇒ Side 15, Trafikradio

TP

Ð

Indstillinger talestyring

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Voice control .

■ Dialogue style - indstilling af dialogstil ⇒ Side 8, Dialog

■ Visual voice command help - Visuel talekommandohjælp viser en oversigt over de

vigtigste kommandoer i et pop-up-vindue. Den “visuelle talekommandohjælp“

kan indstilles separat for hver driftstype i systemet (dvs. hvis du kun indstiller

"hjælpvisning" til driftstypen MAP vises den kun i denne driftstype).

■ Delete voice tags - sletning af egne talesekvenser

■ All - sletning af alle talesekvenser

■ Telephone book - telefonbog

■ Radio memory - radiohukommelse

■ Navigation memory - navigationshukommelse Ð

Indstillinger video

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Video .

■ Audio language - indstilling af talegengivelsens sprog

■ Menu language - indstilling af DVD-menuens sprog

■ Subtitles - Undertitel

■ DVD format - indstilling af DVD-format

■ 4:3 - format 4:3

SETUP

■ 16:9 - format 16:9 Ð

13


14 SETUP

Indstillinger fjernsyn

Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Video .

■ TV search mode - TV-kanal søges

■ Station list - valg af TV-kanal fra listen med alle TV-kanaler, der kan modtages

■ Preset list - visning af TV-kanaler, som er lagret i kanalhukommelsen.

■ TV Norm - ændring af TV-norm

■ TV format - ændring af TV-billedets sideforhold

■ 4:3 - format 4:3

■ 16:9 - format 16:9

■ TV audio channel - valg af sprogkanal ved tosproget audio““

■ Channel A - sprogkanal A

■ Channel B - sprogkanal B

■ Automatic DVB-T/Analogue switch - den valgte TV-kanal søges i analog eller digital

form

■ Delete TV preset list - slet TV-memoryliste

■ AV1 norm - gengivelsesnorm, altid kun for en ekstern audio- eller videokilde

■ AV2 norm - gengivelsesnorm, altid kun for en ekstern audio- eller videokilde Ð


RADIO-funktion

Hovedmenu RADIO

– Aktiver tasten RADIO - hovedmenu RADIO

Funktionstast Band

■ FM - Frekvensbånd FM

■ AM - Frekvensbånd AM

Fig. 4 Hovedmenu RADIO

Frekvensbåndet kan også ændres ved gentagen aktivering af tasten RADIO .

Funktionstasten Station list

● Åbner listen med alle aktuelle FM-kanaler der kan modtages. Hvis en af kanalerne

i kanallisten allerede er lagret, vises forvalgsnummeret.

Funktionstasten Presets

■ Presets 1...6 - visning af memory-taster 1 - 6

■ Presets 7...12 - visning af memory-taster 7 - 12

■ Presets 13...18 - visning af memory-taster 13 - 18

■ Presets 19...24 - visning af memory-taster 19 - 24

Skift af lagrede radiokanaler med tasterne eller - ved hjælp af indstillingerne

“piletaster“ (på skærmen vises Hukommelse) eller alle aktuelle FM-kanaler der

kan modtages ⇒ Side 11, Indstillinger Radio.

Lagring af radiokanal i kanallisten - indstil den ønskede radiokanal og hold funktionstasten

1 til 24 inde, til der lyder en signaltone.

Funktionstast Extras

■ Scan - scanning af alle kanaler, der kan modtages for det aktuelle frekvensområde

i hhv. ca. fem sekunder. Klik igen på indstillingsknappen 15 eller funktionstasten

Scan for at afslutte scan-funktionen ved den aktuelt hørte station.

■ TP - til- / frakobling af trafikradioen ⇒ Side 15, Trafikradio TP

■ Sluk skærm - det er muligt at sætte skærmen i energisparetilstand, skærmen

bliver mørk og i den nederste linje vises den aktuelle information til audiokilden.

Du kan starte skærmen igen ved at berøre den eller en vilkårlig tast ud

over betjeningsknappen.

Funktionstast Man.

Radiokanaler kan indstilles manuelt ved at dreje tasten 15 eller med funktionstasterne

i den nederste skærmlinje.

Trafikradio TP

RADIO-funktion

Aktiver tasten RADIO og derefter tasten Værktøjer → TP - til- / frakobling af trafikmeldinger.

Visningen “TP“ i forbindelse med et kanalnavn (f. eks. i kanallisten eller memorylisten)

viser en trafikradiokanal.

Uafhængigt af, hvilken radiostation der høres, sørger en ekstra modtagelsesenhed

i anlægget for at der altid modtages en trafikradiostation, så længe trafikradio-funktionerne

er aktiveret. Under media-funktionen søges der i baggrunden altid

automatisk efter en trafikradiokanal, der kan modtages.

Muligheden for at modtage trafikradiomeldinger vises med bogstaverne “TP“

øverst til højre på skærmen.

Kan der på et eller andet tidspunkt ikke modtages en trafikradiokanal, fordi den

generelle radiomodtagelse er forstyrret, vises i stedet for “TP“, “No TP“.

15

Ð

Ð


16 MEDIA-funktion

MEDIA-funktion

Hovedmenu MEDIA

Hovedmenu MEDIA - oversigt

Fig. 5 Hovedmenu MEDIA

Afhængig af den valgte mediekilde vises menuen MEDIA som Audio eller Video.

Hentning af hovedmenuen MEDIA og skift af mediekilde

– Aktiver tasten MEDIA for at hente hovedmenuen MEDIA. Gengivelsen af den

senest afspillede mediekilde fortsættes.

– Kan der på anlægget vælges audio- og videokilder, skift med områdevalgknappen

MEDIA mellem den sidste audio- og den sidste videokilde.

Menu Audio:

■ MEDIA - hent hovedmenuen MEDIA og skift mediekilde

■ CD - skift til en ilagt CD/DVD

■ CD int. - CD i anlæggets interne drev

■ CD ext. - CD i ekstern CD-skifter

■ SD – skifter til et ilagt memory card ⇒ Side 18, Memory card.

■ HDD - skifter til de audiofiler, der er gemt på den interne harddisk

⇒ Side 20, Harddisk (HDD)

■ AUX - skifter til en ekstern audiokilde tilsluttet via AUX-multimediabøsning

⇒ Side 19, AUX-indgang

■ MDI - skifter til en ekstern audiokilde tilsluttet via AUX-multimediabøsning

⇒ Side 19, MDI-indgang - Multimediabøsning

■ - skifter til en ekstern audiokilde tilsluttet via Bluetooth ®

■ Video - videokilder - menu Video ⇒ Side 20, Video-funktion, ⇒ Side 22,

TV-funktion.

■ Repeat - visning af gentagelsesmuligheder

■ Nummer - gentag aktuelt nummer

■ CD - gentag alle numre på den aktuelle CD

■ Folder - gentag alle numre i den aktuelle mappe (MP3-drift)

■ Extras - visning af gengivelsesmuligheder

■ Mix - afspil alle numre i den aktuelle audiokilde i tilfældig rækkefølge.

■ Mix - tilbage til normal gengivelse

■ Scan - alle numre på den aktuelle mediakilde spilles i ca. 10 sekunder.

Scan-funktionen kan også startes eller afsluttes ved kort at aktivere

indstillingsknappen 15 .

■ Scan - tilbage til normal gengivelse.

■ HDD capacity - information om optaget eller fri plads på harddisken

(HDD).

■ Switch off display - det er muligt at sætte skærmen i energisparetilstand,

skærmen bliver mørk og i den nederste linje vises den aktuelle information

til audiokilden. Du kan starte skærmen igen ved at berøre den eller

en vilkårlig tast med undtagelse af betjeningsknappen.

■ Selection - åbner listen med numre for den aktuelle audiokilde for at vælge

et andet nummer eller en anden audiokilde.

■ - visning af overordnet mappe, skift til audiokildens hovedmenu

■ Title - starter gengivelse af det valgte nummer

■ - gem mappe, playlist og datamedie på harddisken HDD ⇒ Side 20,

Harddisk (HDD).

Taster på enheden til styring af den aktuelle audio- eller videokilde

Piletasterne på apparatet eller påvirker altid den aktuelt hørte audiokilde, lige

meget i hvilken menu du aktuelt befinder dig.

- kort tryk skifter til starten af det aktuelle nummer eller kapitel, gentaget tryk

skifter til starten af det forudgående nummer eller kapitel.

- kort tryk skifter til starten af det næste nummer kapitel, gentaget tryk skifter

til starten af det efterfølgende nummer eller kapitel.

I menuen for den aktuelt spillede audiokilde kan der med betjeningsknappen 15

skiftes mellem numrene.


Funktionstaster til styring af den aktuelle audio- eller videokilde

- kort tryk skifter til starten af det aktuelle nummer eller kapitel, gentaget tryk

skifter til starten af det forudgående nummer eller kapitel.

- kort tryk kort skifter til starten af næste nummer eller kapitel.

- Pause: Gengivelse stoppes det aktuelle sted - symbolet skifter til , - efter

klik fortsættes gengivelsen på dette sted.

Anvisning

Hvis lydstyrken reduceres til værdien 0 under gengivelse af en CD, fra harddisken

eller en anden audiokilde, ændres symbolet til og gengivelsen afbrydes.

Generelle informationer til CD/DVD-funktionen

På det interne CD/DVD-drev kan der afspilles Audio-CDer (CD-A) og audio-DVDer,

MP3-CDer og MP3-DVDer samt video-DVDer.

Isætning af CD/DVD

Skub en CD med den skrevne side opad, så langt ind i CD-slidsen 11 , at den trækkes

automatisk ind. Afspilningen starter automatisk.

Udtagning af CD/DVD

Tryk på - CD/DVD skubbes ud.

Hvis den CD/DVD, “der er blevet skubbet ud“ ikke fjernes inden for ca. 10 sekunder,

trækkes den af sikkerhedsårsager ind igen.

CD/DVD kan ikke læses

Hvis du ilægger en CD/DVD, som anlægget ikke kan læse, vises der et popup-vindue

med en information. CD/DVDen køres igen i udtagningsposition efter nogle sekunder.

Bliver CD/DVD'en ikke fjernet inden for 10 sekunder, skubbes den af sikkerhedsårsager

ind igen.

Gengivelseshop

På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop.

Kondensatdannelse

Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD/DVD-drevet (kondensering).

Dette kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal

der ventes indtil fugten er fordampet.

