RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

• Navnet på kunstneren, albummet og nummeret på den gengivne MP3-file kan

vises, hvis denne information findes som ID3-tag. Findes intet ID3-tag, vises

mappe- og filnavnet.

• Afspilningslister understøttes ikke.

Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed)

• Anlægget understøtter MP3-filer med bitrater på 32 til 320 kbit/s samt MP3rates

med variabel bitrate.

• Ved filerne med variabel bitrate kan visningen af spilletiden være unøjagtig.

Tips til håndtering af CD'er

Gengivelseshop

På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop.

Kondensatdannelse

Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD-drevet (kondensering). Dette

kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal der ventes

indtil fugten er fordampet.

Informationer til pleje af CD'er

Er en CD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blød klud indefra og

udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en med et gængs CDrensemiddel.

Også i dette tilfælde skal CD'en ikke renses i cirkelretning, men indefra

og udefter og den skal tørres bagefter.

Bekyttelse mod overophedning

Hvis temperaturen i enheden overskrider 85°C, afsluttes gengivelsen af CD'en af

sikkerhedsmæssige grunde.

Pas på!

• Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da CD'ens

overflade beskadiges!

• Udsæt aldrig CD'en for direkte sollys!

• Skriv eller klæb intet på CD'en!

Anvisning

Enhver forurening af en CD kan gøre det vanskeligt at “læse“ informationer. læsefejlens

omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade. Stærke

ridser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en hopper eller “bliver

CD-afspiller 7

hængende“. Alle CD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid opbevares i deres

beskyttelseshylster.

Eksterne kilder*

Indgang AUX-IN

– Indgangen for eksterne audiokilder AUX-IN sidder under forsædernes armlæn.

– AUX-IN-indgangen aktiveres ved at trykke tasten MEDIA og derefter at klikke

på funktionstasten AUX

.

– Eksterne audiokilder, der er tilsluttet AUX-IN-indgangen, kan ikke betjenes via

radioen.

Det er muligt at gengive eksterne audiokilder i bilen via radioens højttaler.

Du kan altid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe du ikke slukker den

eksterne audiokilde, forbliver den aktiv i baggrunden.

Betjeningen af den eksterne audiokilde fremgår af driftsvejledning fra den pågældende

producent.

Tilpasning af gengivelseslydstyrken af den eksterne audiokilde

Gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde kan ændres via lydstyrkeknappen

på radioen.

Alt efter den tilsluttede audiokilde kan udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde

forandres.

Desuden kan indgangsfølsomheden på AUX-IN-bøsningen andres side 4 for at

tilpasse gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde eller forbedre gengivelseskvaliteten.

Adapter

For at tilslutte eksterne audiokilder via AUX-IN-indgangen kræves der et 3,5 mmcinchstik.

Har den eksterne audiokilde ikke et sådant stik, skal der anvendes en

adapter.

Vi anbefaler at købe en særlig adapter til tilslutning af USB-enheder, enheder med

mini-USB-udgang eller iPod hos en autoriseret Škoda Servicepartner.

Forudsætninger for en korrekt tilslutning

• Der kan kun tilsluttes USB-enheder med specifikation 2.0.

• Versionen på dataallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for den tilsluttede

enhed skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB).

More magazines by this user
Similar magazines