Ð

Informationer til pleje af CD'er/DVD'er

Er en CD/DVD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blødfnugfri

klud indefra og udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en/

DVD'en med et gængs CD/DVD-rensemiddel. Også i dette tilfælde skal CD'en/

DVD'en ikke renses i cirkelretning, men indefra og udefter og den skal tørres bagefter.

MP3- og WMA-filer (Windows Media Audio)

MP3- og WMA-filer, der frit kan afspilles, kan også gemmes på anlæggets harddisk

⇒ Side 20, Harddisk (HDD).

Audiofiler, der er komprimeret med Windows Media Audio, kan desuden være ophavsretsligt

beskyttet ved hjælp af DRM (Digital Rights Management)-systemet.

Disse WMA-filer understøttes ikke.

PAS PÅ

CD/DVD-afspilleren er et laserprodukt af klasse 1. Hvis CD/DVD-afspilleren åbnes

er der fare for kvæstelser pga. den usynlige laserstråle.

FORSIGTIG

● Læg aldrig CD-skiver i det interne drev med betegnelsen Eco Disc.

● Isætning af en anden CD/DVD, mens en ilagt CD/DVD skubbes ud, kan ødelægge

CD/DVD-drevet i anlægget. Efter aktivering af Eject-tasten varer det nogle

sekunder inden CD'en/DVD'en skubbes ud. I denne tid er spærren foran CD/DVDslidsen

åben. Vent altid til CD/DVD er helt skubbet ud, inden du prøver på at sætte

en ny CD/DVD ind.

● Ved en mekanisk defekt på CD-DVD-drevet eller en ikke helt ilagt CD/DVD vises

først “Fejl: CD/DVD. Kontroller CD/DVD.“ og derefter “fejl på CD/DVD-drev“ på

skærmen. Kontroller CD/DVD en og læg den igen korrekt og fuldstændigt ind i

drevet. Vises der igen “fejl på CD/DVD-drev“,skal du kontakte din ŠKODA-servicepartner.

● Er den indvendige temperatur i anlægget for høj, kan der ikke isættes en CD/

DVD. Anlægget vender tilbage til seneste aktive driftstilstand.

● Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da

CD'ens/DVD'ens overflade beskadiges!

● Udsæt aldrig CD'en/DVD'en for direkte sollys!

● Skriv kun på CD /DVD med egnet skriveværktøj.

MEDIA-funktion

● Klæb intet på CD'en/DVD'en!

17


18 MEDIA-funktion

Anvisning

● Er funktionstasten CD vist som inaktiv, er der for tiden ikke ilagt en audio-CD/

DVD eller den ilagte audio-CD/DVD kan ikke læses.

● Kopibeskyttede CDer og ikke originale CD-R, CD-RW og DVD-RWer gengives

måske ikke eller kun indskrænket.

● Anlægget kan også gengive WMA-audiofiler (Windows Media Audio) og de kan

gemmes på harddisken (HDD), såfremt de ikke er ophavsretsligt beskyttet via

DRM (Digital Rights Management). Betjening og adfærd ved anlægget svarer til de

af MP3 komprimerede audiofiler og beskrives her ikke yderligere.

● Vær også opmærksom på du yderligere informationer til MP3-funktionen

⇒ Side 18, Generelle informationer til MP3-funktionen.

● Overhold de ophavsretslige bestemmelser i dit land.

● Det i dette anlæg indbyggede DVD-drev bruger til gengivelsen et Dolby Digital

® audio koderingssystem og MLP Lossless ® for fremragende gengivelseskvalitet

af audio-DVDer, der også svarer til denne standard. “Dolby ® “, “MLP Lossless ® “ og

dobbelt-DVD-symbolet er varemærker, der ejes af Dolby Laboratories ® .

● Ved hjælp af “DTS ® “ og“DTS 2.0 ® “ omvandles surround-sound af en DVD og

gengives i bedste stereo-kvalitet. “DTS ® “ og “DTS 2.0 ® “ er registrerede varemærker,

der ejes af DTS, Inc.

● Enhver forurening af en CD/DVD kan gøre det vanskeligt at “læse“ informationer.

læsefejlens omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade.

Stærke ridser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en/DVD'en hopper eller

“bliver hængende“. Alle CD'er/DVD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid

opbevares i deres beskyttelseshylster.

Generelle informationer til MP3-funktionen

Krav til MP3-filer og -datamedier

● CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB og 700 MB.

● DVDer med en kapacitet på op til 4.7 GB og Double-Layer-DVD'er med en kapacitet

på op til 8.5 GB.

● CDer/DVDer skal overholde standarden ISO 9660-Level 2 samt Joliet-filsystemet

(single session og multisession).

● Filnavne må ikke være længere end 64 tegn.

● Mappestrukturen er begrænset til en dybde på 8 niveauer.

● Navnet på kunstneren, albummet og nummeret på den gengivne MP3-file kan

vises, hvis denne information findes som ID3-tag. Findes intet ID3-tag, vises mappe-

og filnavnet.

Ð

● WMA-filer (Windows Media Audio), kan også afspilles, hvis de ikke derudover

er beskyttet ved hjælp af DRM (Digital Rights Management)-systemet. Disse

WMA-filer understøttes ikke.

● Betjening og funktion af afspillelige WMA-filer svarer til MP3-filer og beskrives

ikke yderligere her.

Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed)

● Anlægget understøtter MP3-filer med bitrater på 32 til 320 kbit/s samt MP3rates

med variabel bitrate.

● Ved filerne med variabel bitrate kan visningen af spilletiden være unøjagtig. Ð

Memory card

Kun MP3-filer og ubeskyttede WMA-filer kan udlæses fra SD-kortet. Andre data

ignoreres.

MP3- og WMA-filer, der frit kan afspilles, kan også gemmes på anlæggets harddisk

⇒ Side 20, Harddisk (HDD).

Isætning af memory card

Isæt dit memory card, med det afskårne hjørne forrest vendt mod højre, i memory

card-slidsen 16 indtil det “går i indgreb“. Afspilningen starter automatisk.

Manuel udtagning af memory card

Tryk på det isatte memory card. Dit memory card “springer“ til udgangspositionen.

Memory card tomt eller data kan ikke læses

Skubbes et memory card ind, hvor der ikke er gemt audiofiler, skiftes der efter

hentning ikke til memory card-funktionen.

Krav til memory card

● Memory card-typer med en størrelse på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm

kan skubbes ind i memory-card-slidsen.

● SD (Secure Digital Memory Cards) og MMC (Multimedia Cards) memory cards

med en kapacitet på op til 4 GB.


● SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) memory cards med en kapcitet

på op til 32 GB.

● Det er muligt at nogle filer på dine memory cards ikke kan gengives eller gengivelsen

er indskrænket. Som følge af kortproducenternes forskellige kvalitetskrav

er det ikke muligt at garantere gengivelsen af memory cards under alle forhold.

Ð

Eksterne kilder

AUX- og MDI-indgang

AUX-indgang

Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten AUX .

Eksterne audiokilder, der er tilsluttet ved AUX-bøsningen, kan ikke betjenes via

navigationssystemet. Kun lydstyrken kan reguleres via navigationssystemet.

Der anvendes et standard-cinch-stik 3,5 mm for AUX-bøsningen. Har den eksterne

audiokilde ikke et sådant stik, skal der anvendes en adapter.

MDI-indgang - Multimediabøsning

Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten MDI .

Audiofiler fra eksterne datamedier i MP3-, WMA-, OGG-Vorbis- og AAC-format, der

er tilsluttet multimediebøsningen, kan afspilles via navigationssystemet.

Eksterne audiokilder, der er tilsluttet ved MDI-bøsningen, kan betjenes via navigationssystemet.

iPod

Hvis du har tilsluttet en iPod ved MDI-indgangen, åbnes en menu, hvor du kan

vælge mapperne på iPod (playlists, kunstnere, album, numre etc.).

Tilpasning af gengivelseslydstyrken af den eksterne audiokilde

Afspilningslydstyrken for den eksterne audiokilde kan ændres via lydstyrkeknappen

navigationssystemet 1 .

Alt efter den tilsluttede audiokilde kan udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde

forandres.

Desuden kan indgangsfølsomheden for den eksterne audiokilde ændres for at tilpasse

afspilningslydstyrken for den eksterne audiokilde til de andre audiokilder

eller undgå forvrængninger ⇒ Side 11, Indstillinger medier.

Adapter

For at tilslutte audiokilder via MDI-indgangen kræves en speciel adapter.

Vi anbefaler at købe en særlig adapter til tilslutning af USB-enheder, enheder med

mini-USB-udgang eller iPod hos en autoriseret ŠKODA Servicepartner.

Forudsætninger for en korrekt tilslutning

● Der kan kun tilsluttes USB-enheder med specifikation 2.0.

● Dataallokeringstabellens FAT (File Allocation TAble) version på de tilsluttede

enheder skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB).

● Ved gengivelsen fra en enhed med harddisk (HDD), hvor der ligger meget store

datamængder, kan der gå lang tid til indlæsning af oversigten over musikfilerne.

● Ved gengivelse fra en enhed, med en indviklet mappestruktur kan der gå lang

tid når audiofilerne indlæses.

● Mappestrukturen på den tilsluttede enhed bør derfor ikke overskride 8 niveauer.

En mappe bør ikke indeholde mere end 1000 filer.

● Til tilslutning af enheden må der ikke anvendes USB-forlængerledninger eller

USB-fordelere (HUB).

PAS PÅ

● Den eksterne audiokilde må aldrig placeres på instrumentbordet. Ved en

pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne.

● Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbags. Udløses airbags,

kan apparatet slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne.

● Under kørslen må den eksterne audiokilde ikke holdes i hånden eller på

knæene. Ved en pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste

passagererne.

● Placer altid tilslutningskablet på den eksterne audiokilde således, at det

ikke hindrer dig under kørslen.

FORSIGTIG

AUX-bøsningen må kun anvendes til audiokilder!

MEDIA-funktion

Anvisning

● Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX-IN, kan kun anvendes, hvis

der ikke samtidigt er tilsluttet en enhed via MDI.

● Er der via AUX tilsluttet en ekstern audiokilde, der er udstyret med en adapter

til ekstern strømforsyning, kan audiosignalet blive forstyrret. Dette afhænger af

adapterens kvalitet.

19

Ð


20 MEDIA-funktion

Harddisk (HDD)

Lagring af MP3- og WMA-filer på harddisken (HDD)

Lagring af 100 musiknumre med en gennemsnitlig længde (3-5 minutter) tager ca.

40 minutter.

Slukkes anlægget under lagringen, afbrydes lagringsprocessen ved det sidste

fuldstændigt lagrede nummer.

Valg, lagring og bearbejdning af musiknavne og mappe

Vælg på dit memory card det nummer eller den mappe, som du vil gemme på

harddisken. I vinduet for de audiokilder, der er til rådighed kan du også vælge, at

hele indholdet på et ilagt datamedie skal gemmes på harddisken.

■ Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten Selection .

■ - åbner menu til mappebearbejdning

■ Play - automatisk gengivelse

■ Copy - lagring af nummer eller mappe på harddisken

■ Insert file/folder here - direkte lagring i harddiskens aktuelle mappe

■ New folder - opretter ny mappe

■ Cancel - afbryder lagringsforløb

■ Rename - åbner indtastningsskærmen til ændring af nummer- eller

mappenavn

■ Delete - sletter det valgte nummer eller den valgte mappe

En mappe kan højst have 7 undermapper. Klik på funktionstasten for at åbne

den overordnede mappe.

Under lagring af audiofiler kan der stadig høres musik fra denne eller en anden

audiokilde.

Ð

Video-funktion

Ilægning og start af en video-DVD

Fig. 6 Betjening af DVD-menu / film-menu

Skub en video-DVD, med den påskrevne side opad, så langt ind i CD/DVD-slidsen,

til den trækkes automatisk ind.

Video-DVDen starter automatisk. Udlæsning af data fra video-DVDen kan tage

nogle sekunder, i denne tiden er displayet mørkt.

TV-billedet vises kun når bilen holder stille. Under kørslen slukkes for displayet,

men lyden kan stadig høres.

Klik kort på skærmen for at vise menuen DVD.

I fuldskærmvisningen skjules alle aktiveringsfalder. Klik kort på displayet for at vise

DVD.

Klikkes der igen på det frie område på displayet, skjules DVD igen. Efter 15 sekunder

uden aktivering skjules DVD automatisk.

Sideforhold (4:3 eller 16:9)

Filmen starter i det forindstillede sideformat (4:3 eller 16:9). Sideforholdet kan ændres

i menuen Video-Setup ⇒ Side 13, Indstillinger video.

Video-DVD-menuen

■ AV - skift til en tilsluttet ekstern videokilde

■ TV - skift til TV-funktionen

■ DVD - skift til en video-DVD, der i ilagt i det interne CD/DVD-drev

■ Audio - skift til Audio-menuen

■ Menu - skift til film-menuen ⇒ Fig. 6


■ Display - ændring af skærmens lysstyrke, kontrast og farveindstilling

■ Chapter - skift til kapitelliste

■ - kort klik skifter til starten af det aktuelle kapitel, nyt klik skifter til starten

af det forudgående kapitel

■ - kort klik skifter til starten af næste kapitel

■ - gengivelse stoppes det aktuelle sted og symbolet skifter til - efter klik

på fortsættes gengivelsen på dette sted

Ð

MEDIA-funktion

21


22 MEDIA-funktion

TV-funktion

Begrebsforklaring

“TV overalt“ eller DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestric)

Ved DVB-T overføres digitale TV-signaler for første gang terrestrisk (på jorden) og

kan så også modtages via en antenne. På denne måde tilbyder DVB-T første gang

en mobil modtagelse af høj kvalitet uden en fast installeret antenneforbindelse.

DVB-T kaldes derfor “TV overalt“.

DVB-Ts fordele

Ud over den tydeligt forbedrede kvalitet kan den digitale teknik udnytte en TV-kanals

transmissionskvaliteter meget bedre end ved analoge signaler. Den højere

dataoverførselsrate tillader at overføre flere programmer på en TV-kanal med en

datastrøm (såkaldt “Multiplex“). Dele af datakapaciteten kan desuden anvendes til

ekstraserviceydelser som f. eks. elektroniske programguider eller radio.

“Hybridtuner“ til analog og digital modtagelse

En forsyning med DVB-T er aktuelt begrænset til storbyområderne, således at en

analog TV-modtager stadig er nødvendig i bilen. Derfor er der udviklet en Hybridtuner,

der består af en traditionel analog TV-modtager og en DVB-T modtager.

Visning an analoge og digitale TV-stationer

Hvilken TV-kanal der modtages, vises på informationsdisplayet og ved skift og

hentning af TV-menuen på skærmen. Analoge og digitale TV-stationer vises på

forskellig måde og er på skærmen markeret som “analog“ eller “DVB-T“.

Oversigt

Fig. 7 TV-menu

Ð

TV-billedet vises kun når bilen holder stille. Under kørslen slukkes for displayet,

men lyden kan stadig høres.

TV-menu

■ Aktiver tasten MEDIA .

■ TV - den senest indstillede TV-kanal vises i det forindstillede sideforhold i

fuldskærmvisningen ⇒ Side 14, Indstillinger fjernsyn. TV-menu åbnes ved

at klikke på skærmen.

■ eller - skift til næste TV-station på stationslisten, det samme som

piletasterne på apparatet

■ Audio - skifter til Audio-menu og afspiller den senest valgte audiokilde.

■ Station list – åbner kanallisten over de aktuelt modtagne analoge TV-kanaler

og de digitale TV- og radiokanaler.

■ Presets - åbner kanallisten over de manuelt gemte analoge TV-kanaler

og de digitale TV- og radiokanaler.

■ Save - lagring af aktuel TV-kanal

■ og derefter Delete - sletning af lagret TV-kanal

■ Extras - åbner menu med yderligere funktioner

■ T-TXT - åbner videotekstsiden til den aktuelle kanal, hvis videotekst

er til rådighed for denne TV-kanal

■ Display - visning af menuen til ændring af visningsindstillingerne

■ EPG - åbner oversigten over den elektroniske programguide (Electronic

Program Guide), hvis der på det aktuelle sted kan modtages

digitale TV-kanaler via DVB-T

■ Manual - skifter til manuel indstilling af en TV-kanal via piletasterne

på anlægget eller på TV-hovedmenuens skærm

Drej indstillingsknap 1 - - manuel indstilling af en TV-kanal eller en digital TV-kanal.

Indikatorer i TV-funktionen

Nogle stationer udsender tosprogede programmer i “to-kanal-kvalitet“. I Setup-video

⇒ Side 14, Indstillinger fjernsyn kan du vælge hvilket sprog (sprogkanal), der

skal høres. I så fald vises “Channel A“ eller “Channel B“ øverst til venstre på displayet.

En udsendelse i stereo vises desuden via symbolet ““ til højre på displayet under

funktionstasten . Ved en udsendelse i to-kanal-kvalitet vises her symbolet “

“. Audiokanalen vælges i Setup TV ⇒ Side 14, Indstillinger fjernsyn.


Udstråler en TV-station desuden Video text, vises dette øverst til højre på displayet

ved “VT“. Såt videotekst ikke til rådighed for den aktuelle station, vises ““

efter hentning af videotekstfunktionen.

Understøtter den indstillede digitale station den elektroniske programguide, vises

dette øverst til højre på displayet ved bogstaverne “EPG“ (Electronic Program Guide).

Står EPG generelt ikke til rådighed på stedet, vises, efter at EPG-funktionen er

hentet via funktionstasten Extras , kun ““.

Visning af videotekst

Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten TV → Extras → T-TXT

Klik med funktionstasten eller for at skifte til den numerisk næste eller forudgående

side. Videotekstsider er principielt identificeret entydigt gennem deres

nummer. Numre uden tekst springes over, når der bladres med piletasterne.

Klikkes der på visning af videosiden på displayet, vises der også TV-billedet i videotekstsidens

baggrund. Klikkes igen på skærmen, afsluttes visning af TV-billedet

i videotekstsidens baggrund igen.

Stop - fryser visning af videotekstsiden ved den aktuelle underside. Baggrunden

er at nogle videotekstsider består af flere undersider, der ellers vises automatisk

en efter en.

Zoom - forstørrer visningen af den aktuelle videotekstside. Et klik viser den øverste

halvdel, to klik den nederste halvdel af den aktuelle videotekstside som fuld

skærm. Klik igen skifter igen til normal visning af videotekstsiden.

I nogle lande skal den passende sprogkodning for videotekst og PEG af TV-modtageren

indstilles hos en ŠKODA-servicepartner.

Elektronisk programguide EPG

■ Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten TV → Extras .

■ EPG - elektronisk programguide

■ Info - Information til valgte og efterfølgende udsendte program

■ Select. - den elektroniske programguide lukkes og den markerede TVkanal

vises i TV-funktion.

Den elektroniske programguide står kun til rådighed for via DVB-T modtagne TVstationer

og kun, hvis disse understøtter EPG.

De på listen viste udsendelser kan ikke vises direkte ved at klikke på dem. Udsendelserne

på listen kan kun markeres, vises eller hentes via funktionstasterne til

højre.

Ð

MEDIA-funktion

23


24 PHONE-funktion

PHONE-funktion

Oversigt

Hovedmenu PHONE

Fig. 8 Hovedmenu PHONE

Enkelte funktioner i menuen TELEPHONE kan være afhængige af den tilsluttede

mobiltelefons udstyr og egenskaber.

Før den første forbindelse med mobiltelefonen er det nødvendigt at koble mobiltelefonen

med navigationssystemet - detaljeret information om dette kan findes i

betjeningsvejledningen til bilen og mobiltelefonen.

Ved tilkobling af tændingen forbindes navigationssystemet automatisk med den

mobiltelefon, som det sidst var forbundet med. Hvis det ikke er muligt at forbinde

med denne mobiltelefon, prøver systemet automatisk at opbygge forbindelsen til

den næste mobiltelefon, der befinder sig på listen over de koblede enheder.

Efter koblingsprocessen tager det nogle minutter til telefonbogdataene fra den

tilkoblede mobiltelefon står til rådighed i navigationsenheden.

Funktionstaster i hovedmenuen PHONE

■ Aktiver tasten PHONE .

■ - modtagelse af et opkald, valg af indtastet nummer. I hovedmenuen

TELEPHONE vises opkaldslisten efter klik.

■ SOS - Nødopkald

■ Mobile box - indtastning af nummer på talebesked-mailbox

■ Name - indtastning af navn

■ Number - indtastning af telefonnummer

■ Call list - valg af telefonnummer fra en opkaldsliste

■ Telephone book - valg af telefonnummer fra telefonbogen

■ - sletning af indtastning

■ OK - lagring af indtastning

■ Preset 2 til Preset 6 - kortvalgstaster

■ - Nummervalg

■ - sletning af cifre

■ - valg af nummer

■ - Telefonbog ⇒ Side 24, Telefonbog

■ Call list - opkaldslister

■ Missed calls - liste over ubesvarede opkald

■ Dialled numbers - liste over de valgte numre

■ Received calls - liste over de modtagne opkald

■ SMS - visning af menuen tekstbeskeder (SMS) ⇒ Side 26, SMS-menu

■ Inbox - visning af modtagne tekstbeskeder

■ Write - skriv tekstbeskeder

■ Extras - åbner menu med yderligere funktioner

■ Switch off/on micro. - til-/frakobling af mikrofonen under en samtale

■ Switch off/on ring tone - til-/frakobling af ringetoner via bilens højttaler

■ Swit. off hands-free - samtalegengivelse kun via telefonen

■ Swit. on hands-free - samtalegengivelse via bilens højttalere

■ Conference details - forbind/frakobl enkelte deltagere under en telefonkonference

⇒ Side 25, Telefonkonference

PAS PÅ

Du skal først og fremmest koncentrere dig om at køre bilen! Alle bilister har

ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet således, at du i alle trafiksituationer

beholder kontrollen med bilen - fare for ulykker! Ð

Telefonbog

Opkald til numrene fra telefonbogen

Aktiver tasten PHONE - for at vise yderligere kontakter i Telephone book bevæges

skyderen nedad.


■ - henter telefonbogen

■ - henter informationer til kontakter i telefonbogen (når du trykker på

visningen af telefonnummeret, vælges nummeret)

■ - henter indtastningsskærm til nummerindtastning

■ DTMF-tasttoner ⇒ Side 25, DTMF-tastetoner

■ Create - opret talesekvens, efter lagringen vises symbolet ved siden

af positionen

■ Delete - sletning af talesekvens

■ Play - afspilning af talesekvens

■ Search - søgning af punkt i telefonbogen

Søgning efter kontakt i telefonbogen

■ Aktiver tasten PHONE .

■ - henter telefonbogen

■ Search – henter indtastningsskærm

■ - valg af nummer

■ OK - gå til indtastning, der er markeret i indtastningslinjen

■ - indtastningslinjen lukkes, uden at indtastningen overtages

Samtale

■ - henter telefonbogen Ð

Der kan modtages telefonopkald, også når navigationssystemet er frakoblet.

Har du starte forbindelsesopbygningen til et telefonnummer eller der modtages et

opkald, skifter hovedmenuen PHONE til visning Phone conversation.

Indkommende telefonsamtale

■ - besvarelse af telefonopkald

■ - afvisning af telefonopkald

Under en telefonsamtale

● Klik under telefonsamtalen på funktionstast for at “slukke for lyden“ til

samtalen (visning: “Opkald holdes“). Det betyder at forbindelsen opretholdes, men

overføres ikke.

● Klik igen på funktionstast for at fortsætte samtalen.

● Klik under en samtale på funktionstast for at afslutte forbindelsen til det

aktuelle telefonnummer. Anlægget skifter til hovedmenu PHONE.

Valg af yderligere telefonnummer under en telefonsamtale

● Klik under telefonsamtalen på funktionstasten , for at sætte den aktuelle

samtale til “Hold“ som beskrevet ovenfor .

● Indtast et nyt telefonnummer eller vælg et gemt telefonnummer.

● Er den yderligere samtale oprettet, kan du skifte mellem begge deltagere

(“mægle“), som beskrevet efterfølgende:

“Banke på“ og skift mellem to deltagere (mægling)

● Hvis du modtager et opkald, imens du allerede fører en telefonsamtale, vises

deltagerens nummer eller navn på displayet undere den aktuelle samtale (funktion:

“Banke på“).

● Klik i linje “Incoming call“ på funktionstast , for at afvise det andet opkald.

● Klik i linje “Incoming call“ på funktionstast , for at modtage det andet opkald.

Forbindelsen til den første deltager afbrydes, men afsluttes ikke (visning:

“Call being held“).

● Klik på funktionstast på linje “Call being held“ for at fortsætte samtalen

med denne deltager og den anden deltager “holdes“. Således kan du skifte mellem

deltagerne.

● Klik på funktionstast for at oprette forbindelsen til det på denne linje viste

telefonnummer.

Telefonkonference

En telefonkonference muliggør fælles kommunikation med alle deltagende indkommende

og valgte telefonsamtaler. Alle deltagere i en telefonkonference kan

høre hinanden og tale med hinanden.

+ - den der foretager opkaldet eller den der bliver ringet op deltager i telefonkonferencen

- - den der foretager opkaldet eller den der bliver ringet op udelukkes fra telefonkonferencen

DTMF-tastetoner

PHONE-funktion

Der er en DTMF-tastetone allokeret til hver tast på en telefon. DTMF-tasttoner

bruges for eksempel ved indtastning af en adgangskode via telefonen eller ved

valg af en medarbejder i et “Call-Center“.

Kræves under en samtale indtastning af en DTMF-tastetone, åbnes tastaturfeltet

ved at klikke på funktionstasten nederste til venstre og følg vejledningen (f.

eks.: “Hvis du vil tale med en af vores medarbejdere, tryk 3 “).

25


26 PHONE-funktion

Du kan gemme en længere DTMF-tastetone på din mobiltelefon. Hvis der under

samtalen så kræves indtastning af denne DTMF-tastetone, hent den pågældende

kontakt fra telefonbogen, som beskrevet.

Klik i indtastningslinjen på funktionstasten Indtast tal for at afspille den i indtastningslinjen

viste tegnsekvens som DTMF-tonesekvens.

Vær opmærksom på at tegnet “+“ ikke må dukke op i en DTMF-tonesekvens, da

dette tegn afbryder indspilning af en DTMF-tastetone.

SMS-menu

SMS-menuen kan kun bruges, hvis din bil er udstyret med GSM III-telefonforberedelse,

og mobiltelefonen er koblet til navigationssystemet via rSAP-profilen, se

betjeningsvejledningen til din bil.

Indbakke

Aktiver i hovedmenuen TELEFON funktionstasten SMS og derefter menupunktet

Inbox for at hente listen over de indgåede tekstbeskeder. Læste tekstbeskeder

bliver markeret med symbolet og ulæste med symbolet .

Du kan åbne en indgået tekstbesked ved at klikke på feltet med den tilhørende

besked. Følgende muligheder vises sammen med teksten i beskeden:

■ Answer - besvar tekstbesked

■ New text - skriv ny tekstbesked

■ Edit text - rediger tekstbesked

■ Delete - slet tekstbesked

■ Options - valg af indstillinger

■ Read out text - navigationssystemet læser tekstbeskeden

■ Return call - ring til afsenderen af tekstbeskeden

■ Copy - kopier tekstbeskeden i mobiltelefonen

■ Forward - videresend tekstbesked

Ved siden af hver tekstbesked i indbakken er funktionstasten , efter aktivering

af denne vises følgende muligheder:

■ Copy - kopier tekstbeskeden i mobiltelefonen

■ Forward - videresend tekstbesked

■ Delete entry - slet tekstbesked

■ Delete list - slet alle tekstbeskeder i listen

Ð

Skriv og send tekstbeskeder

Aktiver i hovedmenuen TELEFON funktionstasten SMS og vælg Write . Der vises en

indtastningsskærm.

Hvis beskeden består af flere end 160 tegn, bliver den opdelt i to eller flere separate

beskeder.

For at sende tekstbeskeden trykkes på funktionstasten , der vises en skærm til

indtastning af modtagerens telefonnummer.

Modtageren kan også vælges i en af følgende menuer:

■ Call list - opkaldslister

■ Missed calls - liste over ubesvarede opkald

■ Dialled numbers - liste over de valgte numre

■ Received calls - liste over de modtagne opkald

■ Telephone book - telefonbog

Efter indtastning af modtageren sendes tekstbeskeden vha. funktionstasten .

Den sendte tekstbesked vises hverken i navigationssystemet eller i mobiltelefonen.

Anvisning

I menuen SMS vises kun de modtagne tekstbeskeder, som blev modtaget i tiden,

hvor mobiltelefonen var koblet til navigationssystemet.

Ð


TONE

Lydindstillinger

Fig. 9 Lydindstillinger

– Tryk på knappen TONE .

■ Bass - Mid - Treble - indstilling af diskant, midtertoner og bas

■ Balance - Fader - indstilling af lydfokuspunkt (til højre og venstre = Balance),

(frem og tilbage = Fader, berør skærmen på målskiven og bevæg den i den ønskede

position ⇒ Fig. 9)

■ Volume settings - indstilling af lydstyrken

■ Switch-on volume - lydstyrke efter aktivering

■ Traffic information - indstilling af lydstyrken for trafikmeldinger (TP)

■ Navigation and voice control - indstilling af lydstyrken for navigationsbeskeder

og talestyring

■ Voice volume - indstilling af stemmelydstyrke ved talestyring

■ Nav. announcements - indstilling af lydstyrke på navigationsbeskeder⇒ Side

13, Indstillinger navigation

■ Reduce entertainm. vol. - lydstyrkedæmpning af aktuelle lydkilder under

navigationsbeskeder

■ Low - svag dæmpning

■ Medium - mellem dæmpning

■ High - kraftig dæmpning

■ Telephone volume - lydstyrke for telefonsamtaler

■ PDC: Reduce audio vol. - indstilling af dæmpning af audiolydstyrken ved aktiv

parkeringsafstandskontrol

■ Off - slukket

■ Low - svag dæmpning

■ Medium - mellem dæmpning

■ High - kraftig dæmpning

■ Speed dependent volume adaptation - hastighedsafhængig lydstyrketilpasning

■ AV-Output - aktivering af en ekstern DVD-kilde

■ DVD - DVD

■ Off - slukket

■ Acoustic feedback - indstilling af bekræftelsestonen

■ On - tændt

■ Off - slukket

TONE

■ EQ settings - indstilling af equalizeren (lineær, tale, rock, klassisk, dance,...)

■ Surround - indstilling af rumklangen Ð

27


28 MAP-funktion

MAP-funktion

Kortvisning

– Tryk på tasten MAP .

Fig. 10 Kortvisning med ekstravindue i

kompasvisning.

■ - kortet går over til fuldskærmvisning

■ Ændring af visningstype

■ -2D - todimensionel visning

■ -3D - tredimensionel visning

■ -Topograph. - 2D-kortvisning oppefra med farvet fremstilling af terrænet

(bjerge, dale etc.).

■ Funktionstast “Navigation“ - menuen afhænger af navigationens funktion

⇒ Side 29, Funktionstast “Navigation“

■ A - viser hvilket kildemedie der allerede er aktivt

■ vælg anden radiokanal fra hukommelsen

■ - kort klik skifter til starten af det aktuelle nummer, nyt klik skifter til

starten af det forudgående nummer

■ - kort klik skifter til starten af næste nummer

■ - gengivelse stoppes det aktuelle sted og symbolet skifter til - efter

klik på fortsættes gengivelsen på dette sted

■ Hvis tidsvisning er tilkoblet i menuen Systemindstillinger ⇒ Side 12, Indstillinger

system, vises det aktuelle klokkeslæt på position A .

■ Extras

■ Destination view - viser den aktuelt i hovedmenuen Navigation valgte destination

i kortvisning. Med funktionstasten til højre under kompasvisningen

centreres kortet igen til bilens position

■ Split-screen - menuen er afhængig af navigationens funktion ⇒ Side 30,

Funktionstasten “Split-screen“

■ Day/Night - skifter mellem dag- og natdesign

■ POI selection - valg af POI, som vises på kortet ved hjælp af symboler⇒ Side

12, Indstillinger kort

■ Lane guidance - under en navigation, vises der ved kørsel og retningsskift

på flersporede veje i kortvisningen et lille ekstravindue med en anbefaling

af køresporet.

■ Switch off display - det er muligt at sætte skærmen i energisparetilstand,

skærmen bliver mørk og i den nederste linje vises den aktuelle information

til audiokilden. Du kan starte skærmen igen ved at berøre den eller en vilkårlig

tast med undtagelse af betjeningsknappen 1

Ændring af kortets målestok og visning

Klik på funktionstast med visning af den aktuelt valgte målestok nederst til højre

for at hente yderligere funktionstaster til ændring af kortudsnit og kortets målestok.

Uden aktivering skjules disse funktionstaster igen efter nogle sekunder.

- skifter på kortet kortvarigt til oversigtsvisning (lille målestok). Efter nogle sekunder

vender den tilbage til seneste visning (stor målestok).

+ eller - - for at zoome ind og ud af kortet, altså for at ændre kortets målestok.

Alternativt flyttes skyderen på skalaen.

- skifter under navigationen til oversigtskortet med start- og slutpunktet

- automatisk zoom under navigationen. Er den automatiske zoom aktiv, ændres

kortets målestok automatisk, afhængig af den rute, der køres på (motorvej:

stor målestok - by: lille målestok) Den aktiverede automatiske zoom vises i målestokvisning

med . Den automatiske zoom frakobler igen, hvis du trykker på målestokken

på ny eller manuelt med tasten 8

Forskydning af kortudsnit afhængigt af bilens position eller destinationen

Du flytter det viste kortudsnit ved at trykke fingeren på displayet og trække den

over displayet uden at slippe.


Funktionstaster og symboler under navigationen

- bilens aktuelle position

- centrering af kortudsnit afhængigt af bilens position

- centrering af kortudsnit afhængigt af destinationen

Funktionstast “Navigation“

Fig. 11 Kortvisning i 3D under navigation.

Afhængigt af navigationsfunktionen vises forskellige funktionstaster i position

A .

Funktion: Frakoblet navigation Navigation

■ Start route guidance - starter navigationen eller fortsætter navigationen til den

destination, der er valgt i hovedmenuen Navigation.

■ Enter new destination - henter menuen New destination, for at ændre den destination,

der er valgt i hovedmenuen Navigation ⇒ Side 34, Funktionstasten

“New destination“.

■ Route options - ændring af specifikationer for ruteberegningen ⇒ Side 34,

Funktionstasten “Options“.

■ - læg bilens aktuelle position som flagdestination i destinationshukommelsen

Funktion: Navigation med en destination ... / ...

- afstanden til destinationen

- antagelig ankomsttid til destinationen eller køretid

Ð

■ Stop route guidance - stopper navigationen til den aktuelle position. Navigationen

kan altid fortsættes ved at klikke på funktionstasten Navigation og

Start route guidance .

■ Enter stopover destination - henter menuen New destination for at indtaste en

mellemdestination, der skal navigeres til under den aktuelle navigation⇒

Side 34, Funktionstasten “New destination“.

■ Congestion ahead - anvendes til den manuelle indtastning af en kø forude og til

at anbefale den næste frie rute ⇒ Side 38, Manuel spærring af vejafsnit

■ Route options - ændring af specifikationer for ruteberegningen ⇒ Side 34,

Funktionstasten “Options“.

■ - læg bilens aktuelle position som flagdestination i destinationshukommelsen

Funktion: Navigation med mellemdestinationer ... / ... , ... / ...

- afstanden til destinationen

- afstanden til mellemdestinationen

- antagelig ankomsttid til destinationen eller køretid

■ Stop route guidance - stopper navigationen til den aktuelle position. Navigationen

kan altid fortsættes ved at klikke på funktionstasten Navigation og

Start route guidance .

■ Enter stopover destination - henter menuen New destination for at indtaste en

mellemdestination, der skal navigeres til under den aktuelle navigation⇒

Side 37, Funktionstast “Extras“

■ Congestion ahead - anvendes til den manuelle indtastning af en kø forude og til

at anbefale den næste frie rute ⇒ Side 38, Manuel spærring af vejafsnit

■ Route options - ændring af specifikationer for ruteberegningen ⇒ Side 34,

Funktionstasten “Options“.

■ save - læg bilens aktuelle position som flagdestination i destinationshukommelsen

■ Tour plan - visning af turplan

Vejpunktnavigationsdrift Waypoint navigation

■ Waypoint tour - indtast vejpunktnavigationens startpunkt

■ Turn around waypt tour - kør ruten i omvendt retning

MAP-funktion

■ From the closest - vejpunktnavigation fra nærmeste vejpunkt

29


30 MAP-funktion

■ Select waypoint - vejpunktnavigation fra det valgte vejpunkt

■ From the first - vejpunktnavigation fra første vejpunkt

■ Enter new destination - indtast destination på en gade - vejpunktnavigationen

forlades

Funktionstasten “Split-screen“

Fig. 12 Ekstravinduet med visning af navigationsinformationer / ekstravindue med visning af

informationsliste

På dette sted vises forskellige funktionstaster i den enkelte navigationsfunktion.

■ Compass - vis kompasvisningen med den aktuelle kørselsretning

■ Pos. map - vis kortvisning med bilens position. For at ændre kortvisningen, klik

en gang på kortet i ekstravinduet.

■ GPS Viewer - vis bilens aktuelle position i koordinater. Derudover vises antallet

af de modtagne satellitter. Visning af den absolutte højde over NN bag bjergsymbolet

er kun mulig, hvis der modtages mindst 5 satellitter samtidigt (visning:

“3D Fix“).

■ Dest. guidan. symbol - visning af symbolet for den næste navigationsmanøvre

■ Manoeuvre list - visning af manøvreliste

■ Overview - visning af kortvisning med afstanden mellem bilens position og destinationen

■ Tour plan - visning af turplan Ð

Ð


NAV-funktion (navigation)

Oversigt

Inden du starter navigationssystemet

Overhold gældende trafikregler under kørslen.

Vej- og bynavne kan være ændret. Derfor kan det ske at de navne, der er gemt i

navigationsdataene, undtagelsesvist ikke stemmer overens med de ændrede navne.

Den rute navigationssystemet har beregnet er en anbefaling for at nå målet. Vær

under kørslen opmærksom på stopforbud, trafiklys, ensrettede veje, baneskift,

vandløb og færger.

Betjening af navigationssystemet

Kun hvis trafiksituationen tillader det bør du betjene navigationssystemet med

dets mange muligheder.

Indstil lydstyrken således, at akustiske signaler ude fra f.eks. advarselssignaler fra

biler med forkørselsret, som politibiler, redningskøretøjer og brandbiler altid kan

høres.

Sikkerhedsinformationer til brug af navigationssystemet

Ruten genberegnes hver gang du ignorerer kørselsanbefalinger eller afviger fra

ruten. Beregningen varer få sekunder. Først derefter angives der kørselsanbefalinger

igen.

Navigationsdata ufuldstændige

Navigationssystemet kan ikke modtage data fra GPS-satellitter, hvis der i længere

tid køres under tætte løvtræer eller du befinder dig i en garage, en tunnel eller en

underføring. I så fald orienterer navigationssystemet sig udelukkende ved hjælp

af bilens sensorer.

I områder, der er ikke eller kun ufuldstændigt digitaliseret indeholdt på navigations-DVDen,

forsøger navigationssystemet fortsat at muliggøre en navigation. Vær

opmærksom på at navigationen under disse forhold kan være delvis forkert, hvis f.

eks ensrettede veje og vejkategorier (motorvej, landevej etc.) ikke eller kun delvist

er registreret af de anvendte navigationsdata.

Ð

Ð

PAS PÅ

● Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Hvis førerens opmærksomhed

afledes, kan det medføre ulykker og kvæstelser. Som fører har du det

fulde ansvar for sikkerheden. Brug altid navigationssystemets funktioner på

en måde så du altid og i alle trafiksituationer beholder kontrol over bilen!

● Inden du følger kørevejledningen, skal du altid først og fremmest følge:

– færdselsloven, også i de tilfælde hvor kørevejledninger er i modstrid

med færdselsloven,

– den aktuelle skiltning på vejene, dvs. trafikskilte, lyssignaler eller politiets

anvisninger på stedet,

– forholdene det pågældende sted.

● Overhold gældende trafikregler under kørslen.

● Trafikskilte og trafikregler skal altid overholdes frem for navigationens

kørselsanbefalinger.

● Selv om der i navigationsdataene er gemt ensrettede veje, fodgængerområder

mm., ændres trafikføringen løbende. Trafiklys, stop- og vigepligt-skilte,

parkerings- og stopforbud samt indskrænkninger af vejbanen og hastighedsbegrænsninger

tages ikke i betragtning af navigationssystemet.

● Tilpas hastigheden til vej, vejr og trafikforholdene. Lad ikke navigationssystemet

provokere dig til at køre hurtigt i f.eks. tåge - fare for ulykker!

● Kun hvis trafiksituationen tillader det bør du betjene navigationssystemet

med dets mange muligheder.

● Kørselsanbefalingerne kan afvige fra den aktuelle situation, f. eks. pga.

byggeri eller forældede navigationsdata. Følg i så fald altid færdselsloven og

ignorer kørselsanbefalingen. Ð

Generelt

NAV-funktion (navigation)

Ruten genberegnes hver gang du ignorerer kørselsanbefalinger eller afviger fra

ruten. Beregningen varer få sekunder. Først derefter angives der kørselsanbefalinger

igen.

31


32 NAV-funktion (navigation)

Ved adresseindtastninger (by, vej) er der kun bogstaver eller symboler til rådighed,

der muliggør en fornuftig indtastning. Der vises en liste med de navne der kommer

på tale. Ved sammensatte begreber, som f. eks. Store Heddinge, skal du huske

at indtaste afstanden.

Den senest indtalte besked kan du få gentaget ved at trykke på tasten 8 . Imens

du aflytter den indtalte besked, kan du ændre lydstyrken.

I tunneller eller parkeringskældre kan GPS-satelitterne ikke nå antennen. Anlægget

skal orientere sig vha. radiosensorerne.

Anvisning

● Det er ikke nødvendigt at indtaste specialtegn for destinationerne (lande-, by-,

vej- POI-navne) inklusiv alle landespecifikke (eller sprogspecifikke ved POI).

● Landespecifikt kan nogle funktioner i navigationssystemet fra en bestemt hastighed

ikke længere vælges på displayet. Dette er ikke en fejl, men svarer til lovforskrifterne

i det pågældende land.

Navigationsdata og navigations-DVDen

Lagring af navigationsdata i anlægget

– Skub navigations-DVDen med den påskrevne side opad, så langt ind i CD/DVDslidsen,

til den trækkes automatisk ind. Anlægget sammenligner data på navigations-DVDen

med data i navigationshukommelsen. Er data i navigationshukommelsen

identisk med dem på navigations-DVDen, fremkommer ingen

meddelelse.

– Klik på funktionstast Notify for at få en meddelelse når lagring er afsluttet.

– Når den pågældende meddelelse vises, tryk tasten eller klik på funktionstasten

Eject og tag DVDen ud. En kørende navigation afbrydes og skal genstartes.

Opdatering af navigationsdata i anlægget

– Er dataene på navigations-DVDen ikke identisk med dataene i anlæggets navigationshukommelse,

fermkommer en tilsvarende information.

– Klik i efterfølende popup-vindue på funktionstasten Save (gem) for at overskrive

data i anlæggets navigationshukommelse med data fra navigations-

DVDen.

Kortvarig brug af en navigations-DVD

– Forlades det i anlæggets navigationshukommelse gemte område kun kortvarigt,

læg navigations-DVDen til det pågældende område ind anlægget.

Ð

– Klik på funktionstasten Temporarily (midlertidigt) og lad navigations-SVDen ligge

i anlægget. Apparatet bruger nu data fra navigations-DVDen til navigationen.

– Befinder du dig igen i området, hvor der findes kortmateriale i navigationshukommelsen,

klik på tast for at tage navigations-DVDen ud.

Navigationsdataene befinder sig allerede ved første tilkobling i navigationssystemets

hukommelse og kan derfor anvendes direkte til navigation.

Lagring af aktualiseret navigationsdata kan tage op til en time. Under lagring af

navigationsdata startes en evt. navigation via navigations-DVDen. Bemærk at navigationen

afbrydes, når navigations-DVDen fjernes. Navigations-DVDen skal så

genstartes og forsynes med data fra anlæggets navigationshukommelse.

Under kopierings- og aktualiseringsforløbet overskrives gamle navigationsdata i

navigationsdatahukommelsen ⇒ .

Navigationsdataenes aktualitet og ny navigations-DVD

Vejføringen ændres løbende (f. eks. nye veje, ændring af vejnavne og husnumre).

En navigations-DVD er en kæmpe database, der efter et stykke tid desværre mister

sin aktualitet. Der kan derfor forekomme problemer under navigationen.

Aktualiser derfor regelmæssigt navigationsdataene på anlægget med en ny navigations-DVD.

PAS PÅ

Hvis de gamle navigationsdata i navigationssystemets interne hukommelse

overskrives af en anden version, kan disse ikke genetableres. Ð

Indtastningsskærme til navigation

Valg af destination fra listen

– Klikkes, efter at indtastningsmasken er åbnet, direkte på funktionstast , åbnes

en liste med alle destinationer, der kan vælges fra navigationshukommelsen

i henhold til forindstillinger (f eks. for Country og City (by)).

– Flyt evt. skyderen på højre skærmkant for at få vist alle punkter på listen.

– Klik på det ønskede punkt på listen for at overtage det til adresseindtastningen.


Begrænsning af destinationer og valg fra listen

– Når du indtaster en destination på indtastningslinjen kan du altid åbne en liste

over du destinationer, der stadig kan vælges, ved at klikke på funktionstasten

** . I listen vises kun de destinationer, som svarer til specifikationerne, tegnsekvens

i indtastningslinjen og som er lagret i navigationssystemets navigationshukommelse.

– I funktionstasten ** vises antallet af de destinationer, der kan vælges, såfremt

antallet er mindre en et hundrede.

– Kan der vælges mindre end seks destinationer, lukkes indtastningsskærmen

automatisk og der vises en liste over mulige destinationer

Hovedmenu Navigation

Oversigt

Tryk på knappen NAV .

Fig. 13 Hovedmenu Navigation med

adresse

■ Options - åbner menu til fastlæggelse af ruteindstilinger ⇒ Side 34, Funktionstasten

“Options“

■ Curr. pos. - ekstravindue med koordinaterne for den position, hvor du aktuelt

befinder dig

■ - gemmer den aktuelle position som “flag dest“ (flagdestination) i hukommelsen.

Ð

■ New destation - tjener til indstastning af en ny destination.

■ Address - Indtast adressen i indtastningsskærmen til fastlæggelse af destinationsadressen

⇒ Side 34, Funktionstasten “ Address“

■ POI - åbner søgeskærm til søgning efter et POI fra en bestemt kategori

eller via indtastning af et navn eller et telefonnummer ⇒ Side 34, Funktionstasten

“ POI“

■ Map/GPS - fastlæggelse af et punkt på kortet som destination

⇒ Side 34, Funktionstasten “ Map/GPS“

■ Home - start navigation til den adresse, der er gemt som “hjemmeadresse“

⇒ Side 35, Funktionstasten “ Home“

■ Last destinations - åbner en liste over de automatisk lagrede sidste destinationer,

start navigation ved at klikke på en af de viste destinationer

⇒ Side 35, Funktionstasten “ Last destinations“

■ Fav. destinations - åbner en liste over favoritdestinationer, start navigation

ved at klikke på en af de viste destinationer ⇒ Side 35, Funktionstasten “

Fav. destinations“

■ Dest. memory - åbner en liste over manuelt lagrede destinationer, start

navigation ved at klikke på en af de viste destinationer ⇒ Side 35, Funktionstasten

“ Dest. memory“

■ SD destinations - visning af de destinationer, der ligger på memory card

■ Presets - åbner menu til lagring af den aktuelle position som destination, til

lagring og visning af allerede lagrede destinationer og til vejpunktnavigation

⇒ Side 36, Funktionstasten “Presets“, ⇒ Side 37, Valg og bearbejdning af

lagret vejpunkttur

■ Route - åbner information og spærringsmenu til ruten under navigationen

⇒ Side 38, Vedvarende spærring

■ Extras - åbner menu til indtastning af en mellemdestination og en ny ruteberegning

i turfunktion ⇒ Side 37, Funktionstast “Extras“

■ Start / stop - starter/stopper navigationen Ð

Vælg navigationsfunktion

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Extras .

NAV-funktion (navigation)

■ Tour mode - funktion med mellemdestinationer ⇒ Side 36, Turfunktion

■ Waypoint navigation - Vejpunktnavigation ⇒ Side 37, Vejpunktfunktion Ð

33


34 NAV-funktion (navigation)

Funktionstasten “Options“

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Options .

■ Route - rute

■ Fast - den hurtigste rute til destinationen, også hvis en omvej er nødvendig

- vises som orange

■ Shortest - den korteste rute til destinationen, også hvis der kræves længere

køretid - vises som rød

■ Most economical - beregning af ruten med korteste køretid og korteste

strækning

■ Dynamic route - dynamisk rute ⇒ Side 38, Dynamisk navigation med TMC

■ Off - slukket

■ Manual - manuelt

■ Automatic - automatisk

■ Motorways - denne vejtype “udelukkes“ fra ruteberegningen

■ Toll roads - denne vejtype “udelukkes“ fra ruteberegningen

■ Excluded rds. - der tages hensyn til manuelt spærrede vejafsnit ved ruteberegningen

⇒ Side 38, Manuel spærring af vejafsnit

■ Ferries - denne transporttype “udelukkes“ fra ruteberegningen

■ Tunnels - tunneller “spærres“ ved ruteberegningen Ð

Funktionstasten “New destination“

Funktionstasten “ Address“

Denne funktionstast tjener til indtastning af en adresse på destinationsadressens

indtastningsskærm.

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten New destination → Address .

■ Country - land

■ City/P.cd. - by, postnummer

■ Street - gade

■ Number - husnummer

■ Intersect. - kryds

■ Presets - lagring af indtastede adressedata Ð

Funktionstasten “ POI“

Denne funktionstast åbner en søgeskærm til søgning af et POI fra en bestemt kategori

eller via indtastning af et navn eller et telefonnummer.

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten New destination → POI .

■ Category - liste over kategorier og underkategorier, som kan vælges. For at

vende tilbage fra visning af en underkategori til en hovedkategori, klik på

funktionstasten .

■ Search area , for at definere, i hvilket område der skal søges efter en særlig destination.

■ Near dest. - er destinationen valgt, kan området omkring denne destination

vælges som søgeområdet for den særlige destination

■ Position - begrænser søgningen efter en særlig destination til området omkring

den aktuelle position (standardindstilling)

■ Near city - ved hjælp af en indtastningsskærm kan du indtaste den by, i hvis

område, der skal søges efter en særlig destination.

■ Select point on map – vælg ved at flytte et trådkryds et punkt på kortet, hvor

der i området skal søges efter en særlig destination

■ Along the route - søgningen efter et POI begrænses til området omkring den

beregnede rute (kun mulig under navigation)

■ Name - søgning efter et bestemt POI efter indtastning af et navn

■ Tel. - søgning efter et bestemt POI efter indtastning af et telefonnummer

■ Search - søgning efter et POI, som svarer til de valgte kriterier

■ - viser forrige POI i listen

■ - viser efterfølgende POI i listen

■ - lagring af POI

■ - valg af telefonnummer

■ - visning af aktuel position og POI på kortet

■ OK - starter navigation til anvist destination Ð

Funktionstasten “ Map/GPS“

Denne funktionstast tjener til fastlæggelse af et punkt på kortet som destination

eller indtastning via GPS-koordinater.

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten New destination → Map/GPS .


■ eller - ændring af kortets målestok, kan også foregå ved at dreje betjeningsknappen

15

■ - fingerbevægelse på skærmen

■ OK - navigationen startes automatisk

■ - gemmer den på kortet valgte destination i destinationshukommelsen.

■ - skifter på kortet kortvarigt til oversigtsvisning (større målestok). Efter nogle

sekunder skiftes automatisk tilbage til den senest valgte zoomvisning (mindre

målestok)

■ GPS - åbner en menu til indtastning af en destination via dennes koordinater

■ Latitude - indtastning af breddegrad

■ Longitude - indtastning af længdegrad Ð

Funktionstasten “ Home“

Denne funktionstast starter navigationen til den som “hjemadresse“ lagrede

adresse.

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten New destination → Home .

■ Destination entry - indtast hjemmeadresse

■ Current position - gem aktuel position som hjemmeadresse Ð

Funktionstasten “ Last destinations“

Funktionstasten åbner listen over de automatisk lagrede sidste destinationer, navigationen

startes ved at klikke en af de viste destinationer.

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten New destination →

Last destinations .

■ Sort - sortering af de sidste destinationer

■ By names - alfabetisk sortering

■ By date - sorter efter dato

■ - visning af information om destination

■ Load - start af navigation

■ Show details - visning af detaljer om destination (f.eks. GPS-koordinater)

■ Show on map - visning af destination på kort

■ Save - lagring af destination

■ Delete – sletning af destination Ð

Funktionstasten “ Fav. destinations“

Funktionstasten åbner listen over favoritter, navigationen startes ved at klikke en

af de viste destinationer.

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten New destination →

Fav. destinations .

■ Sort - sortering af de sidste destinationer

■ By names - alfabetisk sortering

■ By date - sorter efter dato

■ - visning af information om destination ⇒ Side 35, Funktionstasten “ Last

destinations“

Ð

Funktionstasten “ Dest. memory“

Funktionstasten åbner listen over de manuelt lagrede destinationer, navigationen

startes ved at klikke en af de viste destinationer.

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten New destination → Dest. memory .

■ Sort - sortering af de lagrede destinationer i destinationshukommelsen

■ By names - alfabetisk sortering

■ By distance - sortering efter afstand

■ By category - sorter ing efter kategorier

■ - visning af information om destination ⇒ Side 35, Funktionstasten “ Last

destinations“

Ð

Navigation med en destination

Funktionstasten “Presets“

Lagring af destination i destinationshukommelse

NAV-funktion (navigation)

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Presets .

35


36 NAV-funktion (navigation)

■ Save - lagring af vist destination

■ Name - destinationsnavn

■ Voice tag - talesekvens

■ Record voice tag - optagelse af talesekvens

■ Play voice tag - afspilning af talesekvens

■ Delete voice tag - sletning af talesekvenser

■ VIP status - tildeling af den viste destination til en favoritkategori eller ændring

af den viste favoritkategori

■ Save - lagring af destination

Valg af lagrede destinationer

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Presets .

■ Load destination - henter en allerede lagret destination

■ Last destinations - åbner listen over de sidste destinationer, navigationen

startes ved at klikke på en af de viste destinationer

■ Fav. destinations - åbner listen over de destinationer, der er lagret som “Favoritter“,

navigationen startes ved at klikke på en af de viste destinationer

■ Dest. memory - listen over de manuelt lagrede destinationer, navigationen

startes ved at klikke på en af de viste destinationer

■ SD destinations - destinationer, der er lagret på dit memory card som visitkort

eller afbildninger, inklusive GPS-koordinater

■ Import destination anvendes til at vise den destination, der er importeret fra SDkortet

til hukommelsen

Sletning og bearbejdning af lagrede destinationer

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Presets .

■ Edit memory - visning af lagrede destinationer

■ Destination memory entries - indtastninger i destinationshukommelsen

■ Sort - sortering af destinationer

■ By names - alfabetisk sortering

■ By distance - sortering efter afstand

■ By category - sorter ing efter kategorier

■ - alternativer til bearbejdning af indtastningen

■ Last destinations - sidste destinationer

■ Sorter - sortering af destinationer

■ By names - alfabetisk sortering

■ By date - sorter efter dato

■ - alternativer til bearbejdning af indtastningen

■ Delete destination memory - slet destinationshukommelse

■ Delete – sletning af destinationshukommelse

■ Cancel - afbryd

■ Delete all last destinations - slet alle de sidste destinationer

■ Delete – sletning af alle de sidste destinationer

■ Cancel - afbryd

Alternativer til destinationsbearbejdning

■ Show details - visning af detaljer om destination

■ Show on map - visning af destination på kort

■ Delete – sletning af destination

■ Edit - redigering af destination

■ Load – start af navigation til valgt destination Ð

Turfunktion

Funktionstasten “Presets“

Tour speichern

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Presets .

■ Save tour - lagring af den viste tur i destinationshukommelsen, der kan lagres

højst 10 ture. Turnavnet skal først indtastes.

Alternativer til lagrede ture

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Presets .

■ Load tour - hentning af den lagrede tur, hvis du klikker direkte på turens navn,

vises turen i hovedmenuen for Navigation

■ - hent detaljer til tur

■ Selection - visning af tur i hovedmenuen til Navigation


■ Edit tour memory - redigering af turhukommelse

■ Delete/rename tours - sletning af enkelte ture, omdøbning af ture

■ Delete all tours - sletning af alle ture Ð

Funktionstast “Extras“

Indtastning af mellemdestination

Når du har valgt turen ⇒ Side 36, Alternativer til lagrede ture skal du aktivere

funktionstasten Extras :

■ Enter stopover destination - indtastning af en yderligere destination, der skal køres

til under navigationen

■ Exactly - turen føres gennem mellemdestinationen

■ Close to - turen føres i nærheden af mellemdestinationen. Afstanden til

mellemdestinationen afhænger af den valgte vejtype ⇒ Side 34, Funktionstasten

“Options“

Indtastning af tur

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Extras .

■ New tour - oprettelse af ny rute i turfunktion

■ - alternativer til bearbejdning af indtastningen

■ Destination entry - indtast destination

■ Exactly - præcis destinationsindtastning

■ Close to - destinationsindtastning i nærheden af mellemdestinationen

Rediger lagret tur

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Extras .

■ Edit tour - rediger lagret tur

■ - alternativer til bearbejdning af indtastningen

■ Details - visning af turdetaljer

■ Show on map - visning af destination på kort

■ - skift tilbage til turdetaljer

■ Change type - ændrer en præcis “Stopover“ til “Close to“ og omvendt.

■ Start - et klik mere på Start starter nu navigationen til denne turdestination,

eventuelle mellemdestinationer ignoreres. Klik på Tilbage for at

skifte igen til visning af turplan, uden at starte en destination.

■ Delete - sletter efter gentaget bekræftelse den viste turdestination.

■ Move - Klik på Continue , for at vælge et punkt, efter hvilket den valgte

turdestination skal flyttes.

■ Destinationsindtastning - indtastning af yderligere destination

Afslut turfunktion

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Extras .

■ Leave tour mode - afslut turfunktion. Ð

Vejpunktfunktion

Indtastning af vejpunkttur

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Extras → Waypoint navigation →

Waypoint tour .

■ Load waypoint tour - opret ny tur i vejpunktfunktionen

■ New tour - opret ny tur, navnet skal indtastes først

■ Automatic - vejpunkterne optegnes automatisk

■ Manual - alle vejpunkter skal indtastes manuelt

■ Extend existing tour - udvid eksisterende tur

■ Edit waypoint tour(s) - åbner listen over gemte vejpunktture. For at vælge klik på

den pågældende vejpunkttur.

Valg og bearbejdning af lagret vejpunkttur

NAV-funktion (navigation)

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Extras → Waypoint navigation →

Presets .

■ Load waypoint tour - åbner listen over gemte vejpunktture. For at vælge klikkes

på den tilsvarende vejpunkttur.

■ Edit waypoint tour memory - åbn vejpunktturhukommelse. . Lagrede vejpunktture

kan vises, omdøbes eller slettes.

■ Edit waypoint tour(s) - åbner listen over gemte vejpunktture. For at vælge klik

på den pågældende vejpunkttur.

■ Delete waypoint tours - slet vejpunktture Ð

37

Ð


38 NAV-funktion (navigation)

Forlad vejpunktfunktion

Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Extras → Waypoint navigation →

New destination .

■ Onroad-destination - afslutter vejpunktfunktionen og åbner menuen New destination

til valg af en “Onroad-destination“ fra de navigationsdata, der står til rådighed.

■ Back - skifter tilbage til vejpunktfunktionen. Ð

Manuel spærring af vejafsnit

Midlertidig spærring

Der tages kun højde for en midlertidig spærring ved den aktuelle navigation.

Under navigationen trykkes i kortvisningen på funktionstast .../... →

Congestion ahead . Der vises et oversigtskort med den aktuelle position af bilen og

med destinationen .

Drej indstillingsknappen 8 med uret, flyt flagsymbolet udgående fra destinationen

i retning af den aktuelle position af bilen. Klik med fingeren på den viste rute

for at “flytte“ flagsymbolet direkte til dette sted. Længden på den indtastede

spærring fra den aktuelle position af bilen vises nederste på displayet.

Tryk indstillingsknappen eller klik på funktionstasten OK , når den omtrentlige

længde på det vejafsnit, der skal spærres, vises.

Du får en akustisk meddelelse, at ruten indeholder spærrede vejafsnit og en alternativ

rute beregnes.

Modtagne TMC-trafikmeldinger vises som trafikproblemer på kortet. Aktuelt meldte

trafikproblemer kan også vises i listen over TMC-trafikmeldinger.

Vedvarende spærring

Der tages højde for en vedvarende spærring ved enhver navigationscyklus.

Tryk under navigationen i hovedmenuen Navigation på funktionstasten Route →

Manage blocked routes .

■ Add excluded street section - tilføj yderligere spærret afsnit til ruten. Ved at trykke

på den på skærmen viste rute, placeres spærringens start og den bekræftes

ved at trykke på OK . På samme måde indstilles spærringens ende.

■ Delete excluded street section - slet spærrede vejafsnit fra navigationssystemets

hukommelse

■ Delete temporarily blocked road. - sletter den spærring, der blev indtastet med tasten

Congestion ahead

Ð

Dynamisk navigation med TMC

Aktivering og deaktivering af dynamisk navigation

– Klik i hovedmenuen Navigation på funktionstast Options .

– I kortvisning klikkes på tasten Navigation eller under en navigation på ... / ...

og i popup-vinduet på Ruteindstillinger .

– I menuen Route options klikkes på funktionstast Dynamic route og vælg i det

popup-vindue, der åbnes, en indstilling ved at klikke på den.

– Bekræft indstillingerne med funktionstasten OK .

Trafikproblemer der modtages via TMC, og som ligger på ruten, vises på kortet

med et farvet symbol. Trafikproblemer der modtages via TMC, og som ikke ligger

på ruten, vises på kortet ved et gråt symbol. Den retning, hvor trafikproblemet ligger,

vises af en pil i symbolet. Længden af trafikproblemet vises på kortet ved forløbende

bilsymboler på ruten.

Off

Du bliver ikke orienteret om modtagen trafikproblemer, som forefindes på din rute,

og ledes gennem trafikproblemerne af navigationssystemet. TMC-trafikmeldingerne

opdateres dog fortsat automatisk i anlægget og vises ved at trykke på områdevalgknappen

TMC .

Ligger et af de viste trafikproblemer på din rute, kan du også under en kørende

navigation tænde for den dynamiske navigation eller spærre ruten manuelt.

Manual

Under navigationen kan du vælge om du ønsker at køre uden om de meldte trafikproblemer

på din rute.

Modtager navigationssystemet meddelelsen om et trafikproblem, der ligger på

den beregnede rute, gøres føreren via en akustisk meddelelse og en information i

et popup-vindue opmærksom på dette trafikproblem.


Den forventelige tidsforsinkelse ved omkørsel af dette trafikproblem og omkørselsrutens

længde vises. Desuden vises den forventelige forsinkelse ved at køre

gennem trafikproblemet.

● Klik på Current tour for at blive på den beregnede rute og køre gennem trafikproblemet.

● Klik på Bypass for at få beregnet en alternativ rute for det meldte trafikproblem.

Automatic

Du vil automatisk køre uden om de modtagne trafikkomplikationer på din rute under

navigationen.

Efter modtagelsen af en for din rute relevant trafikmelding henvises du via en indtalt

meddelelse på en ændring af den aktuelle rute. Du ledes derefter automatisk

forbi meldte spærringer og køer, hvis dette sandsynligvis vil betyde en tidsbesparelse.

En sådan melding fremkommer også, hvis der under den oprindelige ruteberegning

fandtes et trafikproblem, der nu er bortfaldet og navigationssystemet nu ser

en mulighed for at køre på den egentligt bedre rute.

Forudsætninger for en dynamisk navigering

TMC (Traffic Message Channel) er en digital radioservice til permanent udsendelse

af trafikmeldinger.

Hvis der for det aktuelle sted kan modtages en TMC-trafikkanal, opdateres TMCtrafikmeldingerne

løbende i baggrunden.

Kvaliteten af du udsendte trafikmeldinger er afhængig af trafikredaktionen i den

udsendende radiostation. Modtagelsen af TMC-trafikmeldinger kan ikke til- eller

frakobles.

Den kanal du lytter til, behøver ikke at være TMC-kanalen.

TMC-trafikmeldinger kan kun evalueres og vises at anlægget, hvis navigationsdata

for det aktuelle område er gemt i anlæggets hukommelse eller kan hentes via

den ilagte navigations-DVD.

De aktuelle TMC-trafikmeldinger vises ved at trykke på områdevalgknappen TMC

(trafik).

NAV-funktion (navigation)

Anvisning

● Ved ugunstige trafikforhold kan en omkørsel af trafikpropper pga. TMC-meldingen

måske ikke være fordelagtigt, hvis også omkørselsstrækningen er overbelastet.

● Du kan også spærre den forudliggende rute manuelt, hvis et forudliggende

trafikproblem endnu ikke er registreret via TMC-trafikmeldingerne.

39

Ð


40 TMC-funktion

TMC-funktion

Visning af TMC-trafikmeldinger

TMC-trafikmeldinger anvendes under en navigation afhængig af indstillinger til

automatisk optimering af en rute ved trafikproblemer.

I detaljeret visning kan du ved hjælp af funktionstasterne bladre gennem alle trafikmeldinger

efter hinanden.

■ TMC - visning af liste over de aktuelle trafikmeldinger

■ Details - visning af detaljer for en udvalgt trafikmelding fra listen

■ 12 - visning af navnet på den aktuelt modtagne TMC-kanal

Trafikproblemer vises detaljeret og vises på kortet med et tilsvarende symbol. Den

retning hvor trafikproblemet foreligger på kortet, vises i farver. Et trafikproblem,

der befinder sig på ruten (i kørselsretning) vises med rødt, et trafikproblem i modgående

retning med gråt.

Anvisning

● Anlægget forsynes i baggrunden løbende med TMC-trafikmeldinger, hvis der

på det aktuelle sted kan modtages en TMC-station. Den kanal du lytter til, behøver

ikke at være TMC-kanalen.

● TMC-trafikmeldinger kan kun analyseres og lagres af navigationssystemet, når

der er navigationsdata til rådighed for det område, der køres igennem.

● Kvaliteten på den dynamiske navigering afhænger af du sendte trafikmeldinger.

Radiokanalernes trafikredaktioner er ansvarlige for indholdet.

● TMC-trafikmeldinger er også nødvendige for den dynamiske navigation.

● Hvis man vælger at køre udenom en kø pga. TMC-trafikmeldinger, resulterer

det ikke altid i en tidsfordel, hvis den nye rute f.eks. er overbelastet.

Ð


Stikordsregister

A

Administration

Destinationshukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Administrer

Turhukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Admnistration

Lagret tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34

Redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Alternativrute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ankomsttid

Beregning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Audio

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 19

B Bearbejdning

Lagret destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Bekræftelsestone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Betjening

Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Betjeningselementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

C

CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

CD/DVD

Isætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Udtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

CD/DVD-funktion

CD/DVD kan ikke læses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

D

Demo-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Destination

Bearbejdning af lagrede destinationer . . . . . . . . 36

Destinationshukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Favoritter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Hjemmeadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Indtastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ny mellemdestination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Sidste destinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Sletning af lagrede destinationer . . . . . . . . . . . . . 36

Valg af lagrede destinationer . . . . . . . . . . . . . . . . 36

via koordinater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Vis informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Destinationer fra SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Destinationshukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Destinationsvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

DTMF-tastentoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Dynamisk rute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

E Ekstern

AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

MDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Eksterne kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ekstern indgang

AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

MDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ekstravindue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 28, 30

EPG - programguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Stikordsregister

F Fabriksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Favoritter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35

Fjernsyn

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Frakobling af anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Frekvensbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Funktion

MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

NAVIGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

G

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Generelle informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 8

Gentag

CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

H

Harddisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 20

Harddisk (HDD) kapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 20

Hjælpvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Hovedmenu

PHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Hukommelse

Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Radiokanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sidste destinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Slet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

41


42 Stikordsregister

I

Indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Fabrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Indtastning

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34

Destinationer via koordinater . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Destination som kortpunkt . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34

Destination via koordinater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34

Tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Indtastningsskærm med tastatur . . . . . . . . . . . . . . . . 6

iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

K Kanalliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kort

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

L Lagring

Tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Lagring af destination i destinationshukommelse 35

Lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Lysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

M MAP

Kortvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

MAP-drift

Ekstravindue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Vejpunktnavigationsdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Map-funktion

Centrering af kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

MAP-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Driftstype: Navigation med en destination . . . . 29

Driftstype: Navigation med mellemdestinationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Ekstravindue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Frakoblet navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Kortets målestok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ændring af visningstype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

MDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 19

Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Memory card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Midlertidig spærring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Mix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Mobiltelefon

Hovedmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Indtastning af telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . 24

N Navigation

Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Hovedmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Orientering på kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Navigations-DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Navigationsbeskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Navigationssymbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Nogle talekommandoer

i driftstype MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

i driftstype MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

i driftstype NAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

i driftstype PHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

i driftstype RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ny rute i turfunktion med mellemdestinationer . . 37

P PHONE-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13, 33, 34

R

Radio

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Valg af frekvensbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

RDS Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

S Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16

SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Destinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Isætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Udtagning af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

SD.kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Sidste destinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35, 36

Slet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 12

Sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 28

Slet destinationshukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Sletning af lagrede destinationer . . . . . . . . . . . . . . . 36

Sluk skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Spærret vejafsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Spærring

Midlertidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Vedvarende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Start af navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Start navigation

Destinationshukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35

Favoritter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35

Hjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Hjemmeadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Sidste destinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35

Stop af navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


Styring

audio/video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17

System

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

T Talekommando - Hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Talekommandoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Talestyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Telefon

Banke på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Gennemsøg telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Indkommende telefonsamtale . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Kontakter fra telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Mægling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Numre fra telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Under en telefonsamtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Valg af yderligere telefonnummer under en telefonsamtale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tilkobling af anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Dynamisk navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

TMC-trafikmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

TONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Tour

Hent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 15

Visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Trafikinfo

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Trafikradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 15

Tur

Gem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Indtastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Ny rute i turfunktion med mellemdestinationer 37

Rediger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Turfunktion

afslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Turfunktion med mellemdestinationer

Ny tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Turhukommelse

Rediger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

TV-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Begrebsforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

V

Valg af lagrede destinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Vedvarende spærring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Vejpunkttur

Afslut navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Liste over lagrede ture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

opret ny tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

redigering af lagrede ture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 20

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Video-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Videotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Visning

Informationstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Navigationssymbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Y Yderligere talekommandoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Stikordsregister

43


ŠKODA arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor bedes

du venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan forekomme ændringer i leveringsomfanget

mht. form, udstyr og teknik. Oplysninger vedrørende leveringsomfanget,

udseende, ydelser, mål, vægt, brændstofforbrug, bilens normer og funktioner

svarer til informationsstatus ved redaktionsslut. Noget udstyr findes først

senere (informationer kan hentes hos lokale autoriserede ŠKODA-servicepartnere)

eller tilbydes kun på bestemte markedsområder. Der kan ikke aflede krav fra angivelser,

tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog.

Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse, også i udskrift, er ikke tilladt

uden skriftlig godkendelse fra ŠKODA.

Alle rettigheder tilfalder udtrykkeligt ŠKODA i henhold til ophavsretsloven.

Ændringer forbeholdes.

Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2011


www.skoda-auto.com

Columbus

Navigacní systém dánsky 11.2011

S00.5610.78.38

3T0 012 151 HD

More magazines by this user
Similar magazines